Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hvordan man kan beskytte sine børn ved hjælp af visdommen fra Gud

Hvordan man kan beskytte sine børn ved hjælp af visdommen fra Gud

 Hvordan man kan beskytte sine børn ved hjælp af visdommen fra Gud

HVER dag er vores krop under angreb. Den skal bekæmpe i massevis af mikroorganismer, parasitter og virus. Heldigvis har de fleste af os et immunsystem som beskytter os mod sådanne angreb og forhindrer at vi bukker under for mange forskellige infektionssygdomme.

Kristne skal også, for at blive i billedet, bekæmpe ubibelske tanker og værdinormer og det pres som kan ødelægge deres åndelige sundhed. (2 Korinther 11:3) For at modstå de angreb vores sind og hjerte daglig udsættes for, må vi opbygge nogle åndelige forsvarsværker.

Vores børn har særlig brug for sådanne forsvarsværker, for de er ikke født med et åndeligt forsvar som kan modstå verdens ånd. (Efeserne 2:2) Efterhånden som børnene vokser op, er det af afgørende betydning at forældrene hjælper dem til at opbygge deres egne åndelige forsvarsværker. Hvad afhænger disse forsvarsværker af? Bibelen forklarer: „Det er Jehova der giver visdom; . . . han vogter sine loyales vej.“ (Ordsprogene 2:6, 8) Visdom fra Gud kan ’vogte vejen’ for børnene, som måske ellers ville bukke under for dårligt selskab, gruppepres eller nedbrydende underholdning. Hvordan kan forældre følge Jehovas ledelse og hjælpe deres børn til at få visdom fra ham?

Hjælp dine børn til at få gode venner

Teenagere kan forståeligt nok godt lide at være sammen med andre teenagere, men hvis de kun er sammen med nogle der er lige så uerfarne som de selv er, vil de ikke kunne erhverve sig visdom fra Gud. Et ordsprog advarer: „Dårskab er knyttet til drengens hjerte.“ (Ordsprogene 22:15) Hvordan har nogle forældre da kunnet hjælpe deres børn til at anvende visdommen fra Gud i forbindelse med valg af omgangskreds?

En far ved navn Don * siger: „Vores drenge tilbragte meget tid sammen med venner på deres egen alder, men det foregik for det meste hjemme hos os og mens vi var til stede. Vores  hjem stod altid åbent og var konstant fyldt med unge. De spiste hos os, og vi fik dem til at føle sig velkomne. Vi holdt gerne støjen og postyret ud for at give vores børn mulighed for at have det sjovt i trygge omgivelser.“

Brian og Mary har tre dejlige børn, men de indrømmer blankt at det ikke altid har været nemt at opdrage dem. De fortæller: „I vores menighed var der kun få unge sidst i teenageårene som vores datter Jane kunne komme sammen med. Hun havde dog en veninde ved navn Susan, som var en udadvendt og glad pige. Men hendes forældre tillod mere end vi gjorde. Susan fik lov til at komme senere hjem om aftenen end Jane, gå med kortere nederdele, lytte til tvivlsom musik og se upassende film. I lang tid havde Jane svært ved at forstå vores holdning til tingene. Hun syntes at Susans forældre var mere forstående, og at vi var for strenge. Det var først da Susan kom ud i problemer at det gik op for Jane at vores fasthed havde været til beskyttelse for hende. Vi er meget glade for at vi ikke gik på kompromis med hvad vi mente var det bedste for vores datter.“

Mange unge har ligesom Jane indset det kloge i at følge deres forældres vejledning angående valg af omgangskreds. Et ordsprog siger: „Det øre som hører på retledning der fører til liv, holder gerne til blandt vise.“ (Ordsprogene 15:31) Visdommen fra Gud motiverer unge til at komme sammen med nogle som har en god indflydelse på dem.

Hjælp dine børn til at modstå gruppepres

Spørgsmålet om omgangskreds er nært forbundet med problemet gruppepres. Dag efter dag er vores børns forsvarsværker under angreb på grund af gruppepres. Da unge som regel gerne vil have deres jævnaldrendes accept, kan gruppepres føre til at de bliver presset ind i den form som verden synes om. — Ordsprogene 29:25.

Bibelen siger: „Verden forsvinder, og det gør dens begær også.“ (1 Johannes 2:17) Forældre bør derfor ikke lade deres børn blive meget påvirket af denne verdens syn på tingene. Hvordan kan de hjælpe deres børn til at have en kristen tankegang?

„Vores datter ville altid gå i samme slags tøj som de andre børn,“ siger Richard. „Så vi ræsonnerede tålmodigt med hende for at få hende til at se fordelene og ulemperne ved hvert af hendes ønsker. Selv når det drejede sig om modetendenser vi syntes var acceptable, fulgte vi et råd vi hørte for mange år siden: ’Det er klogt ikke at være den første til at følge en ny mode — eller den sidste til at aflægge den.’“

En mor ved navn Pauline hjalp sine børn til at modstå gruppepres på en anden måde. Hun fortæller: „Jeg interesserede mig for hvad mine børn gik op i, og jeg gik ofte ind til dem på deres værelse for at tale med dem. De lange samtaler vi havde, gjorde at jeg kunne forme deres holdninger  og hjælpe dem til at overveje andre måder at anskue tingene på.“

Gruppepresset forsvinder ikke, så forældre vil sandsynligvis fortsat være nødt til at kæmpe en kamp for at ’nedrive verdslige ræsonnementer’ og hjælpe deres børn til at tage deres egne tanker ’til fange for at gøre dem lydige mod Messias’. (2 Korinther 10:5) Men ved at ’være vedholdende i bønnen’ kan både forældre og børn blive styrket til at gøre dette. — Romerne 12:12; Salme 65:2.

Underholdningens stærke tiltrækningskraft

En tredje påvirkning som forældre kan have svært ved at tackle, er underholdning. Børn elsker rent naturligt at lege, og mange større børn er også meget optaget af fornøjelser. (2 Timoteus 2:22, fodnote) Men hvis børn og unge får dækket deres behov for adspredelse på en uklog måde, kan det nedbryde deres åndelige forsvarsværker. Der er især to farer.

For det første afspejler meget af den underholdning der findes i dag, denne verdens fordærvede moralnormer. (Efeserne 4:17-19) Men denne underholdning præsenteres ofte på en spændende og tillokkende måde. Det udgør en stor fare for børn og unge, som måske ikke lægger mærke til faldgruberne.

For det andet kan den mængde tid man bruger på underholdning, give problemer. Det at have det sjovt bliver for nogle det vigtigste i livet og noget som de bruger alt for meget tid og energi på. Et bibelsk ordsprog advarer: „At spise for meget honning er ikke godt.“ (Ordsprogene 25:27) På samme måde kan for meget underholdning dæmpe ens appetit efter åndelig næring og føre til mental dovenskab. (Ordsprogene 21:17; 24:30-34) At være helt opslugt af verdens fornøjelser vil hindre unge i at få „et fast greb om det virkelige liv“ — evigt liv i Guds nye verden. (1 Timoteus 6:12, 19) Hvordan har nogle forældre tacklet denne udfordring?

Mari Carmen, der er mor til tre piger, siger: „Vi ville gerne have at vores døtre havde nogle sunde interesser og kunne more sig. Så vi tog jævnligt på udflugt som familie, og de kom også sammen med venner fra menigheden. Men vi sørgede for at holde adspredelse på den rette plads. Vi sammenlignede adspredelse med desserten efter et måltid — den er dejlig, men er ikke hovedretten. De lærte at være flittige i hjemmet, i skolen og i menigheden.“

Don og Ruth gjorde også en bevidst indsats for at sørge for adspredelse. „Vi satte lørdag til side som ’familiedag’,“ fortæller de. „Vi gik ud i forkyndelsen sammen om formiddagen, svømmede om eftermiddagen og spiste et særligt lækkert måltid om aftenen.“

Disse forældres kommentarer viser værdien af at man som kristen har en ligevægtig holdning til sunde adspredelser og holder dem på den rette plads. — Prædikeren 3:4; Filipperne 4:5.

Stol på Jehova

Det tager selvfølgelig mange år at opbygge åndelige forsvarsværker. Der findes intet mirakelmiddel hvorfra børn får visdom fra Gud og motiveres til at stole på deres himmelske Fader. Nej, forældrene må ’blive ved med at opdrage dem i Jehovas tugt og formaning’. (Efeserne 6:4) At ’formane’ sine børn fortsat betyder at man skal hjælpe dem til at have samme syn på tingene som Gud har. Hvordan kan forældre gøre det?

Et regelmæssigt familiebibelstudium er en vigtig faktor. Bibelstudiet ’lukker børnenes øjne op så de kan se de undere der er i Guds  lov’. (Salme 119:18) Diego lagde stor vægt på familiestudiet og hjalp på den måde sine børn til at få et nærmere forhold til Jehova. „Jeg forberedte mig grundigt til studiet,“ siger han. „Ved at finde oplysninger frem fra bibelske publikationer lærte jeg at gøre personerne i Bibelen mere levende for mine børn. Jeg tilskyndede dem til at efterligne de trofaste. Det gav mine børn en levende påmindelse om hvad det er der behager Jehova.“

Børn kan også lære ved uformelle lejligheder. Moses tilskyndede forældre til at tale om Jehovas formaninger ’når de sad i deres hus og når de vandrede på vejen og når de lagde sig og når de stod op’. (5 Mosebog 6:7) En far siger: „Min søn åbner sig ikke lige med det samme. Der skal tid til. Når vi går tur eller arbejder sammen, begynder han ganske langsomt at lette sit hjerte. Ved disse lejligheder får vi en god snak som vi begge har glæde af.“

De bønner som forældre beder, gør også et stort indtryk på deres børn. Når børnene hører deres forældre ydmygt henvende sig til Gud for at bede om hans støtte og tilgivelse, hjælpes de til at „tro at han er til“. (Hebræerne 11:6) Mange forældre som opdrager deres børn godt, lægger stor vægt på at bede sammen som familie. Bønnerne kan for eksempel dreje sig om problemer som børnene måtte have i skolen, eller andre ting som de er bekymrede over. En far fortæller at hans kone altid beder sammen med børnene før de går i skole. — Salme 62:8; 112:7.

„Lad os ikke give op med hensyn til at gøre det der er rigtigt“

Alle forældre begår fejl og fortryder måske den måde de greb visse ting an på. Alligevel tilskynder Bibelen os til ikke at „give op med hensyn til at gøre det der er rigtigt“. — Galaterne 6:9.

Men nogle forældre føler sig måske fristet til at give op når de indimellem simpelt hen ikke kan forstå deres børn. Man kan let få den tanke at den yngre generation er anderledes og vanskelig at have med at gøre. Men i virkeligheden har børn i dag de samme svagheder som tidligere generationer havde, og de står over for nogle af de samme fristelser, om end presset til at synde måske er blevet større. Efter at en far havde irettesat sin søn, blødgjorde han sine ord ved venligt at sige: „Dit hjerte ønsker blot at gøre det samme som mit hjerte ønskede at gøre da jeg var på din alder.“ Det kan godt være at forældre ikke ved så meget om computere, men de ved alt om det ufuldkomne køds tilbøjeligheder. — Mattæus 26:41; 2 Korinther 2:11.

 Nogle børn er måske ikke så begejstrede for deres forældres vejledning og gør endda oprør mod de irettesættelser de får. Men her er det igen nødvendigt at være udholdende som forældre. Mange børn som i begyndelsen er modvillige, eller som i perioder er trodsige, reagerer positivt med tiden. (Ordsprogene 22:6; 23:22-25) Matthew, en ung kristen som i dag arbejder på et af Jehovas Vidners afdelingskontorer, fortæller: „Da jeg var teenager, følte jeg at de begrænsninger mine forældre satte, var urimelige. Jeg kunne ikke forstå hvorfor mine forældre ikke ville lade mig gøre de samme ting som mine venners forældre tillod. Og jeg blev virkelig irriteret når de nogle gange straffede mig ved ikke at give mig lov til at sejle i kano — noget jeg elskede. Men set i bakspejlet kan jeg godt indse at den opdragelse mine forældre gav mig, både var effektiv og påkrævet. Jeg er taknemmelig for at de gav mig den vejledning jeg havde brug for, når jeg havde brug for den.“

Vi kan altså konkludere at selvom vores børn undertiden er nødt til at være i omgivelser der kan virke åndeligt nedbrydende på dem, kan de stadig vokse op og blive gode kristne. Som Bibelen lover, kan visdommen fra Gud give dem åndelige forsvarsværker. „Når der kommer visdom i dit hjerte, og kundskab bliver liflig for din sjæl, vil evnen til at tænke holde vagt over dig, dømmekraft værne dig, for at udfri dig fra den onde vej.“ — Ordsprogene 2:10-12.

At bære et barn i maven i ni måneder kan medføre nogle besværligheder. Og de følgende 20 år kan bringe både sorger og glæder. Men da kristne forældre elsker deres børn, gør de alt hvad de kan, for at beskytte dem ved hjælp af visdommen fra Gud. De har de samme følelser over for deres børn som den aldrende apostel Johannes havde over for sine åndelige børn: „Jeg har ingen større grund til taknemmelighed end dette, at jeg hører at mine børn fortsat vandrer i sandheden.“ — 3 Johannes 4.

[Fodnote]

^ par. 7 Nogle af navnene i denne artikel er ændret.

[Illustration på side 24]

„Vores hjem stod altid åbent og var konstant fyldt med unge“

[Illustration på side 25]

Interessér dig for hvad dine børn går op i

[Illustrationer på side 26]

„Jeg forberedte mig grundigt til studiet“