Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Bibelen kan hjælpe dig til at finde glæde

Bibelen kan hjælpe dig til at finde glæde

 Bibelen kan hjælpe dig til at finde glæde

BIBELEN er ikke en lægevidenskabelig bog, men den har alligevel noget at sige om den virkning som følelser — positive såvel som negative — kan have på en persons mentale eller fysiske helbred. „Et hjerte der fryder sig er god medicin,“ siger Bibelen, „men en ånd der er nedslået udtørrer knoglerne.“ Den siger også: „Har du mistet modet på trængselens dag, vil din kraft være begrænset.“ (Ordsprogene 17:22; 24:10) Nedtrykthed kan dræne os for energi, få os til at føle os svage og sårbare uden lyst til at gøre en forandring eller at søge hjælp.

Nedtrykthed kan også berøre et menneske åndeligt. De der opfatter sig selv som værdiløse, mener ofte at det er umuligt for dem at få et godt forhold til Gud og blive godkendt af ham. Simone, som blev nævnt i den foregående artikel, tvivlede på at „Gud kunne godkende en som hende“. Men når vi læser Guds ord, Bibelen, bliver vi klar over at han ser positivt på dem der bestræber sig for at gøre hans vilje.

Gud bekymrer sig om os

Bibelen fortæller os at „Jehova [er nær] hos dem med sønderbrudt hjerte, og han frelser dem der er knust i ånden“. Han ringeagter ikke „et sønderbrudt og knust hjerte“, men lover „at genoplive de ydmyges ånd og . . . at genoplive de knustes hjerte“. — Salme 34:18; 51:17; Esajas 57:15.

Ved en lejlighed fandt Jesus det nødvendigt at gøre sine disciple opmærksomme på den kendsgerning at Gud ser det gode i sine tjenere. Han fortalte ved hjælp af en illustration at Gud lægger mærke til når en spurv falder til jorden — noget som de fleste ville synes er uvæsentligt. Han understregede også at Gud kender hvert enkelt menneske  til mindste detalje, selv antallet af deres hovedhår. Jesus afsluttede denne billedtale med at sige: „Vær derfor ikke bange: I er mere værd end mange spurve.“ (Mattæus 10:29-31) * Med disse ord viste Jesus at uanset hvad enkeltpersoner måtte tænke om sig selv, så er mennesker der har tro, værdifulde i Guds øjne. Apostelen Peter minder os om at „Gud ikke er partisk, men i hver nation er den der frygter ham og øver retfærdighed, velkommen for ham“. — Apostelgerninger 10:34, 35.

Hav et ligevægtigt syn på dig selv

Guds ord tilskynder os til at få et ligevægtigt syn på os selv. Apostelen Paulus skrev under inspiration: „Ved den ufortjente godhed der er skænket mig siger jeg nemlig til enhver iblandt jer at han ikke skal tænke højere om sig selv end han bør tænke, men tænke med et sundt sind, hver enkelt sådan som Gud har tildelt ham et mål af tro.“ — Romerne 12:3.

Vi ønsker selvfølgelig ikke at få så høje tanker om os selv at vi ligefrem bliver indbildske. Vi ønsker dog heller ikke at gå til den anden yderlighed og slet ikke regne os selv for noget. Derimod skulle vi arbejde på at få et ligevægtigt syn på os selv, idet vi tager vores stærke sider såvel som vores begrænsninger i betragtning. En kristen kvinde udtrykker det på denne måde: „Jeg føler mig hverken værre eller bedre end andre. Ligesom alle andre har jeg både stærke og svage sider.“

At opnå en sådan ligevægtig indstilling er naturligvis lettere sagt end gjort. Det kan kræve store anstrengelser at ændre et overdrevent negativt syn på sig selv som måske er opbygget gennem mange år. Med Guds hjælp kan vi ikke desto mindre forandre vores personlighed såvel som vores syn på livet. Det er faktisk det Guds ord tilskynder os til at gøre. Vi læser: „I skal aflægge den gamle personlighed som svarer til jeres tidligere adfærd og som fordærves i overensstemmelse med sine bedrageriske ønsker, og gøres nye i jeres sinds drivkraft og iføre jer den nye personlighed som blev skabt i overensstemmelse med Guds vilje i sand retfærdighed og loyalitet.“ — Efeserne 4:22-24.

Hvis vi anstrenger os for at blive gjort nye i ’vores sinds drivkraft’, det vil sige dets fremherskende tilbøjelighed, kan vi forandre vores personlighed så den fra at være overdrevent negativ bliver positiv. Lena, som er nævnt i den foregående artikel, indså at hendes lave selvværdsfølelse aldrig ville forsvinde medmindre hun holdt op med at tro at ingen kunne elske hende eller hjælpe hende. Hvilken praktisk vejledning fra Bibelen har hjulpet Lena, Simone og andre til at gøre en sådan forandring?

 Bibelske principper der fremmer glæden

„Kast din byrde på Jehova, og han vil sørge for dig.“ (Salme 55:22) Det der først og fremmest kan hjælpe os til at finde sand glæde, er bøn. Simone siger: „Hver gang jeg føler mig nedtrykt, vender jeg mig til Jehova for at få hjælp. Jeg har aldrig været i en situation hvor jeg ikke har følt hans styrke og ledelse.“ Da salmisten tilskyndede os til at kaste vores byrde på Jehova, blev vi samtidig mindet om at Jehova ikke blot har omsorg for os, men at han også betragter os som enkeltpersoner der er værdige til at få hans hjælp og støtte. Da Jesus var samlet med sine disciple ved påsken i år 33, var de dybt bedrøvede da han fortalte dem at han snart måtte forlade dem. Han rådede dem indtrængende til at bede til deres himmelske Fader, og tilføjede: „Bed, og I vil få, så jeres glæde kan være hel og fuld.“ — Johannes 16:23, 24.

„Der er mere lykke ved at give end ved at modtage.“ (Apostelgerninger 20:35) Jesus fortæller os hermed at noget af det der bidrager til sand glæde i livet, er at give. Hvis vi anvender denne bibelske sandhed, får det os til at fokusere på andres behov frem for vores egne mangler. Når vi hjælper andre og ser deres taknemmelighed, får vi det bedre med os selv. Lena kan mærke at når hun regelmæssigt forkynder den gode nyhed fra Bibelen, gavner det hende på to måder. „For det første giver det mig den form for glæde og tilfredshed som Jesus talte om,“ siger hun. „For det andet får jeg mange positive reaktioner fra andre, og det gør mig også glad.“ Ved gavmildt at give af os selv oplever vi sandheden i Ordsprogene 11:25: „Den der giver rigeligt at drikke, vil også få rigeligt at drikke.“

„Alle den nødstedtes dage er onde, men den hvis hjerte er vel til mode har altid fest.“ (Ordsprogene 15:15) Vi har alle et valg med hensyn til hvordan vi vil betragte os selv og vores omstændigheder. Vi kan blive som en der ser negativt på alt og føler sig hårdt ramt, eller vi kan vælge at tænke positivt, lade ’hjertet føle sig vel til mode’ og være glade som var vi til fest. Simone siger: „Jeg forsøger hele tiden at være så positiv som muligt. Jeg er travlt optaget af mit personlige bibelstudium og forkyndelsen, og jeg beder meget. Desuden prøver jeg at være sammen med optimistiske og glade mennesker og at gøre alt hvad jeg kan, for at være noget for andre.“ En sådan indstilling fører til sand glæde, ja, Bibelen siger tilskyndende: „Fryd jer over Jehova og jubl, I retfærdige; ja, råb af glæde, alle I retskafne af hjertet.“ — Salme 32:11.

„En ven viser kærlighed til hver en tid og er en broder som er født med henblik på trængselen.“ (Ordsprogene 17:17) Når vi betror os til en der står os nær, eller søger råd hos en vi har tillid til, hjælper  det os til at bekæmpe negative følelser inden de helt overvælder os. Når vi taler med andre, får det os til at se tingene fra et ligevægtigt og positivt synspunkt. „Det hjælper meget at få lov til at sætte ord på sine følelser,“ erkender Simone. „Man har behov for at fortælle nogen hvordan man har det. Ofte er der blot brug for at få det ud.“ Det er sandt som ordsproget siger: „Ængstelse i en mands hjerte nedbøjer det, men gode ord får det til at fryde sig.“ — Ordsprogene 12:25.

Hvad du kan gøre

Vi har kun gennemgået nogle få af de mange gode og praktiske principper fra Bibelen som kan hjælpe os til at overvinde negative følelser og finde sand glæde. Hvis du er blandt dem der kæmper med manglende selvværd, vil vi opmuntre dig til at foretage et grundigt bibelstudium. Lær at bearbejde dine følelser så du får et realistisk og ligevægtigt syn på dig selv og forstår at du er noget værd i Guds øjne. Vi håber inderligt at du gennem vejledningen fra Guds ord vil være i stand til at finde sand glæde i alt hvad du gør.

[Fodnote]

^ par. 6 En detaljeret behandling af disse skriftsteder findes på side 22 og 23.

[Illustration på side 7]

At leve efter Bibelens principper giver glæde