Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

De stiller sig villigt til rådighed

De stiller sig villigt til rådighed

 De stiller sig villigt til rådighed

„DIT folk møder villigt frem.“ (Salme 110:3) For de 46 elever i den 118. klasse på Vagttårnets Bibelskole Gilead havde disse ord særlig betydning. Hvordan havde de kommende missionærer lagt deres forhold til rette så de kunne overvære denne skole, hvor man bliver oplært til at dække det åndelige behov hos folk i fjerne lande? Mike og Stacie, to af eleverne i den 118. klasse, fortæller: „Vores beslutning om at leve et enkelt liv har hjulpet os til ikke at lade os distrahere, men fokusere på det åndelige. Vi havde sat os for ikke at lade en karriere i forretningsverdenen fortrænge vore åndelige mål.“ Ligesom Mike og Stacie har de andre elever i klassen villigt stillet sig til rådighed og er nu rede til at tjene som forkyndere af Riget på fire forskellige kontinenter.

Lørdag den 12. marts 2005 lyttede 6843 med stor begejstring til afslutningsprogrammet. Theodore Jaracz, der tilhører Jehovas Vidners Styrende Råd, var ordstyrer. Han bød først gæsterne fra 28 forskellige lande hjerteligt velkommen og henledte så opmærksomheden på værdien af den bibelske undervisning. Han citerede William Lyon Phelps, en amerikansk professor, for at have sagt: „Den der har et godt kendskab til Bibelen, kan virkelig kaldes dannet.“ Uanset hvor gavnlig verdslig kundskab end måtte være, har bibelkundskab langt større værdi. Den hjælper folk til at lære Gud at kende og fører til evigt liv. (Johannes 17:3) Broder Jaracz roste eleverne for deres villighed til at yde en større indsats i Jehovas Vidners verdensomspændende bibelundervisningsarbejde, som foregår i over 98.000 menigheder i hele verden.

Rettidige tilskyndelser til eleverne

Efter ordstyrerens indledning talte William Samuelson over emnet „Hvordan du kan blive som et frodigt oliventræ i Guds hus“, baseret på ordene i Salme 52:8. Han pegede på at oliventræet i Bibelen bruges billedligt som et symbol på frugtbarhed, skønhed og værdighed. (Jeremias 11:16) Taleren sammenlignede eleverne med oliventræer og sagde: „Jehova vil tillægge jer skønhed og værdighed når I trofast forkynder Rigets budskab i jeres missionærdistrikt.“ Ligesom oliventræet må have et godt rodnet for at overleve tørkeperioder, må eleverne nære deres åndelige rødder for at kunne klare ligegyldighed, modstand og andre trængsler som de kan komme ud  for i deres tjeneste i det fremmede. — Mattæus 13:21; Kolossenserne 2:6, 7.

John E. Barr, en af de tre fra Det Styrende Råd som deltog i programmet, talte over emnet „I er jordens salt“. (Mattæus 5:13) Han nævnte at ligesom bogstaveligt salt hindrer fødevarer i at gå i forrådnelse, sådan virker missionærernes forkyndelse af Rigets budskab livsbevarende på dem der lytter, idet den modvirker moralsk og åndeligt forfald. Broder Barr tilskyndede dernæst kærligt gileadeleverne til at holde fred med andre. (Markus 9:50) „Opdyrk åndens frugt, og sørg for at din adfærd og tale altid er med ynde og virker hensynsfuld,“ lød hans råd.

„Vi må sejle ’på dybe vande’“ var det tema som broder Wallace Liverance, en af lærerne på Gileadskolen, talte over. Ligesom et skib der sejler på dybt vand, kan bevæge sig frem i den rigtige retning, sådan kan forståelsen af „Guds dybder“ — sandheder der viser hvad Guds hensigt er, og hvordan den vil blive gennemført — hjælpe en til at gøre fremskridt i åndelig forstand. (1 Korinther 2:10) Hvis man i åndelig henseende bliver på lavt vand og er tilfreds med „de elementære ting i Guds hellige udsagn“, hindrer det ens vækst og kan endog føre til at man ’lider skibbrud med hensyn til troen’. (Hebræerne 5:12, 13; 1 Timoteus 1:19) „Lad ’dybden af Guds rigdom og visdom og kundskab’ holde dig oppe i dit missionærdistrikt,“ sluttede broder Liverance. — Romerne 11:33.

Mark Noumair, som også er lærer på Gileadskolen, holdt foredraget „Vil du leve op til din arv?“ Vagttårnets Bibelskole Gilead har i over 60 år udmærket sig og opnået et smukt ry på grund af de mange gode vidnesbyrd eleverne har aflagt om den. (1 Mosebog 31:48) Denne gileadarv er blevet givet videre til eleverne i den 118. klasse. Broder Noumair tilskyndede eleverne til at efterligne fortidens tekoitter på Nehemias’ tid og ydmygt samarbejde med deres missionærmakkere og den lokale menighed. De blev advaret imod at have samme indstilling som de stolte „stormænd“ Nehemias talte om; de skulle derimod være villige til at tjene ydmygt og beskedent i baggrunden. — Nehemias 3:5.

Lærerige erfaringer og interviews

Den næste del af programmet havde titlen „Guds ord havde stadig fremgang“. (Apostelgerninger 6:7) Under ledelse af Lawrence Bowen, en af Gileadskolens lærere, viste eleverne rekonstruerede forkyndersituationer fra deres tjeneste i kursustiden. Af oplevelserne fremgik det at eleverne ivrigt havde forkyndt Guds ord, og at Jehova rigt havde belønnet deres indsats.

Richard Ashe interviewede medlemmer af betelfamilien som arbejder nært sammen med skolens elever. Deres bemærkninger gav indblik i den støtte betelfamilien yder gileadeleverne for at de kan få størst mulig gavn af skolen. Dernæst talte broder Geoffrey Jackson med nogle der tidligere var udgået fra Gileadskolen. De fremhævede de talrige muligheder missionærlivet giver for at prise og ære Jehova. En af kommentarerne lød: „Folk lægger mærke til alt hvad du gør som missionær. De lytter, de iagttager, og de husker.“ Eleverne blev derfor opmuntret til at være meget bevidste om altid at være gode eksempler. Dette gavnlige råd vil uden tvivl vise sig værdifuldt i tiden der kommer.

Stephen Lett, der også hører til Det Styrende Råd, holdt det afsluttende foredrag „Bring ’det levende vand’ ud til folk“. (Johannes 7:38) Han beskrev hvordan eleverne i de sidste fem måneder har haft stor gavn af at kunne drikke i rigelige mængder af Guds sandhedsord. Men hvad vil de nye missionærer gøre med alt det de har indtaget? Broder Lett tilskyndede eleverne til uselvisk at dele ud af det åndelige vand til andre, så det  også i dem kan blive „en kilde med vand der springer frem og skænker evigt liv“. (Johannes 4:14) Han tilføjede: „Glem aldrig at give Jehova, ’kilden til levende vand’, den ære og pris han fortjener. Vær tålmodig når du underviser dem der er kommet ud af det tørkeramte store Babylon.“ (Jeremias 2:13) Broder Lett afsluttede med at opmuntre eleverne til med begejstring at efterligne ånden og bruden i Åbenbaringen der bliver ved med at sige: „’Kom!’ Og lad enhver som tørster, komme; lad enhver som ønsker det, frit tage af livets vand.“ — Åbenbaringen 22:17.

Broder Jaracz afsluttede programmet med at bringe hilsener fra forskellige lande. Derefter læste en af eleverne et brev op som udtrykte taknemmelighed for den undervisning klassen havde modtaget.

Kan du stille dig til rådighed for at tjene hvor der er et stort behov? Hvis du kan, så stræb efter at nå dine åndelige mål, sådan som disse nyuddannede missionærer har gjort. Så vil du fornemme den glæde og tilfredshed det giver at stille sig villigt til rådighed i Guds tjeneste — enten som missionær i et fremmed land, eller som en der tjener Jehova i sit hjemland.

[Ramme på side 13]

PORTRÆT AF KLASSEN

Lande repræsenteret: 8

Lande udsendt til: 19

Antal elever: 46

Gennemsnitsalder: 33,0

Gennemsnitligt antal år i sandheden: 16,5

Gennemsnitligt antal år i heltidstjenesten: 12,9

[Illustration på side 15]

Vagttårnets Bibelskole Gilead, 118. klasse

Fra venstre til højre, begyndende med forreste række.

(1) A. Brockmeyer; S. Moloney; N. Symonds; Y. Lopez; C. Howard. (2) T. Jastrzebski; D. Brown; H. Hernandez; I. Malagón; A. Jones; L. Connell. (3) J. Howard; E. Lareau; B. Shams; S. Hayes; O. Brown. (4) J. Burrell; M. Hammer; A. Mayer; K. Kim; R. Stanley; R. Rainey. (5) P. Jastrzebski; K. Zilavetz; S. Ferris; B. Torres; F. Torres. (6) J. Connell; R. Hernandez; M. Moloney; J. Malagón; R. Shams; J. Hayes. (7) A. Ferris; J. Hammer; G. Stanley; C. Kim; S. Symonds; D. Lopez; D. Burrell. (8) D. Brockmeyer; J. Mayer; S. Rainey; S. Zilavetz; R. Jones; J. Lareau.