Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Kunne du tænke dig at leve evigt?

Kunne du tænke dig at leve evigt?

 Kunne du tænke dig at leve evigt?

„JEG er ikke bange for at dø,“ sagde en ældre japansk kvinde. „Men tanken om at skulle skilles fra disse blomster gør mig ked af det.“ Den kristne forkynder der besøgte hende, forstod hendes følelser, for kvinden havde en meget smuk have. En del af dem som siger at de ikke er bange for at dø, sætter stor pris på skaberværkets undere og har måske inderst inde en længsel efter at leve evigt.

Men mange affejer tanken om at leve evigt. De siger måske endda at de slet ikke kunne tænke sig at blive ved med at leve. Hvorfor mon nogle har det sådan?

 Evigt liv — kedeligt?

Nogle forestiller sig at det ville være kedeligt at leve evigt. De tænker muligvis på den ensformige tilværelse mange har som pensionister hvor man ikke har meget andet at lave end at sidde og stirre på fjernsynet. Hvis det er sådan du tænker, så hør hvad astronomen Robert Jastrow sagde da han blev spurgt om evigt liv ville være en velsignelse eller en forbandelse. Han svarede: „Det ville være en velsignelse for dem der har et nysgerrigt sind og en ubegrænset lyst til at lære. Det ville være herligt for dem at vide at de kunne suge kundskab til sig i al evighed. Men for dem der føler at de ved alt hvad der er værd at vide, og som har lukket sindet, ville evigt liv være en forfærdelig forbandelse. De ville ikke ane hvad de skulle bruge tiden til.“

Om du finder tanken om evigt liv kedelig eller ej, afhænger meget af din indstilling. Hvis du har „et nysgerrigt sind og en ubegrænset lyst til at lære“, så tænk engang på hvad du kunne udrette inden for kunst, musik, arkitektur, havebrug eller en hvilken som helst anden tilfredsstillende beskæftigelse der har din interesse. Evigt liv på jorden ville give dig uanede muligheder for at udvikle dine evner på forskellige områder.

At kunne vise og modtage kærlighed for evigt vil i særlig grad gøre det tilfredsstillende at blive ved med at leve. Vi er skabt med evnen til at vise kærlighed, og vi trives når vi mærker at vi er elsket. Sand kærlighed giver en dyb tilfredshed som ikke mindskes efterhånden som tiden går. Evigt liv vil give os endeløs mulighed for at øge vores kærlighed, ikke blot til vore medmennesker, men også til Gud. „Hvis nogen elsker Gud, så er han kendt af ham,“ skrev apostelen Paulus. (1 Korinther 8:3) Det er en forunderlig tanke at vi har mulighed for at lære den allerhøjeste i universet at kende og blive kendt af ham. Og der er ingen ende på hvad man kan lære om vor kærlige Skaber. Så hvordan skulle evigt liv da kunne blive kedeligt eller utilfredsstillende?

Livet — kortvarigt og kostbart

Nogle mener at livets korthed er det der gør det så kostbart. De sammenligner måske livet med guld, som kun findes i begrænsede mængder. Hvis man kunne finde guld overalt, argumenterer de, ville det forringe dets værdi. Men ikke desto mindre ville guld stadig være smukt. Det samme kan siges om livet.

 Evigt liv kan sammenlignes med det at have rigeligt med atmosfærisk luft. En indespærret besætning i en havareret ubåd ville betragte luft som noget særdeles værdifuldt. Tror du at de ombordværende efter deres redning ville være utilfredse og klage over igen at have rigeligt af den luft vi bruger når vi trækker vejret? Selvfølgelig ikke!

Vi kan ligesom ubådsbesætningen blive reddet, endda med udsigt til noget endnu større, evigt liv. „Den løn synden betaler er døden,“ skrev apostelen Paulus, „men den gave Gud giver er evigt liv ved Kristus Jesus, vor Herre.“ (Romerne 6:23) Gud vil på grundlag af Jesu genløsningsoffer fjerne den menneskelige ufuldkommenhed og døden, og han vil skænke mennesker der adlyder ham, evigt liv. Vi har grund til at være taknemmelige for en sådan kærlig omsorg.

Hvad med dem vi holder af?

Nogle kunne måske tænke: ’Hvad med dem jeg holder af? Jeg har ikke lyst til at leve evigt på jorden hvis ikke jeg kan være sammen med dem.’ Du er måske begyndt at undersøge Bibelen og har lært om muligheden for at komme til at leve evigt i et jordisk paradis. (Lukas 23:43; Johannes 3:16; 17:3) Naturligvis ønsker du at dine nære familiemedlemmer, gode venner og andre du holder af, også skal være der og komme til at opleve de samme glæder som du ser frem til i Guds retfærdige nye verden. — 2 Peter 3:13.

Men hvad så hvis dem du holder af, ikke er interesseret i at leve evigt på en paradisisk jord? Lad det ikke gøre dig mismodig. Fortsæt med at få mere forståelse af Bibelen og at handle i overensstemmelse med den. Apostelen Paulus skrev: „Hustru, hvordan ved du om du kan frelse din mand? Eller, mand, hvordan ved du om du kan frelse din hustru?“ (1 Korinther 7:16) Folk kan ændre sig. En mand som engang modarbejdede sin troende familie, ændrede for eksempel indstilling og blev senere ældste i den kristne menighed. Han siger: „Jeg er meget taknemmelig for at min lille familie loyalt holdt fast ved de bibelske principper til trods for al min modstand.“

Gud er oprigtigt interesseret i hvordan det vil gå dig og dine nærmeste. Ja, „han [ønsker ikke] at nogen skal lide undergang, men at alle skal nå til en sindsændring“. (2 Peter 3:9) Det er Jehova Guds ønske at du og dem du holder af, skal leve evigt. Hans kærlighed er langt større end den vi som ufuldkomne mennesker kan have. (Esajas 49:15) Han tilskynder dig til at opdyrke et nært venskab med ham. Så kan du måske få mulighed for at hjælpe dem du holder af, til at gøre det samme. Selvom de på nuværende tidspunkt ikke tror på det evige liv, kan deres indstilling ændre sig når de ser at du lever efter den kundskab du har fået fra Bibelen.

Hvad så med dem du har mistet i døden? Bibelen fremholder et enestående håb om en opstandelse — at millioner som nu er døde, vil vågne igen og komme til at leve i Paradiset på jorden. Jesus Kristus gav dette løfte: „Den time kommer i hvilken alle de der er i mindegravene skal . . . komme ud.“ (Johannes 5:28, 29) Selv de som er døde uden at have lært Gud at kende, vil få livet igen, for Bibelen siger: „Der vil finde en opstandelse sted af både retfærdige og uretfærdige.“ (Apostelgerninger 24:15) Forestil dig hvilken utrolig glæde det vil være at byde sådanne velkommen tilbage til livet!

Evigt liv — et glædeligt fremtidshåb

Hvis du er i stand til at føle lykke og tilfredshed i denne turbulente verden, vil du helt sikkert også kunne nyde et evigt liv på en paradisisk jord. Da et af Jehovas Vidner udmalede hvor dejligt det evige liv vil blive, udbrød en kvinde: „Jeg har ikke lyst til at leve evigt. Jeg er tilfreds med de 70 til 80 år vi  lever nu.“ En kristen ældste som hørte hvad hun sagde, spurgte hende: „Har du nogen sinde forestillet dig hvordan dine børn vil have det når du dør?“ Da hun tænkte på den sorg det ville give dem, vældede tårerne frem i hendes øjne. „For første gang indså jeg at jeg kun havde tænkt på mig selv,“ indrømmede hun, „og jeg kunne se at det ikke er selvisk at gøre sig håb om evigt liv, men at det indebærer at leve for andre.“

Nogle tror ikke det betyder noget for andre om de lever eller dør. Men det betyder noget for Livgiveren, som siger: „Så sandt jeg lever, . . . jeg finder ikke behag i den ugudeliges død, men i at den ugudelige vender om fra sin vej og bliver i live.“ (Ezekiel 33:11) Eftersom Gud ikke er ligeglad med de ugudelige, hvor dyb interesse må han da ikke have for dem som elsker ham.

David der var konge i fortidens Israel, havde tillid til Guds kærlige omsorg. Han sagde ved en lejlighed: „Om så min fader og min moder forlod mig, da ville Jehova tage mig til sig.“ (Salme 27:10) David var sikkert overbevist om sine forældres kærlighed til ham. Men selv hvis hans forældre — hans nærmeste på jorden — skulle forlade ham, vidste han at Gud ikke ville svigte ham. Jehova tilbyder os evigt liv og et varigt venskab med ham fordi han har kærlig omsorg for os. (Jakob 2:23) Skulle vi ikke taknemmeligt tage imod denne store forret?

[Illustration på side 7]

Kærlighed til Gud og næsten vil gøre det evige liv meningsfyldt