Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Det gavnlige i at fokusere på åndelige værdier

Det gavnlige i at fokusere på åndelige værdier

 Det gavnlige i at fokusere på åndelige værdier

„Den der elsker sølv, bliver ikke mæt af sølv, og den der elsker overflod, bliver det heller ikke af indtægt.“ — Prædikeren 5:10.

OVERARBEJDE kan føre til stress, og stress kan give helbredsproblemer, ja i visse tilfælde medføre døden. I mange lande splittes familier af skilsmisser. Alt for ofte er det overdreven bekymring angående det materielle der ligger til grund for sådanne tragedier. En der er opslugt af det materielle, vil, i stedet for at nyde det han har, altid have mere — selv på bekostning af sit helbred. I en selvhjælpsbog står der: „Det er ligefrem en nationalsport at holde trit med naboen, også selvom naboen er arbejdsnarkoman og i fare for at få et hjerteanfald som treogfyrreårig.“

Den konstante stræben efter mere kan blive en besættelse og frarøve os enhver glæde. Den menneskelige svaghed på dette område udnyttes ofte af reklameverdenen, som øver stor indflydelse. Fjernsynsprogrammer er fyldt med reklameindslag som tilskynder dig til at købe noget som du sikkert ikke har behov for, og som du måske slet ikke har  råd til. Det kan i sidste ende gøre mere skade end gavn.

En uhæmmet tilfredsstillelse af selviske ønsker kan på underfundig måde øve en nedbrydende virkning både fysisk og moralsk. Den vise kong Salomon udtalte: „Et roligt hjerte er liv for legemet.“ (Ordsprogene 14:30) At være overanstrengt, bekymret og at føle sig presset til at erhverve sig materiel velstand kan derimod ødelægge ens helbred og lykke. Når ens liv styres af det materielle, vil det ofte gå ud over det nære forhold til andre. Og når forholdet til ens familie og venner forringes, så gør livskvaliteten det almindeligvis også.

Åndelige værdiers fortrin

„Lad jer ikke forme efter denne tingenes ordning,“ skrev apostelen Paulus for flere hundrede år siden. (Romerne 12:2) De der antager verdens normer, er også omfattet af dens kærlighed. (Johannes 15:19) Der appelleres kraftigt til syns-, føle-, smags-, lugte- og høresansen i den hensigt at vi skal tillægge os en materialistisk livsstil. Vægten lægges på „øjnenes begær“ for at få os til at stræbe efter det materielle. — 1 Johannes 2:15-17.

Men der findes værdier som overgår penge, status og materiel rigdom. Kong Salomon som levede for tusinder af år siden, erhvervede sig alt hvad verden kunne tilbyde af materielle ting. Han byggede huse og anlagde haver og plantager, havde tjenere, hjorde, sangere og sangerinder samt guld og sølv i stor mængde. Salomon øgede sin formue så han havde langt mere end nogen anden før ham. Det ville være en underdrivelse at kalde ham rig. Salomon havde praktisk talt alt hvad hjertet kunne begære. Men da han så på det han havde udrettet, sagde han: „Alt var tomhed og jag efter vind.“ — Prædikeren 2:1-11.

Eftersom Salomon var privilegeret med en ophøjet visdom, vidste han at der er større tilfredsstillelse ved at fokusere på åndelige værdier. Han skrev: „Enden på sagen, når alt hermed er hørt, er: Frygt den sande Gud og hold hans bud. For det er alt hvad mennesket har at gøre.“ — Prædikeren 12:13.

Det der er nedskrevet i Guds ord, Bibelen, er af langt større værdi end guld og sølv. (Ordsprogene 16:16) I Bibelen vil du kunne grave dybe sandheder frem som var det juveler. Er du villig til at søge og grave for at finde dem? (Ordsprogene 2:1-6) Vor Skaber, ophavet til sande værdier, tilskynder dig til at gøre det, og han vil hjælpe dig. Hvordan?

 Jehova gør værdifulde sandheder tilgængelige gennem sit ord, sin ånd og sin organisation. (Salme 1:1-3; Esajas 48:17, 18; Mattæus 24:45-47; 1 Korinther 2:10) Hvis du flittigt søger efter disse uvurderlige kostbarheder, har du mulighed for klogt at vælge den bedste og mest tilfredsstillende livsform. Og det vil ikke være et svært valg, for Jehova, vor Skaber, ved hvad vi behøver for at kunne være virkelig lykkelige.

Bibelens uovertrufne værdinormer

Bibelens gode vejledning er både praktisk og uforlignelig. De gode moralnormer den slår til lyd for, er uovertrufne, og dens råd er altid gavnlige. Den har stået tidens prøve. Som eksempler på Bibelens gavnlige råd kan nævnes dens tilskyndelser til at arbejde flittigt, være ærlig, bruge sine midler klogt og undgå dovenskab. — Ordsprogene 6:6-8; 20:23; 31:16.

Jesus sagde desuden: „Hold op med at samle jer værdier her på jorden, hvor møl og rust fortærer, og hvor tyve bryder ind og stjæler. I skal hellere samle jer værdier i himmelen, hvor hverken møl eller rust fortærer, og hvor tyve ikke bryder ind og stjæler.“ — Mattæus 6:19, 20.

Denne tilskyndelse er lige så anvendelig og aktuel i dag som den var for 2000 år siden. Frem for at lade sig opsluge af materiel stræben kan det gavne én nu at stile efter en langt bedre livsform. Det drejer sig om at samle sig åndelige værdier, som giver sand lykke og tilfredshed. Hvordan kan man det? Ved at læse i Guds ord, Bibelen, og omsætte dens vejledning i handling.

Åndelige værdier bringer velsignelser

Når vi lægger størst vægt på åndelige værdier, vil det gavne os fysisk, følelsesmæssigt og åndeligt. Ligesom ozonlaget højt over jorden beskytter os mod skadelige stråler fra solen, vil sunde moralnormer beskytte os mod at blive udsat for materialismens farlige virkning. Apostelen Paulus skrev: „De der gerne vil være rige, falder i fristelse og en snare og mange uforstandige og skadelige ønsker, som styrter mennesker i undergang og ødelæggelse. For kærligheden til penge er en rod til alt muligt skadeligt, og ved at tragte efter denne kærlighed er nogle blevet ført vild fra troen og har stukket sig selv overalt med mange smerter.“ — 1 Timoteus 6:9, 10.

Kærlighed til rigdom får folk til at søge større materiel velstand, position og magt. Ofte tages der lyssky og uærlige metoder i brug for at nå disse mål. Den vedvarende stræben efter materielle ting kan røve ens tid, energi og evner, og måske endog ens gode nattesøvn. (Prædikeren 5:12) Den stadige søgen efter mere er en hindring for åndelig vækst. Jesus Kristus, det største menneske der har levet, anbefalede en langt bedre vej med ordene: „Lykkelige er de som erkender deres åndelige behov.“ (Mattæus 5:3) Han vidste at åndelig rigdom giver evige velsignelser og er langt bedre og vigtigere end flygtig materiel vinding. — Lukas 12:13-31.

 Hvilke velsignelser giver det?

„Mine forældre gjorde alt for at overbevise mig om at åndelige værdier ikke kan bruges til noget,“ husker Greg. „Men da jeg begyndte at sætte mig åndelige mål, fik jeg en umådelig fred i sindet, for det hjalp mig ud af det stressede konkurrenceræs efter rigdom.“

Hvis man sætter åndelige værdier højt, styrker det også forholdet til venner og familie. Sande venner kan lide dig på grund af den du er, ikke på grund af det du ejer. Bibelen tilskynder: „Omgås vismænd, så bliver du viis.“ (Ordsprogene 13:20, da. aut. 1931). Og et lykkeligt familieliv bygges på visdom og kærlighed, ikke på materielle ejendele. — Efeserne 5:22–6:4.

Vi fødes ikke med værdinormer, men vi lærer dem af de mennesker vi færdes blandt, eller af en højere autoritet, nemlig Guds ord. Det er derfor Bibelens vejledning kan forandre hele vores syn på materielle ting. „Jeg blev hjulpet til at revurdere mine værdinormer, og jeg lærte at være tilfreds med det nødvendige,“ siger Don, en tidligere bankmand.

Stræb efter varige åndelige rigdomme

Åndelige værdier medfører velsignelser der rækker længere frem end kortvarige nydelser. Paulus skrev: „De synlige [materielle ting] er midlertidige, men de usynlige er evige.“ (2 Korinther 4:18) Det er sandt at man ved materiel stræben kan tilfredsstille øjeblikkelige ønsker, men begærlighed har ingen fremtid. Åndelige værdier, derimod, er evige. — Ordsprogene 11:4; 1 Korinther 6:9, 10.

Bibelen fordømmer den store vægt der lægges på det materielle i dag. Den lærer os hvordan vi kan styre selvisk begær ved at holde  øjet klart og fokuseret på de mere vigtige ting, nemlig åndelige rigdomme. (Filipperne 1:10) Den kalder begærlighed ved dens rette navn — jegdyrkelse. Når vi lever efter det vi lærer fra Guds ord, opnår vi stor lykke. Vi ændrer vores tankegang så vi, fra at ville have, ønsker at give. Det har en magtfuld virkning at erstatte selvoptagethed med åndelige værdier.

Ganske vist kan penge til en vis grad være en beskyttelse. (Prædikeren 7:12) Men Bibelen siger kort og godt: „Dine penge kan forsvinde på et øjeblik, som om de havde fået vinger og var fløjet bort som en ørn.“ (Ordsprogene 23:5; Today’s English Version). Folk har bragt store ofre på materialismens alter — eksempelvis helbred, familieliv, ja, selv en god samvittighed — og følgerne har været katastrofale. Det at være åndeligsindet kan derimod tilfredsstille vore mest nødvendige behov — behovet for kærlighed, for en mening med livet og for at tilbede den kærlige Gud, Jehova. Ved hjælp af åndelig indsigt ledes man også ind på den vej der fører til evigt liv i fuldkommenhed på en paradisisk jord, det håb Gud fremholder gennem Bibelen.

Snart vil menneskenes drøm om velstand blive opfyldt til fulde i Guds nye verden. (Salme 145:16) Til den tid vil hele jorden være „fyldt med kundskab om Jehova“. (Esajas 11:9) De åndelige værdier vil være i højsædet. Materialismen og dens smertelige følger vil blive udryddet fuldstændigt. (2 Peter 3:13) Så vil de ting der virkelig gør livet værd at leve — et fuldkomment helbred, et tilfredsstillende arbejde, sunde adspredelser, et godt familieliv og et varigt venskab med Gud — give menneskeheden sand lykke for evigt.

[Ramme/illustration på side 6]

Brug dine midler klogt

Analyser dine behov. Jesus lærte os at bede: „Giv os vort brød for denne dag efter dagens behov.“ (Lukas 11:3) Lad ikke dine ønsker i dag, blive et behov i morgen. Husk at det du ejer, ikke kan give dig livet. — Lukas 12:16-21.

Lav et budget. Modstå fristelsen til impulskøb. Bibelen siger: „Den flittiges planer får et gunstigt udfald, så sikkert som enhver der har hastværk styrer mod armod.“ (Ordsprogene 21:5) Jesus tilskyndede sine tilhørere til at beregne omkostningerne før de gik i gang med et økonomisk forehavende. — Lukas 14:28-30.

Undgå unødig gæld. Spar så vidt muligt op til det du skal have, frem for at købe på kredit. Et ordsprog lyder: „Låntageren er træl for den mand der låner ud.“ (Ordsprogene 22:7) Hvis man udviser selvdisciplin og holder sig inden for sit budget, kan man ofte spare op til større ting.

Undgå spild. Få det du allerede har, til at vare længere ved at passe godt på det. På den måde hindrer du unødigt spild. Jesus viste i forbindelse med sit virke den rette respekt for noget der kunne bruges igen. — Johannes 6:10-13.

Prioriter rigtigt. En der er klog, vil ’købe sig tid’ til det mere vigtige. — Efeserne 5:15, 16.

[Ramme/illustration på side 7]

Er erfaring den bedste læremester?

De erfaringer vi gør, både gode og dårlige, kan lære os noget værdifuldt. Men er det sandt når man siger at erfaring er den bedste læremester? Nej, der er en bedre måde at lære på. Det var den salmisten henviste til da han i en bøn sagde: „Dit ord er en lampe for min fod og et lys på min sti.“ — Salme 119:105.

Hvorfor er det langt bedre at følge Guds vejledning frem for at lære af personlig erfaring? Hvis man kun lærer af erfaring — ved at prøve sig frem — kan det ikke alene koste dyrt, men også være smertefuldt. At det heller ikke er nødvendigt, fremgår af Guds ord til fortidens israelitter: „Hvis blot du gav agt på mine bud! Da ville din fred blive som floden, og din retfærdighed som havets bølger.“ — Esajas 48:18.

En af grundene til at Guds ord er en langt bedre lærer, er at det indeholder den ældste og mest nøjagtige beretning om de erfaringer som menneskene har gjort. Du vil sikkert indrømme at hvis man smertefrit kan lære af andres fejl, er det meget bedre end selv at begå dem. (1 Korinther 10:6-11) Dertil kommer at Gud gennem Bibelen har givet os fuldkomne love og vejledende principper der er absolut pålidelige. „Jehovas lov er fuldkommen . . . Jehovas formaning er pålidelig, gør den uerfarne vís.“ (Salme 19:7) Ja, at lære af Skaberens visdom er afgjort den bedste måde at lære på.

[Illustrationer på side 4]

Verden ønsker at du skal tillægge dig en materialistisk livsstil

[Illustration på side 5]

De skatte der findes i Bibelen, er af større værdi end guld og sølv