Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Spørgsmål fra læserne

Spørgsmål fra læserne

 Spørgsmål fra læserne

Hvad mente Jesus da han sagde til sine disciple: „Jeg er begyndt at se at Satan er faldet som et lyn fra himmelen“?

Jesus havde netop udvalgt 70 disciple og ’sendt dem ud i forvejen to og to til hver by og hvert sted hvor han selv ville komme’. Da de 70 vendte tilbage, glædede de sig over hvor gode resultater de havde haft i forkyndelsen. „Herre, endog dæmonerne underordner sig os når vi bruger dit navn,“ sagde de. Dertil sagde Jesus: „Jeg er begyndt at se at Satan er faldet som et lyn fra himmelen.“ — Lukas 10:1, 17, 18.

I første omgang kunne man måske tro at Jesus talte om en hændelse der allerede havde fundet sted. Men 60 år efter at Jesus udtalte ovenstående ord, brugte den aldrende apostel Johannes en lignende formulering da han skrev: „Den store drage [blev] kastet ned, slangen fra fortiden, der kaldes Djævelen og Satan, som vildleder hele den beboede jord; han blev kastet ned til jorden, og hans engle blev kastet ned sammen med ham.“ — Åbenbaringen 12:9.

Da Johannes nedskrev disse ord, havde Satan stadig bolig i himmelen. Hvordan ved vi det? Fordi Åbenbaringens Bog er profetisk, ikke historisk. (Åbenbaringen 1:1) På Johannes’ tid var Satan derfor endnu ikke blevet kastet ned til jorden. Vidnesbyrdene viser faktisk at dette først skete kort tid efter at Jesus var blevet indsat som konge i Guds rige i 1914. * — Åbenbaringen 12:1-10.

Men hvorfor omtalte Jesus så Satans nedstyrtning fra himmelen som om den allerede havde fundet sted? Nogle forskere mener at Jesus her irettesatte sine disciple for at vise en upassende stolthed. De mener at han i virkeligheden sagde: ’I vandt sejr over dæmonerne, men bliv ikke opblæste. Satan blev stolt, og det førte til hans hurtige fald.’

Vi kan ikke med sikkerhed sige hvordan det forholder sig. Men det mest sandsynlige er at Jesus glædede sig sammen med sine disciple og omtalte Satans fremtidige nedstyrtning. Jesus var i langt højere grad end sine disciple klar over Djævelens ondsindede had. Forestil dig derfor den glæde Jesus må have følt da han hørte at de magtfulde dæmoner underordnede sig hans ufuldkomne jordiske disciple! Det var for Jesus et vidnesbyrd om hvordan han som ærkeengelen Mikael til sin tid ville kæmpe mod Satan og kaste ham ud af himmelen og ned til jordens nærhed.

Da Jesus sagde: „Jeg er begyndt at se at Satan er faldet,“ understregede han åbenbart hvor sikkert det var at Satan ville blive nedstyrtet. Det svarer til andre bibelprofetier der omtaler fremtidige begivenheder som om de allerede var indtruffet. Læg for eksempel mærke til hvordan profetien om Messias i Esajas 52:13–53:12 indeholder både nutid, datid, førnutid og fremtid. Jesu ord var sandsynligvis et udtryk for hans forvisning om at Satan ville blive kastet ud af himmelen i overensstemmelse med hans Faders hensigt. Jesus var også overbevist om at Satan og hans dæmoner til Guds fastsatte tid ville blive kastet i afgrunden og senere tilintetgjort én gang for alle. — Romerne 16:20; Hebræerne 2:14; Åbenbaringen 20:1-3, 7-10.

[Fodnote]

^ par. 5 Se Kundskab der fører til evigt liv, kapitel 10, og Åbenbaringen — Det store klimaks er nær!, kapitel 27, udgivet af Jehovas Vidner.