Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehova, vor ’fæstning i trængselstider’

Jehova, vor ’fæstning i trængselstider’

Jehova, vor ’fæstning i trængselstider’

„De retfærdiges frelse er fra Jehova; han er deres fæstning i trængselstiden.“ — SALME 37:39.

1, 2. (a) Hvad bad Jesus om på sine disciples vegne? (b) Hvad er Guds vilje med hans folk?

JEHOVA er almægtig. Han har magt til at beskytte sine trofaste tilbedere på en hvilken som helst måde han ønsker det. Han kunne endda rent fysisk skille sit folk ud fra resten af verden og anbringe det i trygge og fredfyldte omgivelser. Men Jesus bad til sin himmelske Fader angående sine disciple og sagde: „Jeg beder dig ikke om at tage dem ud af verden, men om at våge over dem på grund af den onde.“ — Johannes 17:15.

2 Jehova har valgt ikke at tage os „ud af verden“. Hans vilje er nemlig at vi skal leve blandt folk i verden for at forkynde hans budskab om håb og trøst for dem. (Romerne 10:13-15) Men når vi lever i denne verden, er vi, som Jesus antydede i sin bøn, udsat for ’den ondes’ påvirkning. Ulydige mennesker og onde åndeskabninger forårsager megen angst og smerte, og kristne er ikke immune over for lidelser. — 1 Peter 5:9.

3. Hvad kommer selv trofaste tjenere for Jehova ud for, men hvilken trøst finder vi i Guds ord?

3 Under sådanne prøvelser er det naturligt at opleve perioder med modløshed. (Ordsprogene 24:10) Bibelen indeholder talrige beretninger om trofaste mænd og kvinder der kom ud for sorger og bekymringer. „Mange ulykker rammer den retfærdige, men Jehova udfrier ham af dem alle,“ siger salmisten. (Salme 34:19) Ja, selv „den retfærdige“ rammes af modgang. Det hænder måske endda at vi ligesom salmisten David ’stivner og bliver helt knust’. (Salme 38:8) Så er det trøstende at vide at ’Jehova er nær hos dem med sønderbrudt hjerte og frelser dem der er knust i ånden’. — Salme 34:18; 94:19.

4, 5. (a) Hvad må vi i overensstemmelse med Ordsprogene 18:10 gøre for at få gavn af Guds beskyttelse? (b) Hvilke specifikke skridt må vi tage for at modtage Guds hjælp?

4 I overensstemmelse med Jesu bøn våger Jehova virkelig over os. Han er vor „fæstning i trængselstiden“. (Salme 37:39) I Ordsprogenes Bog bruges der en tilsvarende vending: „Jehovas navn er et stærkt tårn; den retfærdige løber derind og beskyttes.“ (Ordsprogene 18:10) Dette skriftsted indeholder en grundlæggende sandhed om Jehovas kærlige omsorg for sine skabninger. Gud beskytter især retfærdige der aktivt søger tilflugt hos ham som løb de ind i et stærkt tårn.

5 Hvordan kan vi søge Jehovas beskyttelse når vi plages af alvorlige problemer? Lad os se på tre vigtige skridt som vi må tage for at få Jehovas hjælp. For det første må vi henvende os til vor himmelske Fader i bøn. For det andet må vi handle i overensstemmelse med hans hellige ånd. Og for det tredje må vi anerkende Jehovas ordning ved at komme sammen med kristne trosfæller der kan lindre vore sorger og kvaler.

Bønnens kraft

6. Hvordan betragter sande kristne bøn?

6 Nogle sundhedseksperter anbefaler bøn som et middel mod depression og stress. Der kan selvfølgelig være en vis sandhed i at en stille stund med eftertanke der minder om bøn, kan dulme stress, men det samme kan siges om visse lyde i naturen eller endda om en gang rygmassage. Sande kristne forfladiger ikke bønnen ved blot at betragte den som en måde at stresse af på. Vi anser derimod bøn for at være ærbødig kommunikation med vor Skaber. Bøn er forbundet med vores kærlighed og tillid til Gud. Ja, det at bede er en del af vores tilbedelse.

7. Hvad vil det sige at bede i tillid, og hvordan hjælper sådanne bønner os til at klare sorger og bekymringer?

7 Vore bønner må være præget af tillid til Jehova. Apostelen Johannes skrev: „Dette er den tillid vi har til ham, at uanset hvad vi beder om i overensstemmelse med hans vilje, så hører han os.“ (1 Johannes 5:14) Tænk at Jehova, som er det højeste væsen og den eneste sande og almægtige Gud, ofrer særlig opmærksomhed på de inderlige bønner hans tjenere beder. Blot det at vide at vor kærlige Gud hører os når vi deler vore bekymringer og problemer med ham, er en trøst. — Filipperne 4:6.

8. Hvorfor skulle trofaste kristne aldrig føle sig flove eller uværdige når de henvender sig til Jehova i bøn?

8 Trofaste kristne skulle aldrig være flove, føle sig uværdige eller mangle tillid når de henvender sig til Jehova i bøn. Det skal indrømmes at vi måske ikke altid har lyst til at nærme os Jehova i bøn når vi er skuffede over os selv eller tyngede af problemer. Men i sådanne situationer må vi huske at Jehova „viser sine nødstedte barmhjertighed“, og at han „trøster dem der er nedslåede“. (Esajas 49:13; 2 Korinther 7:6) I perioder med angst og fortvivlelse har vi i særlig grad brug for tillidsfuldt at søge hen til vor himmelske Fader som vor fæstning.

9. Hvilken rolle spiller tro i forbindelse med vore bønner til Gud?

9 For at få fuld gavn af bønnens privilegium må vi have en stærk tro. Bibelen siger: „Den der nærmer sig Gud må nødvendigvis tro at han er til og at han belønner dem som ivrigt søger ham.“ (Hebræerne 11:6) Tro på Gud indebærer mere end blot en tro på at „han er til“. Sand tro indbefatter at man har en stærk overbevisning om at Gud kan og vil belønne os når vi lever et liv i lydighed mod ham. „Jehovas øjne hviler på de retfærdige, og hans ører lytter til deres bøn.“ (1 Peter 3:12) Hvis vi hele tiden er opmærksomme på Jehovas kærlige omsorg for os, vil vore bønner blive særlig udtryksfulde.

10. Hvad må kendetegne vore bønner hvis vi ønsker at modtage åndelig styrke fra Jehova?

10 Jehova lytter til vore bønner når vi beder til ham af et helt hjerte. Salmisten skrev: „Jeg har kaldt af hele mit hjerte. Svar mig, Jehova.“ (Salme 119:145) I modsætning til de rituelle bønner der bedes inden for mange trossamfund, er vore bønner ikke mekaniske og halvhjertede. Når vi beder til Jehova af ’hele vort hjerte’, vil vore ord være oprigtige og meningsfyldte. Efter sådanne inderlige bønner mærker vi hvor befriende det er at kaste sin „byrde på Jehova“. Som Bibelen lover, vil ’han sørge for’ os. — Salme 55:22; 1 Peter 5:6, 7.

Guds ånd er vor hjælper

11. Nævn en af de måder hvorpå Jehova svarer os når vi ’bliver ved med at bede’ om hans hjælp.

11 Jehova er ikke kun den der hører bønner, men også den der besvarer dem. (Salme 65:2) David skrev: „På min trængsels dag vil jeg kalde på dig, for du vil svare mig.“ (Salme 86:7) I overensstemmelse hermed opmuntrede Jesus sine disciple til at ’blive ved med at bede’ om Jehovas hjælp fordi „Faderen i himmelen“ vil „give hellig ånd til dem der beder ham“. (Lukas 11:9-13) Ja, Guds virksomme kraft er en hjælper, eller trøster, for hans folk. — Johannes 14:16.

12. Hvordan kan Guds ånd hjælpe os når problemerne synes overvældende?

12 Selv når vi udsættes for prøvelser, kan Guds ånd indgyde os „den kraft som er ud over det normale“. (2 Korinther 4:7) Apostelen Paulus, der udholdt mange stressende situationer, sagde tillidsfuldt: „Alt har jeg styrke til ved ham som giver mig kraft.“ (Filipperne 4:13) Mange kristne i dag har også følt at deres åndelige og følelsesmæssige ressourcer er blevet fornyet som følge af at Gud har besvaret deres bønner. Når vi modtager Guds ånds hjælp, kommer alvorlige problemer ofte til at virke mindre overvældende. Takket være den kraft vi får fra Gud, kan vi sige ligesom apostelen: „Vi trænges på enhver måde, men har ikke så kneben plads at vi ikke kan røre os; vi er i vildrede, men ikke helt uden udvej; vi er forfulgt, men ikke ladt i stikken; vi er kastet omkuld, men ikke slået ihjel.“ — 2 Korinther 4:8, 9.

13, 14. (a) Hvordan har Jehova gennem sit skrevne ord vist sig at være vor fæstning? (b) Hvordan har det at følge Bibelens principper hjulpet dig personligt?

13 Den hellige ånd har også inspireret og bevaret Guds skrevne ord til gavn for os. Hvordan har Jehova gennem sit ord, Bibelen, vist sig at være vor fæstning i trængselstider? Blandt andet ved at give os praktisk visdom og evnen til at tænke. (Ordsprogene 3:21-24) Bibelen skærper vore forstandsevner og forbedrer vores evne til at handle fornuftigt. (Romerne 12:1) Hvis vi regelmæssigt læser og studerer Guds ord og anvender det vi lærer, vil vi få vores „opfattelsesevne opøvet til at skelne mellem ret og uret“. (Hebræerne 5:14) Måske har du personligt erfaret at Bibelens principper har hjulpet dig til at træffe kloge afgørelser når du har stået i vanskelige situationer. Bibelen giver os klogskab som kan hjælpe os til at finde fornuftige løsninger på alvorlige problemer. — Ordsprogene 1:4.

14 Guds ord indeholder også en anden kilde til styrke, nemlig håbet om frelse. (Romerne 15:4) Bibelen fortæller os at de dårlige forhold ikke vil vare ved for evigt, så uanset hvilke trængsler vi udsættes for, er de kun midlertidige. (2 Korinther 4:16-18) Vi har „håb om evigt liv, som Gud, der ikke kan lyve, har lovet for lange tider siden“. (Titus 1:2) Hvis vi glæder os over dette håb og konstant holder blikket rettet mod den lyse fremtid Jehova lover, vil vi kunne holde ud under trængselen. — Romerne 12:12; 1 Thessaloniker 1:3.

Menigheden — et udtryk for Guds kærlighed

15. Hvordan kan kristne være en velsignelse for hinanden?

15 En anden foranstaltning fra Jehova der kan hjælpe os i trængselstider, er fællesskabet i den kristne menighed. Bibelen siger: „En ven viser kærlighed til hver en tid og er en broder som er født med henblik på trængselen.“ (Ordsprogene 17:17) Guds ord opmuntrer alle i menigheden til at ære og elske hinanden. (Romerne 12:10) „Lad ingen søge sit eget, men medmenneskets bedste,“ skrev apostelen Paulus. (1 Korinther 10:24) En sådan indstilling vil hjælpe os til at fokusere på andres behov og ikke på vore egne problemer. Når vi giver af os selv til gavn for andre, hjælper vi ikke blot dem, men får også en glæde og tilfredshed som letter vore egne byrder. — Apostelgerninger 20:35.

16. Hvordan kan hver enkelt kristen være til opmuntring for andre?

16 Åndeligt modne mænd og kvinder kan spille en vigtig rolle i forbindelse med at styrke andre. Men det kræver at de er imødekommende og står til rådighed. (2 Korinther 6:11-13) Det er til stor glæde og gavn for menigheden når alle tager sig tid til at rose de unge, styrke de nye og opmuntre dem der er nedtrykte. (Romerne 15:7) Broderkærligheden vil også hjælpe os til ikke at være mistroiske over for hinanden. Vi må ikke være hurtige til at konkludere at personlige problemer er et tegn på åndelig svaghed. Paulus tilskynder meget passende kristne til at ’trøste de modfaldne sjæle’. (1 Thessaloniker 5:14) Bibelen viser at selv trofaste kristne oplever trængsel på grund af menneskelige svagheder. — Apostelgerninger 14:15.

17. Hvilke muligheder har vi for at styrke enheden i det kristne brodersamfund?

17 Ved de kristne møder har vi en glimrende lejlighed til at trøste og opmuntre hinanden. (Hebræerne 10:24, 25) Men det er ikke kun ved møderne at Guds folk har dette kærlige fællesskab. Nej, vi gør også en bevidst indsats for at opmuntre hinanden under mere uformelle former. Når der opstår vanskelige situationer, er vi hurtige til at hjælpe og støtte hinanden fordi der allerede er knyttet stærke venskabsbånd. Apostelen Paulus skrev: „Gud har sammensat legemet således at . . . der ikke bliver splid i legemet, men . . . lemmerne har . . . omsorg for hinanden. Og hvis ét lem lider, lider alle de andre lemmer sammen med det; og hvis et lem herliggøres, fryder alle de andre lemmer sig sammen med det.“ — 1 Korinther 12:24-26.

18. Hvilken tilbøjelighed må vi undgå når vi føler os modløse?

18 Indimellem føler vi os måske for modløse til at nyde samværet med kristne trosfæller. Men vi må bekæmpe sådanne følelser så vi ikke berøver os selv den trøst og hjælp vore trosfæller kan give os. Bibelen siger advarende: „Den der holder sig for sig selv, søger kun det han selv længes efter; han farer frem mod al praktisk visdom.“ (Ordsprogene 18:1) Guds omsorg for os kommer til udtryk gennem vore brødre og søstre. Hvis vi påskønner den kærlige ordning menigheden er, vil vi finde lindring i trængselstider.

Bevar en positiv indstilling

19, 20. Hvordan hjælper Skrifterne os til at afvise negative tanker?

19 Når tungsind og mismod sætter ind, fyldes man nemt med negative tanker. Nogle begynder måske at tvivle på om de overhovedet er åndeligsindede mennesker når de udsættes for genvordigheder, og konkluderer at de trængsler de gennemgår, er et tegn på Guds misbilligelse. Men husk på at Jehova ikke prøver nogen med „noget ondt“. (Jakob 1:13) „Det er ikke af hjertet [Gud] har voldt menneskenes sønner nød eller volder dem græmmelse,“ siger Bibelen. (Klagesangene 3:33) Tværtimod bedrøves Jehova dybt når hans tjenere lider ondt. — Esajas 63:8, 9; Zakarias 2:8.

20 Jehova er „den inderlige barmhjertigheds Fader og al trøsts Gud“. (2 Korinther 1:3) Han har omsorg for os og vil til sin tid ophøje os. (1 Peter 5:6, 7) Når vi konstant er opmærksomme på den hengivenhed Gud viser os, hjælper det os til at bevare en positiv indstilling, ja, endda til at være glade. Jakob skrev: „I skal regne det for lutter glæde, mine brødre, når I kommer ud for forskellige prøvelser.“ (Jakob 1:2) Hvorfor? Han svarer: „For når han er godkendt vil han få livets krone, som Jehova har lovet dem der fortsat elsker ham.“ — Jakob 1:12.

21. Hvilken garanti giver Gud dem der viser sig trofaste mod ham uanset hvilke vanskeligheder de udsættes for?

21 Som Jesus advarede os om, har vi trængsel i verden. (Johannes 16:33) Men Bibelen lover at ingen „trængsel eller nød eller forfølgelse eller sult eller nøgenhed eller fare“ vil kunne skille os fra Jehovas eller hans søns kærlighed. (Romerne 8:35, 39) Hvor er det trøstende at vide at uanset hvilke kvaler vi måtte komme ud for, så er de kun midlertidige. Og indtil der bliver sat en stopper for alle menneskenes lidelser, våger vor kærlige Fader, Jehova, over os. Hvis vi søger beskyttelse hos ham, vil han være „et tilflugtsbjerg for den undertrykte, et tilflugtsbjerg i trængselstider“. — Salme 9:9.

Hvad har du lært?

● Hvad må kristne forvente at blive udsat for mens de lever i denne onde verden?

● Hvordan kan vore inderlige bønner styrke os når vi står over for prøvelser?

● Hvordan er Guds ånd en hjælper?

● Hvad kan vi gøre for at hjælpe hinanden?

[Studiespørgsmål]

[Illustration på side 18]

Vi må søge tilflugt hos Jehova som løb vi ind i et stærkt tårn

[Illustrationer på side 20]

De der er åndeligt stærke, bruger enhver anledning til at rose og opmuntre andre