Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Værn om din kristne identitet

Værn om din kristne identitet

 Værn om din kristne identitet

„’I er mine vidner,’ lyder Jehovas udsagn.“ — ESAJAS 43:10.

1. Hvilken slags mennesker drager Jehova til sig?

SE DIG omkring når du er til møde i rigssalen. Hvem lægger du mærke til på dette tilbedelsessted? Måske nogle seriøse børn og unge der opmærksomt tager visdommen fra Bibelen til sig. (Salme 148:12, 13) Sandsynligvis ser du også familieoverhoveder som bestræber sig for at glæde Gud midt i en verden der forsimpler familielivet. Måske får du også øje på nogle kære ældre venner der trofast lever op til deres indvielse til Jehova på trods af alderdommens onder. (Ordsprogene 16:31) De elsker alle Jehova højt. Og han har ønsket at drage dem til sig. Guds søn erklærede: „Ingen kan komme til mig, medmindre Faderen, som har sendt mig, drager ham.“ — Johannes 6:37, 44, 65.

2, 3. Hvorfor kan det være en udfordring at bevare en stærk kristen identitetsfølelse?

2 Vi kan være lykkelige for at tilhøre et folk der har Jehovas godkendelse og velsignelse. Men det er en udfordring for kristne at bevare en stærk identitetsfølelse i disse „kritiske tider som er vanskelige at klare“. (2 Timoteus 3:1) Det gælder især unge der er vokset op i kristne familier. En ung mand siger ærligt: „Selvom jeg overværede de kristne møder, havde jeg ingen klare åndelige mål og, for at sige det  rent ud, heller ikke noget decideret ønske om at tjene Jehova.“

3 Nogle der oprigtigt ønsker at tjene Jehova, lader sig måske distrahere når de bliver udsat for et stort gruppepres eller verdslig indflydelse, eller når syndige tilbøjeligheder kommer op i dem. Et sådant pres kan efterhånden få os til at miste vores kristne identitet. For eksempel betragter mange i verden i dag Bibelens moralnormer som gammeldags eller urealistiske i forhold til en moderne livsstil. (1 Peter 4:4) Nogle mener ikke at det er så væsentligt at tilbede Gud på den måde han anviser. (Johannes 4:24) I sit brev til efeserne taler Paulus om verdens „ånd“, eller fremherskende indstilling. (Efeserne 2:2) Denne ånd lægger pres på folk for at få dem til at tænke som den verden der omgiver dem, en verden der ikke kender Jehova.

4. Hvordan understregede Jesus behovet for at vi vogter vores kristne identitet?

4 Som indviede tjenere for Jehova er vi dog udmærket klar over at det ville være tragisk for enhver af os — ung som gammel — at miste det der identificerer os som kristne. En sund kristen identitetsfølelse kan kun baseres på Jehovas normer og hans forventninger til os. Når alt kommer til alt, er vi jo skabt i hans billede. (1 Mosebog 1:26; Mika 6:8) Bibelen sammenligner det der identificerer os som kristne, med yderklæder der bæres så alle kan se dem. Om vor tid sagde Jesus advarende: „Se! Jeg kommer som en tyv. Lykkelig er den der holder sig vågen og bevarer sine yderklæder, så han ikke skal gå nøgen omkring og folk se hans uanstændighed.“ * (Åbenbaringen 16:15) Vi ønsker ikke at aflægge vore kristne egenskaber og adfærdsnormer og lade os forme af Satans verden. Hvis det skete, ville vi miste disse „yderklæder“. En sådan situation ville være yderst beklagelig og vanærende.

5, 6. Hvorfor er åndelig stabilitet så vigtig?

5 En stærk kristen identitetsfølelse har stor indvirkning på hvilken retning ens liv tager. Hvordan det? Hvis en tilbeder af Jehova mister sin klare kristne identitetsfølelse, kan han ende med at blive tvivlende og ubeslutsom, uden retning eller mål. Bibelen advarer gentagne gange mod en sådan tvivlrådighed. Disciplen Jakob sagde advarende: „Den der tvivler er som en havets bølge der drives af vinden og blæses omkring. Ja, lad ikke det menneske mene at han vil få noget fra Jehova, en ubeslutsom mand som han er, ustadig på alle sine veje.“ — Jakob 1:6-8; Efeserne 4:14; Hebræerne 13:9.

6 Hvordan kan vi værne om vores kristne identitet? Og hvordan kan vi styrke vores bevidsthed om at det er et stort privilegium at være tilbedere af den Allerhøjeste? Tænk over følgende forslag.

 Styrk din kristne identitet

7. Hvorfor er det gavnligt at bede Jehova om at ransage os?

7 Bliv ved med at styrke dit forhold til Jehova. Det dyrebareste en kristen ejer, er hans personlige forhold til Gud. (Salme 25:14; Ordsprogene 3:32) Hvis man begynder at føle sig foruroliget og usikker med hensyn til sin kristne identitet, er tiden inde til indgående at analysere kvaliteten og dybden af ens gudsforhold. Salmisten bad indtrængende til Gud med ordene: „Ransag mig, Jehova, og sæt mig på prøve; rens mine nyrer og mit hjerte.“ (Salme 26:2) Hvorfor er en sådan ransagelse så vigtig? Fordi man ikke selv er den rette til at vurdere sine egne dybeste motiver og inderste tilbøjeligheder. Jehova er den eneste der til fulde kan forstå vores indre menneske — vore motiver, tanker og følelser. — Jeremias 17:9, 10.

8. (a) Hvordan kan det gavne os at blive prøvet af Jehova? (b) Hvordan er du blevet hjulpet til at gøre fremskridt som kristen?

8 Når vi henvender os til Jehova i bøn og beder ham om at ransage os, anmoder vi ham om at sætte os på prøve. Han tillader måske at der udvikler sig nogle situationer som afslører vores sande motiv og hjertetilstand. (Hebræerne 4:12, 13; Jakob 1:22-25) Vi skulle være glade for sådanne prøvelser fordi de giver os en mulighed for at bevise dybden af vores loyalitet mod Jehova. De kan vise om vi er ’fuldendte og hele i enhver henseende og ikke mangler noget’. (Jakob 1:2-4) Og alt imens vi udsættes for prøvelser, kan vi vokse åndeligt. — Efeserne 4:22-24.

9. Hvorfor er det nødvendigt at forvisse sig om at det Bibelen lærer, er sandt?

9 Forvis dig om Bibelens sandhed. Vores identitet som tjenere for Jehova kan svækkes hvis ikke den er solidt grundlagt på kundskab fra Bibelen. (Filipperne 1:9, 10) Hver eneste kristen — ung såvel som gammel — har brug for at forvisse sig om at det han tror på, virkelig er den sandhed der findes i Bibelen. Paulus tilskyndede sine trosfæller med ordene: „Forvis jer om alt; hold fast ved det gode.“ (1 Thessaloniker 5:21) Kristne børn og unge som tilhører gudfrygtige familier, må indse at de ikke kan leve ved deres forældres tro. Salomons egen far, David, tilskyndede ham til at ’kende sin faders Gud og tjene ham af et helt hjerte’. (1 Krønikebog 28:9) Det ville ikke være tilstrækkeligt for den unge Salomon at iagttage hvordan hans far opbyggede tro på Jehova. Han måtte selv lære Jehova at kende, og det gjorde han. Han bønfaldt Gud: „Giv mig nu visdom og lærdom, så jeg kan gå ud foran dette folk og gå ind.“ — 2 Krønikebog 1:10.

10. Hvorfor er der ikke noget galt i at stille oprigtige spørgsmål med det rette motiv?

10 En stærk tro er bygget på kundskab. „Troen kommer . . . af det man hører,“ sagde Paulus. (Romerne 10:17) Hvad mente han med det? Han mente at vi ved at tage næring til os fra Guds ord kan opbygge vores tro på Jehova og vores tillid til ham, hans løfter og hans organisation. Når vi stiller oprigtige spørgsmål om Bibelen, kan vi finde tilfredsstillende svar. Desuden får vi dette råd af Paulus i Romerbrevet 12:2: ’Forvis jer om hvad der er Guds gode, velbehagelige og fuldkomne vilje.’ Men hvordan kan vi det? Ved at tilegne os ’den nøjagtige kundskab om sandheden’. (Titus 1:1) Jehovas ånd kan hjælpe os til at forstå selv vanskelige emner. (1 Korinther 2:11, 12) Vi bør bede Gud om hjælp når der er noget vi har problemer med at forstå. (Salme 119:10, 11, 27) Jehova ønsker at vi skal forstå hans ord, tro på det og adlyde det. Han glæder sig over oprigtige spørgsmål der er fremsat med det rette motiv.

Vær besluttet på at behage Gud

11. (a) Hvilket naturligt ønske kan fange os i en snare? (b) Hvordan kan vi opbyde det mod der skal til for at klare gruppepres?

11 Søg at behage Gud, ikke mennesker. Det er kun naturligt at man til en vis grad lader sin identitet forme af en gruppe som man hører  til. Alle har behov for venner, og at høre til et sted får os til at føle os godt tilpas. I puberteten — såvel som senere i livet — kan man blive udsat for et meget stærkt gruppepres som skaber et desperat ønske om at efterligne og behage andre. Men venner og kammerater tænker ikke altid på det der er bedst for os. Somme tider vil de bare have nogle med til at gøre noget forkert. (Ordsprogene 1:11-19) Når en kristen bukker under for negativt gruppepres, prøver han som regel at skjule sin identitet. (Salme 26:4) „I skal ikke lade jer forme af verdens adfærd omkring jer,“ sagde Paulus advarende. (Romerne 12:2, The Jerusalem Bible) Jehova giver os den indre styrke vi behøver for at modstå det pres vi udsættes for udefra. — Hebræerne 13:6.

12. Hvilket råd og hvilket eksempel kan styrke os til at stå fast i troen når vores tillid til Gud sættes på prøve?

12 Når pres udefra truer med at ødelægge vores kristne identitetsfølelse, er det godt at huske at vores loyalitet mod Gud er langt vigtigere end den offentlige mening eller den tendens der er fremherskende hos flertallet i befolkningen. Ordene i Anden Mosebog 23:2 indeholder et godt råd: „Du må ikke følge mængden i slette forehavender.“ Da flertallet af israelitterne tvivlede på Jehovas evne til at opfylde sine løfter, afviste Kaleb pure at følge mængden. Han var sikker på at Guds løfter var pålidelige, og han blev rigt belønnet fordi han stod fast. (4 Mosebog 13:30; Josua 14:6-11) Værner du også om dit forhold til Gud ved ikke at lade din holdning forme af almindeligt udbredte opfattelser?

13. Hvorfor er det klogt at gøre sin kristne identitet kendt?

13 Gør din kristne identitet kendt. Mundheldet ’det bedste forsvar er et angreb’ gælder også når vi står op for vores kristne identitet. Da trofaste israelitter på Ezras tid bestræbte sig for at gøre Jehovas vilje og blev udsat for modstand, erklærede de: „Vi er himmelens og jordens Guds tjenere.“ (Ezra 5:11) Hvis vi lader os påvirke af fjendtligsindede menneskers reaktioner og kritik, kan vi blive lammet af frygt. Hvis vi prøver at behage alle og enhver, vil det svække vores handlekraft. Så lad dig ikke skræmme. Det er altid godt at gøre det klart for andre at man er et af Jehovas Vidner. Du kan på en respektfuld men bestemt måde fortælle andre om dine værdier, din tro og din stillingtagen som kristen. Lad andre vide at du er besluttet på at leve op til Jehovas høje moralnormer. Gør det klart at din kristne integritet ikke kan brydes. Vis at du er stolt af dine moralnormer. (Salme 64:10) Når du skiller dig ud som en trofast kristen, kan det styrke og beskytte dig og endda få nogle til at vise interesse for Jehova og hans folk.

14. Skulle latterliggørelse eller modstand få os til at tabe modet? Forklar.

14 Nogle vil måske latterliggøre eller modstå dig. (Judas 18) Men tab ikke modet hvis andre  ikke reagerer gunstigt på dine bestræbelser for at fortælle dem om dine værdinormer. (Ezekiel 3:7, 8) Uanset hvor fast besluttet du er, vil du aldrig kunne overbevise nogen der ikke ønsker at blive overbevist. Husk på Farao. Ingen plage og intet mirakel — ikke engang det at han mistede sin førstefødte — kunne overbevise Farao om at Moses talte på Jehovas vegne. Lad derfor ikke menneskefrygt lamme dig. Tillid til og tro på Gud kan hjælpe os til at overvinde frygt. — Ordsprogene 3:5, 6; 29:25.

Lær af fortiden, og læg en god grundvold for fremtiden

15, 16. (a) Hvad er vores åndelige arv? (b) Hvordan kan det gavne os at tænke dybt over vores åndelige arv i lyset af Guds ord?

15 Værdsæt din åndelige arv. Det vil være gavnligt for kristne at tænke dybt over deres rige åndelige arv i lyset af Guds ord. Denne arv indbefatter sandheden fra Jehovas ord, håbet om evigt liv og den ære det er at repræsentere Gud som forkyndere af den gode nyhed. Kan du se hvilken plads du har blandt hans vidner, i den privilegerede gruppe af mennesker som er blevet betroet det livreddende arbejde at forkynde Riget? Husk at det er ingen ringere end Jehova der erklærer: „I er mine vidner.“ — Esajas 43:10.

16 Du kan stille dig selv spørgsmål som: ’Hvor værdifuld er denne åndelige arv for mig? Sætter jeg så stor pris på den at jeg prioriterer det at gøre Guds vilje højest i mit liv?  Er min værdsættelse af arven så stærk at jeg kan modstå enhver fristelse som kunne føre til at jeg mistede den?’ Vores åndelige arv kan også indgyde os en dyb følelse af åndelig tryghed som man kun kan finde i Jehovas organisation. (Salme 91:1, 2) Når vi ser tilbage på Jehovas Vidners historie i nyere tid, gør det indtryk på os at ingen og intet har kunnet udrydde Jehovas folk fra jordens flade. — Esajas 54:17; Jeremias 1:19.

17. Hvad er nødvendigt ud over vores åndelige arv?

17 Selvfølgelig afhænger det hele ikke kun af vores åndelige arv. Hver eneste af os må opdyrke et nært forhold til Gud. Efter at Paulus havde arbejdet hårdt på at opbygge troen hos de kristne i Filippi, skrev han til dem: „Derfor, mine elskede, ligesom I altid har adlydt, ikke blot under min nærværelse, men nu meget mere villigt under mit fravær, sådan skal I blive ved med at arbejde på jeres egen frelse med frygt og bæven.“ (Filipperne 2:12) Vi kan ikke læne os op ad andre mennesker for at opnå frelse.

18. Hvordan kan kristne aktiviteter styrke vores kristne identitetsfølelse?

18 Vær travlt optaget af kristne aktiviteter. Det er blevet sagt at „ens arbejde skaber ens identitet“. Kristne i dag er blevet betroet det vigtige arbejde at forkynde den gode nyhed om Guds oprettede rige. Paulus erklærede: „For så vidt som jeg jo er apostel for nationerne, ærer jeg min tjeneste.“ (Romerne 11:13) Vores forkyndelsesarbejde skiller os ud fra verden, og ved at deltage i det styrker vi vores kristne identitet. Når vi er travlt optaget af andre kristne aktiviteter, såsom det at overvære kristne møder, arbejde med ved teokratiske byggeprojekter og hjælpe dem der har et behov, styrkes vores kristne identitetsfølelse. — Galaterne 6:9, 10; Hebræerne 10:23, 24.

Klar identitet giver konkrete velsignelser

19, 20. (a) Hvilke fordele har du personligt haft af at være kristen? (b) Hvad danner grundlaget for vores sande identitet?

19 Tænk et øjeblik over de mange goder og fordele vi har fordi vi er sande kristne. Vi har det privilegium at Jehova kender os personligt. Profeten Malakias sagde: „De som frygter Jehova [talte] med hinanden, og Jehova gav agt og hørte efter, hvorpå der i hans nærværelse blev skrevet en bog til minde om dem som frygter Jehova og har hans navn i tanke.“ (Malakias 3:16) Vi kan blive betragtet af Gud som hans venner. (Jakob 2:23) Vores liv beriges af at vi kender Guds hensigt, har en mening med livet og nogle gode mål i tilværelsen. Og vi har fået håb om en evig fremtid. — Salme 37:9.

20 Husk at din sande identitet og dit værd som menneske afhænger af hvordan Gud ser på dig, ikke af hvad andre mennesker tænker om dig. Andre vurderer os måske ud fra menneskers mangelfulde normer. Men Guds kærlighed og hans personlige interesse giver os et sandt værd som mennesker — vi tilhører ham. (Mattæus 10:29-31) Til gengæld kan vores kærlighed til Gud give os den stærkest tænkelige identitetsfølelse og den klarest mulige vejledning i vores liv. „Hvis nogen elsker Gud, så er han kendt af ham.“ — 1 Korinther 8:3.

[Fodnote]

^ par. 4 Disse ord sigter måske til det hverv som den tilsynsførende ved tempelhøjen i Jerusalem havde. I løbet af nattevagterne gik han en runde på tempelområdet for at se om de levitiske vagter holdt sig vågne eller sov på deres post. En vagt der blev fundet sovende, blev slået med en stav og kunne risikere at få sine yderklæder brændt som en vanærende straf.

Husker du?

• Hvorfor er det vigtigt for kristne at værne om deres åndelige identitet?

• Hvordan kan vi styrke vores kristne identitet?

• Når vi skal vælge hvem vi skal behage, hvilke faktorer kan så hjælpe os til at træffe det rigtige valg?

• Hvordan kan en stærk identitetsfølelse forme vores fremtid som kristne?

[Studiespørgsmål]

[Illustrationer på side 21]

Det kan styrke ens kristne identitetsfølelse at være travlt optaget af kristne aktiviteter