Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

I forældre, beskyt jeres dyrebare arv

I forældre, beskyt jeres dyrebare arv

 I forældre, beskyt jeres dyrebare arv

„Visdom er en beskyttelse . . . [Den] holder sine ejermænd i live.“ — Prædikeren 7:12.

1. Hvorfor bør forældre betragte deres børn som gaver?

NÅR forældre får et barn, kommer et nyt menneske til verden som ligner dem i udseende og personlighed. I Bibelen kaldes børn „en arv fra Jehova“. (Salme 127:3) Eftersom Jehova er den egentlige Livgiver, betror han i virkeligheden forældrene noget der først og fremmest tilhører ham. (Salme 36:9) Hvordan betragter I forældre den dyrebare gave I har fået af Gud?

2. Hvordan reagerede Manoa da han hørte at han skulle være far?

2 Man bør bestemt tage imod en sådan gave med ydmyghed og taknemmelighed. Det gjorde israelitten Manoa for over 3000 år siden da hans kone af en engel fik at vide at hun ville få et barn. Da Manoa hørte den gode nyhed, sagde han i en bøn: „Undskyld mig, Jehova. Lad dog den Guds mand som du sendte, komme igen til os og lære os hvordan vi skal bære os ad med drengen der skal fødes.“ (Dommerne 13:8) Hvad kan forældre lære af Manoas eksempel?

Hvorfor vi har brug for Guds hjælp i dag

3. Hvorfor har vi i dag mere end nogen sinde brug for Guds hjælp til at opdrage børn?

3 I dag har forældre mere end nogen sinde brug for Jehovas hjælp til at opdrage deres børn. Det skyldes at Satan Djævelen og hans engle er blevet kastet ud af himmelen og ned til jorden. „Ve jorden,“ siges der advarende i Bibelen, „for Djævelen er kommet ned til jer og har stor harme, da han ved at han  kun har en kort tidsperiode.“ (Åbenbaringen 12:7-9, 12) Bibelen forklarer at Satan er „som en brølende løve“ der „søger nogen at opsluge“. (1 Peter 5:8) Løver udvælger sig som regel de svageste byttedyr, ofte ungerne. Det vil derfor være klogt af kristne forældre at søge vejledning hos Jehova for at beskytte deres børn. Hvor meget gør du for at beskytte dine børn?

4. (a) Hvad ville forældre gøre hvis de vidste at en løve strejfede om i nabolaget? (b) Hvad kan beskytte børn?

4 Hvis du vidste at en løve strejfede om i nabolaget, ville du naturligvis gøre alt hvad du kunne, for at beskytte dine børn. Satan er som et rovdyr. Han forsøger at fordærve Guds tjenere så de ikke er værdige til at blive godkendt af Gud. (Job 2:1-7; 1 Johannes 5:19) Børn er et let mål. For at undgå at falde i Djævelens snare må børn lære Jehova at kende og adlyde ham. Det er meget vigtigt at de får kundskab ud fra Bibelen. Jesus sagde: „Dette betyder evigt liv: at de lærer dig at kende, den eneste sande Gud, og den som du har udsendt, Jesus Kristus.“ (Johannes 17:3) Desuden har børn og unge brug for visdom — evnen til at forstå og bruge det de lærer. „Visdommen holder sine ejermænd i live“, så I forældre må hjælpe jeres børn til at få kærlighed til sandheden. (Prædikeren 7:12) Hvordan kan I gøre det?

5. (a) Hvordan kan man hjælpe børn til at opnå visdom? (b) Hvordan beskrives værdien af visdom i Ordsprogenes Bog?

5 I kan — og bør — læse op af Guds ord for jeres børn, men der skal mere til for at hjælpe dem til at elske og adlyde Jehova. De skal også forstå det de hører. Lad os tage et eksempel: Nogle børn der har fået at vide at de ikke må gå over gaden uden først at kigge til begge sider, gør det alligevel. Hvorfor? Måske har man ikke tit nok forklaret hvad der kan ske hvis man bliver ramt af en bil, eller man har ikke forklaret det på en måde der får dem til at forstå hvor farligt det er, så de kan undgå de ulykkelige konsekvenser af „dårskab“. Det kræver både tid og stor tålmodighed at hjælpe børn til at opnå visdom. Men visdom har meget stor værdi! „Dens veje er liflige veje, og alle dens stier er fred,“ siges der i Bibelen. „Den er et livets træ for dem der griber fat i den, og de der holder den fast prises lykkelige.“ — Ordsprogene 3:13-18; 22:15.

Undervisning der giver visdom

6. (a) Hvad er ofte grunden til at børn gør noget de ikke må? (b) Hvilken krig fører Djævelen?

6 Når børn gør noget forkert, er det som regel ikke fordi de ikke har lært hvad der er rigtigt, men fordi undervisningen ikke er nået ned i deres hjerte — deres indre. Djævelen kæmper for at erobre børns og unges hjerter. Han sørger for at de bliver udsat for den ugudelige påvirkning fra denne verden. Han forsøger også at udnytte deres nedarvede syndige tilbøjelighed til at gøre det forkerte. (1 Mosebog 8:21; Salme 51:5) Forældre må se i øjnene at der udkæmpes en krig om herredømmet over deres børns hjerte.

7. Hvorfor er det ikke nok at fortælle børn hvad der er rigtigt eller forkert?

7 Forældre fortæller sædvanligvis deres børn hvad der er rigtigt eller forkert, og tror så at de har lært børnene et moralsk princip. De siger for eksempel til børnene at man ikke må lyve, stjæle eller have sex med en man ikke er gift med. Men børnene har brug for en stærkere motivation hvis de skal adlyde; forældrenes ord er ikke nok. Børnene må have at vide at det er Jehovas love. Og de skal lære at det er klogt at adlyde Guds bud. — Ordsprogene 6:16-19; Hebræerne 13:4.

8. Hvilken form for undervisning kan hjælpe børn til at handle med visdom?

8 Det komplicerede univers, den store variation i dyre- og planteverdenen, de skiftende årstider — alt dette kan hjælpe et barn til at forstå at der findes en vís Skaber. (Romerne 1:20; Hebræerne 3:4) Desuden skal børnene  lære at Gud elsker dem og gennem sin søns offer har sørget for at de kan opnå evigt liv, og at de kan glæde Gud ved at adlyde ham. Så vil børnene sandsynligvis få lyst til at tjene Jehova, trods Djævelens forsøg på at hindre dem i det. — Ordsprogene 22:6; 27:11; Johannes 3:16.

9. (a) Hvad kræves der for at give børn en livreddende undervisning? (b) Hvad tilskyndes fædre til at gøre, og hvad indebærer det?

9 Det kræver tid, opmærksomhed og planlægning at give børn en undervisning der beskytter dem, og som giver dem lyst til at gøre det rigtige. Det forudsætter desuden at forældrene tager imod vejledning fra Gud. I Bibelens står der: „I fædre . . . bliv ved med at opdrage [jeres børn] i Jehovas tugt og formaning.“ (Efeserne 6:4) Hvad vil det sige? Det græske ord for „formaning“ indeholder tanken om at „indgive sind“. Kristne fædre tilskyndes altså til at indgive deres børn Jehovas sind. Tænk hvilken beskyttelse det vil være for børnene! Hvis Guds tanker, hans måde at tænke på, er indprentet i børnenes sind, beskyttes de mod at gøre noget forkert.

Motiveret af kærlighed

10. Hvad er det vigtigt at vide for at man kan undervise sine børn?

10 Hvis dit ønske om at give dine børn en god opdragelse skal gå i opfyldelse, må dine bestræbelser udspringe af kærlighed. God kommunikation er en vigtig faktor. Find ud af hvad der sker i din søns eller datters liv, og hvordan han eller hun ser på tingene. Skab en hyggelig situation hvor du taktfuldt kan få dit barn til at tale frit. Det kan godt være at du vil blive rystet over det han eller hun siger. Men pas på at du ikke overreagerer. Lyt i stedet med forståelse og interesse.

11. Hvordan kan man indgive børnene Guds sind?

11 Du har måske læst højt for dine børn fra Bibelen om Guds love der forbyder kønslig umoralitet, ja, du har måske læst det mange gange. (1 Korinther 6:18; Efeserne 5:5) Det har sikkert hjulpet børnene til at forstå hvad der glæder Jehova, og hvad der bedrøver ham. Men det er ikke nok til at indgive børnene Jehovas sind. Børn har brug for hjælp til at ræsonnere over værdien af Jehovas love. De må overbevises om at hans love er gode og rigtige, og at vi bør følge dem fordi vi respekterer og elsker ham. Kun hvis du ræsonnerer med dine børn ud fra Bibelen sådan at de selv får Guds syn på tingene, kan man sige at du har indgivet dem Guds sind.

12. Hvordan kan forældre hjælpe deres børn til at få det rette syn på seksuelle forhold?

12 Når I taler om sex, kan du spørge: „Tror du at det vil gøre os mindre lykkelige at adlyde Guds lov om at vi ikke må have seksuelle forhold før vi er gift?“ Få dit barn til at begrunde sit svar. Når I har talt om hvordan Gud har sørget for at et barn kan blive til, kan  du spørge: „Tror du at vores kærlige Gud ville give os nogle love for at gøre os kede af det? Eller tror du at han har givet os dem for at gøre os glade og beskytte os?“ (Salme 119:1, 2; Esajas 48:17) Find ud af hvad dit barn mener. Derefter kan du give nogle eksempler på hvordan kønslig umoralitet har ført til sorger og problemer. (2 Samuel 13:1-33) Hvis du ræsonnerer med dine børn sådan at de forstår og accepterer Guds synspunkter, er du kommet langt med hensyn til at indgive dem Guds sind. Men der er også noget andet du kan gøre.

13. Hvad er det især vigtigt at børnene forstår for at de kan føle sig tilskyndet til at adlyde Jehova?

13 Det vil være klogt af dig at du ikke kun lærer dine børn om konsekvenserne af at være ulydig mod Jehova, men også forklarer dem hvordan vores måde at leve på berører Jehova personligt. Vis dine børn ud fra Bibelen at vi kan gøre Jehova ked af det hvis vi ikke gør hans vilje. (Salme 78:41) Du kan spørge: „Hvorfor vil du ikke gøre Jehova ked af det?“ og så forklare: „Guds fjende Satan siger at vi kun tjener Jehova for at få noget ud af det, og ikke fordi vi elsker ham.“ Derefter kan du forklare hvordan Job glædede Jehovas hjerte ved at være trofast, og på den måde blev et svar på Satans falske anklage. (Job 1:9-11; 27:5) Dine børn må forstå at de kan bedrøve eller glæde Jehova, alt efter hvordan de opfører sig. (Ordsprogene 27:11) Dette og meget andet kan man lære børn ved at bruge bogen Lyt til den store Lærer. *

Gode resultater

14, 15. (a) Hvilken virkning har Lyt til den store Lærer haft på børn? (b) Hvilke gode resultater har du haft ved at bruge bogen? (Se også rammen på side 18-19).

14 En bedstefar i Kroatien der læser Lyt til den store Lærer sammen med sit syvårige barnebarn, skriver at drengen fortalte ham følgende: „Mor sagde at jeg skulle gøre noget, men jeg ville ikke. Så kom jeg i tanker om kapitlet ’Lydighed beskytter dig’, og så gik jeg tilbage og sagde at jeg ville være lydig mod hende.“ Om kapitlet „Hvorfor skal vi lade være med at lyve?“ siger et ægtepar i Florida: „Det stiller nogle spørgsmål som får børn til at åbne deres hjerte og indrømme fejl som de ellers ikke ville indrømme.“

15 Der er over 230 billeder i bogen, og ved hvert billede eller hver gruppe af billeder er der en tekst. „Min søn bliver tit ved med at  kigge på et bestemt billede og vil ikke have at jeg blader,“ fortæller en taknemmelig mor. „Tegningerne er ikke bare flotte, de er også i sig selv undervisende, eller de får i hvert fald børn til at stille spørgsmål. Da min søn så billedet hvor en dreng ser fjernsyn i en mørk stue, spurgte han: ’Mor, hvad laver den dreng?’ i et tonefald der viste at han var klar over at der var noget galt.“ Billedteksten til tegningen lyder: „Hvem kan se alt hvad vi gør?“

Aktuelle problemer tages op

16. Hvad er det vigtigt at børn lærer i dag, og hvorfor?

16 Børn har brug for at vide hvad deres kønsorganer må bruges til, og hvad de ikke må bruges til. Men det er ikke så let at tale om den slags. En journalist fortæller at hun voksede op i en tid hvor det blev betragtet som anstødeligt at tale om kønsorganerne. Nu da hun skal undervise sine børn, skriver hun: „Jeg bliver nødt til at overvinde min forlegenhed.“ Forældre der af forlegenhed lader være med at tale om sex, beskytter ikke deres børn. De der misbruger børn, udnytter børnenes uvidenhed. Lyt til den store Lærer behandler emnet på en sund og værdig måde. Børn mister ikke deres uskyld ved at man oplyser dem om sex, men de risikerer at miste den hvis man lader være.

17. Hvordan hjælper bogen forældre til at oplyse deres børn om sex?

17 I kapitel 10, der handler om de onde engle der kom til jorden og fik børn med jordiske kvinder, stilles dette spørgsmål: „Ved du hvad et seksuelt forhold er, eller sex, som det nogle gange bliver forkortet til?“ Bogen giver et enkelt og værdigt svar. Længere fremme forklarer kapitel 32 hvordan børn kan beskyttes mod seksuelt misbrug. Mange har skrevet og bekræftet at der er brug for denne undervisning. En mor skriver: „I sidste uge da min søn Javan var hos lægen, spurgte hun om vi havde talt med ham om kønsorganernes rette anvendelse. Hun var meget imponeret over at vi havde talt om det ved hjælp af vores nye bog.“

18. Hvordan behandles tilbedelse af nationale symboler i bogen?

 18 Et andet kapitel handler om den bibelske beretning om de tre unge hebræere Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego, der ikke ville bøje sig for en billedstøtte der symboliserede den babyloniske stat. (Daniel 3:1-30) Nogle forbinder måske ikke det at bøje sig for et gudebillede med det at hilse et flag, sådan som Lyt til den store Lærer gør. Men læg mærke til hvad en forfatter ved navn Edward Gaffney har sagt i et interview i U.S. Catholic. Han beretter at da hans datter efter sin første skoledag kom hjem og fortalte ham at hun havde lært „en ny bøn i skolen“, bad han hende om at gentage den for ham. „Så lagde hun sin hånd på hjertet,“ siger Edward Gaffney, „og begyndte stolt: ’Jeg sværger troskab over for flaget . . .’“ Han fortsætter: „Pludselig kunne jeg se det. Jehovas Vidner havde ret. Der fremelskes et aspekt af national religion i vore skoler på et meget tidligt stadium — en blind og altoverskyggende loyalitet.“

Det er alle anstrengelserne værd

19. Hvilken belønning opnår man ved at undervise sine børn?

19 Ja, det er alle anstrengelserne værd at undervise sine børn. En mor i Kansas, USA, blev rørt til tårer da hun fik et brev fra sin søn. Han  skrev: „Jeg føler mig meget heldig fordi jeg har fået en opdragelse der har gjort mig til et relativt harmonisk og helt menneske. Du og far fortjener virkelig ros.“ (Ordsprogene 31:28) Lyt til den store Lærer kan hjælpe mange flere forældre til at undervise deres børn så denne dyrebare arv beskyttes.

20. Hvad må forældre altid huske, og hvad bør det få dem til at gøre?

20 Vore børn fortjener al den tid og opmærksomhed vi kan give dem, og alt hvad vi kan gøre for dem. Deres barndom varer så kort. Benyt jer af enhver lejlighed til at være sammen med dem og hjælpe dem. I vil aldrig fortryde det. De vil elske jer for det. Husk altid at jeres børn er en gave fra Gud til jer. De er en dyrebar arv! (Salme 127:3-5) I må derfor behandle dem som en gave fra Gud, for I skal stå ham til regnskab for hvordan I tager jer af dem.

[Fodnote]

^ par. 13 Udgivet af Jehovas Vidner. Se kapitel 40, „Hvordan kan vi gøre Gud glad?

Repetition

• Hvorfor er det så nødvendigt netop nu at forældre beskytter deres børn?

• Hvilken form for undervisning giver visdom?

• Hvilke vigtige emner bør forældre tale med deres børn om?

• Hvordan har Lyt til den store Lærer hjulpet forældre til at undervise deres børn?

[Studiespørgsmål]

[Ramme/illustrationer på side 18, 19]

En bog for alle

Bogen Lyt til den store Lærer er skrevet med henblik på at forældre og andre voksne kan læse den sammen med børn og drøfte Jesu Kristi lære med dem. Voksne der har læst bogen, har også givet udtryk for værdsættelse af det de har lært.

En mand i Texas i USA skriver: „Lyt til den store Lærer virker i al sin enkelhed meget tilskyndende på os alle, uanset alder — selv på mig — og jeg er 76. Tusind tak fra en der har tjent Jehova siden sin ungdom.“

En læser i London skriver: „Både voksne og børn vil føle sig tiltrukket af de smukke illustrationer. Spørgsmålene og selve opsætningen kan ikke være bedre, og hvor er det dejligt at se den måde bogen behandler følsomme emner på, som i kapitel 32, ’Hvordan Jesus blev beskyttet’.“ Læseren slutter: „Selvom bogen uden tvivl først og fremmest er udarbejdet med børn af Jehovas Vidner i tanke, tror jeg at lærere og andre vil blive virkelig glade for også at få et eksemplar. Jeg glæder mig til at bruge bogen i de kommende måneder og år.“

En kvinde fra Massachusetts i USA fremhæver „de mange velgennemtænkte illustrationer“. Hun siger: „Jeg har lagt mærke til at selvom bogen er beregnet til børn, kan de emner den tager op, også hjælpe os voksne til at tænke over vores personlige forhold til Jehova.“

„Sikken en dejlig bog!“ udbrød en kvinde fra Maine i USA. „Den er ikke kun for børn, men for alle os som er Guds børn. Den har rørt mig dybt, lindret nogle følelser og givet mig fred i sindet. Jeg føler mig så tæt på min Fader, Jehova. Han har fjernet al den smerte jeg har oplevet i årenes løb, og har fået sin hensigt til at stå helt klart for mig.“ Hun slutter: „Jeg siger til alle andre at de skal læse denne bog.“

En kvinde fra Kyoto i Japan fortæller at da hun læste højt for sine børnebørn, stillede de spørgsmål som: „’Hvad laver den dreng? Hvorfor får den lille pige skældud? Hvad laver den mor? Hvad gør den løve?’ Bogen omhandler det der interesserer os, og jeg er meget mere glad for den end for nogen anden bog jeg kunne låne på biblioteket.“

En far i Calgary i Canada fortæller at så snart han fik bogen, begyndte han at læse den for sin seksårige datter og niårige søn. „Det var dejligt at se at de straks var begejstrede for bogen,“ siger han. „Mine børn fulgte med og besvarede spørgsmålene med deres egne ord. De følte at de var med i studiet, og det gav dem lejlighed til at sige deres mening. De er blevet så opmuntret, og min datter siger at hun vil læse i den nye bog hver aften.“

Faderen fortæller at han og hans søn efter et studium talte sammen i flere timer om Jehova og hans hensigter. „Han havde så mange spørgsmål ud fra bogen. Jeg fik tårer i øjnene da han sagde godnat til mig og spurgte: ’Kan vi gøre det her en anden gang, far? Der er så meget jeg gerne vil spørge om, og jeg vil gerne vide alt om Jehova.’“

[Illustration på side 15]

Hvad kan forældre lære af Manoas eksempel?

[Illustration på side 16]

Hvad kan børn lære af det de tre hebræere gjorde?

[Illustrationer på side 17]

Man kan lære meget af de billeder og billedtekster der findes i „Lyt til den store Lærer“

Ananias lyver over for Peter. Hvad siger han?

Hvem kan se alt hvad vi gør?