Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hvordan man søger efter ’den kostbare perle’ i dag

Hvordan man søger efter ’den kostbare perle’ i dag

 Hvordan man søger efter ’den kostbare perle’ i dag

„Denne gode nyhed om riget vil blive forkyndt på hele den beboede jord til et vidnesbyrd.“ — MATTÆUS 24:14.

1, 2. (a) Hvordan opfattede jøderne på Jesu tid Guds rige? (b) Hvad gjorde Jesus for at give disciplene den rette forståelse af hvad Riget var, og hvad blev resultatet?

GUDS RIGE var et emne der havde stor interesse for jøderne på Jesu tid. (Mattæus 3:1, 2; 4:23-25; Johannes 1:49) Til at begynde med forstod de fleste dog ikke hvor vidtrækkende dets magt og udstrækning ville blive, og de forstod heller ikke at dets regering ville have sæde i himmelen. (Johannes 3:1-5) Selv nogle af dem der blev Jesu disciple, forstod ikke fuldt ud hvad Guds rige var, eller hvad de måtte gøre for at komme til at regere sammen med Kristus. — Mattæus 20:20-22; Lukas 19:11; Apostelgerninger 1:6.

2 Som tiden gik, underviste Jesus tålmodigt sine disciple og lærte dem mange ting. Blandt andet fortalte han dem lignelsen om den kostbare perle, som vi har behandlet i den foregående artikel, og hvori han understregede betydningen af at man gjorde sig store anstrengelser når man søgte efter det himmelske rige. (Mattæus 6:33; 13:45, 46; Lukas 13:23, 24) Det må have gjort et dybt indtryk på dem, for de blev snart utrættelige og modige forkyndere af den gode nyhed om Guds rige — ja, de nåede helt til fjerntliggende egne, hvad beretningen i Apostelgerninger vidner om. — Apostelgerninger 1:8; Kolossenserne 1:23.

3. Hvad sagde Jesus om Riget med henblik på vor tid?

 3 Hvordan går det så med forkyndelsen i dag? Budskabet om det jordiske paradis under Guds riges styre forkyndes nu for millioner. I sin store profeti om „afslutningen på tingenes ordning“ udtalte Jesus de betydningsfulde ord: „Denne gode nyhed om riget vil blive forkyndt på hele den beboede jord til et vidnesbyrd for alle nationerne; og så vil enden komme.“ (Mattæus 24:3, 14; Markus 13:10) Han forklarede også at dette kolossale arbejde ville blive udført trods store vanskeligheder og udfordringer, endog forfølgelse. Dog forsikrede han sine disciple: „Det er den der har holdt ud til enden der bliver frelst.“ (Mattæus 24:9-13) Alt dette ville kræve den samme selvopofrelse og målbevidsthed som krævedes af den rejsende købmand i Jesu lignelse. Findes der nogle i dag som er i besiddelse af en sådan tro og nidkærhed i deres søgen efter Riget?

Glæden ved at finde sandheden

4. Hvilken virkning har budskabet om Riget på folk i dag?

4 Da købmanden i Jesu lignelse fandt den perle som han forstod var af uvurderlig værdi, kendte hans glæde ingen grænser. Det fik ham til at gøre alt hvad der stod i hans magt, for at skaffe sig perlen. (Hebræerne 12:1) I dag har budskabet om Gud og hans rige den samme virkning. Det virker tiltrækkende, og det tilskynder til handling. Om sin egen søgen efter Gud og hans hensigt med menneskene skriver broder A.H. Macmillan i sin bog Troen på march: „Det, jeg fandt, det finder tusinder af mennesker hvert år. Folk som De og jeg, der kommer fra alle nationer og racer, fra alle professioner og alderstrin. Sandheden kender ikke personsanseelse. Den tiltrækker mennesker af enhver slags.“

5. Hvilke gode resultater vidner rapporten for tjenesteåret 2004 om?

5 At det er sandt, ses af at hundredtusinder af retsindige hvert år føler sig tilskyndet af den gode nyhed om Guds rige til at indvi deres liv til Jehova for at gøre hans vilje. Tjenesteåret 2004, der strakte sig fra september 2003 til og med august 2004, er ingen undtagelse. I disse 12 måneder symboliserede 262.416 offentligt deres indvielse til Jehova ved at lade sig døbe i vand. Dette fandt sted i 235 lande, hvor Jehovas Vidner leder 6.085.387 hjemmebibelstudier om ugen for at hjælpe mennesker i alle samfundslag og fra mange nationer, stammer, folk og tungemål til at lære den livgivende sandhed fra Guds ord at kende. — Åbenbaringen 7:9.

6. Hvad skyldes den stadige vækst i årenes løb?

6 Hvad har gjort alt dette muligt? Der er ingen tvivl om at det er Jehova der har draget disse retsindige til sig. (Johannes 6:65; Apostelgerninger 13:48) Men man kan heller ikke se bort fra den uselviskhed og utrættelighed der har kendetegnet dem der har lagt deres kræfter i arbejdet for Riget. I en alder af 79 år skrev broder Macmillan: „Fra mine første glimt af de løfter, som blev givet den syge og døende menneskehed, har mit håb om det budskab, Bibelen giver os, aldrig svigtet. På stedet besluttede jeg at lære mere om, hvad Bibelen fortæller os, så at jeg kunne hjælpe andre, der, som jeg selv, søgte kundskab om den almægtige Jehova og hans gode hensigter med menneskene.“

7. Hvilken erfaring er et eksempel på den glæde og iver man finder hos dem der lærer sandheden fra Bibelen at kende?

 7 Den samme iver og nidkærhed ses også blandt Jehovas Vidner i dag. Der er for eksempel den østrigske søster Daniela fra Wien. Hun siger: „Siden jeg var barn, har Gud været min bedste ven. Jeg har altid ønsket at kende hans navn, for i mine øjne var det alt for upersonligt blot at sige ’Gud’. Men jeg måtte vente til jeg var 17, før Jehovas Vidner kom til min dør. De forklarede mig alt hvad jeg gerne ville vide om Gud. Endelig havde jeg fundet sandheden, og det var vidunderligt! Jeg var så begejstret at jeg straks begyndte at forkynde for alle.“ Hendes begejstring førte dog snart til at hendes skolekammerater latterliggjorde hende. „Men det var for mig kun en opfyldelse af Bibelens profetier,“ fortsætter Daniela, „for jeg havde lært at Jesus havde sagt at hans disciple ville blive hadet og forfulgt for hans navns skyld. Jeg var glad og overrasket.“ Det varede ikke længe før Daniela indviede sig til Jehova, blev døbt og stilede efter at blive missionær. Efter at hun var blevet gift, begyndte hun sammen med sin mand, Helmut, at forkynde for afrikanere, kinesere, filippinere og indere i Wien. Daniela og Helmut er nu missionærer i det sydvestlige Afrika.

De giver ikke op

8. Hvordan viser mange kærlighed til Gud og loyalitet mod hans rige og bliver rigt belønnet for det?

8 Missionærtjenesten er en af de måder hvorpå Jehovas tjenere i dag viser deres kærlighed til Gud og deres loyalitet mod hans rige. Ligesom købmanden i Jesu lignelse var villig til at rejse langt i sin søgen efter smukke perler, sådan er de der tager missionærtjenesten op, villige til at rejse ud til fjerne steder for Rigets skyld. Der er dog den forskel at missionærerne ikke rejser ud for at finde den gode nyhed om Riget. De bringer den derimod ud til fjerntliggende steder for at undervise folk og hjælpe dem til at blive Jesu Kristi disciple. (Mattæus 28:19, 20) I mange lande bliver de udsat for store prøvelser, men deres udholdenhed bliver rigt belønnet.

9, 10. Hvilke glædelige oplevelser har missionærerne i fjerne lande, som for eksempel Den Centralafrikanske Republik?

9 Som eksempel kan nævnes arbejdet i Den Centralafrikanske Republik. Her var antallet af tilstedeværende ved mindehøjtiden 16.184, syv gange så mange som antallet af forkyndere i landet. Da der i mange dele af landet ikke findes elektricitet, udfører folk som regel det daglige arbejde uden for huset, i skyggen af et træ. Derfor udfører missionærerne deres arbejde på samme måde: De  leder bibelstudier udendørs, under et skyggefuldt træ! Her er ikke alene lyst og køligt, men der er også en anden fordel. Folk elsker Bibelen, og det er lige så almindeligt at tale om religiøse emner som det er at tale om sport eller vejret i andre kulturer. Ofte lægger forbipasserende mærke til det der foregår, og slutter sig uden videre til studiegruppen.

10 Da en missionær var i færd med at lede et studium udendørs, var der således en ung mand der boede overfor, som lagde mærke til det. Han kom nu over og sagde at da han ikke var blevet besøgt, ville han gerne have at missionæren kom over og studerede med ham også. Det ville missionæren naturligvis gerne, og den unge mand gør nu gode fremskridt. Det sker ikke så sjældent at nogle politifolk standser Jehovas Vidner på vejen, ikke for at notere dem eller give dem en bøde, men for at bede om de sidste numre af Vagttårnet og Vågn op! eller for at takke dem for en artikel de har været særlig glade for at læse.

11. Hvad udtaler nogle som har været missionærer gennem mange år, om deres tjeneste, trods de vanskeligheder de har måttet kæmpe med?

11 Mange af dem der begyndte i missionærtjenesten for 40 eller 50 år siden, tjener stadig trofast i det fremmede. Deres tro og udholdenhed er et godt eksempel for alle os andre. Et missionærægtepar har i de sidste 42 år tjent i tre forskellige lande. Broderen siger: „Der har været vanskeligheder at kæmpe med. Vi har for eksempel været plaget af malaria i 35 år. Men vi har aldrig fortrudt at vi er blevet missionærer.“ Søsteren tilføjer: „Der har altid været meget at være taknemmelig for. Tjenesten på arbejdsmarken er en glæde, og det er let at oprette bibelstudier. Når vi ser de interesserede komme til møderne, og de lærer hinanden og andre at kende, er det som en stor familiesammenkomst hver gang.“

De ’anser alt for tab’

12. Hvordan kommer sand forståelse af hvad Riget er værd, til udtryk?

12 Da den rejsende købmand fandt en perle af stor værdi, „gik han bort og solgte straks alt hvad han havde, og købte den“. (Mattæus 13:46) Denne villighed til at opgive noget man ellers betragter som værdifuldt, er karakteristisk for dem der virkelig forstår at vurdere hvad Riget er værd. Som en der kunne se frem til at skulle regere med  Kristus i himmelsk herlighed, sagde apostelen Paulus: „Ja, for den sags skyld anser jeg virkelig også alt for tab på grund af den langt større værdi som kundskaben om Kristus Jesus, min Herre, har. På grund af ham har jeg lidt tab på alt og anser det for en bunke affald, for at jeg kan vinde Kristus.“ — Filipperne 3:8.

13. Hvordan gav en tjekke bevis på sin kærlighed til Guds rige?

13 På samme måde er mange i dag villige til at gøre store forandringer i deres liv for at få Rigets velsignelser i eje. I oktober 2003 kom en 60-årig skoleleder i Tjekkiet ved et tilfælde i besiddelse af bibelstudiebogen Kundskab der fører til evigt liv. Efter at have læst den satte han sig straks i forbindelse med de lokale Jehovas Vidner og bad om et bibelstudium. Han gjorde gode fremskridt og begyndte snart at komme til alle møderne. Hvordan gik det med hans planer om at søge at blive valgt til borgmester og senere at stille op til at blive medlem af senatet? Han valgte at søge noget andet — nemlig at blive forkynder af Guds rige. Han fortæller: „Jeg kunne forsyne mine elever med en masse bibelske publikationer.“ Han symboliserede sin indvielse til Jehova ved at lade sig døbe ved et stævne i juli 2004.

14. (a) Hvad har den gode nyhed om Riget fået millioner til at gøre? (b) Hvilke ransagende spørgsmål kunne vi stille os selv?

14 Millioner af andre i hele verden har på samme måde taget imod den gode nyhed om Guds rige. De er kommet ud af den onde verden, har aflagt den gamle personlighed, forladt deres tidligere omgangskreds og opgivet en verdslig karriere. (Johannes 15:19; Efeserne 4:22-24; Jakob 4:4; 1 Johannes 2:15-17) Hvorfor har de gjort alt det? Fordi de sætter Guds riges velsignelser højere end alt hvad den nuværende tingenes ordning kan tilbyde. Har du det på samme måde? Er du indstillet på at gøre de nødvendige forandringer for at bringe din livsførelse, dit syn på værdier og dine mål i livet i overensstemmelse med hvad Jehova kræver? Hvis du gør det, vil det føre til store velsignelser for dig nu og i fremtiden.

Høstarbejdet nærmer sig sin afslutning

15. Hvad ville Guds folk ifølge profetien gøre i de sidste dage?

15 Salmisten skrev: „Dit folk møder villigt frem den dag du mønstrer din kampstyrke.“ Blandt dem der er mødt frem, har Jehova sit „unge mandskab“ i rigelige mængder som „dug“ og „en talrig hær“ af „kvinder der forkynder godt nyt“. (Salme 68:11; 110:3) Hvad har været resultatet af denne flid og selvopofrelse hos Jehovas folk — mænd og kvinder, unge og gamle — i disse sidste dage?

16. Giv et eksempel på hvordan nogle viser initiativ så de kan lære andre Rigets budskab at kende.

16 En pionersøster i Indien spekulerede på hvordan de mere end to millioner døve der findes i dette land, kunne hjælpes til at få noget at vide om Guds rige. (Esajas 35:5) Hun besluttede at melde sig til et  kursus i tegnsprog i Bangalore. Dér fik hun mulighed for at forkynde om Riget for mange døve, og der blev oprettet flere bibelstudiegrupper. I løbet af nogle få uger begyndte over en halv snes at komme til møderne i rigssalen. Senere mødte hun ved en bryllupsreception en døv ung mand fra Calcutta. Han havde mange spørgsmål og var interesseret i at lære Jehova bedre at kende. Men der var et problem. Den unge mand skulle tilbage til Calcutta, som lå omkring 1600 kilometer væk. Her skulle han fortsætte sin uddannelse, men der var ingen forkyndere som kunne tegnsprog. Det lykkedes ham at overtale sin far til at lade ham fortsætte sin uddannelse i Bangalore så han kunne fortsætte sit bibelstudium dér. Han gjorde gode fremskridt, og efter et års tid indviede han sig til Jehova. Han studerede selv Bibelen med flere døve, blandt dem en barndomsven. Afdelingskontoret i Indien vil nu sørge for at flere pionerer lærer tegnsprog så de kan arbejde videre i denne nye arbejdsmark.

17. Nævn noget som du finder særlig opmuntrende ved rapporten for tjenesteåret 2004 på siderne 19-22.

17 På siderne 19-22 i dette blad findes rapporten over Jehovas Vidners forkyndelse i hele verden i tjenesteåret 2004. Brug lidt tid på at gennemgå den, og du vil se at Jehovas tjenere på hele jorden er optaget af at søge ’den værdifulde perle’ i dag.

’Bliv ved med først at søge Riget’

18. Hvad sagde Jesus ikke noget om i lignelsen om den rejsende købmand, og hvorfor gjorde han ikke det?

18 Hvis vi igen vender tilbage til Jesu lignelse om den rejsende købmand, lægger vi mærke til at Jesus ikke sagde noget om hvordan købmanden skulle opretholde livet efter at han havde solgt alt hvad han ejede. Derfor kan det godt være at nogle vil spørge: ’Hvordan ville købmanden nu få mad, tøj og husly da han jo ikke havde noget at leve af? Hvad gavn ville han have af den værdifulde perle? Det ville være meget fornuftige spørgsmål set fra et verdsligt synspunkt. Men sagde Jesus ikke til sine disciple: „Bliv da ved med først at søge riget og [Guds] retfærdighed, og alle disse andre ting vil blive givet jer i tilgift“? (Mattæus 6:31-33) Pointen i lignelsen var at man skulle vise helhjertet hengivenhed for Gud og nidkærhed for Riget. Er der noget vi kan lære her?

19. Hvilket vigtigt hovedpunkt kan vi lære af Jesu lignelse om den kostbare perle?

19 Uanset om vi først lige har lært den gode nyhed at kende, eller vi har søgt Riget og fortalt andre om dets velsignelser i mange år, må Riget være dét vores opmærksomhed og interesse først og fremmest er rettet imod. Vi lever i vanskelige tider, men vi har et solidt grundlag for at tro at dét vi søger, er virkeligt og noget som er helt ud over det sædvanlige — ligesom den perle købmanden fandt. Begivenhederne i verden og de opfyldte profetier viser til overflod at vi lever ved „afslutningen på tingenes ordning“. (Mattæus 24:3) Lad os da — i lighed med den rejsende købmand da han søgte efter smukke perler — vise helhjertet nidkærhed for Guds rige og glæde os over den forret det er at forkynde den gode nyhed. — Salme 9:1, 2.

Husker du?

• Hvad har i årenes løb bidraget til væksten i antallet af sande tilbedere?

• Hvilken indstilling kendetegner dem der tjener som missionærer?

• Hvilke forandringer har nogle gjort for den gode nyheds skyld?

• Hvilken vigtig lære kan vi drage af Jesu lignelse om den kostbare perle?

[Studiespørgsmål]

 [Oversigt på side 19-22]

Rapport over Jehovas Vidners virksomhed i hele verden i 2004

 (Se den trykte publikation)

[Illustration på side 14]

„Sandheden . . . tiltrækker mennesker af enhver slags.“ — A.H. Macmillan

[Illustration på side 15]

Daniela og Helmut forkyndte i det fremmedsprogede distrikt i Wien

[Illustrationer på side 16, 17]

Ligesom den rejsende købmand bliver missionærerne i dag rigt velsignet

[Illustration på side 17]

„Dit folk møder villigt frem“