Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Spørgsmål fra læserne

Spørgsmål fra læserne

Spørgsmål fra læserne

Betyder ordet „måske“ i Zefanias 2:3 at Guds tjenere ikke kan være sikre på at opnå evigt liv?

Skriftstedet lyder: „Søg Jehova, alle I sagtmodige på jorden, som har handlet efter hans lovbud. Søg retfærdighed, søg sagtmodighed. Måske kan I blive skjult på Jehovas vredes dag.“ Hvorfor siges der „måske“ i dette vers?

For at forstå hvordan Gud vil handle over for sine trofaste tjenere i Harmagedon, kan det være en hjælp at gøre sig klart hvad Bibelen siger om dét Gud vil gøre med dem der dør før dette tidspunkt. Nogle vil få en opstandelse til udødeligt liv som åndeskabninger i himmelen, mens andre vil blive oprejst her på jorden med udsigt til at leve evigt i Paradiset. (Johannes 5:28, 29; 1 Korinther 15:53, 54) Hvis Jehova husker og belønner dem der er loyale over for ham, og som dør før Harmagedon, er der ingen tvivl om at han vil handle på samme måde over for dem der lever på hans vredes dag.

Apostelen Peters inspirerede ord er meget opmuntrende. Han skrev: „[Når Gud] bevarede Noa, en forkynder af retfærdighed, sammen med syv andre, da han bragte en vandflod over en verden af ugudelige, og når han fordømte byerne Sodoma og Gomorra ved at lægge dem i aske . . . , men udfriede den retfærdige Lot, . . . så forstår Jehova [også] at udfri gudhengivne mennesker af prøvelse og at bevogte uretfærdige til afskærelse på dommens dag.“ (2 Peter 2:5-9) Jehova bragte undergang over onde og ugudelige i fortiden, men bevarede både Noa og Lot, som havde tjent ham trofast. Sådan vil Jehova også udfri gudhengivne mennesker når han tilintetgør de onde og ugudelige i Harmagedon. Da vil „en stor skare“ retfærdige overleve. — Åbenbaringen 7:9, 14.

Det ser derfor ud til at ordet „måske“ i Zefanias 2:3 ikke bruges fordi der hersker nogen usikkerhed om Guds evne til at bevare dem der har hans godkendelse. Muligheden for at man bliver skjult på Jehovas vredes dag, er til stede når man begynder at søge retfærdighed og sagtmodighed. Om man bliver skjult, afhænger af om man bliver ved med at søge sagtmodighed og retfærdighed. — Zefanias 2:3.

[Illustration på side 31]

’Jehova forstår at udfri gudhengivne mennesker af prøvelse’