Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

En talrig skare slutter op om tilbedelsen af Jehova

En talrig skare slutter op om tilbedelsen af Jehova

 „Min hjælp er fra Jehova“

En talrig skare slutter op om tilbedelsen af Jehova

BIBELENS profetier angående vor tid viser at folk fra alle nationer ville strømme til den ophøjede tilbedelse af Jehova. Gennem profeten Haggaj har Jehova Gud blandt andet udtalt: „Jeg vil ryste alle nationerne, og alle nationernes kostbare skatte skal komme; og jeg vil fylde dette hus med herlighed.“ (Haggaj 2:7) Både Esajas og Mika har forudsagt at der vil være folk og nationer i vor tid — „de sidste dage“ — som vil tilbede Jehova på en antagelig måde. — Esajas 2:2-4; Mika 4:1-4.

Får disse profetier deres opfyldelse i dag? Kendsgerningerne taler for sig selv. Alene fra 1994 til 2003 var der over 3.110.000 i mere end 230 lande der indviede sig til Jehova og lod sig døbe. Det vil sige at for hver ti der tjener Jehova, er de seks blevet døbt inden for denne tiårige periode. I 2004 blev der i gennemsnit føjet et nydøbt vidne for Jehova til den kristne menighed hvert andet minut. *

Ligesom i det første århundrede har ’et stort antal som har fået tro vendt sig til Herren’. Selvom den talmæssige vækst ikke i sig selv er et bevis på Guds velsignelse, er den dog et vidnesbyrd om at „Jehovas hånd“ er med hans folk. (Apostelgerninger 11:21) Hvad får millioner til at søge hen til tilbedelsen af Jehova? Og er du personligt med i arbejdet der fører til denne vækst?

Gud drager retsindige mennesker

Jesus sagde i meget direkte vendinger: „Ingen kan komme til mig, medmindre Faderen, som har sendt mig, drager ham.“ (Johannes 6:44) Det er derfor Jehova der i sidste instans er ansvarlig for at drage mennesker der er „ret indstillet til evigt liv“. (Apostelgerninger 13:48) Guds ånd kan gøre folk opmærksomme på deres åndelige behov. (Mattæus 5:3) Samvittighedskvaler, en desperat søgen efter håb, en dyb sorg eller krise kan få nogle til at søge Gud og derved lære hans hensigt med menneskene at kende. — Markus 7:26-30; Lukas 19:2-10.

Mange enkeltpersoner drages til tilbedelsen af Jehova gennem den kristne menigheds bibelundervisningsprogram, som hjælper dem til at få svar på de spørgsmål der optager dem.

„Hvis der er en Gud, hvorfor bliver folk så ved med at lide uretfærdigt?“ Det spørgsmål nagede længe Davide, en narkohandler i Italien. Han var ikke særlig interesseret i det der har med religion at gøre, så han stillede dette udfordrende spørgsmål nærmest for at provokere. „Jeg troede ikke jeg ville få et fornuftigt og overbevisende svar,“ siger han. „Men den forkynder som talte med mig, var meget tålmodig og brugte Bibelen til at begrunde det han sagde. Den samtale fik vidtrækkende betydning for mig.“ Davide har lagt sit liv om og tjener nu Jehova.

 Andre er blevet ledet til den synlige del af Jehovas organisation i deres søgen efter mening og håb. En psykiater i Kroatien, som selv havde nogle følelsesmæssige problemer, henvendte sig til en kendt kollega for at få behandling. Til hendes overraskelse gav kollegaen hende telefonnummeret til Jehovas Vidners afdelingskontor i Zagreb, samt navnet på en han kendte blandt Vidnerne. „Jeg tror de kan hjælpe dig,“ sagde han. „Hvis jeg sender dig hen i kirken, vil du kun finde livløse statuer — ingen taler sammen, og alt er dystert. Jeg tror ikke kirken kan hjælpe dig. Jeg har sendt andre patienter til Jehovas Vidner, og for dig tror jeg også det vil være det bedste.“ To forkyndere tog ud til hende, og der blev hurtigt oprettet et bibelstudium. Efter nogle få uger sagde psykiateren glad at kundskab om Guds hensigt havde givet hendes liv mening. — Prædikeren 12:13.

Mange som har oplevet en dyb sorg eller krise, har erfaret at kun sandheden fra Bibelen kan give den rette hjælp og trøst. I Grækenland faldt en syvårig dreng ned fra skolens tag og døde. Nogle få måneder senere mødte to Jehovas Vidner drengens mor og prøvede at trøste hende med opstandelseshåbet. (Johannes 5:28, 29) Under samtalen begyndte damen at græde. Forkynderne spurgte: „Hvis du kunne tænke dig at vide mere om Bibelen, hvornår kan vi så besøge dig?“ „Med det samme,“ svarede hun. Kvinden inviterede dem med hjem, og et bibelstudium blev påbegyndt. I dag tjener hele hendes familie Jehova.

Er du med i arbejdet?

Sådanne oplevelser giver et godt billede af hvad der sker rundt om i verden. Jehova indsamler og oplærer en stor multinational skare af sande tilbedere. Denne internationale gruppe har det lykkelige fremtidshåb at overleve den snarlige afslutning på denne onde tingenes ordning og komme til at leve i en retfærdig ny verden. — 2 Peter 3:13.

Takket være Jehovas velsignelse er dette indsamlingsarbejde, som er uden fortilfælde, nu ved at være fuldført med et storslået resultat. (Esajas 55:10, 11; Mattæus 24:3, 14) De der nidkært deltager i forkyndelsen af Riget, kan være sikre på at få Guds støtte og kan istemme salmistens ord: „Min hjælp er fra Jehova.“ — Salme 121:2.

[Fodnote]

^ par. 4 Se Jehovas Vidners kalender 2005, september og oktober.

[Tekstcitat på side 9]

„Ingen kan komme til mig, medmindre Faderen, som har sendt mig, drager ham.“ — JOHANNES 6:44

[Ramme på side 8]

HVEM STÅR BAG DENNE VÆKST?

„Hvis ikke Jehova bygger huset, er det forgæves at de der bygger det har haft møje med det.“ — Salme 127:1.

„Gud . . . fik det til at gro; hverken den der planter eller den der vander er altså noget, men Gud, som får det til at gro.“ — 1 Korinther 3:6, 7.