Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Når ægtefæller bliver uenige

Når ægtefæller bliver uenige

Når ægtefæller bliver uenige

INGEN fornuftig ægtemand eller hustru bryder sig om ægteskabelige konflikter, og dog er det alt for almindeligt. Ofte sker det ved at den ene af ægtefællerne siger noget der irriterer den anden. Stemmerne hæves, vreden blusser op, og et følelsesladet skænderi med bidende bemærkninger er begyndt. Så følger en isnende tavshed hvor begge parter stædigt nægter at tale med hinanden. Efter et stykke tid lægger vreden sig, ægtefællerne siger undskyld, og freden er genoprettet — i det mindste indtil næste gang der opstår en uoverensstemmelse.

Gnidninger mellem ægtefæller er temaet i en endeløs strøm af vittigheder og fjernsynsprogrammer, men i virkeligheden er det langtfra morsomt. Et ordsprog fra Bibelen siger: „Tankeløse ord kan såre lige så dybt som et sværd.“ (Ordsprogene 12:18, Today’s English Version) Ja, skarp tale kan efterlade følelsesmæssige ar som først forsvinder længe efter at ordstriden er forbi. Skænderier kan endda føre til vold. — 2 Mosebog 21:18.

På grund af vores ufuldkommenhed kan det naturligvis ikke undgås at der somme tider opstår ægteskabelige problemer. (1 Mosebog 3:16; 1 Korinther 7:28) Alligevel burde hyppige og voldsomme skænderier ikke betragtes som normalt. Eksperter har bemærket at når ægtefolk har fået for vane at skændes, øges risikoen for at det ender med skilsmisse. Det er derfor vigtigt at begge parter lærer at tackle uoverensstemmelser på en fredelig måde.

Ransag dig selv

Hvis dit ægteskab er plaget af skænderier, så prøv at finde ud af om der er et mønster i jeres uoverensstemmelser. Hvad sker der for eksempel når du og din ægtefælle er uenige om noget? Bliver diskussionen mere og mere voldsom, og ender det med at I slynger fornærmelser og anklager mod hinanden? Hvis det er tilfældet, hvad kan du så gøre?

Først og fremmest må du være ærlig over for dig selv og finde ud af om du har noget af skylden. Farer du let op? Er du diskussionslysten af natur? Hvis din ægtefælle skulle svare på dine vegne, hvad ville svaret så blive? Det sidste spørgsmål er vigtigt at overveje, for du og din partner har måske ikke den samme opfattelse af hvad det vil sige at være diskussionslysten.

Lad os for eksempel antage at din ægtefælle er lidt reserveret, hvorimod du selv er åben og temperamentsfuld når du skal udtrykke dig. Du siger måske: „Da jeg voksede op, talte alle i min familie på den måde. Vi skændtes overhovedet ikke!“ Og i dine øjne er det måske heller ikke tilfældet. Det er dog muligt at det du anser for åben og ærlig snak, sårer din ægtefælle og bliver opfattet som om du gerne vil skændes. Blot det at være klar over at du og din ægtefælle ikke kommunikerer på samme måde, kan være en hjælp til at forebygge misforståelser.

Husk også at et skænderi ikke altid er ensbetydende med at man råber ad hinanden. Paulus skrev til nogle kristne: „Lad . . . skrigen og spot være fjernet fra jer.“ (Efeserne 4:31) „Skrigen“ hentyder til det at hæve stemmen, hvorimod „spot“ henviser til indholdet af det man siger. Set i denne sammenhæng kan selv ord der hviskes, betegnes som et skænderi hvis det der siges, opirrer eller nedgør modparten.

Med det foregående i tanke kan du måske endnu en gang overveje hvordan du tackler uoverensstemmelser mellem dig og din ægtefælle. Er du diskussionslysten? Som vi har set, afhænger svaret for en stor del af hvordan din ægtefælle opfatter det. Frem for at affærdige det med at din ægtefælle er alt for følsom, skulle du prøve at se dig selv som den anden part ser dig, og så gøre de nødvendige forandringer. Paulus skrev: „Lad ingen søge sit eget, men medmenneskets bedste.“ — 1 Korinther 10:24.

Vær opmærksomme på hvordan I hører efter’

En anden måde at klare uoverensstemmelser på findes i Jesu ord: ’Vær opmærksomme på hvordan I hører efter.’ (Lukas 8:18) Sandt nok talte Jesus ikke her om kommunikation i ægteskabet. Ikke desto mindre gælder princippet også på dette område. Hvor god er du til at lytte når din ægtefælle taler? Og lytter du i det hele taget? Eller afbryder du midt i det hele og kommer med hurtige løsninger på problemer som du ikke helt har forstået? „Når nogen svarer før han hører hvad sagen drejer sig om, bliver det til dårskab og ydmygelse for ham,“ står der i Bibelen. (Ordsprogene 18:13) Hvis der kommer en kurre på tråden mellem dig og din ægtefælle, må I tale ud om tingene og lytte opmærksomt til hinanden.

I stedet for at bagatellisere din ægtefælles synspunkt skulle du prøve at vise medfølelse. (1 Peter 3:8) Det ord der bruges i den græske grundtekst for „medfølelse“, indeholder tanken om at man føler eller lider med en anden person, altså er „medlidende“. Hvis din ægtefælle er meget ked af et eller andet, skulle du også være det. Gør alt hvad du kan, for at se sagen fra hans eller hendes side.

Det gjorde den gudfrygtige Isak åbenbart. Bibelen fortæller at hans kone, Rebekka, var dybt foruroliget over et familieproblem som havde at gøre med deres søn Jakob. „Jeg er kommet til at føle lede ved mit liv på grund af Hets døtre,“ sagde hun til Isak. „Hvis Jakob nogen sinde tager sig en hustru af Hets døtre som disse, af landets døtre, til hvad nytte er da livet for mig?“ — 1 Mosebog 27:46.

Rebekka har sikkert overreageret fordi hun var dybt bekymret. Mon hun virkelig følte lede ved livet? Foretrak hun at dø frem for at se sin søn gift med en af Hets døtre? Sandsynligvis ikke. Alligevel ignorerede Isak ikke Rebekkas følelser. I stedet forstod han at der var gode grunde til Rebekkas bekymringer, og som følge heraf tog han de nødvendige skridt til at løse problemet. (1 Mosebog 28:1) Måske kunne du gøre det samme næste gang din ægtefælle er bekymret over et eller andet. I stedet for at slå det hen som noget ligegyldigt så lyt til din ægtefælle, respekter hans eller hendes synspunkt, og reager på en kærlig måde.

Værdien af at lytte og vise forståelse

Et ordsprog fra Bibelen siger: „Et menneskes indsigt bremser hans vrede.“ (Ordsprogene 19:11) Når man er midt i en heftig diskussion, er det let at fare op hver gang ens ægtefælle kommer med nogle bidende bemærkninger. Men sædvanligvis er det blot med til at forværre skænderiet. Når du lytter til din ægtefælle, så beslut dig for ikke kun at høre de ord der bliver sagt, men også de følelser der ligger bag dem. En sådan indsigt eller forståelse vil hjælpe dig til ikke at fokusere på det der irriterer dig, men nå ned til problemets rod.

Forestil dig for eksempel at din kone siger til dig: „Du bruger aldrig tid sammen med mig!“ Måske kunne du blive irriteret og benægte anklagen med nogle kolde facts og svare: „Det gjorde jeg da i sidste måned — en hel dag!“ Men hvis du lytter godt efter, finder du måske ud af at det i virkeligheden ikke er timer og minutter din kone taler om. I stedet kan det være at hun gerne vil forsikres om din kærlighed fordi hun føler sig forsømt og ikke elsket.

Forestil dig som hustru at din mand udtrykker bekymring over noget du lige har købt. „Hvordan kunne du bruge så mange penge?“ spørger han vantro. Din første reaktion er måske at forsvare dig ved at sige ham nogle sandheder i forbindelse med familiens finansielle situation — eller ved at sammenligne dine indkøb med noget han har købt. Men hvis du forstår baggrunden for din mands reaktion, hjælper det dig til at indse at han ikke nødvendigvis taler om kroner og ører. Måske bekymrer det ham bare at han ikke blev taget med på råd i forbindelse med et større køb.

Naturligvis er det forskelligt fra par til par hvor meget tid de aftaler at tilbringe sammen, og hvordan de enes om indkøb af større ting. Pointen er at når noget bliver et stridspunkt, vil forståelse bremse eller dæmpe ens vrede så man er i stand til at se hvad sagen virkelig drejer sig om. Hvorfor sige eller gøre noget uoverlagt? Det er bedre at følge bibelskribenten Jakobs opfordring til at være ’hurtig til at høre, langsom til at tale, og langsom til vrede’. — Jakob 1:19.

Når du taler med din ægtefælle, så husk at det ikke er lige meget hvordan du taler. Bibelen siger at „de vises tunge læger“. (Ordsprogene 12:18) Hvis der er kommet en kurre på tråden, er dine ord da sårende eller lægende? Skaber de en mur imellem jer, eller baner de vej for en forsoning? Som allerede nævnt giver ordstriden anledning til endnu større forbitrelse hvis man farer op og giver igen med samme mønt. — Ordsprogene 29:22.

Hvis en uoverensstemmelse ender med en verbal boksekamp, må man anstrenge sig endnu mere for at finde ud af hvad det virkelige problem er. Fokuser på årsagen til problemet, ikke på personen. Vær mere interesseret i hvad der er ret, frem for hvem der har ret. Pas på at du med dine ord ikke kaster benzin på bålet. Bibelen siger: „Et sårende ord vækker vrede.“ (Ordsprogene 15:1) Ja, det du siger, og ikke mindst hvordan du siger det, er afgørende for om du og din ægtefælle kan samarbejde om at løse problemet.

Målet er at få løst problemet — ikke at vinde diskussionen

Når der opstår uenighed, er målet at få løst problemet, ikke at vinde diskussionen. Hvordan kan det lade sig gøre? Det bedste man kan gøre, er at finde ud af hvilken vejledning Bibelen giver, og så følge den. Denne opgave påhviler især ægtemanden. Frem for straks at buse ud med hvad man mener om et spørgsmål eller et problem der har givet anledning til strid, hvorfor så ikke se det fra Jehovas synspunkt? Bed til ham, og søg at opnå Guds fred, som vil beskytte jeres hjerter og jeres sind. (Efeserne 6:18; Filipperne 4:6, 7) Gør en ihærdig indsats for ikke blot at have øje for dine egne interesser, men også for din ægtefælles. — Filipperne 2:4.

Noget der ofte gør en vanskelig situation endnu sværere, er at lade sårede følelser og vrede dominere ens tanker og handlinger. Hvis vi derimod er villige til at gøre forandringer ved at følge vejledningen fra Guds ord, kan vi opnå fred og enighed, og Jehova vil være med os. (2 Korinther 13:11) Vi må derfor lade os lede af „visdommen ovenfra“ og lægge nogle gudfrygtige egenskaber for dagen. Derved vil vi kunne se hvordan det gavner os at høre med til „dem der stifter fred“. — Jakob 3:17, 18.

I virkeligheden skulle alle lære at tackle uoverensstemmelser på en fredelig måde, selvom det betyder at man må se bort fra sine personlige ønsker. (1 Korinther 6:7) Det er til gavn for os at følge Paulus’ opfordring: „[Aflæg] vrede, harme, slethed, spot og skammelig tale af jeres mund . . . Affør jer den gamle personlighed sammen med dens forehavender, og ifør jer den nye personlighed.“ — Kolossenserne 3:8-10.

Indimellem kan det naturligvis ikke undgås at du kommer til at sige noget som du senere fortryder. (Jakob 3:8) Når det sker, så sig undskyld til din ægtefælle, og fortsæt med at arbejde med dig selv. Med tiden kan I sikkert se at det bliver nemmere at løse jeres problemer.

[Ramme/illustration på side 22]

Tre skridt til at afværge et skænderi

• Lyt til din ægtefælle. — Ordsprogene 10:19

• Respekter hendes eller hans synspunkt. — Filipperne 2:4

• Reager på en kærlig måde. — 1 Korinther 13:4-7

[Ramme/illustration på side 23]

Hvad I kan gøre nu

Stil din ægtefælle nedenstående spørgsmål, og lyt til svarene uden at afbryde. Byt derefter rollerne om.

• Virker jeg diskussionslysten?

• Lytter jeg når du giver udtryk for dine følelser, eller svarer jeg impulsivt inden du er færdig med at tale?

• Lyder jeg vred og ufølsom når jeg taler til dig?

• Hvad kan vi hver især gøre for at blive bedre til at tale sammen — specielt når vi bliver uenige?

[Illustration på side 21]

Lytter du?

[Illustration på side 22]

„Jeg føler mig forsømt og ikke elsket“

[Illustration på side 22]

„Du bruger aldrig tid sammen med mig!“

[Illustration på side 22]

„Det gjorde jeg da i sidste måned — en hel dag!“