Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Har det nogen betydning hvad andre mener om os?

Har det nogen betydning hvad andre mener om os?

 Har det nogen betydning hvad andre mener om os?

VI KAN alle sammen godt lide at få ros. Komplimenter kan gøre os glade og give os en følelse af at vi har udrettet noget. Ros kan endda motivere os til at gøre tingene endnu bedre. Omvendt forholder det sig når vi kan mærke at nogen har noget imod os eller misbilliger det vi gør. Et køligt svar eller en nedsættende bemærkning kan tage modet fra os. Andres bedømmelse kan have stor indflydelse på hvordan vi betragter os selv.

Det vil være forkert blot at ignorere hvad andre mener om os. I virkeligheden kan vi have stor gavn af at andre bedømmer vores adfærd. Hvis deres vurdering er baseret på høje moralnormer, kan den virke som en positiv tilskyndelse til at gøre det rigtige. (1 Korinther 10:31-33) Men den brede befolknings bedømmelse er ofte uretfærdig. Tænk bare på det fordrejede syn de øverste præster og mange andre havde på Jesus Kristus da de begyndte at råbe: „Pælfæst! Pælfæst ham!“ (Lukas 23:13, 21-25) Synspunkter som er baseret på forkerte oplysninger, eller som skyldes misundelse eller fordom, kan man uden videre afvise. Vi må altså udvise dømmekraft og lade være med at overreagere når vi hører hvad andre mener om os.

Hvis mening bør vi tillægge betydning?

Vi ønsker at blive accepteret af dem der står os nær i den sande tilbedelse. Det indbefatter troende familiemedlemmer og vores kristne brødre og søstre. (Romerne 15:2; Kolossenserne 3:18-21) Vores trosfællers kærlighed og respekt og det at vi „sammen kan opmuntres“, har stor betydning for os. (Romerne 1:11, 12) ’I ydmyghed agter vi de andre højere end os selv.’ (Filipperne 2:2-4) Desuden ønsker og påskønner vi at blive godkendt af „dem der fører an“ iblandt os — de ældste i menigheden. — Hebræerne 13:17.

Det er også ønskværdigt at have „et godt vidnesbyrd fra udenforstående“. (1 Timoteus 3:7) Det er opmuntrende når ikketroende slægtninge, arbejdskammerater og naboer respekterer os. Vi gør også alt hvad vi kan, for at efterlade et godt indtryk hos de mennesker vi forkynder for, så de kan få en positiv indstilling til Rigets budskab. At vi i lokalsamfundet har ry for at være retskafne, ærlige og moralsk rene, er til ære for Gud. (1 Peter 2:12) Men naturligvis kan vi ikke gå på kompromis for at vinde andres gunst eller optræde hyklerisk for at gøre indtryk på dem. Vi må erkende at det er umuligt at gøre alle tilpas. Jesus sagde: „Hvis I var en del af verden, ville verden holde af sit eget. Men fordi I ikke er en del af verden, men jeg har valgt jer ud af verden, derfor hader verden jer.“ (Johannes 15:19) Er der noget vi kan gøre for at vinde vores modstanderes respekt?

Hvordan vi opnår vores modstanderes respekt

Jesus sagde: „I vil blive genstand for alles had på grund af mit navn; men det er den der har holdt ud til enden der bliver frelst.“ (Mattæus 10:22) Dette had udmønter sig nogle  gange i ondskabsfulde beskyldninger. Fordomsfulde myndighedspersoner stempler os måske som „oprørske“ eller „samfundsnedbrydende“. Ihærdige modstandere hævder måske at vi er en besværlig sekt som må bekæmpes. (Apostelgerninger 28:22) Nogle gange kan vi imødegå sådanne falske beskyldninger. Hvordan? Ved at følge apostelen Peters råd: „[Vær] rede til at forsvare jer over for enhver som kræver jer til regnskab for det håb der er i jer, men gør det med mildhed og dyb respekt.“ (1 Peter 3:15) Desuden bør vi fremføre „sund tale som ikke kan fordømmes, så den der er i opposition må blive til skamme, idet han intet slet har at sige om os“. — Titus 2:8.

Selvom vi gør hvad vi kan for at tilbagevise kritik, er der ingen grund til at blive mismodige når folk bagtaler os. Jesus, Guds fuldkomne søn, blev anklaget for blasfemi, for at tilskynde til oprør, ja endog for at øve spiritisme. (Mattæus 9:3; Markus 3:22; Johannes 19:12) Apostelen Paulus blev smædet. (1 Korinther 4:13) Men både Jesus og Paulus ignorerede denne kritik og fortsatte deres gerning. (Mattæus 15:14) De vidste at de aldrig kunne blive anerkendt af deres fjender eftersom „hele verden ligger i den ondes magt“. (1 Johannes 5:19) Vi står over for den samme udfordring i dag. Vi skal ikke lade os skræmme når vores modstandere hadefuldt spreder løgne om os. — Mattæus 5:11.

Meninger der virkelig betyder noget

Der er stor forskel på hvad folk mener om os. Det afhænger af deres motiver og af hvad de har hørt om os. Nogle roser os og har respekt for os. Andre hader os og skælder os ud. Men så længe vi lader os lede af Bibelens principper, har vi al mulig grund til at være glade og tilfredse.

Apostelen Paulus skrev: „Hele Skriften er inspireret af Gud og gavnlig til undervisning, til retledning, til reformering, til optugtelse i retfærdighed, så Guds-mennesket kan være fuldt ud dygtigt, fuldt udrustet til enhver god gerning.“ (2 Timoteus 3:16, 17) Når vi taknemmeligt anerkender Guds ord som vores rettesnor på alle livets områder, opnår vi Jehova Guds og hans søns, Jesu Kristi, velvilje. Og når alt kommer til alt, er det deres mening der har størst betydning. Deres opfattelse af os giver det sande billede af hvad vi er værd. I sidste ende afhænger vores liv af om vi bliver godkendt af dem. — Johannes 5:27; Jakob 1:12.

[Illustration på side 30]

„Ros gør mig flov, for inderst inde længes jeg efter det.“ — DEN INDISKE DIGTER RABINDRANATH TAGORE

[Illustrationer på side 31]

Vores trosfællers mening har betydning

[Kildeangivelse på side 30]

Culver Pictures