Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Søg retfærdighed og bliv beskyttet

Søg retfærdighed og bliv beskyttet

 Søg retfærdighed og bliv beskyttet

„Bliv da ved med først at søge . . . [Guds] retfærdighed.“ — MATTÆUS 6:33.

1, 2. Hvilken beslutning traf en ung kristen kvinde, og hvorfor?

EN UNG kristen kvinde i Asien arbejdede som sekretær på et offentligt kontor. Hun var samvittighedsfuld, mødte tidligt på arbejde og sørgede for at få noget fra hånden. Men hun var ikke fastansat, så på et tidspunkt skulle hendes ansættelse tages op til overvejelse. Hendes chef lovede hende fast arbejde og forfremmelse hvis hun ville stå i forhold til ham. Det afslog hun blankt selvom det ville betyde at hun mistede sit arbejde.

2 Var det uklogt af den unge kristne kvinde? Nej, hun fulgte omhyggeligt Jesu opfordring: „Bliv da ved med først at søge . . . [Guds] retfærdighed.“ (Mattæus 6:33) For hende var det langt vigtigere at leve efter retfærdige principper end at opnå nogle fordele ved at begå kønslig umoralitet. — 1 Korinther 6:18.

Betydningen af retfærdighed

3. Hvad er retfærdighed?

3 „Retfærdighed“ indebærer moralsk uangribelighed og ærlighed. De græske og hebraiske ord der i Bibelen er gengivet med „retfærdighed“, indeholder tanken om „redelighed“ og „retskaffenhed“. Der er ikke tale om selvretfærdighed, det at man bedømmer sig selv ud fra sine egne normer. (Lukas 16:15) Retfærdighed er retskaffenhed i forhold til Jehovas normer. Det er Guds retfærdighed. — Romerne 1:17; 3:21.

4. Hvorfor har retfærdighed stor betydning for en kristen?

4 Hvorfor har retfærdighed så stor betydning? Fordi Jehova, ’den retfærdige Gud’, viser sine tjenere gunst når de øver retfærdighed. (Salme 4:1; Ordsprogene 2:20-22; Habakkuk 1:13) De der handler uretfærdigt, kan ikke have et nært forhold til ham. (Ordsprogene 15:8) Det var derfor apostelen Paulus gav Timoteus denne tilskyndelse: „Flygt . . . fra de ønsker der hører ungdommen til, og jag efter retfærdighed“ og andre vigtige egenskaber. (2 Timoteus 2:22) Det var også derfor Paulus omtalte „retfærdighedens brystharnisk“ da han nævnte de forskellige dele af den åndelige rustning. — Efeserne 6:14.

5. Hvordan kan ufuldkomne mennesker søge retfærdighed?

5 Der findes naturligvis ingen mennesker der er retfærdige i et og alt. Vi har alle arvet ufuldkommenheden fra Adam, og vi er alle syndige, uretfærdige, fra fødselen. Alligevel sagde Jesus at vi skulle søge retfærdighed. Hvordan er det muligt? Det er det i kraft af at Jesus gav sit fuldkomne liv som en løsesum for os, og hvis vi tror på dette offer, er Jehova villig til at tilgive vores synder. (Mattæus 20:28; Johannes 3:16; Romerne 5:8, 9, 12, 18) På det grundlag er vores tilbedelse antagelig for Jehova når vi lærer hans retfærdige normer at kende, gør alt hvad vi kan, for at følge dem og beder om hjælp til at overvinde vores svagheder. (Salme 1:6; Romerne 7:19-25; Åbenbaringen 7:9, 14) Det er en opmuntrende tanke!

Retfærdighed i en uretfærdig verden

6. Hvorfor var verden et farligt sted at være for de første kristne?

6 Da Jesu disciple blev bemyndiget til at være vidner om ham „til jordens fjerneste  egne“, stod de over for en vanskelig opgave. (Apostelgerninger 1:8) Hele det distrikt de havde fået tildelt, ’lå i den ondes magt’. (1 Johannes 5:19) Verden var inficeret af den ugudelige ånd som Satan fremmer, og de kristne ville blive udsat for dens besmittende påvirkning. (Efeserne 2:2) Verden var et farligt sted at være for dem. Kun ved at søge Guds retfærdighed først kunne de holde ud og bevare deres uangribelighed. De fleste holdt ud, men nogle få veg bort fra „retfærdighedens sti“. — Ordsprogene 12:28; 2 Timoteus 4:10.

7. Hvilke forpligtelser som de kristne har, kræver at de modstår påvirkningen fra verden?

7 Er verden mere sikker for de kristne i dag? Bestemt ikke! Den er endnu mere fordærvet end den var i det første århundrede. Dertil kommer at Satan er blevet kastet ned i jordens nærhed og fører en ondsindet krig mod de salvede kristne, „de øvrige af [kvindens] afkom, dem som holder Guds bud og har den gerning at vidne om Jesus“. (Åbenbaringen 12:12, 17) Satan angriber også enhver der støtter dette „afkom“. Og de kristne kan ikke flygte ud af verden. De er ikke en del af den, men de er nødt til at leve i den. (Johannes 17:15, 16) Desuden er de nødt til at forkynde i den for at finde frem til de retsindige og lære dem at blive Kristi disciple. (Mattæus 24:14; 28:19, 20) Da de kristne ikke helt kan undgå at blive udsat for denne verdens fordærvende påvirkning, er de nødt til at modstå den. Lad os se på fire områder.

Umoralitetens snare

8. Hvorfor begyndte israelitterne at tilbede moabitternes guder?

8 Ved slutningen af israelitternes 40 år lange ørkenvandring veg mange af dem bort fra retfærdighedens sti. De havde adskillige gange set hvordan Jehova havde udfriet sit folk, og inden længe ville de gå ind i det forjættede land. Men på dette kritiske tidspunkt begyndte de at tjene moabitternes guder. Hvorfor dog? Jo, de gav efter for „kødets begær“. (1 Johannes 2:16) I beretningen siges der: „Folket [begyndte] at bedrive utugt med Moabs døtre.“ — 4 Mosebog 25:1.

9, 10. Hvorfor må vi især i vor tid være bevidste om den fordærvende magt det urette kødelige begær har?

9 Denne episode viser hvordan et uret kødeligt begær kan fordærve dem der ikke er på vagt. Det vil være klogt af os at tage ved lære af det, især fordi umoralitet efterhånden betragtes som en normal livsform. (1 Korinther 10:6, 8) En rapport fra USA lyder: „Frem til omkring 1970 var papirløst ægteskab forbudt i alle amerikanske stater. Nu er det helt almindeligt. Over halvdelen af alle der indgår ægteskab for første gang, har boet sammen med deres partner før de gifter sig.“ * Det er ikke kun i nogle få lande det er almindeligt at have en løs moral; det er noget  man ser i hele verden. Og sørgeligt nok har nogle kristne fulgt tendensen — og mistet deres gode forhold til den kristne menighed. — 1 Korinther 5:11.

10 Desuden forherliges umoralitet alle vegne. Hvis man skal tro film og fjernsynsprogrammer, er det helt i orden at unge har sex uden at være gift. Homoseksuelle forhold skildres som normale. Mange udsendelser indeholder desuden stærkt pornografiske scener. Pornografiske billeder er også lette at finde på internettet. En journalist skrev for eksempel at hans syvårige søn kom hjem fra skole og fortalte ham at en ven fra skolen havde fundet en hjemmeside på internettet der viste nøgne kvinder i seksuelle situationer. Faderen blev forfærdet, men hvor mange børn er stødt på den slags hjemmesider uden at fortælle deres forældre om det? Og hvor mange forældre kender indholdet af de computerspil deres børn spiller? I mange populære spil forekommer der modbydelige umoralske handlinger foruden dæmonisme og vold.

11. Hvordan kan en familie beskytte sig mod verdens umoralske adfærd?

11 Hvordan kan en familie modstå denne fordærvede „underholdning“? Ved at søge Guds retfærdighed først og nægte at beskæftige sig med noget som helst umoralsk. (2 Korinther 6:14; Efeserne 5:3) Forældre der har hånd i hanke med hvad deres børn laver, og som indprenter dem kærlighed til Jehova og hans retfærdige love, styrker dem til at modstå pornografi, pornografiske computerspil, umoralske film og andre fristelser der kunne betegnes som uretfærdige. — 5 Mosebog 6:4-9. *

Pres fra omgivelserne udgør en fare

12. Hvilket problem opstod i det første århundrede?

12 Da Paulus var i Lystra i Lilleasien, helbredte han en mand ved et mirakel. I beretningen siges der: „Da folkeskarerne så hvad Paulus havde gjort, hævede de deres stemmer og sagde på lykaonisk: ’Guderne er i menneskeskikkelse kommet ned til os!’ Og de begyndte at kalde Barnabas for Zeus og Paulus for Hermes, da det var ham der førte ordet.“ (Apostelgerninger 14:11, 12) Senere forsøgte de samme folkeskarer at slå Paulus og Barnabas ihjel. (Apostelgerninger 14:19) Disse mennesker var åbenbart meget modtagelige for pres fra omgivelserne. Nogle i det område aflagde tilsyneladende ikke deres overtroiske tendenser da de blev kristne. I sit brev til de kristne i Kolossæ advarede Paulus mod „engletilbedelse“. — Kolossenserne 2:18.

13. Hvilke skikke må kristne tage afstand fra, og hvordan kan de finde styrke til at gøre det?

13 I dag må sande kristne også undgå  almindeligt udbredte skikke der er baseret på falske religiøse opfattelser som krænker kristne principper. I nogle lande findes der for eksempel mange skikke i forbindelse med fødsel og død der bygger på den løgn at mennesket har en ånd der lever videre efter døden. (Prædikeren 9:5, 10) Nogle steder følger man den lemlæstende skik at omskære små piger. Det er en grusom og unødvendig praksis der slet ikke stemmer med den kærlige omsorg som kristne forældre skal vise deres børn. (5 Mosebog 6:6, 7; Efeserne 6:4) Hvordan kan kristne modstå presset fra omgivelserne og tage afstand fra sådanne skikke? Det kan de ved at sætte deres lid til Jehova. (Salme 31:6) Den retfærdige Gud vil styrke og tage sig af dem der af hjertet siger til ham: „Du er min tilflugt og min borg, min Gud, som jeg stoler på.“ — Salme 91:2; Ordsprogene 29:25.

Glem ikke Jehova

14. Hvilken advarsel gav Jehova israelitterne kort tid før de gik ind i det forjættede land?

14 Kort tid før israelitterne gik ind i det forjættede land, advarede Jehova dem mod at glemme ham. Han sagde: „Tag dig i agt for at glemme Jehova din Gud, så du ikke holder hans bud og hans lovbud og hans bestemmelser som jeg pålægger dig i dag, at ikke — når du spiser og bliver mæt, og du bygger gode huse og bor i dem, og dit hornkvæg og dit småkvæg øges, og sølv og guld øges for dig, og alt hvad der er dit, øges — dit hjerte da bliver stolt og du glemmer Jehova din Gud.“ — 5 Mosebog 8:11-14.

15. Hvordan kan vi sikre os at vi ikke glemmer Jehova?

15 Kan noget lignende ske i dag? Ja, hvis vi prioriterer forkert. Men hvis vi søger Guds retfærdighed først, vil den rene tilbedelse være det vigtigste i vores liv. Som Paulus tilskyndede os til, vil vi ’købe den belejlige tid’ og udføre vores tjeneste i bevidstheden om at tiden er kort. (Kolossenserne 4:5; 2 Timoteus 4:2) Hvis mødedeltagelse og forkyndelse derimod betyder mindre for os end afslapning og fornøjelser, kunne vi glemme Jehova i den forstand at han ville komme i anden række i vores liv. Paulus sagde at menneskene i de sidste dage ville være „venner af sanselige nydelser snarere end venner af Gud“. (2 Timoteus 3:4) Oprigtige kristne ransager regelmæssigt sig selv for at sikre sig at de ikke bliver påvirket af denne indstilling. — 2 Korinther 13:5.

Pas på uafhængighedens ånd

16. Hvilken forkert indstilling havde Eva og nogle på Paulus’ tid?

16 I Edens Have lykkedes det Satan at appellere til Evas selviske ønske om uafhængighed. Eva ville gerne selv bestemme hvad der var rigtigt, og hvad der var forkert. (1 Mosebog 3:1-6) I det første århundrede havde nogle i menigheden i Korinth en lignende uafhængig ånd. De mente at de vidste bedre end Paulus, og han kaldte dem sarkastisk for „overmåde store apostle“. — 2 Korinther 11:3-5; 1 Timoteus 6:3-5.

17. Hvordan kan vi undgå at udvikle en uafhængig ånd?

17 Mange i verden i dag er „egenrådige“ og  „opblæste“, og nogle kristne har ladet sig påvirke af dem. Enkelte er endda begyndt at modstå sandheden. (2 Timoteus 3:4; Filipperne 3:18) I forbindelse med den sande tilbedelse er det meget vigtigt at vi søger Jehovas ledelse og samarbejder med „den trofaste og kloge træl“ og menighedens ældste. Det er en måde at søge retfærdighed på, og det beskytter os mod at udvikle en uafhængig ånd. (Mattæus 24:45-47; Salme 25:9, 10; Esajas 30:21) De salvedes menighed er „en sandhedens søjle og støtte“. Jehova har oprettet denne menighed for at beskytte og lede os. (1 Timoteus 3:15) At anerkende dens betydningsfulde opgave vil hjælpe os til ’intet at gøre af selvoptagethed’, men ydmygt underlægge os Jehovas retfærdige vilje. — Filipperne 2:2-4; Ordsprogene 3:4-6.

Efterlign Jesus

18. På hvilke områder tilskyndes vi til at efterligne Jesus?

18 Om Jesus siges der profetisk i Bibelen: „Du elsker retfærdighed, og du hader ugudelighed.“ (Salme 45:7; Hebræerne 1:9) Det er en god indstilling at efterligne! (1 Korinther 11:1) Jesus kendte ikke blot Jehovas retfærdige normer; han elskede dem. Da Satan fristede ham i ørkenen, tøvede han derfor ikke, men nægtede konsekvent at vige bort fra „retfærdighedens sti“. — Ordsprogene 8:20; Mattæus 4:3-11.

19, 20. Hvilke gode resultater medfører det at søge retfærdighed?

19 Det skal indrømmes at kødets urette begær kan være stærkt. (Romerne 7:19, 20) Men hvis retfærdighed er noget dyrebart for os, vil det styrke os til at modstå ugudelighed. (Salme 119:165) En dyb kærlighed til retfærdighed vil beskytte os når vi konfronteres med det der er uret. (Ordsprogene 4:4-6) Husk at hver gang vi giver efter for en fristelse, skænker vi Satan en sejr. Det er langt bedre at modstå ham og skænke Jehova sejren! — Ordsprogene 27:11; Jakob 4:7, 8.

20 Fordi sande kristne søger retfærdighed, er de „fyldt med retfærdigheds frugt, den som skyldes Jesus Kristus, til Guds ære og pris“. (Filipperne 1:10, 11) De ifører sig „den nye personlighed som blev skabt i overensstemmelse med Guds vilje i sand retfærdighed og loyalitet“. (Efeserne 4:24) De tilhører Jehova og lever for at tjene ham, ikke for at gøre hvad de selv har lyst til. (Romerne 14:8; 1 Peter 4:2) Det er det der styrer deres tanker og handlinger. Hvor må deres himmelske Fader glæde sig over dem! — Ordsprogene 23:24.

[Fodnoter]

^ par. 9 Ifølge Den Store Danske Encyklopædi ’påbegyndes stort set alle parforhold [i Danmark] papirløst og overgår først efter kortere eller længere tid til ægteskab’.

^ par. 11 I bogen Hemmeligheden ved et lykkeligt familieliv, der er udgivet af Jehovas Vidner, gives der gode forslag til hvordan forældre kan beskytte familien mod en umoralsk påvirkning.

Spørgsmål til repetition

• Hvorfor er det så vigtigt at søge retfærdighed?

• Hvordan kan ufuldkomne kristne søge retfærdighed?

• Hvilke ting i verden skal kristne undgå?

• Hvordan vil det beskytte os at søge retfærdighed?

[Studiespørgsmål]

[Illustration på side 26]

For Jesu disciple var verden et farligt sted at være

[Illustration på side 27]

Børn der lærer at elske Jehova, styrkes til at modstå umoralitet

[Illustration på side 28]

Nogle af israelitterne glemte Jehova efter at de var blevet velstående i det forjættede land

[Illustration på side 29]

Kristne hader uretfærdighed, ligesom Jesus gjorde