Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Det gavner at være loyal

Det gavner at være loyal

 Det gavner at være loyal

I NOGLE lande synes børn det er sjovt at drille deres legekammerater ved at sætte burrer på deres tøj. Burrer hænger især godt fast på uld, og uanset om man går, løber, hopper eller forsøger at ryste dem af sig, slipper man ikke af med dem. Det eneste der er at gøre, er at trække dem af en efter en. For børn er det blot sjov.

Det er selvfølgelig ikke alle der bryder sig om at få burrer på tøjet, men vi må alle beundre deres evne til at hægte sig fast. En der er loyal, er også vedholdende. Den loyale bevarer et nært og varigt forhold til en anden. Han er trofast og lever op til de forpligtelser et forhold indebærer selv under vanskelige omstændigheder. Ordet „loyalitet“ forbindes med egenskaber som sandfærdighed, troskab og hengivenhed. Du sætter sikkert stor pris på at folk er loyale over for dig, men har du styrke og karakter til at være loyal over for andre? Og hvem skylder man at vise loyalitet?

Loyalitet i ægteskabet er nødvendigt

Loyalitet er nødvendigt i et ægteskab, men sørgeligt nok er det hyppigt her denne egenskab mangler. At en mand og hustru trofast holder deres ægteskabsløfte — det vil sige bliver sammen og hver især arbejder på det der er til den andens bedste — har stor betydning for deres lykke og tryghed. Hvorfor? Fordi mennesker er skabt med et behov for at andre er loyale over for dem og for selv at vise loyalitet. Da Gud indstiftede ægteskabet mellem Adam og Eva i Edens Have, erklærede han: „En mand [forlader] sin fader og sin moder, og han skal holde sig til sin hustru.“ Det samme gjaldt hustruen; hun skulle holde sig til sin mand. Manden og hustruen skulle være trofaste over for hinanden og samarbejde. — 1 Mosebog 2:24; Mattæus 19:3-9.

Nu er det jo flere tusind år siden at disse ord blev sagt til Adam og Eva. Betyder det så at det er gammeldags at vise loyalitet i ægteskabet i dag? De fleste vil svare nej. En opinionsundersøgelse i Tyskland viste at 80 procent tillagde loyalitet i ægteskabet stor betydning. En anden undersøgelse drejede sig om at finde de mest eftertragtede egenskaber hos mænd og kvinder. En gruppe mænd blev bedt om at pege på de fem egenskaber de satte størst pris på hos kvinder, og en gruppe kvinder skulle pege på de fem egenskaber de satte størst pris på hos mænd. Den egenskab begge grupper satte højest, var trofasthed.

Ja, loyalitet er en egenskab der er med til at danne et solidt grundlag for et lykkeligt ægteskab. I den forrige artikel så vi imidlertid at loyalitet tillægges stor betydning, men sjældent praktiseres. Den høje skilsmisseprocent i mange lande er for eksempel et vidnesbyrd om en udbredt mangel på loyalitet. Hvordan kan ægtefæller  modvirke denne tendens og vise hinanden loyalitet?

Loyalitet får et ægteskab til at holde

Det er et udtryk for loyalitet når ægtefæller leder efter lejligheder til at bekræfte deres hengivenhed over for hinanden. For eksempel er det sædvanligvis bedre at sige „vores“ frem for „min“ — „vores venner“, „vores børn“, „vores hjem“, „vores erfaringer“ og så videre. Når man lægger planer og træffer afgørelser, uanset om det har at gøre med hjemmet, arbejdet, børneopdragelse, adspredelser, ferier eller religiøse aktiviteter, vil det være rigtigt af ægtefællerne at tage den andens ønsker og meninger i betragtning. — Ordsprogene 11:14; 15:22.

Det er også udtryk for loyalitet når begge ægtefæller får den anden til at føle sig uundværlig og værdsat. Det giver utryghed når ens ægtefælle viser en af det modsatte køn upassende opmærksomhed. Bibelen råder ægtemænd til at holde sig til ’deres ungdoms hustru’. En ægtemand skulle ikke søge andre kvinders beundring og opmærksomhed; kun sin egen hustrus. Og han burde aldrig indlede et forhold til en anden kvinde. Bibelen advarer: „Den der begår ægteskabsbrud med en kvinde mangler et forstandigt hjerte; den som gør det, ødelægger sin sjæl.“ Den samme høje norm for trofasthed forventes af en hustru. — Ordsprogene 5:18; 6:32.

Er trofasthed i ægteskabet værd at stræbe efter? Naturligvis. Det gør ægteskabet mere harmonisk og varigt, og det gavner begge parter. Når en ægtemand for eksempel kun er optaget af sin kones velbefindende, giver det hende en tryghed som får det bedste frem i hende. Det gælder også omvendt. Hans beslutning om at være loyal over for sin hustru vil hjælpe ham til at holde sig til de retskafne principper på alle livets områder.

Hvis ægtemanden og hustruen er loyale over for hinanden selv i vanskelige perioder, giver det dem begge tryghed. Hvis der derimod mangler loyalitet i et ægteskab, ser man hyppigt at ægtefæller tyr til separation eller skilsmisse når der opstår problemer. At tage et sådant skridt frem for at løse problemerne vil ofte bare give nogle andre problemer. I 1980’erne gik en kendt modekonsulent fra kone og børn. Fandt han så lykken? Tyve år senere erkendte han at han siden har været „ensom og nedslået og har ligget søvnløs fordi [han] ikke har kunnet sige godnat til [sine] børn“.

Loyalitet mellem forældre og børn

Når forældre er loyale over for hinanden, er der stor sandsynlighed for at denne indstilling smitter af på deres børn. Børn der er opvokset i en loyal og kærlig familie, finder det senere i livet lettere at være forstående  over for deres ægtefælle eller deres forældre, der måske begynder at mærke alderdommens skavanker. — 1 Timoteus 5:4, 8.

Nu er det ikke altid givet at det er forældrene der først bliver svækkede eller syge. Nogle gange er det en søn eller datter der har behov for pleje. I mere end 40 år passede Herbert og Gertrud — der begge er Jehovas Vidner — deres søn, Dietmar, som var født med muskelsvind. I de sidste syv år før hans død i november 2002 havde han behov for pleje og opsyn døgnet rundt. Hans forældre tog sig kærligt af alle hans behov og installerede endda udstyr til ham i deres hjem og lærte at pleje og passe ham. Et godt eksempel på loyalitet i familien.

Loyalitet en forudsætning for venskab

„Man kan godt være lykkelig uden en ægtefælle, men det er svært at være lykkelig uden venner,“ udtaler Birgit. Du er sikkert enig. Hvad enten man er gift eller ej, er det hjertevarmende og berigende at have en god og loyal ven. Hvis du er gift, burde det naturligvis være din ægtefælle der er din nærmeste ven.

En ven er ikke bare en bekendt. Vi kan have mange bekendte — naboer, kolleger og folk vi møder nu og da. Sande venskaber indebærer pligtfølelse og at der investeres tid og energi. Det er en ære at være nogens ven. Venskaber er til glæde og lykke, men indbefatter også ansvar.

Det er nødvendigt at der er en god kommunikation mellem venner. En sådan kommunikation kan til dels være dikteret af behov. „Hvis en af os har et problem, ringer min veninde og jeg til hinanden op til flere gange om ugen. Det er skønt at vide at jeg har hende, og at hun er parat til at lytte,“ siger Birgit. Lange afstande behøver ikke at være en hindring for et venskab. Gerda og Helga bor flere tusind kilometer fra hinanden, men de har været gode venner i over 35 år. „Vi skriver regelmæssigt sammen og fortæller hvad vi har oplevet, og hvordan vi har det, ja, vi deler både sorger og glæder. Det gør mig ovenud glad at få brev fra Helga. Vi er fuldstændig på bølgelængde,“ fortæller Gerda.

Loyalitet er vigtigt for et venskab. Selv livslange venskaber kan ødelægges af blot én illoyal handling. Det er almindeligt at venner rådgiver hinanden selv i fortrolige anliggender. Venner taler fra hjertet uden frygt for at der bliver set ned på dem, eller at deres tillid misbruges. Bibelen siger: „En ven viser kærlighed til hver en tid og er en broder som er født med henblik på trængselen.“ — Ordsprogene 17:17.

Eftersom venner har indflydelse på hinandens tankegang, følelser og handlinger, er det vigtigt at man vælger venner som lever på en måde der er forenelig med ens livssyn. Man må for eksempel sørge for at dem man gør sig til venner med, er nogle som har samme tro, samme moral og samme norm for hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert, som man selv har. Sådanne venner vil hjælpe dig til at nå dine mål. Hvorfor skulle du vælge at blive nære venner med nogle hvis normer og moral du ikke kan gå ind for? Bibelen viser vigtigheden af at vælge de rette venner når den siger: „Den der vandrer med de vise bliver vís, men den der omgås tåber går det dårligt.“ — Ordsprogene 13:20.

Loyalitet kan læres

Når et barn finder ud af at det kan få burrer til at hænge fast i nogens tøj, får det sikkert lyst til at gøre det om og om igen. Det samme kan siges om en der er loyal. Hvorfor? Fordi  det bliver lettere at vise loyalitet jo mere man praktiserer det. En der tidligt i livet lærer at være loyal inden for familien, vil finde det lettere at opbygge venskaber der bygger på loyalitet. Og det kan vise sig at sådanne stærke og varige venskaber vil lære en at være loyal i et ægteskab. Det vil også hjælpe en til at være loyal når det gælder det vigtigste af alle venskaber.

Jesus sagde at det største bud er at vi skal elske Jehova Gud af hele vort hjerte og sind og hele vor sjæl og styrke. (Markus 12:30) Det betyder at Gud har krav på vores fulde loyalitet. Når vi er loyale over for Jehova Gud, bliver vi rigt velsignet. Han vil aldrig svigte eller skuffe os, for han siger selv: „Jeg er loyal.“ (Jeremias 3:12) Ja, det vil gavne os for evigt hvis vi er loyale, eller trofaste, over for Gud. — 1 Johannes 2:17.

[Tekstcitat på side 6]

Det er berigende at have en god og loyal ven

[Illustration på side 5]

Loyale familiemedlemmer har omsorg for hinanden