Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

I unge — beskyt jeres hjerte med jeres forældres hjælp!

I unge — beskyt jeres hjerte med jeres forældres hjælp!

 I unge — beskyt jeres hjerte med jeres forældres hjælp!

HVORNÅR tror du at det er sværest at være skibskaptajn? Når skibet krydser et ocean? Nej, for de fleste forlis sker ikke på åbent hav, men nær kysten. Faktisk kan det være mere risikabelt at føre et skib i havn end at lande et fly. Hvorfor?

Fordi kaptajnen både skal tage hensyn til understrømme og styre uden om andre fartøjer. Han skal også manøvrere mellem undersøiske sandbanker, skær og vrag. Det er særlig svært første gang han med sit skib skal anløbe en bestemt havn.

Derfor vælger en fornuftig kaptajn i mange tilfælde at tage en lods om bord, en der kender det lokale farvand godt. Lodsen står ved kaptajnens side på kommandobroen og giver sine ekspertråd. Sammen vurderer de farerne og styrer skibet ind i havnen ad sejlrenden, der nogle steder kan være smal.

Lodsens uvurderlige ekspertise kan sammenlignes med den værdifulde hjælp som kristne unge kan få når de skal afstikke den rigtige kurs gennem livets farefulde vande. Hvad er det for en hjælp? Hvorfor har teenagere behov for den?

Lad os blive i billedet med et skib. Hvis du er ung, har du noget tilfælles med kaptajnen, for før eller siden skal du selv tage ansvaret for dit liv. Og dine forældre svarer til lodsen når de prøver at lede dig gennem en række af de mest krævende situationer du nogen sinde vil komme ud for. Men som teenager synes du måske at det er svært at tage imod dine forældres råd. Hvorfor?

I mange tilfælde har problemet sin rod i det symbolske hjerte. Det kan få dig til at ønske noget du ikke må, eller til at protestere mod alt hvad der efter din mening begrænser din frihed. I Bibelen står der: „Menneskehjertets tilbøjelighed er ond fra ungdommen af.“ (1 Mosebog 8:21) Jehova lægger ikke skjul på at det bliver svært for dig. Han advarer: „Hjertet er mere bedragerisk end noget andet og utrolig selvrådigt.“ (Jeremias 17:9, Rotherham) Ikke nok med at hjertet kan rumme forkerte ønsker — det kan også narre unge til at tro at de er klogere end deres forældre, til trods for at forældrene har meget større erfaring. Men du har god grund til at søge hjælp hos din far og mor når du skal navigere gennem de vanskelige teenageår.

 Hvorfor skal du adlyde dine forældre?

Først og fremmest fordi Jehova, der har indstiftet familieordningen, pålægger dig at lytte til dine forældres vejledning. (Efeserne 3:15) Det er Gud der har sat dine forældre til at tage sig af dig, og derfor gælder denne vejledning også dig: „Børn, I gør det rigtige ved at adlyde jeres forældre som dem Herren har sat over jer.“ (Efeserne 6:1-3, Phillips; Salme 78:5) Selvom du er teenager, har dine forældre stadig ansvar for at lede dig, og du har pligt til at rette dig efter det de siger. Da Paulus skrev at børn skulle adlyde deres forældre, brugte han et græsk ord der omfatter alle børn, uanset alder. I Mattæus 23:37 omtalte Jesus endda Jerusalems indbyggere som „børn“, skønt mange af dem naturligvis var voksne.

I fortiden var det almindeligt at trofaste mænd selv som voksne blev ved med at adlyde deres forældre. Jakob var voksen da hans far påbød ham at lade være med at gifte sig med en kvinde der ikke tilbad Jehova, og det var en selvfølge for ham at adlyde sin far. (1 Mosebog 28:1, 2) Uden tvivl havde Jakob også lagt mærke til at hans forældre blev meget kede af det da hans bror giftede sig med hedenske kana’anæerkvinder. — 1 Mosebog 27:46.

Bortset fra at Gud har pålagt dine kristne forældre at vejlede dig, så er det sikkert også dem der er bedst kvalificerede til det. De kender dig jo rigtig godt og har uden tvivl vist dig uselvisk kærlighed i mange år. Ligesom lodsen taler de af erfaring. De har selv haft „de ønsker der hører ungdommen til“. Og som sande kristne har de personligt erfaret hvor værdifuldt det er at følge Bibelens råd. — 2 Timoteus 2:22.

Med så erfarne rådgivere ved din side kan du få hjælp til at klare selv de vanskeligste situationer. Tag for eksempel dit forhold til det modsatte køn. Hvordan kan dine kristne forældre lede dig i denne følsomme sag?

Når du føler dig tiltrukket af det modsatte køn

Sandbanker er bløde, men også lumske, for de flytter sig hele tiden. Hvis der er sandbanker i farvandet, råder lodsen derfor altid kaptajnen til at styre langt uden om dem. På samme måde vil dine forældre gerne have at du holder afstand til situationer hvor du kunne miste kontrollen med dine følelser. Forældre er for eksempel godt klar over at der let opstår stærke og uforklarlige følelser over for en af det modsatte køn. Når først sådanne følelser er blevet vakt, kan man let ’støde på grund’.

Tilfældet med Dina viser hvor stor risiko der er ved at komme for tæt på farlige situationer. Måske var det nysgerrighed og ønsket om lidt sjov der fik hende til at opsøge nogle kana’anæiske piger, som uden tvivl havde en løs moral. Det Dina troede var en harmløs fornøjelse, udviklede sig hurtigt til noget tragisk — hun blev voldtaget af den unge mand „der nød størst ære i hele sin faders hus“. — 1 Mosebog 34:1, 2, 19.

Risikoen for ubehagelige overraskelser er endnu større i vor tids sexfikserede samfund. (Hoseas 5:4) Man får let det indtryk at de fleste unge synes at det skønneste i verden er at være sammen med en kæreste. Dit hjerte banker måske heftigt ved tanken om at være alene sammen med en du føler dig tiltrukket af. Men dine kærlige forældre vil forsøge at beskytte dig mod at udvikle et for nært  forhold til unge der ikke respekterer Guds normer.

Laura indrømmer at nysgerrighed kan gøre teenagere blinde for risikoen. „Når pigerne i klassen fortæller mig at de har danset næsten hele natten med nogle lækre fyre, lyder det som om det har været helt uforglemmeligt. Jeg er godt klar over at de tit overdriver, men jeg er stadig nysgerrig, og jeg spekulerer på om jeg går glip af en masse sjov. Jeg kan sagtens se det fornuftige i at mine forældre ikke lader mig være med til sådan noget, men jeg føler mig alligevel fristet.“

Et skib har ingen bremser, så det er længe om at tage farten af. Forældre véd at det er det samme med forelskelse. Ordsprogenes Bog sammenligner en mand der giver efter for uhæmmet lidenskab, med en okse der bliver ført til slagtning. (Ordsprogene 7:21-23) Du vil naturligvis gerne undgå at lide følelsesmæssigt og åndeligt skibbrud. Måske fornemmer dine forældre det hvis dit hjerte er ved at føre dig ind på en farlig kurs, og så giver de dig sikkert nogle gode råd. Er du da klog nok til at høre efter så du undgår sorger? — Ordsprogene 1:8; 27:12.

Du har også brug for dine forældres støtte når du skal klare presset fra dine kammerater. Hvordan kan dine forældre hjælpe dig?

Den stærke påvirkning fra dine kammerater

Kraftigt tidevand og stærke strømme kan drive et skib ud af kurs. Hvis kursen skal holdes, skal man styre skibet i den rigtige retning. På samme måde kan den stærke påvirkning fra andre unge drive dig åndeligt ud af kurs hvis ikke du modvirker det.

Dinas erfaring viser tydeligt at „hvis du bliver ven med tåber, går det galt“. (Ordsprogene 13:20, Today’s English Version) I Bibelen bruges ordet „tåber“ om dem der ikke kender Jehova, eller som ignorerer hans vejledning.

Men det kan godt være svært at have andre holdninger og vaner end ens klassekammerater. María José fortæller: „Jeg ville gerne  accepteres af de andre unge. De skulle nødig tro at jeg var anderledes, så jeg prøvede at ligne dem mest muligt.“ Det kan være at du bliver påvirket af dine kammerater uden at du opdager det — i dit valg af musik og tøj og endda i din måde at tale på. Det er helt naturligt hvis du godt kan lide at være sammen med dine jævnaldrende. Men du risikerer at deres stærke påvirkning præger dig i negativ retning. — Ordsprogene 1:10-16.

Caroline husker hvor svært hun havde det for nogle få år siden: „De fleste piger jeg kendte, begyndte at få kærester da de var omkring 13, og i flere år følte jeg hele tiden et pres til også at få en. Men min mor hjalp mig gennem den vanskelige tid. Hun lyttede til mig i timevis, ræsonnerede med mig og fik mig til at forstå at det var nødvendigt at vente til jeg var mere moden.“

Ligesom Carolines mor føler dine forældre sikkert at de må advare dig mod kammeraternes pres. Måske sætter de grænser for hvad du må, og hvem du må være sammen med. Nathan husker at han havde flere sammenstød med sine forældre af den grund. Han fortæller: „Mine venner spurgte mig tit om jeg ville med dem i byen, men mine forældre ville ikke have at jeg drev om med en stor flok unge eller gik til store fester hvor der ikke var voksne med. Dengang kunne jeg ikke forstå hvorfor jeg ikke måtte det samme som andre.“

Men senere gik det op for Nathan hvorfor. „Jeg ved at i mit tilfælde var ’dårskab knyttet til drengens hjerte’,“ indrømmer han. „Det lader til at ’dårskab’ let viser sig hos drenge i flok. Én sætter noget vildt i gang, en anden går et skridt videre, og en tredje skal overgå dem. Det næste der sker, er at de prøver at få alle andre med. Selv unge der siger at de tjener Jehova, kan gå i den fælde.“ — Ordsprogene 22:15.

Både Nathan og María José måtte kæmpe med deres hjerte når deres forældre ikke gav dem lov til det samme som deres kammerater måtte. Men de adlød, og bagefter var de glade for det. Et ordsprog lyder: „Bøj dit øre og hør de vises ord, så du vender dit hjerte til min kundskab.“ — Ordsprogene 22:17.

Dine forældre fortjener din respekt

Et skib med slagside er svært at manøvrere, og hvis det krænger stærkt, kæntrer det let. Vi er alle ufuldkomne, og derfor ’hælder’ vi let mod det selviske og det vi ikke må. Trods denne tilbøjelighed kan unge alligevel ’nå i havn’ hvis de omhyggeligt følger deres forældres råd.

For eksempel kan din far og mor lære dig noget om hvorfor der ikke findes nogen mellemvej mellem den smalle vej til livet og den  brede vej til undergangen. (Mattæus 7:13, 14) Det er urealistisk at tro at du kan prøve en smule af noget forkert uden at tage skridtet fuldt ud — at du kan „smage“ på noget uden at synke det. De der forsøger det, ’halter mellem to standpunkter’ — de tjener Jehova til en vis grad, men de elsker også verden og det der er i den. Åndeligt talt kommer de let til at kæntre. (1 Kongebog 18:21; 1 Johannes 2:15) Hvorfor sker sådan noget? Fordi vi alle har syndige tilbøjeligheder.

Hvis vi giver efter for vores ufuldkomne ønsker, forstærker vi dem. Vores ’forræderiske hjerte’ vil ikke nøjes med en „smagsprøve“. Det vil forlange mere. (Jeremias 17:9) Når vi er begyndt at ’glide bort’, får verden større og større magt over os. (Hebræerne 2:1) Du lægger måske ikke mærke til det hvis du er ved at få åndelig slagside, men det gør dine forældre sandsynligvis. Det kan godt være at de ikke er lige så kvikke som dig til at lære at bruge et computerprogram, men når det gælder det lunefulde hjerte, har de meget mere forstand end du. Og de ønsker at hjælpe dig så du ’lader dit hjerte gå lige frem ad vejen’ der fører til livet. — Ordsprogene 23:19.

Naturligvis må du ikke forvente at dine forældre vurderer alting perfekt når de påtager sig den vanskelige opgave at give fornuftige råd om for eksempel musik, underholdning, tøj og frisure. Og de har måske ikke ligefrem Salomons visdom eller Jobs tålmodighed. Nu og da kan det ske at de er overforsigtige, ligesom det kan ske for en lods. Alligevel vil du få ubeskrivelig gavn af deres vejledning hvis du er opmærksom på ’din faders tugt og ikke forlader din moders lov’. — Ordsprogene 1:8, 9.

Du kender sikkert nogle unge der taler nedsættende om deres forældre. Men hvis dine forældre gør deres bedste for at følge Bibelen, så står de ved din side i al slags vejr, når som helst og trods al modgang. Ligesom et skibs kaptajn søger råd hos en erfaren lods, har du brug for dine forældres ledelse så du handler fornuftigt. Og det kan være at de gode resultater overgår dine forventninger.

„Når der kommer visdom i dit hjerte, og kundskab bliver liflig for din sjæl, vil evnen til at tænke holde vagt over dig, dømmekraft værne dig, for at udfri dig fra den onde vej, fra enhver der fører fordærvet tale, fra dem der forlader retskaffenhedens stier for at vandre på mørkets veje . . . For det er de retskafne der skal bo på jorden, og de uangribelige der vil blive ladt tilbage på den.“ — Ordsprogene 2:10-13, 21.

[Illustration på side 22]

Påvirkningen fra andre unge kan åndeligt set drive dig ud af kurs

[Illustration på side 23]

Husk hvad der skete med Dina

[Illustration på side 24]

Ligesom en kaptajn henter råd hos en erfaren lods, bør unge bede deres forældre om råd

[Kildeangivelse på side 24]

Foto: www.comstock.com