Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Spørgsmål fra læserne

Spørgsmål fra læserne

 Spørgsmål fra læserne

Hvilket grundlag er der for at sige at udtryk som „den eneste der har udødelighed“ og den „hvem intet menneske har set eller kan se“ sigter til Jesus og ikke til Jehova Gud?

Apostelen Paulus skrev: „Denne sin fremtræden vil den lykkelige og eneste Magthaver vise til dens egne fastsatte tider, han, Kongen over dem der hersker som konger, og Herren over dem der hersker som herrer, den eneste der har udødelighed, som bor i et utilgængeligt lys, hvem intet menneske har set eller kan se.“ — 1 Timoteus 6:15, 16.

Mange bibelkommentatorer ræsonnerer som følger: ’Hvordan kan udtryk som „den eneste der har udødelighed“, den „eneste Magthaver“ og den „hvem intet menneske har set eller kan se“ sigte til nogen anden end den Almægtige?’ Sådanne udtryk kunne ganske rigtigt bruges om Jehova. Af sammenhængen fremgår det imidlertid at Paulus i Første Timoteusbrev 6:15, 16 specifikt sigtede til Jesus.

I slutningen af vers 14 nævner Paulus „vor Herre Jesu Kristi tydelige fremtræden“. (1 Timoteus 6:14) Når han i vers 15 skriver at „denne sin fremtræden vil den lykkelige og eneste Magthaver vise til dens egne fastsatte tider“, må det derfor være Jesu fremtræden og ikke Jehova Guds han sigter til. Hvem er da ’den eneste Magthaver’? Det synes rimeligt at drage den slutning at den Magthaver Paulus tænker på, er Jesus. Hvorfor? Det fremgår af sammenhængen at Paulus sammenligner Jesus med jordiske herskere. Jesus er, som Paulus skriver, „Kongen over dem [de mennesker] der hersker som konger, og Herren over dem [de mennesker] der hersker som herrer“. * Ja, sammenlignet med dem er Jesus den „eneste Magthaver“. Jesus har fået „herredømme og ære og kongemagt, og alle folkeslag, folkestammer og tungemål skal tjene ham“. (Daniel 7:14) Det kan ikke siges om nogen jordisk hersker.

Hvordan så med udtrykket „den eneste der har udødelighed“? Også her drages der en sammenligning mellem Jesus og jordiske konger. Ingen herskere på jorden kan hævde at de har fået udødelighed, men det har Jesus. Paulus skrev: „Vi ved at Kristus, nu da han er blevet oprejst fra de døde, ikke mere dør; døden er ikke mere herre over ham.“ (Romerne 6:9) Ifølge Bibelen er Jesus den første der har fået udødelighedens gave, og da Paulus skrev sine breve, var Jesus den eneste der havde opnået et uforgængeligt liv.

Man bør også holde sig for øje at det ville have været forkert hvis Paulus havde skrevet at Jehova Gud var den eneste der havde udødelighed, for også Jesus var udødelig da Paulus skrev disse ord. Men Paulus kunne med fuld ret sige at Jesus, sammenlignet med jordiske herskere, var den eneste der var udødelig.

Efter sin opstandelse og himmelfart kan Jesus desuden med rette beskrives som den „hvem intet menneske har set eller kan se“. Jesu salvede disciple får ham ganske vist at se når de selv er døde og har fået en opstandelse til himmelsk liv som åndeskabninger. (Johannes 17:24) Men intet menneske på jorden vil få Jesus at se i hans herliggjorte tilstand. Det er derfor fuldt ud korrekt at sige at „intet menneske“ har set Jesus efter hans opstandelse og himmelfart.

Ved første øjekast kunne det se ud som om udtrykkene i Første Timoteusbrev 6:15, 16 sigter til Gud. Men sammenhængen i Paulus’ ord — og lignende udsagn i andre skriftsteder — viser at det var Jesus Paulus sigtede til.

[Fodnote]