Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Spørgsmål fra læserne

Spørgsmål fra læserne

 Spørgsmål fra læserne

Hvad symboliserede sjekinalyset, det mirakuløse lys der på Israels tid skinnede i Det Allerhelligste, først i teltboligen og dernæst i templet?

Som en kærlig Fader og Beskytter for sit folk viste Jehova tydeligt at han var nærværende i Israel. Det gjorde han blandt andet ved hjælp af en klart lysende sky der var forbundet med hans tilbedelsessted.

Det mirakuløse lys der skinnede i Det Allerhelligste, både i teltboligen og i Salomons tempel, repræsenterede Jehovas usynlige nærværelse. Det var ikke et tegn på at Jehova var fysisk til stede eftersom Gud ikke kan rummes i nogen bygning opført af mennesker. (2 Krønikebog 6:18; Apostelgerninger 17:24) Men lyset i Guds helligdom kunne forsikre ypperstepræsten, og gennem ham alle israelitterne, om at Jehova var nærværende, beskyttede dem og sørgede for dem.

På efterbibelsk aramaisk blev dette lys kaldt „sjekina“ (sjekhinahʹ), et ord der betyder ’det som bor’, ’bolig’. Udtrykket forekommer ikke i Bibelen, men det findes i targumerne, som er aramaiske oversættelser af De Hebraiske Skrifter.

Da Jehova anviste hvordan teltboligen skulle bygges, sagde han til Moses: „Du skal lægge låget oven på arken, og i arken skal du lægge Vidnesbyrdet som jeg giver dig. Og jeg vil mødes med dig dér og tale med dig fra stedet over låget, fra stedet mellem de to keruber som er på Vidnesbyrdets ark.“ (2 Mosebog 25:21, 22) Den omtalte ark, som stod i Det Allerhelligste, var en kiste overtrukket med guld, og der var to keruber af guld på låget.

Hvor talte Jehova fra? Det fremgår af hans ord til Moses: „Jeg viser mig i en sky over låget.“ (3 Mosebog 16:2) Skyen svævede over den hellige ark mellem de to guldkeruber. Bibelen siger intet om hvor høj skyen var, eller hvor højt op over keruberne den strakte sig.

Den lysende sky var den eneste lyskilde i Det Allerhelligste. Ypperstepræsten havde gavn af lyset når han på forsoningsdagen gik ind i dette inderste rum. Han befandt sig da i Jehovas nærværelse.

Har dette mirakuløse lys nogen betydning for kristne? Ja. Apostelen Johannes så et syn af en by hvor ’der ikke skulle være nat’. Byen er det ny Jerusalem, som består af de salvede kristne der er blevet oprejst for at herske sammen med Jesus. Lyset i denne symbolske by kommer hverken fra solen eller månen. Nej, det er Jehova Guds herlighed der direkte oplyser denne organisation, på samme måde som sjekinalyset oplyste Det Allerhelligste. Desuden er Lammet, Jesus Kristus, byens „lampe“. Denne by spreder sit velgørende åndelige lys ud over de genløste mennesker af alle nationer til vejledning for dem. — Åbenbaringen 21:22-25.

Denne og andre velsignelser, som Jehova i overflod lader strømme ned over sine tilbedere, er en forsikring om at han er deres beskyttende Hyrde og omsorgsfulde Fader.