Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Spørgsmål fra læserne

Spørgsmål fra læserne

 Spørgsmål fra læserne

Hvad mente Paulus da han skrev om en kristen hustru: „Hun vil . . . blive bevaret gennem barnefødsel“? — 1 Timoteus 2:15.

Hvordan fremgår det af sammenhængen hvad Paulus mente? Under inspiration gav han vejledning om den kristne kvindes plads i menigheden. Han skrev: „På samme måde ønsker jeg at kvinderne skal smykke sig i velordnet klædning, med fordringsløshed og et sundt sind, ikke med hårfletningsfrisurer og guld eller perler eller meget dyr klædedragt, men på en måde der sømmer sig for kvinder der bekender sig til gudsfrygt, nemlig ved gode gerninger.“ (1 Timoteus 2:9, 10) Paulus opfordrede sine kristne søstre til at være beskedne og ligevægtige i deres valg af klædedragt, frisure og smykker. Det de skulle lægge vægt på, var gode gerninger.

Derpå forklarede Paulus hvordan ledelsens princip gjorde sig gældende i menigheden, idet han sagde: „Jeg tillader ikke en kvinde at undervise, eller at udøve myndighed over en mand, men at være stille.“ (1 Timoteus 2:12; 1 Korinther 11:3) Han begrunder det med at det ikke var Adam der blev bedraget af Satan, men at det var Eva der „blev grundigt bedraget og faldt i overtrædelse“. Hvad kunne beskytte den kristne kvinde mod at begå den samme synd som Eva? Paulus svarer: „Hun vil imidlertid blive bevaret gennem barnefødsel, hvis de da forbliver i tro og kærlighed og hellighed med et sundt sind.“ (1 Timoteus 2:14, 15) Hvad mente Paulus med disse ord?

Det ser ud til at nogle bibeloversættelser lægger den mening i ordene at en kvindes frelse afhænger af at hun føder børn. For eksempel siger Today’s English Version: „En kvinde vil blive frelst ved at føde børn.“ Denne forståelse af Paulus’ ord kan imidlertid ikke være rigtig. Mange skriftsteder viser at for at blive frelst må man lære Jehova og Jesus Kristus at kende, komme til tro og vise sin tro i gerninger. (Johannes 17:3; Apostelgerninger 16:30, 31; Romerne 10:10; Jakob 2:26) Desuden kunne Paulus ikke mene at troende kvinder ville blive bevaret i live under en barnefødsel. Kvinder har overlevet en barnefødsel uanset om de var troende eller ej. Og nogle er døde under en fødsel uanset om de var troende eller ej. — 1 Mosebog 35:16-18.

Den vejledning Paulus gav angående kvinder senere i brevet, hjælper os til at forstå hvad han mente. Han taler om nogle yngre enker som ikke havde noget at tage sig til, idet de ’løb omkring i hjemmene’, og ikke dét alene, men ’de løb også med snak og blandede sig i andres sager og talte om ting de ikke burde’. Hvad var Paulus’ råd? Han fortsætter: „Derfor ønsker jeg at yngre enker skal giftes, føde børn, styre hus og ikke give modstanderen anledning til at håne.“ — 1 Timoteus 5:13, 14.

Paulus understregede den vigtige plads kvinden indtager i familieordningen. Når hun var beskæftiget med at ’føde børn og styre hus’, ville hun — hvis hun forblev „i tro og kærlighed og hellighed med et sundt sind“ — ikke være tilbøjelig til at beskæftige sig med noget som ikke var opbyggende. Hendes åndelighed ville „blive bevaret“. (1 Timoteus 2:15) Det ville hjælpe mange unge kvinder til at undgå Satans snarer.

Paulus’ ord til Timoteus minder os alle, både mænd og kvinder, om at være optaget af noget nyttigt. Guds ord giver alle kristne dette råd: „Se . . . nøje til hvordan I vandrer, at det ikke er som uvise men som vise.“ — Efeserne 5:15.