Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehova har ’talt alle dine hovedhår’

Jehova har ’talt alle dine hovedhår’

 Jehova har ’talt alle dine hovedhår’

„Dog falder ikke én [spurv] til jorden uden jeres Faders viden. Men på jer er endog alle hovedhår talt.“ — MATTÆUS 10:29, 30.

1, 2. (a) Hvorfor følte Job sig forladt af Gud? (b) Betød Jobs ord at han havde vendt Jehova ryggen? Forklar.

„JEG råber til dig, o Gud, men du svarer mig aldrig; og når jeg beder, giver du ikke agt på mig. Du behandler mig grusomt; du forfølger mig af al din magt.“ Manden der udtalte disse ord, var dybt fortvivlet, og ikke uden grund! Han havde mistet sin levevej, hans børn var blevet dræbt i en voldsom ulykke, og nu led han af en udmarvende sygdom. Mandens navn var Job, og de forfærdelige ting han gennemgik, er nedskrevet i Bibelen til gavn for os. — Job 30:20, 21, Today’s English Version.

2 Af Jobs udtalelser kunne man få det indtryk at han havde vendt Gud ryggen, men det var ikke tilfældet. Job udøste simpelt hen sit hjerte og gav luft for sin dybe sorg. (Job 6:2, 3) Han vidste ikke at det var Satan der var årsagen til hans trængsler, og derfor konkluderede han fejlagtigt at Gud havde forladt ham. På et tidspunkt sagde Job endda til Jehova: „Hvorfor skjuler du dit ansigt og regner mig for din fjende?“ * — Job 13:24.

3. Hvilke tanker kunne vi måske få når vi rammes af modgang?

3 I dag oplever mange af Jehovas tjenere vedvarende modgang og prøvelser som følge af krig, politiske eller sociale omvæltninger, naturkatastrofer, høj alder, sygdom, dyb fattigdom og regeringsforbud. Sandsynligvis gennemgår du også prøvelser af den ene eller den anden art. Indimellem føler du måske at Jehova skjuler sit ansigt for dig. Du kender udmærket ordene i Johannes 3:16: „Gud elskede verden så meget at han gav sin enestefødte søn.“ Men når du kommer ud for sorger og vanskeligheder uden at kunne se nogen udvej, tænker du måske alligevel: ’Mon Gud virkelig elsker mig? Lægger han mærke til hvad jeg gennemlever? Har han omsorg for mig personligt?’

4. Hvilken situation måtte Paulus fortsat affinde sig med, og hvordan kunne en lignende situation påvirke os?

4 Lad os se nærmere på hvad der skete med apostelen Paulus. „[Der blev] givet mig en torn i kødet, en Satans engel, til stadig at slå mig,“ skrev han og tilføjede: „Jeg [har] tre gange indtrængende bedt Herren om at den måtte vige fra mig.“ Jehova hørte disse bønner. Men ikke desto mindre lod han Paulus vide at han ikke ville gribe mirakuløst ind. I stedet måtte Paulus sætte sin lid til at Gud ville give ham kraft til at leve med denne „torn i kødet“. * (2 Korinther 12:7-9) Det kan være at du ligesom Paulus er ude for en bestemt prøvelse som du til stadighed må kæmpe med. Du tænker måske: ’Når det ikke ser ud til at Jehova har gjort noget for at afhjælpe min prøvelse, betyder det så at han ikke er opmærksom på min situation, eller at  han ikke har omsorg for mig?’ Svaret er et klart nej! Jehovas dybe interesse for hver enkelt af sine trofaste tjenere understreges af noget Jesus sagde til sine apostle kort efter at han havde udvalgt dem. Lad os se på hvordan hans ord kan opmuntre os i dag.

Hvorfor vi ikke skal være bange

5, 6. (a) Hvordan hjalp Jesus apostlene til ikke at være bange for det der lå forude? (b) Hvordan viste Paulus tillid til Jehovas omsorg for ham?

5 Apostlene modtog overnaturlige kræfter fra Jesus, som blandt andet gav dem „myndighed over urene ånder, så de kunne uddrive dem og kurere enhver form for sygdom og enhver form for skrøbelighed“. Det betød dog ikke at de ville slippe for prøvelser og trængsler. Tværtimod beskrev Jesus i detaljer nogle af de ting de ville komme ud for. Men samtidig gav han dem følgende tilskyndelse: „Vær ikke bange for dem som dræber legemet, men som ikke kan dræbe sjælen; frygt hellere for ham der kan ødelægge både sjæl og legeme i Gehenna.“ — Mattæus 10:1, 16-22, 28.

6 For at hjælpe sine apostle til at forstå hvorfor de ikke behøvede at være bange, brugte Jesus to illustrationer. Han sagde til dem: „Sælges to spurve ikke for en ringe mønt? Dog falder ikke én af dem til jorden uden jeres Faders viden. Men på jer er endog alle hovedhår talt. Vær derfor ikke bange: I er mere værd end mange spurve.“ (Mattæus 10:29-31) Bemærk at Jesus knyttede dét ikke at være bange når man udsættes for modstand, sammen med tillid til at Jehova har omsorg for os personligt. Det er tydeligt at apostelen Paulus nærede en sådan tillid. Han skrev: „Når Gud er for os, hvem vil da være imod os? Han som end ikke skånede sin egen søn men overgav ham for os alle, hvorfor skulle han ikke også, med ham, i sin godhed give os alt andet?“ (Romerne 8:31, 32) Du kan også være sikker på at Jehova vil tage sig af dig så længe du forbliver loyal over for ham — og dét uanset hvilke udfordringer du møder. Det vil komme til at stå endnu mere klart for dig når vi ser nærmere på Jesu tilskyndelse til apostlene.

En spurvs værdi

7, 8. (a) Hvordan blev spurve betragtet på Jesu tid? (b) Hvad er øjensynlig grunden til at der i Mattæus 10:29 bruges diminutivformen af det græske ord for „spurve“?

7 Jesu ordbilleder beskriver på en virkningsfuld måde Jehovas omsorg for hver enkelt af sine tjenere. Lad os først se på illustrationen med spurvene. På Jesu tid blev spurve brugt til føde, men da de udgjorde en trussel mod afgrøderne, blev de i vid udstrækning betragtet som skadedyr. Der var så mange af  dem, og de var så billige at man kunne få to for mindre end det der svarer til 30 øre i dag. For det dobbelte beløb kunne man få ikke blot fire, men fem spurve — den ekstra fugl fik man med i købet, som om den ikke havde nogen som helst værdi! — Lukas 12:6.

8 Tænk også på størrelsen af denne almindelige fugl. I sammenligning med mange andre fugle er selv en fuldvoksen spurv ret lille. Alligevel sigter det græske ord der i Mattæus 10:29 oversættes med ’spurve’, specifikt til små spurve. Jesus ønskede tydeligvis at hans apostle skulle forestille sig den mest uanselige fugl af alle. Et opslagsværk siger: „Jesus nævner en meget lille fugl og bruger endda diminutivformen af ordet!“

9. Hvilken vigtig pointe understreges af Jesu illustration med spurvene?

9 Jesu sammenligning med spurvene understreger en vigtig pointe: Det der ser værdiløst ud i menneskers øjne, er vigtigt for Jehova Gud. Denne sandhed understregede Jesus yderligere ved at sige at en lille spurv ikke ville ’falde til jorden’ uden at Jehova lagde mærke til det. * Belæringen er ligetil. Hvis Jehova Gud lægger mærke til selv den mest uanselige fugl, hvor meget mere vil han så ikke interessere sig for et menneske der har valgt at tjene ham!

10. Hvad ligger der i udtalelsen: „På jer er endog alle hovedhår talt“?

10 Efter at have fortalt illustrationen med spurvene sagde Jesus: „På jer er endog alle hovedhår talt.“ (Mattæus 10:30) Denne korte udtalelse indeholder en dyb sandhed der understreger pointen i Jesu illustration med spurvene. Tænk engang: Et menneske har gennemsnitlig 100.000 hår på hovedet; de ligner alle sammen hinanden, og vi skænker ikke det ene hår større opmærksomhed end det andet. Alligevel lægger Jehova Gud mærke til hvert eneste hår, og han har tal på hvor mange vi har. Når det er tilfældet, er der så noget som helst i vores liv som Jehova ikke kan kende til? Det er tydeligt at Jehova kender hver enkelt af sine tjenere og forstår den personlighed de hver især har. Ja, han „ser på hjertet“. — 1 Samuel 16:7.

11. Hvordan gav David udtryk for sin tillid til at Jehova nærede omsorg for ham?

11 David, som ikke var ukendt med modgang, havde tillid til at Jehova lagde mærke til ham. „Jehova, du har undersøgt mig og kender mig,“ skrev han. „Du ved om jeg sætter mig eller om jeg rejser mig. Du er klar over min tanke på lang afstand.“ (Salme 139:1, 2) Du kan også være forvisset om at Jehova kender dig personligt. (Jeremias 17:10) Vær ikke hurtig til at drage den slutning at du er for ubetydelig til at blive bemærket af Jehova som ser alt!

„Kom mine tårer i din læderflaske“

12. Hvordan ved vi at Jehova er fuldstændig klar over hvilke genvordigheder hans folk må udholde?

12 Jehova kender ikke blot hver enkelt af sine tjenere, men er også fuldstændig klar over hvilke genvordigheder de hver især må slås med. Da israelitterne for eksempel blev  undertrykt som trælle, sagde Jehova til Moses: „Jeg har virkelig set nøden hos mit folk i Ægypten, og jeg har hørt deres skrig over deres arbejdsfogeder, for jeg kender jo deres lidelser.“ (2 Mosebog 3:7) Hvor er det trøstende at vide at Jehova ser hvad der sker, og hører vores skrig når vi gennemlever en prøvelse! Han er bestemt ikke ligeglad og ufølsom over for vore lidelser.

13. Hvoraf ses det at Jehova virkelig føler med sine tjenere?

13 Den omsorg Jehova nærer for dem der er gået ind på at tjene ham, fremgår desuden af de følelser han nærede for israelitterne. Deres lidelser var en følge af deres egen hårdnakkethed, men alligevel skrev Esajas om Jehova: „I al deres kval var det en kval for ham.“ (Esajas 63:9) Som en trofast tjener for Jehova kan du således være forvisset om at når det gør ondt på dig, gør det også ondt på Jehova. Styrker det dig ikke til at være frygtløs når du møder modstand, og til at blive ved med at gøre alt hvad du kan, for at tjene ham? — 1 Peter 5:6, 7.

14. Under hvilke omstændigheder blev Salme 56 til?

14 Af Salme 56, som David skrev da han var på flugt fra den morderiske kong Saul, fremgår det tydeligt at David var overbevist om at Jehova nærede omsorg for ham og følte med ham. David undslap til Gat, men var bange for at blive pågrebet af filistrene da de genkendte ham. Han skrev: „Mine fjender har snappet efter mig dagen lang, for der er mange som opblæste fører krig imod mig.“ På grund af den farlige situation David befandt sig i, henvendte han sig til Jehova. „Dagen lang skader de min sag,“ sagde han. „Alt hvad de udtænker mod mig er med ond hensigt.“ — Salme 56:2, 5.

15. (a) Hvad mente David da han bad Jehova om at komme hans tårer i en læderflaske eller skrive dem op i en bog? (b) Hvad kan vi være sikre på når vi udholder en trosprøve?

15 Som nedskrevet i Salme 56:8 kom David herefter med denne interessante udtalelse: „At jeg er flygtning har du skrevet op. Kom mine tårer i din læderflaske. Står de ikke i din bog?“ Hvilken rørende beskrivelse af Jehovas store omsorg! Når vi er under pres, anråber vi måske grædende Jehova om hjælp. Det gjorde selv det fuldkomne menneske Jesus. (Hebræerne 5:7) David var overbevist om at Jehova lagde mærke til ham og ville huske hans kval, som om han gemte Davids tårer i en læderflaske eller skrev dem op i en bog. * Måske føler du at dine tårer ville fylde meget i denne læderflaske eller i en sådan bog. Hvis det er tilfældet, er der trøst at hente. Bibelen forsikrer os: „Nær er Jehova hos dem med sønderbrudt hjerte, og han frelser dem der er knust i ånden.“ — Salme 34:18.

Et nært venskab med Gud

16, 17. (a) Hvordan ved vi at Jehova ikke er ligeglad med de problemer hans folk står over for? (b) Hvad gør Jehova for at hans folk kan opnå hans fortrolighed?

16 Den kendsgerning at Jehova har talt ’alle vore hovedhår’, giver os en forestilling om hvor opmærksom og omsorgsfuld en Gud vi tilbeder. Selvom al smerte og lidelse først forsvinder når den lovede nye verden kommer, gør Jehova allerede nu noget ganske enestående for sit folk. David skrev: „De der frygter Jehova har hans fortrolighed, og sin pagt gør han kendt for dem.“ — Salme 25:14.

17 Tanken om at have ’Jehovas fortrolighed’ virker næsten ufattelig for ufuldkomne mennesker! Men ikke desto mindre indbyder Jehova dem der frygter ham, til at gæste hans telt. (Salme 15:1-5) Og hvad gør Jehova for dem der gæster ham? Ifølge David lader han dem kende sin pagt. Jehova stoler på dem og åbenbarer sin „fortrolige sag“ gennem profeterne  så de kan kende hans hensigt og vide hvad de skal gøre for at leve i overensstemmelse med den. — Amos 3:7.

18. Hvordan ved vi at Jehova ønsker at vi skal have et nært forhold til ham?

18 Det rører os dybt at vide at vi som ufuldkomne mennesker kan blive venner med den Allerhøjeste, Jehova Gud. Ja, han ligefrem tilskynder os til det. „Kom nær til Gud, og han vil komme nær til jer,“ siger Bibelen. (Jakob 4:8) Jehova ønsker at vi skal have et nært forhold til ham, og han har endda allerede taget skridt til at vi kan få det. Jesu genløsningsoffer har givet os mulighed for at blive venner med den almægtige Gud. Bibelen siger: „Men vi, vi elsker, fordi han elskede os først.“ — 1 Johannes 4:19.

19. Hvordan kan udholdenhed styrke vores forhold til Jehova?

19 Dette nære forhold styrkes når vi holder ud under vanskelige forhold. Disciplen Jakob skrev: „Lad udholdenheden have sit arbejde fuldendt, så I kan være fuldendte og hele i enhver henseende og ikke mangle noget.“ (Jakob 1:4) Hvilket „arbejde“ er det der bliver fuldendt når vi holder ud under vanskelige forhold? Tænk i den forbindelse igen på Paulus’ „torn i kødet“. Hvad udvirkede udholdenheden i Paulus’ tilfælde? Han sagde selv: „Med største glæde vil jeg derfor hellere rose mig af mine svagheder, for at Messias’ kraft kan være over mig som et telt. Derfor synes jeg godt om svagheder, om fornærmelser, om tilfælde af nød, om forfølgelser og vanskeligheder, for Kristus. For når jeg er svag, så er jeg stærk.“ (2 Korinther 12:9, 10) Paulus’ erfaring var at Jehova ville give ham den kraft han havde behov for — ja, om nødvendigt give ham „den kraft som er ud over det normale“. Det betød også at han blev knyttet nærmere til Kristus og Jehova Gud. — 2 Korinther 4:7; Filipperne 4:11-13.

20. Hvordan kan vi være sikre på at Jehova vil støtte og trøste os når vi udsættes for modstand?

20 Måske har Jehova tilladt dine prøvelser at fortsætte. Hvis det er tilfældet, så husk hans løfte til dem der frygter ham: „Jeg vil ikke på nogen måde slippe dig eller på nogen måde forlade dig.“ (Hebræerne 13:5) Du kan erfare en sådan støtte og trøst. Jehova har ’endog talt alle dine hovedhår’. Han ser din udholdenhed. Han føler din smerte. Han nærer ægte omsorg for dig. Og han vil aldrig ’glemme dit arbejde og den kærlighed du har vist mod hans navn’. — Hebræerne 6:10.

[Fodnoter]

^ par. 2 Den retfærdige David og Koras trofaste sønner kom med lignende udtalelser. — Salme 10:1; 44:24.

^ par. 4 Det fremgår ikke direkte af Bibelen hvad Paulus’ „torn i kødet“ var. Det kan have været en fysisk lidelse, såsom et dårligt syn. Eller måske sigter udtrykket „torn i kødet“ til falske apostle og andre som satte spørgsmålstegn ved Paulus’ tjeneste og stilling som apostel. — 2 Korinther 11:6, 13-15; Galaterne 4:15; 6:11.

^ par. 9 Nogle forskere mener at det at spurven falder til jorden, måske ikke kun sigter til at den dør. De siger at sætningen på grundsproget kan henvise til at en fugl flyver ned på jorden for at lede efter føde. Hvis det er tilfældet, betyder det at Gud drager omsorg for fuglen i dens daglige færden og ikke kun lægger mærke til den når den dør. — Mattæus 6:26.

^ par. 15 I oldtiden blev læderflasker lavet af garvede fåre-, gede- eller oksehuder. Sådanne flasker blev brugt til opbevaring af mælk, smør, ost eller vand. De flasker der havde fået en grundigere garvning, kunne bruges til olie eller vin.

Husker du?

• Hvilke faktorer kan få en til at føle sig forladt af Gud?

• Hvilken lære kan vi drage af Jesu illustration med spurvene og af hans ord om at vore hovedhår er talt?

• Hvad betyder det at ens tårer kommer i Jehovas „læderflaske“ eller i hans „bog“?

• Hvordan kan vi få Jehovas „fortrolighed“?

[Studiespørgsmål]

[Illustration på side 22]

Hvorfor fjernede Jehova ikke Paulus’ „torn i kødet“?

[Illustration på side 23]

Hvad kan vi lære af Jesu illustration med spurvene?

[Kildeangivelse]

© J. Heidecker/VIREO

[Illustration på side 25]

Når vi læser regelmæssigt i Bibelen, bliver vi forvisset om at Gud har omsorg for os personligt