Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Spørgsmål fra læserne

Spørgsmål fra læserne

Spørgsmål fra læserne

Hvorfor sagde disciplene „det er hans engel“ da de hørte at den fængslede Peter var ved døren? — Apostelgerninger 12:15.

Disciplene har måske fejlagtigt antaget at et himmelsk sendebud der repræsenterede Peter, stod ved døren. Lad os se på den sammenhæng passagen forekommer i.

Peter var blevet arresteret af Herodes, som havde dræbt Jakob. Derfor havde disciplene god grund til at tro at Peter også ville blive slået ihjel. I fængselet var Peter bundet med lænker og bevogtet af fire vagtskifter på hver fire soldater. En nat blev han så mirakuløst udfriet og ført ud af fængselet af en engel. Da det til sidst gik op for Peter hvad der var sket, sagde han: „Nu ved jeg virkelig at Jehova har sendt sin engel og udfriet mig af Herodes’ hånd.“ — Apostelgerninger 12:1-11.

Peter gik straks hen til det hus der tilhørte Johannes Markus’ mor, Maria, hvor en del af disciplene var forsamlet. Da han bankede på døren til portrummet, kom en tjenestepige ved navn Rode ud for at lukke op. Hun genkendte Peters stemme, men i stedet for at lukke op for Peter løb hun ind og fortalte de andre det. Til at begynde med kunne disciplene ikke tro at det var Peter der stod uden for porten. I stedet antog de fejlagtigt at det var „hans engel“. — Apostelgerninger 12:12-15.

Troede disciplene at Peter allerede var blevet dræbt, og at det var hans genfærd, eller ulegemlige ånd, der befandt sig uden for porten? Det kan næppe have været tilfældet, for Jesu disciple vidste hvad der stod i Skriften om de dødes tilstand — at de ’slet ingenting ved’. (Prædikeren 9:5, 10) Hvad kan disciplene så have ment da de sagde: „Det er hans engel“?

Jesu disciple vidste at engle op gennem historien havde ydet Guds folk personlig hjælp flere gange. For eksempel talte Jakob om ’den engel som havde udløst ham fra al ulykke’. (1 Mosebog 48:16) Og om et lille barn i disciplenes midte sagde Jesus følgende: „Se til at I ikke foragter en af disse små; jeg skal nemlig sige jer at deres engle i himlene hele tiden ser min himmelske Faders ansigt.“ — Mattæus 18:10.

Interessant nok gengiver Young’s Literal Translation of the Holy Bible ordet agʹgelos („engel“) med „sendebud“. Det ser ud til at nogle jøder antog at hver eneste tjener for Gud havde sin egen engel — en slags „skytsengel“. Selvfølgelig er dette ikke en opfattelse der finder direkte støtte i Guds ord, men alligevel kan det godt være at disciplene antog at det var et himmelsk sendebud som repræsenterede Peter, der stod uden for porten, og at det var derfor de sagde: „Det er hans engel.“