Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Lad Guds ord oplyse din sti

Lad Guds ord oplyse din sti

 Lad Guds ord oplyse din sti

„Dit ord er . . . et lys på min sti.“ — SALME 119:105.

1, 2. Hvad er betingelsen for at Jehovas ord vil oplyse vores sti?

JEHOVAS ord vil oplyse vores sti hvis vi opfylder betingelsen for at få dette åndelige lys. Det indebærer at vi flittigt må granske Guds skrevne ord og følge dets vejledning. Kun da kan vi sige som salmisten: „Dit ord er en lampe for min fod og et lys på min sti.“ — Salme 119:105.

2 Lad os nu gennemgå Salme 119:89-176. Disse vers, som er inddelt i 11 strofer, er rige på oplysninger. Blandt andet lærer vi om hvordan vi kan forblive på vejen der fører til evigt liv. — Mattæus 7:13, 14.

Hvorfor bør vi holde af Guds ord?

3. Hvorfor kan vi ifølge Salme 119:89, 90 stole på Guds ord?

3 Hvis vi holder af Jehovas ord, bliver vi åndeligt stabile. (Salme 119:89-96) Salmisten sang: „For stedse, Jehova, står dit ord fast i himmelen. . . . Du har grundfæstet jorden, så den bliver stående.“ (Salme 119:89, 90) Ved Guds ord — „himmelens  forskrifter“ — bevæger himmellegemerne sig støt i deres baner, og jorden er grundfæstet for evigt. (Job 38:31-33; Salme 104:5) Vi kan stole på hvert eneste ord der går ud af Jehovas mund. Guds ord vil blive opfyldt og ’gennemføre hvad han har sendt det til’. — Esajas 55:8-11.

4. Hvordan gavner det Guds nødstedte tjenere at de holder af hans ord?

4 Salmisten ’ville være gået til grunde i sin nød hvis han ikke havde holdt af Guds lov’. (Salme 119:92) Det var ikke udlændinge der bragte salmisten i nød, men israelitiske lovbrydere som hadede ham. (3 Mosebog 19:17) Han kunne modstå presset fordi han elskede Guds lov, der holdt ham oppe. I Korinth var Paulus „i farer blandt falske brødre“, måske nogle af de „overmåde store apostle“ der søgte noget at anklage ham for. (2 Korinther 11:5, 12-14, 26) Men Paulus forblev åndeligt stærk fordi han holdt af Guds ord. Vi holder også af Jehovas skrevne ord og retter os efter det, og derfor elsker vi vore brødre. (1 Johannes 3:15) End ikke verdens had får os til at glemme noget af Guds vejledning. Vi bliver ved med at gøre hans vilje i kærlig forening med vore brødre idet vi ser frem til at tjene Jehova med glæde i al evighed. — Salme 119:93.

5. Hvordan viste kong Asa at han søgte Jehova?

5 Som udtryk for vores hengivenhed for Jehova beder vi måske: „Jeg er din; frels mig, for jeg har søgt dine bestemmelser.“ (Salme 119:94) Kong Asa søgte Gud og udryddede frafaldet i Juda. Ved et stort stævne i Asas 15. regeringsår (963 f.v.t.) indgik judæerne „en pagt om at søge Jehova“. Gud ’lod sig finde af dem’ og „gav dem fortsat hvile til alle sider“. (2 Krønikebog 15:10-15) Deres eksempel bør opmuntre alle der er gledet bort fra den kristne menighed, til igen at søge Gud. Han vil velsigne og beskytte dem der igen slutter sig til hans folk som aktive vidner.

6. Hvad vil beskytte os mod åndelig skade?

6 Jehovas ord indgiver os visdom der kan beskytte os mod åndelig skade. (Salme 119:97-104) Guds bud gør os visere end vore fjender. At følge Bibelens formaninger giver indsigt; og når vi ’retter os efter Guds bestemmelser, kan vi handle mere forstandigt end de ældre mænd’. (Salme 119:98-100) Hvis Jehovas ord er ’glattere for vores gane end honning for vores mund’, vil vi hade og undgå „enhver falsk sti“. (Salme 119:103, 104) Det vil tjene som en beskyttelse mod åndelig skade når vi bliver konfronteret med hovmodige, vilde og gudløse mennesker i disse sidste dage. — 2 Timoteus 3:1-5.

En lampe for vores fod

7, 8. Hvad må vi gøre for at handle i harmoni med Salme 119:105?

7 Guds ord er en aldrig svigtende kilde til åndeligt lys. (Salme 119:105-112) Uanset om vi hører til de salvede kristne eller  deres medarbejdere, ’de andre får’, siger vi til Gud: „Dit ord er en lampe for min fod og et lys på min sti.“ (Johannes 10:16; Salme 119:105) Guds ord er som en lampe der oplyser vores vej så vi ikke snubler og falder åndeligt. (Ordsprogene 6:23) Men vi må hver især sikre os at Jehovas ord er en lampe for vores fod.

8 Det gør vi ved at indtage samme faste standpunkt som salmisten. Han var besluttet på ikke at forvilde sig bort fra Guds bestemmelser. „Jeg har svoret det, og jeg vil gennemføre det: at overholde [Jehovas] retfærdige domme,“ sagde han. (Salme 119:106) Lad os aldrig undervurdere betydningen af regelmæssigt at læse i Bibelen og deltage i møderne.

9, 10. Hvorfra ved vi at indviede tjenere for Jehova kan ’forvilde sig bort fra hans bestemmelser’, og hvordan kan vi vogte os mod det?

9 Salmisten ’forvildede sig ikke bort fra Guds bestemmelser’, men det er sket for nogle af Jehovas indviede tjenere. (Salme 119:110) Det gjaldt kong Salomon, skønt han hørte til en nation der var indviet til Jehova, og skønt han i begyndelsen handlede efter visdommen fra Gud. „Selv ham fik de fremmede hustruer til at synde“ da de forledte ham til at dyrke afguder. — Nehemias 13:26; 1 Kongebog 11:1-6.

10 ’Fuglefængeren’, Satan, sætter mange fælder. (Salme 91:3) For eksempel kan en tidligere trosfælle prøve at lokke os bort fra stien med åndeligt lys, ud i frafaldets mørke. Blandt de kristne i Tyatira fandtes „kvinden Jesabel“, muligvis en gruppe kvinder der lærte andre at dyrke afguder og at begå utugt. Jesus tolererede ikke den slags ondskab, og det må vi heller ikke. (Åbenbaringen 2:18-22; Judas 3, 4) Lad os derfor bede Jehova om hjælp så vi ikke forvilder os bort fra hans bestemmelser, men forbliver i det åndelige lys. — Salme 119:111, 112.

Holdt oppe af Guds ord

11. Hvordan ser Gud ifølge Salme 119:119 på de onde?

11 Hvis vi aldrig „farer vild“ fra Guds forordninger, vil han holde os oppe. (Salme 119:113-120) Vi billiger ikke „de tvesindede“, ganske som Jesus ikke billiger lunkne navnkristne i dag. (Salme 119:113; Åbenbaringen 3:16) Da vi helhjertet tjener Jehova, er han vores „skjulested“, og han vil holde os oppe. Han vil ’forkaste alle der farer vild fra hans forordninger’ ved svig og falskhed. (Salme 119:114, 117, 118; Ordsprogene 3:32) Han betragter sådanne onde som „afskummede slagger“ — urenheder der er renset bort fra ædle metaller som sølv og guld. (Salme 119:119; Ordsprogene 17:3) Vi ønsker afgjort ikke at ende på tilintetgørelsens slaggedynge sammen med de onde. Måtte vi derfor altid elske Guds formaninger!

12. Hvorfor er det vigtigt at frygte Jehova?

12 „Af rædsel for dig mærker mit kød en gysen,“ sagde salmisten henvendt til Jehova. (Salme 119:120) Hvis Jehova skal holde os oppe som sine tjenere, er det vigtigt at vi nærer en sund frygt for ham og derfor holder os fra det han misbilliger. Af ærefrygt for  Jehova levede Job et retskaffent liv. (Job 1:1; 23:15) Ved hjælp af gudsfrygt kan vi blive på Guds vej uanset hvad vi må udholde. Men vi kan kun holde ud hvis vi beder oprigtigt og i tro til Gud. — Jakob 5:15.

Bed til Gud i tro

13-15. (a) Hvorfor kan vi tro på at vore bønner vil blive besvaret? (b) Hvilken hjælp får vi hvis vi mangler ord når vi gerne vil bede? (c) Vis hvordan Salme 119:121-128 kan være en hjælp i forbindelse med vore „uudtalte suk“.

13 Vi kan bede til Gud i tro på at han vil gribe ind til gavn for os. (Salme 119:121-128) Ligesom salmisten er vi sikre på at vore bønner vil blive besvaret. Hvorfor? Fordi vi elsker Guds bud „mere end guld, ja, mere end fint guld“. Desuden ’regner vi alle Guds bestemmelser om alting for rigtige’. — Salme 119:127, 128.

14 Jehova lytter til vore anråbelser fordi vi beder i tro og omhyggeligt retter os efter hans bestemmelser. (Salme 65:2) Men hvad nu hvis vi til tider er så tyngede af problemer at vi mangler ord når vi vil bede til Gud. I sådanne tilfælde ’går ånden selv i forbøn for os med uudtalte suk’. (Romerne 8:26, 27) Det betyder at Gud antager de bønner der findes i hans ord, som bønner der omhandler det vi behøver.

15 Bibelen indeholder mange bønner og tanker der kan være aktuelle i forbindelse med vore „uudtalte suk“. Nogle af de bønner der er gengivet i Salme 119:121-128, passer måske på vore omstændigheder. Hvis vi for eksempel er bange for at blive udbyttet, kan vi bede til Gud på samme måde som salmisten. (Vers 121-123) Hvis vi skal træffe en vanskelig afgørelse, kan vi bede til Jehova om at hans ånd må minde os om hans formaninger og få os til at følge dem. (Vers 124, 125) Selvom vi ’hader enhver falsk sti’, har vi måske brug for at bede Gud om at gribe ind så vi kan modstå en fristelse til at bryde hans lov. (Vers 126-128) Hvis vi hver  dag læser i Bibelen, vil vi have let ved at genkalde os sådanne gavnlige passager når vi beder inderligt til Jehova.

Hjulpet af Jehovas formaninger

16, 17. (a) Hvorfor har vi brug for Guds formaninger, og hvordan bør vi betragte dem? (b) Hvordan ser andre måske på os, men hvad er det der virkelig betyder noget?

16 Hvis vi ønsker Guds gunst og gerne vil bønhøres af ham, må vi rette os efter hans formaninger. (Salme 119:129-136) Da vi er glemsomme, har vi brug for Jehovas underfulde formaninger til at minde os om hans vejledning og bud. Vi værdsætter naturligvis det åndelige lys der skinner hver gang der „lukkes op“ for en ny forståelse af Guds ord. (Salme 119:129, 130) Vi er også taknemmelige over at Jehova har ’ladet sit ansigt lyse over os’ og godkendt os, selvom ’strømme af vand løber fra vore øjne’ fordi andre krænker hans lov. — Salme 119:135, 136; 4 Mosebog 6:25.

17 Vi kan være sikre på Guds vedvarende gunst hvis vi følger hans retfærdige formaninger. (Salme 119:137-144) Som Jehovas tjenere anerkender vi hans ret til at henlede vores opmærksomhed på hans retfærdige formaninger og gøre dem til påbud for os. (Salme 119:138) I betragtning af at salmisten adlød Guds bud, kan det undre at han sagde: „Jeg er uanselig og ringeagtet.“ (Salme 119:141) Øjensynlig hentydede han til det hans fjender mente om ham. Hvis vi kompromisløst tager standpunkt for det der er retfærdigt, vil andre måske se ned på os. Men det der virkelig betyder noget, er at Jehova ser på os med velbehag fordi vi lever i harmoni med hans retfærdige formaninger.

Tryghed og fred

18, 19. Hvad medfører det at overholde Guds formaninger?

18 Vi holder os nær til Jehova når vi overholder hans formaninger. (Salme 119:145-152) Derfor har vi frimodighed til at påkalde Jehova af hele vort hjerte i forventning om at blive hørt. Vågner vi „før morgengry“ og råber om hjælp? Det er et godt tidspunkt at bede til Gud på! (Salme 119:145-147) En anden grund til at Gud er os nær, er at vi afviser skamløshed og betragter hans ord som sandhed, ligesom Jesus gjorde. (Salme 119:150, 151; Johannes 17:17) Vort forhold til Jehova holder os oppe i denne urolige verden og vil bevare os under hans store krig ved Harmagedon. — Åbenbaringen 7:9, 14; 16:13-16.

19 Vores dybe agtelse for Guds ord giver os ægte tryghed. (Salme 119:153-160) I modsætning til de ugudelige er vi ’ikke afveget fra Jehovas formaninger’. Vi elsker Guds bestemmelser og er derfor trygge i hans loyale hengivenhed. (Salme 119:157-159) Jehovas formaninger skærper vores hukommelse så vi husker hvad han kræver af os i specifikke situationer. Jehovas formaninger er bestemmelser, og vi anerkender villigt at vor Skaber har ret til at bestemme over os. I erkendelse af at ’summen af Guds ord er sandhed’, og at vi ikke selv kan styre vore skridt, adlyder vi med glæde hans bestemmelser. — Salme 119:160; Jeremias 10:23.

20. Hvad er årsagen til at vi har „stor fred“?

20 Vores kærlighed til Jehovas lov skænker os stor fred. (Salme 119:161-168) Forfølgelse afskærer os ikke fra Guds uforlignelige fred. (Filipperne 4:6, 7) Vi sætter så stor pris på Jehovas domme at vi ofte — „syv gange om dagen“ — lovsynger ham for dem. (Salme 119:161-164) „Stor fred har de der elsker din lov, og for dem er der ingen snublesten,“ sang salmisten. (Salme 119:165) Hvis vi elsker Jehovas lov og holder den, vil vi ikke i åndelig forstand blive bragt til snublen og fald af andres handlinger eller noget som helst andet.

21. Hvilke bibelske eksempler viser at vi ikke behøver at snuble og falde hvis der opstår problemer i menigheden?

 21 I Bibelen omtales mange der ikke lod noget blive en varig snublesten for dem. Den kristne mand Gajus ’vandrede fortsat i sandheden’ uden at snuble og falde på grund af Diotrefes’ ugudelige adfærd. (3 Johannes 1-3, 9, 10) Paulus tilskyndede de kristne kvinder Evodia og Syntyke „til at være enige i Herren“, sandsynligvis fordi der var opstået splid mellem dem. De blev øjensynlig hjulpet til at få deres mellemværende ud af verden, og de fortsatte trofast med at tjene Jehova. (Filipperne 4:2, 3) Vi behøver derfor heller ikke at snuble og falde hvis der opstår problemer i menigheden. Lad os koncentrere os om at overholde Jehovas bestemmelser og huske at ’alle vore veje ligger foran ham’. (Salme 119:168; Ordsprogene 15:3) Da vil vi have „stor fred“, og intet vil for bestandig kunne fratage os den.

22. (a) Hvilken forret kan vi glæde os over hvis vi adlyder Jehova? (b) Hvordan bør vi se på dem der har forvildet sig bort fra den kristne menighed?

22 Hvis vi altid adlyder Jehova, vil vi få den forret at blive ved med at lovsynge ham. (Salme 119:169-176) Når vi lever i harmoni med Guds forordninger, kan vi ikke alene være trygge, men ’vore læber lader vedvarende lovsang til Jehova vælde frem’. (Salme 119:169-171, 174) Det er den største forret vi kan have i disse sidste dage. Salmisten ønskede at blive ved med at leve og lovsynge Jehova, men på en ikke nærmere beskrevet måde ’havde han flakket om som et bortkommet får’. (Salme 119:175, 176) Nogle som har forvildet sig bort fra den kristne menighed, elsker måske stadig Gud og ønsker at lovsynge ham. Lad os derfor gøre alt hvad vi kan, for at hjælpe dem så de igen finder åndelig tryghed og mærker glæden ved at lovsynge Jehova sammen med hans folk. — Hebræerne 13:15; 1 Peter 5:6, 7.

Et varigt lys på vores sti

23, 24. Hvilken gavn har du haft af Salme 119?

23 Salme 119 kan gavne os på flere måder. For eksempel lærer den os at stole mere på Gud, for den viser at sand lykke kommer af at ’vandre efter Jehovas lov’. (Salme 119:1) Salmisten minder os om at ’summen af Guds ord er sandhed’. (Salme 119:160) Det bør afgjort få os til at værdsætte hele Guds skrevne ord endnu mere. Når vi tænker over Salme 119, bør det motivere os til at undersøge Bibelen flittigt. Salmisten bønfaldt flere gange Gud: „Lær mig dine forordninger.“ (Salme 119:12, 68, 135) Han bad også inderligt: „Lær mig godhed, fornuft og kundskab, for jeg tror på dine bud.“ (Salme 119:66) Vi bør bede lignende bønner.

24 Oplæringen fra Jehova baner vej for et nært forhold til ham. Salmisten kaldte flere gange sig selv Guds tjener. Han henvendte endog disse hengivne ord til Jehova: „Jeg er din.“ (Salme 119:17, 65, 94, 122, 125; Romerne 14:8) Ja, det er en forret at tjene og lovsynge Jehova som hans vidner. (Salme 119:7) Tjener du Gud med glæde som en forkynder af Riget? Hvis du gør det, kan du være forvisset om at Jehova fortsat vil støtte og velsigne dig i denne ophøjede gerning hvis du altid stoler på hans ord og lader det oplyse din sti.

Hvad vil du svare?

• Hvorfor bør vi holde af Guds ord?

• Hvordan bliver vi holdt oppe af Guds ord?

• På hvilke måder har vi gavn af Jehovas formaninger?

• Hvorfor kan Jehovas tjenere føle sig trygge og glæde sig over fred?

[Studiespørgsmål]

[Illustration på side 16]

Guds ord er en kilde til åndeligt lys

[Illustration på side 17]

Hvis vi elsker Jehovas formaninger, vil han aldrig regne os for „afskummede slagger“

[Illustrationer på side 18]

Hvis vi hver dag læser i Bibelen, vil vi lettere kunne genkalde os gavnlige passager når vi beder