Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

„Bliv ved med at hente kraft i Herren“

„Bliv ved med at hente kraft i Herren“

 „Bliv ved med at hente kraft i Herren“

„Bliv ved med at hente kraft i Herren og i hans styrkes vælde.“ — Efeserne 6:10.

1. (a) Hvilken usædvanlig kamp fandt sted for omkring 3000 år siden? (b) Hvorfor gik David af med sejren?

FOR omkring 3000 år siden stod to kampberedte mænd over for hinanden på slagmarken mellem to fjendtlige hære. Den yngste af dem var en hyrdedreng ved navn David. Foran ham stod Goliat, en usædvanlig stærk kæmpe. Hans brynje vejede omkring 57 kilo, og han bar et enormt spyd og et drabeligt sværd. David bar slet ingen rustning, og hans eneste våben var en slynge. Filisterkæmpen Goliat følte sig krænket over at den israelit som tog kampen op imod ham, blot var en dreng. (1 Samuel 17:42-44) For tilskuerne på begge sider må det have set ud som om udfaldet allerede var afgjort. Men de vældige krigere vinder ikke altid kampen. (Prædikeren 9:11) David gik af med sejren fordi han kæmpede med styrke fra Jehova. „Kampen tilhører Jehova,“ sagde han. Den bibelske beretning siger: „David var med slynge og sten stærkere end filisteren.“ — 1 Samuel 17:47, 50.

2. Hvilken slags kamp deltager kristne i?

Kristne deltager ikke i bogstavelig krigsførelse. De holder fred med alle mennesker, men kæmper dog en åndelig kamp imod nogle meget magtfulde modstandere. (Romerne 12:18) I det sidste kapitel i sit brev til efeserne skildrede Paulus en kamp som hver eneste kristen er inddraget i. Han skrev: „For os er kampen . . . ikke imod blod og kød, men imod regeringerne, imod myndighederne, imod verdensherskerne i dette mørke, imod ondskabens åndemagter i det himmelske.“ — Efeserne 6:12.

3. Hvad er ifølge Efeserbrevet 6:10 nødvendigt for at vores kamp kan lykkes?

3 Disse „ondskabens åndemagter“ er Satan og dæmonerne, som ønsker at ødelægge vort forhold til Jehova Gud. Eftersom de er meget stærkere end os, befinder vi os i en situation der svarer til den David stod i, og medmindre vi ser hen til Gud efter styrke, vil vi ikke kunne klare kampen. Paulus opfordrer os derfor indtrængende til at ’blive ved med at hente kraft i Herren og i hans styrkes vælde’. (Efeserne 6:10) Efter at have givet dette råd beskriver apostelen den åndelige  udrustning og de kristne egenskaber som sætter os i stand til at vinde kampen. — Efeserne 6:11-17.

4. Hvilke to hovedpunkter vil vi behandle i denne artikel?

4 Lad os nu analysere hvad Skriften siger om vores fjendes styrke og om hvilken taktik han benytter. Derefter vil vi se på hvilken forsvarsstrategi vi må anvende for at beskytte os. Hvis vi følger Jehovas vejledning, kan vi have tillid til at det ikke vil lykkes vore fjender at sejre over os.

En kamp imod ondskabens åndemagter

5. Hvad lærer vi om Satans strategi ved at se på grundbetydningen af ordet ’kamp’ i Efeserbrevet 6:12?

5 Paulus forklarer at vi må kæmpe ’en kamp imod ondskabens åndemagter i det himmelske’. Den mest fremtrædende af ondskabens åndemagter er naturligvis Satan Djævelen, „dæmonernes hersker“. (Mattæus 12:24-26) Det ord der i den græske grundtekst bruges om den kamp vi er med i, henleder tanken på en brydekamp. I brydekampene i antikkens Grækenland prøvede deltagerne at få deres modstander til at miste balancen og på den måde kaste ham omkuld. På samme måde ønsker Djævelen at få os til at miste vores åndelige balance, eller ligevægt. Hvordan gør han det?

6. Vis ud fra Skrifterne hvilke forskellige fremgangsmåder Djævelen kan benytte for at undergrave vores tro.

6 Djævelen kan bære sig ad som en slange, som en brølende løve eller endda som en lysets engel. (2 Korinther 11:3, 14; 1 Peter 5:8) Han kan gøre brug af jordiske håndlangere til at forfølge os eller gøre os modløse. (Åbenbaringen 2:10) Eftersom Satan har hele verden til sin rådighed, kan han forsøge at fange os i en snare ved at udnytte alt det i verden som kan tiltrække os og vække et begær hos os. (2 Timoteus 2:26; 1 Johannes 2:16; 5:19) Han kan desuden gøre brug af verdslige og frafaldne tanker for at vildlede os, ligesom han gjorde da han bedrog Eva. — 1 Timoteus 2:14.

7. Hvilke begrænsninger har dæmonerne, og hvilke fordele har vi?

7 Det kunne godt se ud som om vi intet kan stille op imod de våben og den styrke Satan og hans dæmoner er i besiddelse af, men de har deres begrænsninger. Disse onde åndeskabninger kan ikke tvinge os til at gøre noget der mishager vor himmelske Fader. Vi er moralsk frit stillede og har selv herredømmet over vore tanker og handlinger. Desuden kæmper vi ikke alene. Som det var på Elisas tid, er det også i dag: „Der er flere med os end med dem.“ (2 Kongebog 6:16) Bibelen forsikrer os om at hvis vi underordner os Gud og står Djævelen imod, så vil han flygte fra os. — Jakob 4:7.

 Vær vågen over for Satans planer

8, 9. Hvilke prøvelser bragte Satan over Job for at bryde hans integritet, og hvilke åndelige farer står vi over for i dag?

8 Vi er ikke uvidende om Satans planer, for hans grundlæggende taktik afsløres i Bibelen. (2 Korinther 2:11) Djævelen rettede angreb mod den retfærdige mand Job i form af alvorlige økonomiske problemer, familiemedlemmers død, modstand fra familien, fysiske lidelser og falske venners ubegrundede kritik. Job blev deprimeret og følte at Gud havde forladt ham. (Job 10:1, 2) Selvom Satan måske ikke direkte forårsager disse problemer i dag, berøres mange kristne af sådanne trængsler, og det er Satan ikke sen til at udnytte.

9 I denne endens tid har åndelige farer grebet voldsomt om sig. Vi lever i en verden hvor materiel stræben fortrænger åndelige mål. I medierne skildres fri sex som en kilde til glæde og ikke til sorg. Og de fleste er blevet „venner af sanselige nydelser snarere end venner af Gud“. (2 Timoteus 3:1-5) Medmindre vi ’kæmper en hård kamp for troen’, kan denne måde at tænke på være en trussel mod vores åndelige ligevægt. — Judas 3.

10-12. (a) Hvad var en af de advarsler Jesus gav i sin billedtale om sædemanden? (b) Illustrer hvordan åndelige aktiviteter kan blive kvalt.

10 Et af de kneb Satan har haft størst held med, er at få os til at blive opslugt af denne verden og dens materielle stræben. I sin billedtale om sædemanden sagde Jesus advarende at ’den bekymring der hører denne tingenes ordning til, samt rigdommens bedragende magt kan kvæle ordet [om Riget]’. — Mattæus 13:18, 22.

11 I tropiske skove kan man finde den såkaldte ’kvælerfigen’. Den vokser langsomt mens den omklamrer stammen på et værtstræ. Slyngplantens rødder, der bliver stærkere og stærkere, omslutter efterhånden værtstræet fuldstændig. Til sidst opsuger kvælerfignens mange rødder det meste af den næring der er i jorden ved træets fod, mens dens krone berøver værtstræet alt lys. Til sidst dør værtstræet.

12 På samme måde kan bekymringerne i denne tingenes ordning og jagten på rigdom og et komfortabelt liv gradvis opsuge mere og mere af vores tid og energi. Hvis vores opmærksomhed bliver afledt af de ting verden har at byde på, kan vi nemt komme til at forsømme vores personlige studium af Bibelen og gøre det til en vane at springe over nogle af de kristne møder, hvorved vi afskærer os selv fra åndelig næring. Materialistisk stræben sættes i stedet for åndelige mål, og til sidst bliver vi et nemt bytte for Satan.

Vi må stå fast

13, 14. Hvordan skal vi forholde os når Satan angriber?

13 Paulus rådede indtrængende sine trosfæller til at „stå fast over for Djævelens listige anslag“. (Efeserne 6:11) Vi kan naturligvis ikke nedkæmpe Djævelen og hans dæmoner.  Den opgave har Gud betroet Jesus Kristus. (Åbenbaringen 20:1, 2) Men indtil Satan bliver fjernet, må vi „stå fast“ over for hans angreb så vi ikke bliver overmandet.

14 Apostelen Peter understregede også behovet for at stå fast over for Satan. „Vær ædru, hold jer vågne,“ skrev Peter. „Jeres modstander, Djævelen, går omkring som en brølende løve og søger nogen at opsluge. Stå ham imod, faste i troen, idet I ved at det samme i retning af lidelser fuldbyrdes på hele samfundet af jeres brødre i verden.“ (1 Peter 5:8, 9) Ja, den støtte vi får fra vore åndelige brødre og søstre, er afgørende for om vi kan stå fast når Djævelen går til angreb som en brølende løve.

15, 16. Vis ved hjælp af et bibelsk eksempel hvordan medkristnes støtte kan hjælpe os til at stå fast.

15 Når en løve på den afrikanske savanne brøler, reagerer antiloper ved at løbe af sted så hurtigt som muligt indtil de er uden for fare. Elefanters reaktion er derimod et eksempel på hvordan man kan støtte hinanden. Bogen Elephants — Gentle Giants of Africa and Asia forklarer: „En forsvarsmetode som er typisk for elefanter i flok, er at de stiller sig op i en rundkreds hvor de voksne danner front mod truslen så de unge dyr beskyttes inden i ringen.“ Løver der konfronteres med en sådan demonstration af styrke og sammenhold, går sjældent til angreb, selv ikke på elefantunger.

16 Når vi trues af Satan og hans dæmoner, har vi også brug for at stå sammen, skulder ved skulder med vore brødre som er faste i troen. Paulus gav udtryk for at nogle af hans kristne trosfæller var „en styrkende hjælp“ for ham under hans fængselsophold i Rom. (Kolossenserne 4:10, 11) Det græske ord der er oversat med „styrkende hjælp“, forekommer kun en enkelt gang i De Kristne Græske Skrifter. I Vines Expository Dictionary of New Testament Words står der: „En form af det tilsvarende udsagnsord bruges om lægemidler mod irritation.“ Ja, den støtte man får fra modne tjenere for Jehova, kan ligesom en lindrende salve dulme følelsesmæssige og fysiske smerter.

17. Hvad kan hjælpe os til at forblive trofaste over for Gud?

17 Den opmuntring vi i dag får fra kristne trosfæller, kan styrke os i vores beslutning om at tjene Gud trofast. Især er de kristne ældste optaget af at yde åndelig hjælp. (Jakob 5:13-15) Noget der kan hjælpe os til at forblive loyale, er at vi studerer Bibelen regelmæssigt og overværer de kristne møder og stævner. Et nært forhold til Gud hjælper os til at forblive trofaste mod ham. Ja, uanset om vi spiser, drikker eller gør noget andet, skulle vi ønske at gøre alt til Guds ære. (1 Korinther 10:31) Naturligvis må vi også bede til Jehova og have fuldstændig tillid til ham for at kunne blive ved med at leve på en måde der behager ham. — Salme 37:5.

18. Hvorfor skal vi ikke give op selv hvis trængsler og prøvelser tapper os for styrke?

18 Nogle gange kommer Satans angreb på tidspunkter hvor vi ikke føler os åndeligt  stærke. Som en løve slår han ned på dem der er svækkede. Familieproblemer, økonomiske vanskeligheder og sygdom kan tappe os for åndelig energi. Men lad os aldrig give op med hensyn til at gøre det der behager Gud, for Paulus sagde: „Når jeg er svag, så er jeg stærk.“ (2 Korinther 12:10; Galaterne 6:9; 2 Thessaloniker 3:13) Hvad mente han med det? Han mente at kraften fra Gud kan kompensere for vore menneskelige svagheder, forudsat at vi søger styrken hos Jehova. Davids sejr over Goliat viser at Gud kan og vil styrke sit folk. Nutidige vidner for Jehova kan berette om hvordan de i alvorlige krisetider har mærket Guds styrkende hånd. — Daniel 10:19.

19. Nævn et eksempel som viser hvordan Jehova kan styrke sine tjenere.

19 Et ægtepar fortæller følgende om hvordan Gud har støttet dem: „Som ægtepar har vi gennem årene nydt mange velsignelser i tjenesten for Jehova og lært mange dejlige mennesker at kende. Men vi er også blevet oplært og styrket af Jehova til at udholde prøvelser. Ligesom Job har vi ikke altid forstået hvorfor tingene skete som de gjorde, men vi havde tillid til at Jehova altid var parat til at hjælpe os.“

20. Hvordan bekræfter Bibelen at Jehova altid støtter sit folk?

20 Jehovas hånd er ikke for kort; han støtter og styrker sit trofaste folk. (Esajas 59:1) Salmisten David sang: „Jehova støtter alle der er ved at falde, og han rejser alle de nedbøjede op.“ (Salme 145:14) Ja, vor himmelske Fader ’bærer dag efter dag byrden for os’ og giver os det vi virkelig har behov for. — Salme 68:19.

Vi har brug for den fulde rustning fra Gud

21. Hvordan understreger Paulus behovet for en åndelig rustning?

21 Vi har her gennemgået nogle af Satans arbejdsmetoder og set hvor vigtigt det er at stå fast når vi udsættes for hans angreb. Nu vil vi se på en livsvigtig udrustning der sætter os i stand til at forsvare vores tro på en effektiv måde. To gange i sit brev til efeserne nævnte Paulus en vigtig faktor som kunne beskytte de kristne mod Satans listige anslag og hjælpe dem til at vinde kampen imod onde åndemagter. Paulus skrev: „Ifør jer den fulde rustning fra Gud, så I kan stå fast over for Djævelens listige anslag. Grib . . . til den fulde rustning fra Gud, for at I må kunne stå imod på den onde dag og stå fast efter at have gennemført alt.“ — Efeserne 6:11, 13.

22, 23. (a) Hvad omfatter vores åndelige rustning? (b) Hvad vil vi se nærmere på i den næste artikel?

22 Ja, vi må iføre os „den fulde rustning fra Gud“. Da Paulus skrev sit brev til efeserne,  blev han bevogtet af en romersk soldat, som til tider kan have været iført en fuld rustning. Men det var Guds ånd der inspirerede apostelen til at beskrive den åndelige rustning der er af afgørende betydning for hver eneste af Jehova Guds tjenere.

23 Den fulde rustning fra Gud omfatter både egenskaber som en kristen må have, og åndelige hjælpemidler fra Jehova. I den følgende artikel vil vi se nærmere på de enkelte dele af den åndelige rustning. Det vil sætte os i stand til at vurdere hvor godt vi er rustet til vores åndelige krigsførelse. Samtidig vil vi se på hvordan vi ved at følge Jesu Kristi enestående eksempel kan vinde kampen imod Satan Djævelen.

Hvad vil du svare?

● Hvilken kamp har alle kristne?

● Beskriv nogle af Satans fremgangsmåder.

● Hvordan kan trosfæller støtte og styrke os?

● Hvis styrke må vi sætte vores lid til, og hvorfor?

[Studiespørgsmål]

[Illustrationer på side 11]

Kristne kæmper imod „ondskabens åndemagter“

[Illustration på side 12]

Bekymringer der hører denne tingenes ordning til, kan kvæle Rigets ord

[Illustration på side 13]

Vore trosfæller kan være „en styrkende hjælp“

[Illustration på side 14]

Beder du Gud om styrke?