Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Vi kan klare enhver prøve!

Vi kan klare enhver prøve!

 Vi kan klare enhver prøve!

BEFINDER du dig i øjeblikket i en situation hvor du er udsat for en svær prøve? Føler du dig modløs, ude af stand til at klare den? Er du måske oven i købet bange for at dit problem er noget helt for sig, og at der ikke findes nogen løsning på det? Hvis det er tilfældet, så fat mod. Bibelen forsikrer os om at uanset hvilke prøver vi står over for, kan Gud hjælpe os igennem dem.

Bibelen viser at Guds tjenere vil ’komme ud for forskellige prøvelser’. (Jakob 1:2) Læg mærke til ordet „forskellige“. Det er oversat fra det græske ord poikiʹlos, som i oldgræsk blev brugt i betydningen „broget“ om tæpper og klæder der var vævet i mange farver. Derefter kom ordet til at betyde „forskelligartet“, „mangfoldig“. I ovennævnte skriftsted understreger det ’prøvelsernes forskelligartethed’. Det vil sige at prøvelserne kommer på mange forskellige måder, „med mange farver“, så at sige. Ikke desto mindre støtter Jehova os så vi kan klare dem alle. Hvordan kan vi være sikre på det?

’Guds ufortjente godhed kommer til udtryk på forskellige måder’

Apostelen Peter siger også at kristne „bedrøves ved forskellige [poikiʹlos] prøvelser“. (1 Peter 1:6) Senere i sit inspirerede brev siger han at ’Guds ufortjente godhed kommer til udtryk på forskellige måder’. (1 Peter 4:10) Udtrykket „på forskellige måder“ er igen oversat fra det samme græske ord. I en kommentar til dette udtryk siger en græskkyndig: „Dette er en utrolig tanke. . . . At omtale Guds nåde [eller: ufortjente godhed] som poikilos betyder at der ikke findes nogen side af et menneskes situation som ikke kan afhjælpes ved Guds nåde.“ Han siger videre: „Der findes ingen omstændigheder, ingen kriser, ingen nødsituationer eller behov som Guds nåde ikke kan finde en udvej for, og som den ikke kan besejre og overvinde. Der er intet i livet som Guds nåde ikke kan hjælpe os igennem. Det malende ord poikilos leder vore tanker hen på Guds alsidige nåde, som fuldt ud kan hjælpe os med alt.“ — William Barclay, New Testament Words, 1974.

Prøver der opvejes af godhed

En af de måder hvorpå Guds ufortjente godhed kommer til udtryk, er, ifølge Peter, gennem de forskellige personer der udgør den kristne menighed. (1 Peter 4:11) Alle Guds tjenere har åndelige gaver, eller evner, der kan være en kilde til opmuntring for dem som befinder sig i en vanskelig situation. (Romerne 12:6-8) For eksempel er nogle i menigheden dygtige til at undervise. Deres indsigt inspirerer og motiverer deres trosfæller til at holde ud. (Nehemias 8:1-4, 8, 12) Andre aflægger regelmæssige hyrdebesøg hos dem der har brug for støtte. Ved disse besøg er der lejlighed til at opmuntre, til at ’trøste hjerter’. (Kolossenserne 2:2) Når tilsynsmændene aflægger sådanne trosstyrkende besøg, giver de dem de besøger, del i en åndelig gave. (Johannes 21:16) Der er andre i  menigheden som er kendt for deres hjertelighed, medfølelse og mildhed over for trosfæller der er nedtrykte på grund af deres prøvelser. (Apostelgerninger 4:36; Romerne 12:10; Kolossenserne 3:10) Den empati disse kærlige brødre og søstre viser, og den aktive hjælp de yder, er et bemærkelsesværdigt udtryk for Guds ufortjente godhed. — Ordsprogene 12:25; 17:17.

„Al trøsts Gud“

Frem for alt giver Jehova trøst. Han er „al trøsts Gud, som trøster os i al vor trængsel“. (2 Korinther 1:3, 4) Den visdom man finder i Guds inspirerede ord, og den kraft den hellige ånd giver, er en af de vigtigste måder hvorpå Jehova besvarer vore bønner om hjælp. (Esajas 30:18, 21; Lukas 11:13; Johannes 14:16) Vi kan hente opmuntring i det løfte apostelen Paulus under inspiration skrev om: „Gud er trofast, og han vil ikke lade jer blive fristet ud over hvad I kan tåle, men sammen med fristelsen vil han også skabe en udvej, så I kan modstå den.“ — 1 Korinther 10:13.

Ja, uanset prøvelsens art vil der altid være et udtryk for Guds ufortjente godhed, eller en side af den, der kan hjælpe os igennem prøven. (Jakob 1:17) Den hjælp og støtte Jehova yder sine tjenere når de kommer ud for fristelser eller prøvelser, vil — uanset hvor forskellige de er — være netop den de har brug for. Det vil være endnu et vidnesbyrd om „Guds alsidige [polypoiʹkilos] visdom“. (Efeserne 3:10) Mener du ikke også det?

[Illustrationer på side 31]

Jehova hjælper os til at klare vore prøvelser