Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Kunsten at lytte med kærlig interesse

Kunsten at lytte med kærlig interesse

 Kunsten at lytte med kærlig interesse

HAR nogen for nylig takket dig fordi du lyttede til dem? Det er noget af et kompliment at få! Alle sætter pris på et lyttende øre. Nogle der er ulykkelige eller tynget af problemer, kan få nyt mod når vi opmærksomt hører på hvad de har at sige. Og desuden kan man næsten ikke undgå at holde af de mennesker man har lyttet opmærksomt til. I den kristne menighed må vi „give agt på hinanden for at anspore til kærlighed og gode gerninger“. (Hebræerne 10:24) En vigtig del af dette bud består i kærligt at lytte til hinanden.

Mange er dog dårlige til at lytte. De kan godt lide at give råd, at fortælle hvad de selv har oplevet, eller at give udtryk for deres egen mening i stedet for at lytte opmærksomt til hvad andre siger. Det er faktisk en kunst at lytte. Hvordan kan man lære at være en engageret tilhører?

En vigtig forudsætning

Jehova er vores „store Lærer“. (Esajas 30:20) Og han kan lære os meget om at lytte. Læg for eksempel mærke til hvordan Jehova hjalp profeten Elias, der skræmt løb ud i ørkenen og ønskede at dø efter at være blevet truet af dronning Jesabel. I ørkenen talte Guds engel til ham. Da profeten gav udtryk for sin frygt, lyttede Jehova og gav ham derpå en demonstration af sin vældige magt. Hvad førte det til? Elias, der nu ikke længere var bange, vendte tilbage til sin opgave. (1 Kongebog 19:2-15) Hvorfor tager Jehova sig tid til at høre på hvad der bekymrer hans tjenere? Fordi han har omsorg for dem. (1 Peter 5:7, den danske autoriserede oversættelse) En vigtig forudsætning for at blive god til at lytte er altså at man har omsorg for andre og viser dem ægte interesse.

En mand i Bolivia der begik en alvorlig overtrædelse, var glad for den omsorg en trosfælle viste ham. Manden fortæller: „Jeg gennemgik på det tidspunkt en af de værste perioder i mit liv. Måske var jeg holdt op med at tjene Jehova hvis ikke det havde været for en broder der tog sig tid til at lytte til mig. Han sagde næsten ikke noget, men jeg blev virkelig styrket af at se at han interesserede sig så meget for min situation at han lyttede. Jeg havde ikke brug for en løsning, for jeg vidste udmærket hvad jeg skulle gøre. Jeg havde blot brug for at vide at der var nogle som interesserede sig for hvad jeg følte. Hans måde at lytte på hindrede mig i at blive overvældet af fortvivlelse.“

Et af de største eksempler på en der mestrer kunsten at være en kærlig og opmærksom tilhører, er Jesus Kristus. Kort efter Jesu død var to af hans disciple på rejse fra Jerusalem til en landsby som lå cirka 11 kilometer borte. De var uden tvivl meget nedslåede over det der var sket, så den opstandne Jesus slog følge med dem. Han stillede disciplene nogle velformulerede spørgsmål for at få dem til at åbne sig. De svarede på spørgsmålene og fortalte om de forventninger de havde næret, og om den skuffelse og forvirring de nu følte. Jesus havde omsorg for dem og lyttede med kærlig interesse. Det gjorde disciplene modtagelige for at lytte  da han ’fortolkede det der i alle Skrifterne handlede om ham’. — Lukas 24:13-27.

En kærlig måde hvorpå man kan få andre til at lytte, er ved først at lytte til dem. En kvinde fra Bolivia siger: „Mine forældre og svigerforældre begyndte at kritisere den måde hvorpå jeg opdrog mine børn. Det de sagde, sårede mig, men samtidig følte jeg mig også utilstrækkelig som mor. I samme periode fik jeg besøg af et af Jehovas Vidner. Hun fortalte mig om Guds løfter for fremtiden. Men det der gjorde indtryk, var den måde hun spurgte om min mening på. Jeg fornemmede at her var der en som var villig til at lytte, så jeg bød hende indenfor og fortalte hende om mit problem. Hun lyttede tålmodigt og spurgte hvad jeg ønskede for mine børn, og hvordan min mand så på det. Det var en lettelse at være sammen med en der ville sætte sig ind i hvordan jeg havde det. Da hun begyndte at vise mig hvad Bibelen siger om familielivet, vidste jeg at jeg talte med en der bekymrede sig om min situation.“

„Kærligheden . . . søger ikke sine egne interesser,“ siger Bibelen. (1 Korinther 13:4, 5) Derfor må man, hvis man vil være en kærlig tilhører, skubbe sine egne interesser i baggrunden. Det kan betyde at man må slukke for fjernsynet eller mobiltelefonen eller lægge avisen fra sig når andre har noget alvorligt de gerne vil tale med en om. At lytte med kærlighed vil sige at man er stærkt interesseret i hvad den anden tænker. Man vil ikke begynde at tale om sig selv ved at sige noget i retning af: „Det minder mig om noget jeg oplevede for noget tid siden.“ Det kan man gøre i en uformel samtale, men når nogen ønsker at drøfte et alvorligt problem med en, må man skubbe sine personlige interesser i baggrunden. Man kan også vise andre ægte interesse på en anden måde.

Hvilke følelser ligger bag ordene?

Jobs venner hørte ham fremsige ikke mindre end ti taler, og alligevel udbrød han: „Gid jeg havde en der ville høre på mig.“ (Job 31:35) Job følte ikke megen trøst ved deres måde at lytte på. De interesserede sig nemlig ikke for ham og ønskede heller ikke at forstå ham, og de viste bestemt ingen medfølelse som forstående lyttere. Apostelen Peter giver følgende vejledning: ’I skal alle være enssindede, idet I viser medfølelse, nærer broderlig hengivenhed, har inderlig medlidenhed, er ydmyge af sind.’ (1 Peter 3:8) Man kan blandt andet vise medfølelse ved at interessere sig for hvilke følelser den anden har, og forsøge at forstå dem. Man kan vise sit engagement ved at komme med venlige kommentarer som „det må ikke have været rart“, eller „du må have følt dig misforstået“. Noget andet man kan gøre, er at omformulere det den anden siger, med sine egne ord for at vise at man forstår det. En der lytter med kærlig interesse, vil ikke blot lægge mærke til ordene, men også til de følelser der ligger bag dem.

Robert, * som er en af Jehovas Vidners heltidsforkyndere, fortæller: „Jeg mistede på et tidspunkt glæden ved tjenesten, så jeg bad om at få en samtale med den rejsende tilsynsmand. Han lyttede virkelig til mig og forsøgte at sætte sig ind i hvordan jeg havde det. Det lod endda til at han fornemmede at jeg var bange for at han ville kritisere mig for min indstilling. Broderen forsikrede mig om at det var forståeligt at jeg følte som gjorde, for han havde selv engang  haft det på lignende måde. Det hjalp mig til at fortsætte i min tjeneste.“

Kan man lytte uden at tilslutte sig det der bliver sagt? Ja, man kan måske blot sige at man er glad for at vedkommende ville åbne sig for en. Hvad skal forældre gøre hvis deres søn bliver indblandet i et slagsmål i skolen eller deres teenagedatter kommer hjem og fortæller at hun er forelsket? Vil det så ikke være bedre at de lytter og forsøger at forstå hvad sønnen eller datteren tænker inden de forklarer hvordan man bør opføre sig?

„Det der besluttes i en mands hjerte er som vand der ligger dybt,“ siges der i Ordsprogene 20:5. „Men en mand med dømmekraft kan trække det op.“ Hvis en person med stor viden og erfaring ikke er indstillet på uopfordret at øse af sin kundskab, må man først have ham til at åbne sig for at man kan få et råd. At få en person til at åbne sig, eller udtale sig, kræver at man viser dømmekraft, og at man lytter opmærksomt. Man kan begynde med at stille spørgsmål, men man må passe på at man med sine spørgsmål ikke blander sig i andres sager. Hvis man ønsker at få en til at udtale sig, kan det være en hjælp først at tale om noget der skaber en god stemning. Hvis for eksempel en hustru ønsker at tale med sin mand om ægteskabelige problemer, vil det være lettere for hende at bringe det på bane hvis hun først lader samtalen dreje sig om hvordan det gik til at de mødte hinanden og blev gift. En der er blevet uvirksom i den kristne tjeneste, vil sikkert have nemmere ved at tale om det når man beder ham fortælle hvordan han lærte sandheden at kende.

En udfordring at lytte med kærlig interesse

Det kan være en udfordring at lytte når nogen er vrede på os, for vi har en naturlig tilbøjelighed til at forsvare os selv. Hvad kan vi gøre i en sådan situation? „Et mildt svar afvender forbitrelse, men et sårende ord vækker vrede,“ siger Ordsprogene 15:1. Man kan blandt andet give et mildt svar ved venligt at bede den anden om at udtale sig og derefter lytte tålmodigt når han giver udtryk for det der har forurettet ham.

To personer der skændes, gentager ofte hvad de allerede har sagt. Begge føler at den anden ikke lytter. Situationen ville blive meget bedre hvis den ene tav og virkelig hørte efter. Det er naturligvis også vigtigt at udvise selvbeherskelse og udtrykke sig på en taktfuld og kærlig måde. Bibelen siger: „Den der tøjler sine læber handler med indsigt.“ — Ordsprogene 10:19.

Evnen til at lytte kærligt og interesseret er ikke noget der falder os naturligt. Men det er en kunst der kan læres hvis man anstrenger sig og udviser selvdisciplin. Og det er under alle omstændigheder anstrengelserne værd. Når man virkelig lytter til andre, er det et udtryk for kærlighed. Det vil også give os større glæde. Så det er klogt at lære kunsten at lytte med kærlig interesse.

[Fodnote]

^ par. 12 Navnet er ændret.

[Illustration på side 11]

Når vi lytter, må vi skubbe vores egne interesser i baggrunden

[Illustration på side 12]

Det kan være en udfordring at lytte til en der er vred