Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Giv ikke op med hensyn til at gøre det der er rigtigt

Giv ikke op med hensyn til at gøre det der er rigtigt

Giv ikke op med hensyn til at gøre det der er rigtigt

„BEVAR jeres adfærd god blandt folk fra nationerne,“ lød apostelen Peters formaning. (1 Peter 2:12) Det græske ord der oversættes med „god“, bruges om noget der er „smukt, ædelt, ærefuldt, fortræffeligt“. Nu til dags kan det synes håbløst urealistisk at forvente at folk i almindelighed skal opføre sig ædelt eller ærefuldt. I det store og hele er det dog lykkedes Jehovas tjenere at følge Peters opfordring. Ja, faktisk er de verden over kendt for deres gode adfærd.

Dette er særlig bemærkelsesværdigt i betragtning af det stress og de belastninger vi udsættes for i disse „kritiske tider som er vanskelige at klare“. (2 Timoteus 3:1) Prøvelser er en del af vores hverdag, og det er ikke usædvanligt at møde modstand mod vores kristne livsform. Mens nogle prøvelser er kortvarige, er der andre som varer ved og endda bliver sværere og sværere at klare. Alligevel lød apostelen Paulus’ formaning: „Lad os ikke give op med hensyn til at gøre det der er rigtigt, for til sin tid skal vi høste hvis vi ikke giver tabt.“ (Galaterne 6:9) Men hvordan er det muligt at gøre det gode — og at blive ved med det — når man udsættes for smertelige prøvelser og vedvarende modstand?

Hjælp til at gøre det der er rigtigt

Det at være ’ædel, ærefuld og fortræffelig’ har tydeligvis med det indre menneske at gøre; det er en egenskab der udspringer af hjertet. At bevare en god adfærd når man udsættes for prøvelser og trængsler, er derfor ikke noget man gør som følge af en pludselig indskydelse. Det er tværtimod et resultat af at man daglig følger de bibelske principper på alle livets områder. Hvad kan hjælpe os til det? Her gives nogle gode forslag.

Opdyrk den samme sindsindstilling som Kristus. Det kræver ydmyghed at udholde noget som virker uretfærdigt. En der har høje tanker om sig selv, har svært ved at udholde en dårlig behandling. Men om Jesus siges der at han „ydmygede . . . sig og blev lydig indtil døden“. (Filipperne 2:5, 8) Hvis vi efterligner ham, vil vi ikke „blive trætte og give tabt“ i vores hellige tjeneste. (Hebræerne 12:2, 3) Gør det til en vane at vise ydmyghed og lydighed ved villigt at samarbejde med dem der fører an i din lokale menighed. (Hebræerne 13:17) Lær at sætte andre „højere“ end dig selv ved at lade deres interesser komme før dine egne. — Filipperne 2:3, 4.

Husk at Jehova elsker dig. Vi må være overbeviste om at Jehova „er til og at han belønner dem som ivrigt søger ham“. (Hebræerne 11:6) Han nærer oprigtig omsorg for os og ønsker at vi skal opnå evigt liv. (1 Timoteus 2:4; 1 Peter 5:7) Når vi husker på at intet kan sætte Guds kærlighed til os ud af kraft, vil det hjælpe os til ikke at give op under prøvelse. — Romerne 8:38, 39.

Sæt din fulde lid til Jehova. Det er af stor betydning at nære tillid til Jehova, især når man udsættes for vedvarende eller livstruende prøvelser. Vi må have ubetinget tillid til at Jehova ikke vil tillade at vi bliver prøvet ’ud over hvad vi kan tåle’, men altid vil „skabe en udvej“. (1 Korinther 10:13) Selv trusler om døden vil vi modigt kunne se i øjnene når vi stoler på Jehova. — 2 Korinther 1:8, 9.

Vær vedholdende i bønnen. Inderlig bøn er af livsvigtig betydning. (Romerne 12:12) At bede oprigtige bønner er en af de måder hvorpå vi kan komme nær til Jehova. (Jakob 4:8) Vi vil personligt erfare at „uanset hvad vi beder om . . . så hører han os“. (1 Johannes 5:14) Hvis Jehova tillader at trængslerne fortsætter som en prøve på vores integritet, kan vi bede ham om hjælp til at holde ud. (Lukas 22:41-43) Gennem bønnen lærer vi at vi aldrig er alene, og at vi med Jehova ved vores side altid vil komme til at stå sejrrige. — Romerne 8:31, 37.

Gode gerninger — ’årsag til pris og ære’

Fra tid til anden vil alle kristne komme ud for at de „bedrøves ved forskellige prøvelser“. Alligevel må vi „ikke give op med hensyn til at gøre det der er rigtigt“. Når du er under pres, må du hente styrke og kraft i bevidstheden om at din trofasthed i sidste ende vil blive „årsag til pris og herlighed og ære“. (1 Peter 1:6, 7) Drag fuld nytte af alle de åndelige gaver fra Jehova der kan styrke din tro. Når du har brug for personlig hjælp, så henvend dig til dem der tjener som hyrder, lærere og rådgivere i den kristne menighed. (Apostelgerninger 20:28) Overvær regelmæssigt alle menighedens møder, som ’ansporer os til kærlighed og gode gerninger’. (Hebræerne 10:24) Daglig bibellæsning og personligt studium samt regelmæssig deltagelse i den kristne forkyndelse vil hjælpe dig til at holde dig vågen og forblive åndeligt stærk. — Salme 1:1-3; Mattæus 24:14.

Jo mere du ’smager’ Jehovas kærlighed og omsorg, jo stærkere vil dit ønske om at være ’nidkær for gode gerninger’ blive. (Titus 2:14) Husk at „det er den der har holdt ud til enden der bliver frelst“. (Mattæus 24:13) Ja, vær besluttet på ’ikke at give op med hensyn til at gøre det der er rigtigt’.

[Tekstcitat på side 29]

Vi må have ubetinget tillid til at Jehova ikke vil tillade at vi bliver prøvet ’ud over hvad vi kan tåle’, men altid vil „skabe en udvej“

[Illustrationer på side 30]

Hvis vi er travlt optaget af teokratiske aktiviteter, vil vi være bedre forberedt på at klare prøvelser