Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehova „belønner dem som ivrigt søger ham“

Jehova „belønner dem som ivrigt søger ham“

 Jehova „belønner dem som ivrigt søger ham“

„Den der nærmer sig Gud må nødvendigvis tro at han er til og at han belønner dem som ivrigt søger ham.“ — HEBRÆERNE 11:6.

1, 2. Hvorfor kæmper nogle af Jehovas tjenere med et negativt syn på sig selv?

„JEG har været et af Jehovas Vidner i næsten 30 år, men jeg har aldrig følt at jeg var værdig til at være det,“ siger Barbara. * „Selvom jeg har været pioner og har haft mange andre privilegier, har intet af det været nok til at jeg inderst inde kunne tro at jeg var god nok.“ Keith fortæller at han har det på næsten samme måde. „Jeg har undertiden følt mig uværdig, for Jehovas tjenere har mange grunde til at være glade, men jeg var ikke glad. Jeg kom til at lide af skyldfølelse, og det gjorde kun det hele værre.“

2 Både i fortiden og i nutiden har mange af Jehovas trofaste tjenere måttet kæmpe med lignende følelser. Har der også været tidspunkter hvor du har gjort det? Måske synes du at du må kæmpe med en masse problemer mens dine trosfæller ser ud til at være glade og ubekymrede og nyde livet. Det kan være at du derfor føler at du hverken har Jehovas godkendelse eller fortjener hans opmærksomhed. Men vær ikke hurtig til at tro at det er tilfældet. Bibelen giver os følgende forsikring: „[Jehova] hverken ringeagtede eller væmmedes ved den nødstedtes nød; og han skjulte ikke sit ansigt for ham, og når han råbte til ham om hjælp, hørte han det.“ (Salme 22:24) Disse profetiske ord om  Messias viser at Jehova ikke alene hører sine trofaste tjenere, men også belønner dem.

3. Hvorfor er vi ikke immune over for presset fra denne tingenes ordning?

3 Ingen — ikke engang Jehovas tjenere — er immune over for presset fra denne tingenes ordning. Vi lever i en verden der styres af Jehovas ærkefjende, Satan Djævelen. (2 Korinther 4:4; 1 Johannes 5:19) Han retter først og fremmest sit angreb mod Jehovas tjenere, og vi bliver ikke mirakuløst beskyttet. (Job 1:7-12; Åbenbaringen 2:10) Indtil Guds fastsatte tid er inde må vi derfor ’holde ud under trængselen’ og ’være vedholdende i bønnen’, i tillid til at Jehova vil tage sig af os. (Romerne 12:12) Vi må ikke give efter for den tanke at Jehova Gud ikke elsker os!

Eksempler i udholdenhed

4. Nævn nogle eksempler på trofaste tjenere for Jehova som har udholdt vanskelige situationer.

4 I fortiden måtte mange af Jehovas tjenere udholde vanskelige situationer. For eksempel var Hanna „bitter i sjælen“ fordi hun var barnløs — noget hun betragtede som et udtryk for at Gud havde glemt hende. (1 Samuel 1:9-11) Elias blev bange da den morderiske dronning Jesabel forsøgte at få ham slået ihjel, og bad til Jehova: „Det er nok. Nu, Jehova, tag min sjæl bort, for jeg er ikke bedre end mine forfædre.“ (1 Kongebog 19:4) Og apostelen Paulus må have følt sig tynget af sin ufuldkommenhed da han sagde: „Når jeg gerne vil gøre det rette, ligger det onde mig nær. . . . Jeg elendige menneske!“ — Romerne 7:21-24.

5. (a) Hvordan blev Hanna, Elias og Paulus belønnet? (b) Hvilken trøst kan vi hente i Guds ord hvis vi er nedtrykte og modløse?

5 Vi ved at Hanna, Elias og Paulus holdt ud i tjenesten for Jehova, og han velsignede dem rigt. (1 Samuel 1:20; 2:21; 1 Kongebog 19:5-18; 2 Timoteus 4:8) Men de måtte ikke desto mindre kæmpe med mange forskellige menneskelige følelser, blandt andet sorg, fortvivlelse og frygt. Det skal derfor ikke forbavse os hvis vi til tider bliver nedtrykte og modløse. Men hvad kan vi gøre når livets bekymringer får os til at spekulere på om Jehova virkelig elsker os? Vi kan hente trøst i Guds ord. I den foregående artikel drøftede vi for eksempel Jesu ord om at Jehova har talt alle vores hovedhår. (Mattæus 10:30) Disse opmuntrende ord viser at Jehova er meget interesseret i hver eneste af sine tjenere. Vi kan også tænke på Jesu illustration med spurvene. Hvis ikke én af disse små fugle falder til jorden uden at Jehova lægger mærke til det, hvorfor skulle han så ignorere vores trængsler?

6. Hvordan kan Bibelen være en trøst for dem der kæmper med negative følelser?

6 Men kan vi ufuldkomne mennesker virkelig være værdifulde i den almægtige Skabers, Jehova Guds, øjne? Ja, det kan vi, og det er der mange steder i Bibelen der forsikrer os om. Når vi grunder over disse udtalelser, kan vi sige som salmisten: „Når der var mange foruroligende tanker i mit indre, var det al din trøst der kærtegnede min sjæl.“ (Salme 94:19) Lad os se på nogle af disse trøstende ord i Bibelen. Det vil hjælpe os til bedre at forstå at Jehova værdsætter os, og at han vil belønne os når vi fortsætter med at gøre hans vilje.

Jehovas ’særlige ejendom’

7. Hvilken opmuntrende profeti fremsatte Jehova gennem Malakias til de fordærvede jøder?

7 I det femte århundrede før vor tidsregning befandt jøderne sig i en sørgelig tilstand. Præsterne tog imod uegnede dyr af folket og ofrede dem på Jehovas alter. Dommerne viste partiskhed. Landet var fyldt med trolddom, løgn og bedrageri, og mange begik ægteskabsbrud. (Malakias 1:8; 2:9; 3:5) Til denne yderst fordærvede nation udtalte Malakias en forbløffende profeti.  Med tiden ville Jehova føre sit folk tilbage og igen lade det få et godkendt forhold til ham. Profetien lød således: „’De skal tilhøre mig,’ siger Hærstyrkers Jehova, ’den dag da jeg frembringer en særlig ejendom. Og jeg vil have medfølelse med dem, ligesom en mand har medfølelse med sin søn der tjener ham.’“ — Malakias 3:17.

8. Hvorfor kan Malakias 3:17 i princippet også anvendes på den store skare?

8 I dag får Malakias’ profeti en opfyldelse i forbindelse med de salvede, som udgør en åndelig nation på 144.000. I Jehovas øjne er de virkelig „en særlig ejendom“, „et folk til at være en særlig ejendom“. (1 Peter 2:9) Malakias’ profeti er også til opmuntring for ’den store skare’ som ’står foran tronen og foran Lammet, klædt i lange, hvide klæder’. (Åbenbaringen 7:4, 9) Sammen med de salvede bliver de én hjord under én hyrde, Jesus Kristus. — Johannes 10:16.

9. Hvorfor betragter Jehova sine tjenere som „en særlig ejendom“?

9 Hvordan ser Jehova på dem der vælger at tjene ham? Som nævnt i Malakias 3:17 betragter han dem på samme måde som en kærlig far betragter sin søn. Læg mærke til det udtryk han benytter om sit folk — han kalder det „en særlig ejendom“. Andre oversættelser gengiver udtrykket med „min mest værdifulde ejendom“ (The New Jerusalem Bible) og „mine ædelsten“ (The Webster Bible). Hvorfor er de der tjener Jehova, så værdifulde i hans øjne? Blandt andet fordi han er en Gud der viser værdsættelse. (Hebræerne 6:10) Han kommer nær til dem der af hjertet tjener ham, og han betragter dem som noget særligt.

10. Hvordan beskytter Jehova sit folk?

10 Ejer du noget som er særlig dyrebart, noget du betragter som en særlig ejendom? Så vil du sikkert sørge for at passe godt på det. Jehova gør det samme med sin ’særlige ejendom’. Det er sandt at han ikke skåner sine trofaste tjenere for alle livets prøvelser og sorger. (Prædikeren 9:11) Men han kan og vil beskytte dem i åndelig forstand. Han giver dem den styrke der er nødvendig for at de kan udholde en hvilken som helst prøvelse de måtte komme ud for. (1 Korinther 10:13) For eksempel sagde Moses til israelitterne: „Vær modige og stærke. . . . Jehova din Gud drager selv med dig. Han vil ikke slippe dig og ikke forlade dig.“ (5 Mosebog 31:6) Ja, Jehova tager sig af sit folk. For ham er det „en særlig ejendom“.

Jehova belønner sine tjenere

11, 12. Hvordan kan det at Jehova vil belønne os, hjælpe os til at bekæmpe enhver tvivl vi måtte have om hvordan Gud ser på os?

11 Endnu et vidnesbyrd om at Jehova tillægger sine tjenere stor værdi, er at han belønner dem. Til israelitterne sagde han: „’Sæt mig dog på prøve på denne måde,’ siger Hærstyrkers Jehova, ’om jeg så ikke åbner himmelens sluser for jer og tømmer velsignelse i overmål ud over jer.’“ (Malakias 3:10) I sidste ende vil Jehova belønne sine tjenere med evigt liv. (Johannes 5:24; Åbenbaringen 21:4) Denne uvurderlige belønning viser storheden af Jehovas kærlighed og gavmildhed. Det viser også at han virkelig finder behag i dem der vælger at tjene ham.  Når vi forstår at Jehova er en Gud der gavmildt belønner os, vil det hjælpe os til at bekæmpe enhver tvivl vi måtte have om hvordan Gud ser på os. Jehova opfordrer os til at tro på at han vil belønne os. Som Paulus skrev: „Den der nærmer sig Gud må nødvendigvis tro at han er til og at han belønner dem som ivrigt søger ham.“ — Hebræerne 11:6.

12 Vi tjener naturligvis ikke Jehova blot fordi han lover at belønne os, men fordi vi elsker ham. Det er dog ikke forkert eller selvisk at holde sig håbet om en belønning klart for øje. (Kolossenserne 3:23, 24) Af kærlighed til dem der ivrigt søger ham, og fordi han værdsætter dem højt, tager Jehova initiativet og belønner dem.

13. Hvorfor er genløsningsforanstaltningen det største udtryk for Jehovas kærlighed til os?

13 Det største udtryk for hvor stor en værdi Jehova tillægger menneskene, er genløsningsforanstaltningen. Apostelen Johannes skrev: „Gud elskede verden så meget at han gav sin enestefødte søn, for at enhver som tror på ham, ikke skal gå til grunde men have evigt liv.“ (Johannes 3:16) At Jehova har ladet Jesus Kristus give sit liv som en genløsning, modbeviser den opfattelse at Jehova betragter os som værdiløse og ikke elsker os. Når Jehova har betalt så høj en pris — sin enestefødte søn — for os, må han virkelig have meget stor kærlighed til os.

14. Hvordan betragtede Paulus genløsningen?

14 Hvis du skulle blive overvældet af den følelse at du ikke er noget værd, så tænk på genløsningen. Betragt den som en personlig gave fra Jehova. Det gjorde apostelen Paulus. Husk at han sagde: „Jeg elendige menneske!“ Men videre sagde han: „Tak til Gud gennem Jesus Kristus, vor Herre,“ som ’elskede mig og overgav sig selv for mig’. (Romerne 7:24, 25; Galaterne 2:20) Det var ikke fordi Paulus havde for høje tanker om sig selv at han sagde dette. Men han havde tillid til at Jehova værdsatte ham som enkeltperson. Ligesom Paulus skal vi også lære at betragte genløsningen som en personlig gave fra Gud. Ja, Jehova er en magtfuld og kærlig Gud der både belønner og frelser sine tjenere.

Vær på vagt over for Satans „listige anslag“

15-17. (a) Hvordan kan Djævelen udnytte den følelse at man ikke er noget værd i Guds øjne? (b) Hvordan kan det Job erfarede, være til opmuntring for os?

15 Men måske har du alligevel svært ved at tro at de trøstende udtalelser som under inspiration er nedskrevet i Guds ord, virkelig gælder dig personligt. Du føler måske at evigt liv i Guds nye verden er en belønning som andre kan opnå, men at du simpelt hen ikke er værdig til det. Hvad kan du gøre hvis det er sådan du føler?

16 Du kender sikkert Paulus’ opfordring til efeserne: „Ifør jer den fulde rustning fra Gud, så I kan stå fast over for Djævelens listige anslag.“ (Efeserne 6:11) Når vi tænker på Satans metoder, kommer vi sikkert straks til at tænke på snarer som materialisme og umoralitet, og det med rette. Disse fristelser har både i fortiden og nutiden været en snare for Guds folk. Men vi må ikke overse et andet listigt anslag som Satan benytter — hans forsøg på at overbevise folk om at Jehova Gud ikke elsker dem.

17 Satan Djævelen er en mester i at udnytte sådanne følelser for at få mennesker bort fra Gud. Husk hvad Bildad sagde til Job: „Hvordan kan en dødelig have ret over for Gud, og hvordan kan en kvindefødt være ren? Se, end ikke månen lyser klart, og heller ikke stjernerne er rene i hans øjne. Hvor langt mindre da et dødeligt menneske, en maddike, ja, en menneskesøn, en orm!“ (Job 25:4-6; Johannes 8:44) Kan du forestille dig hvor nedslående disse ord må have virket på  Job? Lad derfor ikke Satan gøre dig modløs. Vær i stedet på vagt over for hans planer så du kan have det mod og den styrke der skal til for at kæmpe endnu mere for det der er ret. (2 Korinther 2:11) Job måtte irettesættes, men Jehova belønnede ham for hans udholdenhed ved at give ham det dobbelte af alt hvad han havde mistet. — Job 42:10.

Jehova „er større end vort hjerte“

18, 19. Hvad betyder det at Gud er „større end vort hjerte“, og i hvilken forstand ’kender han alle ting’?

18 Det kan ganske vist være vanskeligt at bekæmpe følelsen af modløshed hvis den er dybt rodfæstet. Men Jehovas ånd kan hjælpe dig til lidt efter lidt at nedrive ’fæstningsværker der rejser sig imod kundskaben om Gud’. (2 Korinther 10:4, 5) Når negative tanker er ved at overvælde dig, så tænk på apostelen Johannes’ ord: „På dette skal vi kende at vi er af sandheden, og vi skal berolige vort hjerte over for ham med hensyn til hvad vort hjerte end måtte fordømme os for, for Gud er større end vort hjerte og kender alle ting.“ — 1 Johannes 3:19, 20.

19 Hvad menes der med udtrykket „Gud er større end vort hjerte“? Undertiden kan det ske at vort hjerte fordømmer os, især når vi bliver os smerteligt bevidst om vore ufuldkommenheder og mangler. Det kan også være at vi som følge af vores baggrund er tilbøjelige til at tænke overdrevent negativt om os selv, som om intet af det vi gør, kan være antageligt for Jehova. Johannes’ ord forsikrer os om at det ikke er sådan Jehova ser på det. Han hæfter sig ikke ved vore fejl, men ser hvad der bor i os, hvilke muligheder vi hver især har. Han kender også vore motiver og hensigter. David skrev: „Han ved hvordan vi er dannet, husker at vi er støv.“ (Salme 103:14) Ja, Jehova kender os bedre end vi selv gør!

„En hæderskrone“ og „en kongelig turban“

20. Hvad viser Esajas’ genoprettelsesprofeti om Jehovas syn på sine tjenere?

20 I fortiden gav Jehova gennem profeten Esajas sit folk håb om at det ville komme tilbage til dets hjemland. Denne trøst og opmuntring var lige det de fortvivlede jøder havde brug for når de kom i landflygtighed i Babylon. Jehova beskrev den tid da de ville komme tilbage, med ordene: „Du skal blive en hæderskrone i Jehovas hånd, og en kongelig turban i din Guds hånd.“ (Esajas 62:3) Med disse ord iklædte Jehova sit folk værdighed og pragt. I dag har han gjort det samme med det åndelige Israels nation. Han har så at sige ophøjet sine tjenere så alle kan beundre dem.

21. Hvorfor kan vi have tillid til at Jehova vil belønne os når vi trofast holder ud?

21 Denne profeti får i første række sin opfyldelse i forbindelse med de salvede, men den viser også hvilken værdighed Jehova skænker alle der tjener ham. Når vi af og til tvivler på om vi er noget værd, må vi derfor huske at vi, trods vores ufuldkommenhed, er lige så værdifulde i Jehovas øjne som „en hæderskrone“ og „en kongelig turban“. Lad os derfor blive ved med at glæde Jehova ved ivrigt at søge at gøre hans vilje. (Ordsprogene 27:11) Når vi gør det, kan vi være sikre på at Jehova vil belønne os hvis vi trofast holder ud.

[Fodnote]

^ par. 1 Nogle af navnene er ændret.

Husker du?

• Hvordan er vi „en særlig ejendom“ i Jehovas øjne?

• Hvorfor er det vigtigt at huske at Jehova er en Gud der belønner os?

• Hvilke „listige anslag“ fra Satan må vi være på vagt over for?

• Hvordan er Gud „større end vort hjerte“?

[Studiespørgsmål]

[Illustration på side 26]

Paulus

[Illustration på side 26]

Elias

[Illustration på side 26]

Hanna

[Illustration på side 28]

Guds ord indeholder mange trøstende tanker