Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Spørgsmål fra læserne

Spørgsmål fra læserne

 Spørgsmål fra læserne

Hvorfor opfordrede den opstandne Jesus Thomas til at ’stikke sin hånd i siden på ham’, mens han tidligere havde bedt Maria Magdalene om ikke at røre ved ham?

Nogle ældre bibeloversættelser giver det indtryk at Jesus forbød Maria Magdalene at røre ved ham. For eksempel siges der med Jesu ord i Den danske autoriserede oversættelse af 1948: „Rør ikke ved mig; jeg er jo endnu ikke faret op til min Fader.“ (Johannes 20:17) Det græske verbum som ordet røre er oversat fra, gengives undertiden med „røre ved“, men betyder også „at klynge sig til, hage sig fast i, gribe fat i“. Jesus kan ikke have haft noget imod at Maria blot rørte ved ham, for han tillod nogle af de andre kvinder som havde været ved graven, at ’gribe ham om fødderne’. — Mattæus 28:9.

Mange nutidige oversættelser, som for eksempel Ny Verden-Oversættelsen af De Hellige Skrifter, Jerusalem-Bibelen og The New English Bible, hjælper os til at forstå hvad Jesus mente med det han sagde til Maria Magdalene, idet de gengiver Jesu ord: „Hold op med at klynge dig til mig.“ Hvorfor sagde Jesus sådan til hende, der jo var en af hans allernærmeste? — Lukas 8:1-3.

Maria Magdalene har sandsynligvis været bange for at Jesus stod i begreb med at forlade dem for at stige op til himmelen. Hendes stærke ønske om at være sammen med Herren fik hende derfor til at gribe fat i ham og klynge sig til ham. For at forsikre hende om at han endnu ikke havde til hensigt at forlade dem, pålagde han Maria at hun, i stedet for at klynge sig til ham, skulle gå til hans disciple og fortælle dem at han nu var opstået. — Johannes 20:17.

Det forholdt sig anderledes da Jesus talte med Thomas. Ved en lejlighed hvor Jesus viste sig for nogle af sine disciple, havde Thomas ikke været til stede. Da Thomas senere gav udtryk for sin tvivl i forbindelse med Jesu opstandelse og sagde at hvis ikke han så mærket efter naglerne og med sin hånd følte på såret i hans side, ville han ikke tro det. Otte dage senere viste Jesus sig igen for disciplene. Denne gang var Thomas til stede, og Jesus opfordrede ham til at røre ved hans sår. — Johannes 20:24-27.

I tilfældet med Maria Magdalene stod Jesus over for et menneske som nærede et misforstået ønske om at forhindre ham i at tage bort. I Thomas’ tilfælde hjalp han en der tvivlede. I begge tilfælde havde Jesus god grund til at handle som han gjorde.