Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Få gavn af den bedste uddannelse der findes!

Få gavn af den bedste uddannelse der findes!

Få gavn af den bedste uddannelse der findes!

BIBELEN identificerer Jehova Gud som Skaberen af alle ting, deriblandt menneskene. (1 Mosebog 1:27; Åbenbaringen 4:11) Som den store Lærer underviste og oplærte han det første menneskepar, Adam og Eva, og forberedte dem til at leve i den smukke Edens Have. Det var hans hensigt at blive ved med at oplære dem og tage sig af dem i al evighed. (1 Mosebog 1:28, 29; 2:15-17; Esajas 30:20, 21) Tænk hvilke fremtidsudsigter!

Sørgeligt nok satte det første menneskepar det hele over styr. Deres ulydighed var begyndelsen til menneskehedens moralske og fysiske forfald. (1 Mosebog 3:17-19; Romerne 5:12) Om dem der levede blot nogle få generationer efter at menneskeheden var blevet grundlagt, siger Bibelen: „Jehova [så] at menneskets ondskab var meget udbredt på jorden og at enhver tilbøjelighed i dets hjertes tanker kun var ond dagen lang.“ — 1 Mosebog 6:5.

Der er gået næsten 4500 år siden Jehova drog den slutning at mennesket havde en konstant tilbøjelighed til at gøre det onde, og i dag er menneskehedens situation værre end nogen sinde. Mange lyver skamløst, stjæler eller begår overfald. Problemerne bliver større og større for hver dag der går, mens omsorgen for andre bliver stadig mindre. Er det ikke tydeligt at de fleste forhold mennesker imellem, også i familierne, virkelig er i krise? Man kan dog ikke give Gud skylden for de nuværende tilstande, og han er fortsat opmærksom på de problemer vi har i dag. Jehova har altid været interesseret i menneskenes ve og vel, og han er parat til at oplære dem der søger vejledning hos ham for at få et lykkeligt liv. For omkring 2000 år siden sendte han sin søn, Jesus Kristus, til jorden for at vise at han var interesseret i at uddanne og oplære mennesker der ønsker at få et godt liv. Jesus efterlod os et fuldkomment forbillede med hensyn til undervisning fordi han selv i uanede tidsaldre var blevet undervist af den store Lærer.

Sand kristendom — en oplæring til livet

Jesus Kristus indførte den sande kristendom, en livsform grundlagt på kærlighed. Det er en livsform hvor alle tanker og handlinger harmonerer med Guds vilje og har det formål at herliggøre og ære hans navn. (Mattæus 22:37-39; Hebræerne 10:7) Den der stod bag Jesu lære om hvordan man skal leve, var hans Fader, Jehova. Om den støtte Jesus fik fra Gud, læser vi i Johannes 8:29: „Den der har sendt mig er med mig; han har ikke overladt mig til mig selv, for jeg gør altid det han synes om.“ Ja, Jesus blev støttet og ledet af sin Fader gennem hele sin tjeneste. Jesu første disciple stod ikke over for livets udfordringer uden at få hjælp og vejledning. Jehova oplærte og uddannede dem gennem sin søn. At følge Jesu lære og efterligne hans eksempel gjorde dem til bedre mennesker. Det gælder også hans disciple i dag. — Se rammen „Den indflydelse Jesus og hans lære har på mennesker“, side 6.

Et markant træk ved den sande kristendom er at den oplærer mennesker og påvirker deres sind og hjerte på en måde der forandrer dem indefra. (Efeserne 4:23, 24) Ét eksempel er Jesu lære om at man skal være trofast mod sin ægtefælle. Han sagde: „I har hørt at der er blevet sagt: ’Du må ikke begå ægteskabsbrud.’ Men jeg siger jer at enhver der bliver ved med at se på en kvinde for at begære hende, har allerede begået ægteskabsbrud med hende i sit hjerte.“ (Mattæus 5:27, 28) Med disse ord lærte Jesus sine disciple at hjertet skal holdes rent, og at upassende tanker og ønsker kan få alvorlige konsekvenser, også selvom de endnu ikke er ført ud i livet. Er det ikke sandt at forkerte tanker kan føre til handlinger der krænker Gud og sårer andre?

Bibelen giver derfor dette råd: „Lad jer ikke forme efter denne tingenes ordning, men lad jer forvandle gennem en fornyelse af jeres sind, så I kan forvisse jer om hvad der er Guds gode, velbehagelige og fuldkomne vilje.“ (Romerne 12:2) ’Er det virkelig muligt at forny sit sind, og hvordan gør man det?’ spørger du måske. Ja, det er muligt gennem undervisning. At forny sit sind indebærer at man bliver motiveret til at handle på en ny måde ved at fylde sindet med de principper og den belæring man finder i Guds ord.

Motiveret til at gøre forandringer

„Guds ord er levende og virkende.“ (Hebræerne 4:12) Den dag i dag øver Guds ord en magtfuld indflydelse på enkeltpersoner, hvilket viser at det aldrig bliver utidssvarende. Det kan motivere en person til at ændre levevis, tage imod den sande kristne lære og blive et bedre menneske. I det følgende nævnes nogle eksempler på værdien af oplæringen fra Bibelen.

Emilia, der blev nævnt i forrige artikel, fortæller: „Det jeg selv kunne gøre, var ikke nok til at forbedre min situation derhjemme. Da jeg begyndte at studere Bibelen med Jehovas Vidner, gik det op for mig at der var håb, og jeg begyndte at ændre indstilling. Jeg lærte at være mere tålmodig og ikke give vreden frit løb. Efter nogen tid begyndte min mand at overvære studiet. Det var ikke nemt for ham at holde op med at drikke, men det lykkedes. Det gav os en ny start på ægteskabet. Nu er vi glade kristne, og vi oplærer vores børn i Bibelens gode principper.“ — 5 Mosebog 6:7.

Den uddannelse den sande kristendom giver, kan befri en person fra laster og en umoralsk livsstil. Det erfarede Manuel. * Da han var 13 år gammel, løb han hjemmefra og begyndte at ryge marihuana, og senere gik han over til heroin. Han havde seksuelle forhold til både mænd og kvinder for at skaffe sig husly og penge. Indimellem ernærede Manuel sig også ved at overfalde folk. Han var næsten altid påvirket af stoffer, og på grund af sin voldelige opførsel endte han ofte i fængsel. Da han på et tidspunkt tilbragte fire år bag tremmer, blev han involveret i ulovlig våbenhandel. Efter at Manuel var blevet gift, måtte han stadig leve med konsekvenserne af sin livsførelse. Han siger: „Vi endte med at bo i et tidligere hønsehus. Jeg husker stadig at min kone lavede mad over et ildsted der var bygget op af mursten. Vores situation var så elendig at min egen familie tilskyndede min kone til at forlade mig.“

Hvad var det så der ændrede Manuels liv? Han siger selv: „En af vores bekendte kom på besøg og fortalte os om Bibelen. Den eneste grund til at jeg lod ham komme, var at jeg ville vise ham at der ikke var en Gud der interesserede sig for os mennesker. Dét så jeg mig selv som et levende bevis på. Jeg blev overrasket over at forkynderen var så tålmodig og høflig, og derfor gik jeg med til at overvære møderne i rigssalen. Selvom nogle dér kendte min baggrund, hilste de venligt på mig. De fik mig til at føle mig som en af dem. Det var en stor trøst. Det hele gjorde så stort et indtryk på mig at jeg besluttede at forlade narkoverdenen og få et ærligt arbejde. Fire måneder efter at jeg var begyndt at studere Bibelen, kvalificerede jeg mig til at være med i forkyndelsesarbejdet, og efter endnu fire måneder blev jeg døbt som et af Jehovas Vidner.“

Hvad har den sande kristendom betydet for Manuel og hans familie? „Uden oplæringen fra Bibelen ville jeg helt sikkert have været død for flere år siden. Den livsførelse Jesus underviste i, gav mig min familie tilbage. Mine to børn behøver ikke at begå de samme fejltagelser som jeg gjorde. Jeg er stolt af det gode forhold jeg har til min kone, og er Jehova meget taknemmelig for det. Nogle af mine tidligere bekendte har lykønsket mig og fortalt mig at de tror den livsform jeg har nu, er den bedste man kan få.“

Den kristne livsførelse omfatter både moralsk og fysisk renhed. Det lærte John, som bor i et fattigt område i Sydafrika. Han fortæller: „Vores datter kunne gå i en hel uge uden at vaske sig, og ingen af os tog sig af det.“ Johns kone indrømmer at deres hjem var i en frygtelig forfatning. Men da familien blev oplært i den kristne livsform, ændrede tingene sig. John holdt op med at komme sammen med en bande af biltyve og begyndte at vise sin familie mere opmærksomhed. „Vi lærte at vi som kristne skulle være rene og holde vores tøj i orden. Jeg kan godt lide ordene i Første Petersbrev 1:16, der tilskynder os til at være hellige fordi Jehova Gud er hellig. Nu gør vi også hvad vi kan for at få vores enkle hjem til at se pænt ud.“

Du kan få den allerbedste uddannelse

De erfaringer der er gengivet ovenfor, er ikke isolerede tilfælde. Som et resultat af oplæringen fra Bibelen har tusinder af mennesker fået et bedre liv. Deres arbejdsgivere værdsætter dem for deres ærlighed og flid. De er blevet gode naboer og venner der interesserer sig for deres medmenneskers ve og vel. De er besluttede på at undgå dårlige vaner og kødelige tendenser og passer derfor bedre på deres helbred, både fysisk, mentalt og følelsesmæssigt. I stedet for at spilde deres penge på laster bruger de dem til gavn for sig selv og deres familie. (1 Korinther 6:9-11; Kolossenserne 3:18-23) Resultaterne af at følge det Jehova har ladet nedskrive i Bibelen, viser at dét at leve efter den sande kristendom er den bedste livsform der findes, og at det giver den bedst tænkelige uddannelse. Om en person der lever i harmoni med Guds love, siger Bibelen: „Alt hvad han gør, det lykkes.“ — Salme 1:3.

Det er opmuntrende at vide at den almægtige Gud, Jehova, er villig til at oplære og uddanne os. Om sig selv siger han: „Jeg, Jehova, er din Gud, den som lærer dig hvad der gavner, den som fører dig ad den vej du skal gå.“ (Esajas 48:17) Ja, Jehova har vist vejen gennem sin søns, Jesu Kristi, eksempel og undervisning. Da Jesus var på jorden, ændrede hans undervisning mange menneskers liv, og det ændrer også manges liv i dag når de følger hans lære. Hvorfor ikke tage dig tid til at få mere at vide om denne lære? Jehovas Vidner i dit nabolag vil med glæde hjælpe dig til at få en sådan værdifuld uddannelse.

[Fodnote]

^ par. 12 Nogle navne er ændret.

[Ramme/illustration på side 6]

Den indflydelse Jesus og hans lære har på mennesker

Som overskatteopkræver var Zakæus blevet rig ved at afpresse og udplyndre almindelige mennesker. Men han ændrede sin levevis da han tog Jesu lære til sig. — Lukas 19:1-10.

Saulus fra Tarsus holdt op med at forfølge de kristne, gik over til kristendommen og blev apostelen Paulus. — Apostelgerninger 22:6-21; Filipperne 3:4-9.

Nogle af de kristne i Korinth havde været ’utugtige, afgudsdyrkere, ægteskabsbrydere, homoseksuelle, tyve, havesyge, drankere, spottere og udsugere’. Men da de lærte den sande kristendom at kende, blev de ’vasket rene, helliget, erklæret retfærdige i deres Herre Jesu Kristi navn’. — 1 Korinther 6:9-11.

[Illustration på side 7]

Bibelen kan vise dig hvordan du får succes i livet