Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Spørgsmål fra læserne

Spørgsmål fra læserne

 Spørgsmål fra læserne

Brugte Josef, en trofast tjener for Jehova, et særligt sølvbæger til at tage varsler af, sådan som det synes at fremgå af Første Mosebog 44:5?

Der er ingen grund til at mene at Josef gjorde brug af nogen form for spådomskunst.

Josefs syn på brugen af magi til at få noget at vide om fremtiden fremgår af Bibelen. Da Josef på et tidligere tidspunkt var blevet bedt om at tyde Faraos drømme, sagde han gentagne gange at det kun er Gud der kan forudsige kommende begivenheder. Det overbeviste Farao om at det var den Gud Josef tilbad — den sande Gud, ikke okkulte kræfter — der gav Josef detaljerede oplysninger om fremtiden. (1 Mosebog 41:16, 25, 28, 32, 39) I den lov der senere blev givet til Moses, forbød Jehova anvendelse af magi og spådomskunst og bekræftede således at han alene kan forudsige fremtiden. — 5 Mosebog 18:10-12.

Men hvorfor sagde Josef så gennem sin tjener at han brugte et sølvbæger til ’med kyndighed at tage varsler’? * (1 Mosebog 44:5) For at besvare dette spørgsmål må vi se nærmere på de omstændigheder denne udtalelse blev fremsat under.

På grund af en streng hungersnød var Josefs brødre rejst til Ægypten for at skaffe føde. Flere år tidligere havde de samme brødre solgt Josef som træl. Selvom de ikke var klar over det, var det altså deres egen bror, som i mellemtiden var blevet Ægyptens fødevareadministrator, de nu søgte hjælp hos. Josef gav sig ikke til kende for dem. I stedet besluttede han at prøve dem. Han ville forståeligt nok gerne vide hvor ægte deres sindsændring var. Han ønskede også at finde ud af om — og i hvor høj grad — de elskede deres bror Benjamin og deres far, Jakob, som holdt særlig meget af Benjamin. Josef greb derfor til en list. — 1 Mosebog 41:55–44:3.

Josef gav en af sine tjenere påbud om at fylde brødrenes paksække med føde, lægge hver enkelts penge tilbage i åbningen til hans sæk og lægge Josefs sølvbæger i åbningen til Benjamins sæk. I alt dette gav Josef sig ud for at være embedsmand i et hedensk land. Han tilpassede sig selv, sine handlinger og sit sprog efter den rolle han ønskede at spille som en ægyptisk embedsmand, så hans brødre ville opfatte ham som en sådan.

Da Josef stod over for sine brødre, gav han sig stadig ikke til kende, men spurgte: „Vidste I ikke at sådan en mand som jeg, tager varsler med kyndighed?“ (1 Mosebog 44:15) Bægeret var altså øjensynlig kun et led i Josefs list. Han brugte ikke bægeret til at tage varsler af, lige så lidt som Benjamin stjal det.

[Fodnote]

^ par. 5 The Holy Bible, With an Explanatory and Critical Commentary, redigeret af F.C. Cook, siger om brugen af bægre i forbindelse med spådomskunst i oldtiden: „Det foregik enten ved at man lod nogle guld- eller sølvstykker eller ædelsten falde ned i vandet og derefter undersøgte hvordan de så ud; eller blot ved at man kiggede i vandet som i et spejl.“ Bibelforskeren Christopher Wordsworth siger: „Nogle gange fyldte man bægeret med vand, og så blev svaret givet ved hjælp af de billeder som solen dannede på vandet i bægeret.“