Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Gileadeleverne går fremad som nidkære høstarbejdere!

Gileadeleverne går fremad som nidkære høstarbejdere!

 Gileadeleverne går fremad som nidkære høstarbejdere!

„HØSTEN er stor, men arbejderne er få. Bed derfor høstens Herre om at sende arbejdere ud til sin høst.“ (Mattæus 9:37, 38) Disse ord fik stor betydning for gileadeleverne i den 116. klasse på Vagttårnets Bibelskole Gilead mens de forberedte sig på at drage ud i deres missionærdistrikter.

Lørdag den 13. marts 2004 var i alt 6684 samlet på Vagttårnets Uddannelsescenter i Patterson og andre steder for at overvære afslutningshøjtideligheden, hvor klassen modtog opmuntrende afskedsord. Alle vi der nidkært deltager i det åndelige høstarbejde, kan drage nytte af de råd de modtog.

I de indledende bemærkninger lagde broder Theodore Jaracz, som er medlem af Det Styrende Råd og selv er udgået fra den 7. gileadklasse, vægt på Jesu ord: „Gå . . . ud og gør disciple af folk af alle nationerne.“ (Mattæus 28:19, 20) Ordene var velvalgte eftersom eleverne sendes ud til 20 forskellige lande. Han mindede dem om at det er vejledningen i Guds ord der har udrustet dem til at blive nidkære arbejdere i det åndelige høstarbejde. — Mattæus 5:16.

Hvordan man bliver frugtbærende høstarbejdere

Den første taler var Robert Wallen, som har været nært tilknyttet Gileadskolen i mange år. I sit foredrag over emnet „Det er smukt at vise medfølelse“ sagde han til eleverne: „Medfølelse er et sprog som selv døve kan ’høre’ og blinde kan ’se’.“ Jesus var meget opmærksom på andres kvaler og søgte at afhjælpe dem. (Mattæus 9:36) Eleverne vil finde mange muligheder for at gøre det samme — i forkyndelsen, i menigheden, på missionærhjemmet og i deres eget ægteskab. Taleren gav dem følgende tilskyndelse: „Lad den smukke medfølelse være tydelig i jeres liv idet I tjener andre. Kun den bedste adfærd er god nok i det daglige virke på missionærhjemmet. Vær derfor besluttede på at iføre jer medfølelse.“ — Kolossenserne 3:12.

Herefter talte Gerrit Lösch, der er medlem af Det Styrende Råd og udgået fra den 41. gileadklasse, over emnet „Forkyndere af frelse“. (Esajas 52:7) Hvis folk skal redde livet når den nuværende tingenes ordning bliver ødelagt, må de tilegne sig nøjagtig kundskab fra Guds ord, bekende deres tro offentligt og blive døbt. (Romerne 10:10; 2 Timoteus 3:15; 1 Peter 3:21) Den primære grund til at forkynde frelsesbudskabet er dog ikke at redde menneskeliv, men at prise Gud. Broder Lösch gav de kommende missionærer følgende tilskyndelse: „Bring  budskabet om Riget ud til jordens fjerneste egne, og vær nidkære frelsesforkyndere til pris for Jehova.“ — Romerne 10:18.

Gileadlæreren Lawrence Bowen stillede nu spørgsmålet: „Hvordan genspejler du det åndelige lys?“ Han henviste til Jesu ord i Mattæus 6:22 og tilskyndede eleverne til at holde deres øje „klart“ for at kunne „genspejle det åndelige lys der herliggør Jehova og gavner vore medmennesker“. Jesus var i denne henseende et godt eksempel idet han fra begyndelsen af sin tjeneste hele tiden holdt sig det at gøre Guds vilje klart for øje. Det der hjalp Jesus til at udholde de fristelser Satan udsatte ham for i ørkenen, var at grunde over de forunderlige ting han havde lært af Jehova i himmelen. (Mattæus 3:16; 4:1-11) Jesus viste at han havde fuld tillid til Jehova ved at fuldføre den opgave han havde fået. Tilsvarende må missionærerne fortsat have gode studievaner og stole fuldt ud på Jehova for at klare de udfordringer de vil møde.

Mark Noumair, som udgik fra den 77. gileadklasse og nu er lærer på Gileadskolen, afsluttede rækken af foredrag med at tale over temaet „Se, vi er i din hånd.“ (Josua 9:25) Han opfordrede eleverne til at have samme indstilling som fortidens gibeonitter. De krævede ikke særbehandling eller forventede at alt skulle foregå på deres præmisser,  skønt Gibeon var „en stor by . . . og alle dens mænd var vældige krigere“. (Josua 10:2) De støttede villigt tilbedelsen af Jehova ved at „samle brænde og trække vand op“ under levitternes opsyn og ledelse. (Josua 9:27) I realiteten har medlemmer af denne gileadklasse sagt til den større Josua, Jesus Kristus: „Se, vi er i din hånd.“ Nu hvor de skal ud at tjene i deres missionærdistrikter, må de udføre et hvilket som helst arbejde den større Josua pålægger dem.

Oplevelser og interviews

„Skrifterne åbnes helt“ var temaet for den drøftelse som gileadlæreren Wallace Liverance, der selv er udgået fra Gileadskolens 61. klasse, havde med eleverne. De fortalte oplevelser som de havde haft i forkyndelsen under skoleopholdet, og opførte dem som situationsspil. De fem måneders intensive studium af Skrifterne havde tydeligvis indvirket på dem og motiveret dem til at dele det de havde lært, med andre. (Lukas 24:32) En af eleverne havde i løbet af de fem måneder haft lejlighed til at drøfte sandheden med sin kødelige bror. Dette fik broderen til at opsøge den lokale menighed og modtage et bibelstudium. Han er nu blevet udøbt forkynder.

Efter disse oplevelser ledede Richard Ashe og John Gibbard en række interviews med flere brødre som havde mange års trofast tjeneste bag sig, blandt andet i rejsetjenesten. De var udgået fra tidligere klasser på Gileadskolen og er i øjeblikket på et særligt kursus på Vagttårnets Uddannelsescenter. En citerede broder Knorr for at have sagt til en tidligere klasse: „På Gilead studerer man meget. Men hvis I drager herfra med store tanker om jer selv, er hensigten slået fejl. Målet er at I skal drage herfra med et stort hjerte.“ De rejsende brødre tilskyndede de kommende missionærer til at være interesserede i deres medmennesker, at tage sig af andre sådan som Kristus gjorde, og ydmygt at tage imod en hvilken som helst opgave de får. At følge denne vejledning vil uden tvivl hjælpe disse nye missionærer til at udføre deres opgave godt.

Gå fremad som nidkære høstarbejdere!

Tilhørerne havde nu mulighed for at lytte til Stephen Lett, endnu et medlem af Det Styrende Råd. Han skulle holde det særlige foredrag med titlen „Gå fremad som nidkære høstarbejdere!“ (Mattæus 9:38) Når man høster rent bogstaveligt, er der begrænset tid til at indhøste afgrøden. Høstarbejderne må nødvendigvis arbejde hårdt. Det er endnu vigtigere ved afslutningen på denne tingenes ordning. I den store åndelige høst er det liv det drejer sig om. (Mattæus 13:39) Broder Lett opfordrede eleverne til ikke at ’være nølende i deres iver’, men at være „brændende i ånden“, ja, at ’trælle for Jehova’ i denne afsluttende høsttid. (Romerne 12:11) Taleren citerede Jesu ord: „Løft jeres blik og betragt markerne: de er hvide til høst.“ (Johannes 4:35) Han tilskyndede derefter eleverne til at vise deres nidkærhed i høstarbejdet ved at gøre en energisk indsats for at nå folk hvor end de findes, og udnytte alle muligheder for uformel forkyndelse. At være vågen over for alle muligheder kan give gode resultater. Jehova er en nidkær Gud, og han forventer at vi alle efterligner ham og arbejder hårdt under den åndelige høst. — 2 Kongebog 19:31; Johannes 5:17.

Broder Jaracz, der var ordstyrer, afsluttede programmet med at bringe hilsener fra mange afdelingskontorer og overrække eleverne deres diplomer. En af de nyuddannede missionærer læste et brev fra klassen hvori de alle gav udtryk for deres dybe værdsættelse af den undervisning de havde modtaget. Alle de tilstedeværende ved afslutningsprogrammet for den 116. klasse var tydeligvis mere end nogen sinde besluttede på at gå fremad som nidkære høstarbejdere.

[Ramme på side 25]

PORTRÆT AF KLASSEN

Lande repræsenteret: 6

Lande udsendt til: 20

Antal elever: 46

Gennemsnitsalder: 34,2

Gennemsnitligt antal år i sandheden: 17,2

Gennemsnitligt antal år i heltidstjenesten: 13,9

[Illustration på side 26]

Vagttårnets Bibelskole Gilead, 116. klasse

Fra venstre til højre, begyndende med forreste række.

(1) R. Ceansu; T. Sparks; C. Piña; P. Turner; L. Cheney. (2) M. Suardy; Å. Sjöqvist; L. Amadori; N. Smith; A. Jordan; L. Boissonneault. (3) J. Matlock; C. Ruiz; L. Dular; M. Vigneron; K. Henry. (4) H. Sjöqvist; J. Laux; J. Ruzzo; K. Gustafsson; R. Boissonneault; M. Jordan. (5) D. Henry; D. Turner; S. Kirwin; K. Florit; S. Ceansu. (6) S. Amadori; J. Cheney; R. Ross; J. Nelson; J. Ruiz; M. Vigneron. (7) J. Florit; D. Matlock; B. Ross; C. Laux; T. Ruzzo; D. Dular; N. Kirwin. (8) A. Gustafsson; D. Nelson; W. Suardy; M. Piña; C. Smith; T. Sparks.