Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Efterlign Jehovas tålmodighed

Efterlign Jehovas tålmodighed

 Efterlign Jehovas tålmodighed

„Jehova er ikke langsom med hensyn til sit løfte, . . . men han er tålmodig.“ — 2 PETER 3:9.

1. Hvilken enestående gave har Jehova tilbudt menneskene?

JEHOVA har tilbudt os noget som ingen anden kan tilbyde. Det er noget meget ønskværdigt og værdifuldt, men man kan hverken købe det eller gøre sig fortjent til det. Det Jehova tilbyder, er det evige livs gave — for de flestes vedkommende evigt liv på en paradisisk jord. (Johannes 3:16) Tænk hvilken glæde det vil være! Borte vil være de ting der forårsager så megen smerte — ufred, vold, fattigdom, kriminalitet og sygdom, ja selv døden. Menneskene vil leve i fuldkommen fred og enhed under Guds riges kærlige styre. Vi længes inderligt efter dette paradis! — Esajas 9:6, 7; Åbenbaringen 21:4, 5.

2. Hvorfor har Jehova endnu ikke fjernet Satans tingenes ordning?

2 Også Jehova ser frem til det tidspunkt hvor han vil indføre Paradiset på jorden, for han elsker retfærdighed og ret. (Salme 33:5) Det bedrøver ham at se en verden der er ligeglad med eller fjendtligt indstillet over for hans retfærdige principper, en verden der hånligt afviser hans myndighed og forfølger hans folk. Alligevel er der gode grunde til at han endnu ikke har grebet ind for at fjerne Satans onde tingenes ordning. Disse grunde har blandt andet at gøre med spørgsmål vedrørende Jehovas stilling som universets suveræne Hersker. I forbindelse med den måde hvorpå Jehova afgør disse spørgsmål, viser han en meget tiltalende egenskab, en egenskab som mange mangler i dag — tålmodighed.

3. (a) Hvad er betydningen af det græske og det hebraiske ord der oversættes med „tålmodighed“ i Bibelen? (b) Hvilke spørgsmål vil vi nu se på?

3 Der er et græsk ord [makrothymiʹa] som i Ny Verden-Oversættelsen tre gange gengives med „tålmodighed“ og én gang med „være tålmodige“. Ordret betyder det „lang af ånd“, og det gengives derfor hyppigst med „langmodighed“ samt én gang med „være langmodige“. Både det hebraiske og det græske ord for „tålmodighed“ indeholder tanken om at være overbærende og sen til vrede. Hvordan gavner Jehovas tålmodighed os? Hvad kan vi lære af den tålmodighed og udholdenhed Jehova og hans trofaste tjenere har vist? Hvordan ved vi at der er grænser for Jehovas tålmodighed? Disse spørgsmål vil vi nu se nærmere på.

Tænk over Jehovas tålmodighed

4. Hvad skrev apostelen Peter angående Jehovas tålmodighed?

4 Om Jehovas tålmodighed skrev apostelen Peter: „Lad ikke dette ene undgå jeres opmærksomhed, I elskede, at én dag er for Jehova som tusind år, og tusind år som én dag. Jehova er ikke langsom med hensyn til sit løfte, sådan som nogle opfatter det som langsomhed, men han er tålmodig med jer, da han ikke ønsker at nogen skal lide undergang, men at alle skal nå til en sindsændring.“ (2 Peter 3:8, 9) Læg mærke til to ting der her gives udtryk for, som kan hjælpe os til at forstå Jehovas tålmodighed.

5. Hvordan påvirkes Jehovas handlinger af hans syn på tid?

5 Det første punkt er at Jehova ikke betragter tid på samme måde som vi gør. For Ham der  lever evigt, er tusind år som en dag. Han er ikke begrænset eller presset af tiden, men er heller ikke langsom til at gribe ind. Da Jehova er i besiddelse af ubegrænset visdom, ved han præcis hvornår det er det bedste tidspunkt at gribe ind på til gavn for alle parter, og han venter tålmodigt på at den tid kommer. Vi må dog ikke konkludere at Jehova er ufølsom over for de lidelser hans tjenere måske kommer ud for i mellemtiden. Han er en Gud der nærer ’inderlig medfølelse’, den personificerede kærlighed. (Lukas 1:78; 1 Johannes 4:8) Han er i stand til fuldstændigt og varigt at råde bod på enhver skade som er forårsaget af de lidelser han midlertidigt har tilladt. — Salme 37:10.

6. Hvilken slutning må vi ikke drage angående Gud, og hvorfor?

6 Det er naturligvis ikke let at vente på noget man længes efter. (Ordsprogene 13:12) Når folk ikke er hurtige til at holde deres løfter, tænker andre måske at de slet ikke har i sinde at gøre det. Men hvor ville det være uklogt at tænke sådan om Gud! Hvis vi forveksler Guds tålmodighed med langsomhed, kan det at tiden går, nemt få os til at give efter for tvivl og modløshed, og vi risikerer at blive åndeligt døsige. Og hvad der er endnu værre, så kan vi blive ført vild af dem Peter tidligere advarede imod — de der angriber med latterliggørelse og ikke har tro. Sådanne siger spottende: „Hvor er denne hans lovede nærværelse? Fra den dag vore forfædre sov ind i døden, er alt jo forblevet ganske som det var fra skabelsens begyndelse.“ — 2 Peter 3:4.

7. Hvordan er Jehovas tålmodighed forbundet med hans ønske om at folk skal ændre sind?

7 Endnu en ting vi kan lære af Peters ord, er at Jehova er tålmodig fordi han ønsker at alle skal nå til en sindsændring. De der stædigt nægter at vende om fra deres onde veje, vil blive udryddet af Jehova. Men Gud finder ikke behag i den ugudeliges død. Tværtimod glæder han sig over at se mennesker ændre sind, vende om fra deres onde veje og blive i live. (Ezekiel 33:11) Det er derfor han fortsat er tålmodig og lader den gode nyhed blive forkyndt over hele jorden så folk får mulighed for at opnå livet.

8. Hvordan ses Guds tålmodighed af den måde hvorpå han tog sig af Israels folk?

8 Guds tålmodighed ses også af den måde hvorpå han i fortiden tog sig af Israels folk. I århundreder fandt han sig i deres ulydighed. Gennem sine profeter lod han igen og igen opfordringen lyde: „Vend om fra jeres onde veje  og hold mine bud, mine forskrifter, i overensstemmelse med hele den lov som jeg gav jeres forfædre påbud om og som jeg sendte til jer ved mine tjenere profeterne.“ Hvad førte det til? Sørgeligt nok ’ville folket ikke høre’. — 2 Kongebog 17:13, 14.

9. Hvordan afspejlede Jesu tålmodighed hans Faders tålmodighed?

Til sidst sendte Jehova sin søn, der utrætteligt appellerede til jøderne om at blive forligt med Gud. Jesu tålmodighed afspejlede til fuldkommenhed hans Faders tålmodighed. Jesus, der var sig fuldt bevidst at han snart skulle dø, begræd det jødiske folk med ordene: „Jerusalem, Jerusalem, der dræber profeterne og stener dem der er sendt til hende — hvor ofte har jeg ikke villet samle dine børn, på samme måde som en høne samler sine kyllinger under vingerne! Men I ville ikke.“ (Mattæus 23:37) Disse gribende ord er ikke udtalt af en hård dommer der er ivrig efter at straffe nogen, men af en kærlig ven der er tålmodig med andre. Jesus ønskede, ligesom sin Fader i himmelen, at folket skulle ændre sind og derved undgå den ugunstige dom. Der var da også nogle som tog Jesu advarsler til sig og undgik den forfærdende dom der ramte Jerusalem i år 70 e.v.t. — Lukas 21:20-22.

10. På hvilken måde har Guds tålmodighed gavnet os?

10 Er Jehovas tålmodighed ikke forunderlig? Til trods for menneskenes store ulydighed har Jehova givet hver eneste af os, og millioner af andre, muligheden for at lære ham at kende og tage imod håbet om frelse. „Regn . . . vor Herres tålmodighed for frelse,“ skrev Peter til sine kristne trosfæller. (2 Peter 3:15) Er vi ikke taknemmelige for at Jehovas tålmodighed har banet vej for at vi kan opnå frelse? Beder vi ikke til at Jehova fortsat vil være tålmodig med os mens vi tjener ham dag efter dag? — Mattæus 6:12.

11. Hvad vil forståelse af Jehovas tålmodighed bevæge os til at gøre?

11 Når vi forstår hvorfor Jehova er tålmodig, hjælper det os til at vente tålmodigt på hans frelse og aldrig drage den slutning at han er langsom med hensyn til at opfylde sine løfter. (Klagesangene 3:26) Mens vi fortsat beder om at Guds rige må komme, sætter vi vores lid til at Gud ved hvornår det vil være det bedste tidspunkt at besvare denne bøn. Desuden bevæges vi til at efterligne Jehova ved at vise en tålmodighed som hans over for vore brødre og dem vi forkynder for. Vi ønsker heller ikke at nogen skal udslettes, men ønsker at se dem ændre sind og få det samme håb om evigt liv som vi selv har. — 1 Timoteus 2:3, 4.

Tænk over profeternes tålmodighed

12, 13. Hvordan lykkedes det profeten Esajas at vise tålmodighed, som beskrevet i Jakob 5:10?

12 Når vi tænker over Jehovas tålmodighed, hjælper det os til at værdsætte denne egenskab og til selv at opdyrke den. Det er ikke nemt for ufuldkomne mennesker at opdyrke tålmodighed, men det kan lade sig gøre. Vi kan tage ved lære af Guds tjenere i fortiden. Disciplen Jakob skrev: „Brødre, tag profeterne, som talte i Jehovas navn, som eksempel med hensyn til at lide ondt og være tålmodige.“ (Jakob 5:10) Det er trøstende og opmuntrende at vide at det er lykkedes for andre at klare noget der ligner det vi står over for.

13 Profeten Esajas havde for eksempel hårdt brug for tålmodighed i sin opgave. Det fremgår af Jehovas ord til ham: „Gå hen og sig til dette folk: ’I skal høre og høre, men ikke forstå; og I skal se og se, men ikke få kundskab.’ Du skal gøre dette folks hjerte uimodtageligt, og dets ører skal du gøre upåvirkelige, og dets øjne skal du klæbe til, så det ikke kan se med sine øjne og høre med sine ører og forstå med sit hjerte og vende om og skaffe sig helbredelse.“ (Esajas 6:9, 10) Trods folkets afvisende holdning forkyndte Esajas tålmodigt Jehovas advarselsbudskaber i mindst 46 år! Tålmodighed vil også hjælpe os til at vise udholdenhed i arbejdet med at forkynde den gode nyhed, selvom mange er afvisende.

14, 15. Hvad hjalp Jeremias til at klare vanskeligheder og modløshed?

 14 Det var naturligvis ikke kun ligegyldighed profeterne måtte udholde i deres tjeneste; de blev også forfulgt. Jeremias kom i blokken, blev sat i fangehuset og kastet i en cisterne. (Jeremias 20:2; 37:15; 38:6) Han udholdt denne forfølgelse fra de samme mennesker som han ønskede at hjælpe. Alligevel blev Jeremias ikke bitter, og han gav heller ikke igen. Han holdt tålmodigt ud i flere årtier.

15 Forfølgelse og hån gjorde ikke Jeremias tavs, og det kan heller ikke gøre os tavse. Selvfølgelig kan vi indimellem føle os modløse. Det gjorde Jeremias også. Han skriver: „Jehovas ord er blevet mig til forsmædelse og hån dagen lang. Og jeg sagde: ’Jeg vil ikke nævne ham, og jeg vil ikke mere tale i hans navn.’“ Hvad skete der? Holdt Jeremias op med at forkynde? Han siger videre: „I mit hjerte blev det [Guds ord] som en brændende ild lukket inde i mine knogler; og jeg blev træt af at holde igen, og jeg var ude af stand til at udholde det.“ (Jeremias 20:8, 9) Læg mærke til at det var når Jeremias fokuserede på folkets hån og spot at han mistede glæden. Når han vendte sin opmærksomhed mod selve budskabet og tænkte over hvor smukt og vigtigt det var, fik han nyt mod. Desuden var Jehova med ham „som en vældig kriger“ der styrkede ham til at forkynde Guds ord med nidkærhed og frimodighed. — Jeremias 20:11.

16. Hvordan kan vi bevare glæden i vores arbejde med at forkynde den gode nyhed?

16 Fandt profeten Jeremias glæde i sit arbejde? Ja, absolut! Han sagde til Jehova: „Dine ord blev fundet, og så spiste jeg dem, og dit ord blev til glæde for mig og til fryd for mit hjerte; for dit navn er nævnt over mig, Jehova.“ (Jeremias 15:16) Jeremias glædede sig over den ære det var at repræsentere den sande Gud og forkynde hans ord. Vi kan også glæde os. Og ligesom englene i himmelen fryder vi os over at der på verdensplan er så mange der tager imod budskabet om Riget, ændrer sind og begynder at gå på den vej der fører til evigt liv. — Lukas 15:10.

„Jobs udholdenhed“

17, 18. Hvordan viste Job udholdenhed, og hvad blev resultatet?

17 Efter at have nævnt profeterne fra fortiden skrev disciplen Jakob: „I har hørt om Jobs udholdenhed og set hvordan Jehova lod det ende, at Jehova er meget medfølende og barmhjertig.“ (Jakob 5:11) Det græske ord der her er oversat med „udholdenhed“ [hypomonēʹ], har stort set samme betydning som det ord der i det foregående vers er oversat med „være tålmodige“ [makrothymiʹa]. En bibelforsker peger på forskellen mellem de to ord idet han siger: „Det første [i vers 10, makrothymiʹa] er tålmodighed når mennesker udsætter os for ondt, det andet [i vers 11, hypomonēʹ] er tapper udholdenhed i situationer der volder os sorg og lidelse.“

18 Job blev udsat for store sorger. Han blev ruineret, mistede sine børn og blev ramt af en  smertefuld sygdom. Han følte sig også tynget af falske påstande om at Jehova straffede ham. Job led ikke i stilhed; han klagede over sin situation og antydede endda at han var mere retfærdig end Gud. (Job 35:2) Alligevel mistede han aldrig troen, og han gav heller ikke slip på sin uangribelighed. Han forbandede ikke Gud som Satan havde sagt at han ville. (Job 1:11, 21) Hvad blev resultatet? Jehova „velsignede Jobs sidste tid mere end den første“. (Job 42:12) Jehova gav Job hans helbred tilbage, fordoblede hans velstand og velsignede ham med et indholdsrigt, lykkeligt liv sammen med hans kære. Jobs trofaste udholdenhed satte ham også i stand til bedre at forstå Jehovas personlighed.

19. Hvad kan vi lære af Jobs tålmodige udholdenhed?

19 Hvad kan vi lære af Jobs tålmodige udholdenhed? Ligesom Job bliver vi måske ramt af sygdom eller andre problemer. Det er ikke sikkert at vi helt forstår hvorfor Jehova lader os gennemleve en bestemt prøvelse. Men ét kan vi være sikre på: Hvis vi bevarer vores trofasthed, vil vi blive velsignet. Jehova belønner helt sikkert dem der ivrigt søger ham. (Hebræerne 11:6) Jesus sagde: „Det er den der har holdt ud til enden der bliver frelst.“ — Mattæus 10:22; 24:13.

’Jehovas dag vil komme’

20. Hvorfor kan vi være sikre på at Jehovas dag vil komme?

20 Jehova er tålmodig, men han er også retfærdig, og han vil ikke for evigt tolerere ondskab. Der er grænser for hans tålmodighed. Peter skrev om Gud at han „ikke skånede en gammel verden“. Noa og hans familie blev bevaret i live, men den ugudelige verden blev fjernet i en vandflod. Jehova straffede også byerne Sodoma og Gomorra og lagde dem i aske. Disse eksekveringer af Guds domme statuerer „et eksempel for ugudelige med hensyn til kommende ting“. Vi kan være helt sikre på at ’Jehovas dag vil komme.’ — 2 Peter 2:5, 6; 3:10.

21. Hvordan kan vi vise tålmodighed og udholdenhed, og hvad vil vi se på i den næste artikel?

21 Lad os da efterligne Jehovas personlighed ved at hjælpe andre til at nå til en sindsændring så de kan blive frelst. Lad os også efterligne profeterne ved tålmodigt at forkynde den gode nyhed på trods af den ligegyldighed vi møder. Vi kan også være sikre på at Jehova vil velsigne os rigt hvis vi udholder prøvelser ligesom Job gjorde, og bevarer vores uangribelighed. Vi har al mulig grund til at glæde os i vores tjeneste når vi lægger mærke til hvordan Jehova har velsignet de bestræbelser hans folk har gjort for at forkynde den gode nyhed ud over hele jorden. Det vil vi se på i den næste artikel.

Husker du?

• Hvorfor viser Jehova tålmodighed?

• Hvad lærer vi af profeternes tålmodighed?

• Hvordan viste Job udholdenhed, og hvad førte det til?

• Hvordan ved vi at der er grænser for Jehovas tålmodighed?

[Studiespørgsmål]

[Illustration på side 18]

Jesu tålmodighed afspejlede til fuldkommenhed hans Faders tålmodighed

[Illustrationer på side 20]

Hvordan belønnede Jehova Jeremias for hans tålmodighed?

[Illustrationer på side 21]

Hvordan belønnede Jehova Job for hans udholdenhed?