Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Behøver man at tilhøre et trossamfund?

Behøver man at tilhøre et trossamfund?

 Behøver man at tilhøre et trossamfund?

’JEG behøver ikke at tilslutte mig en religion eller gå i kirke regelmæssigt for at tro på Gud.’ Sådan stiller mange sig til spørgsmålet om at tilhøre et trossamfund eller en organiseret religion. Ja, nogle siger ligefrem at de føler sig nærmere Gud ude i naturen end inde i en kirke. I dag er det en almindeligt udbredt holdning at man ikke behøver at tilslutte sig en religiøs gruppe for at tro på Gud.

Andre har en helt anden mening og holder på at man nødvendigvis må tilhøre en kirke og komme der regelmæssigt hvis man vil have et godt forhold til Gud. Spørgsmålet om nødvendigheden af at være tilknyttet en religion er altså af mere end blot statistisk eller akademisk interesse. Og da det er vort forhold til Gud det drejer sig om, vil det da ikke være nærliggende at undersøge hvordan Gud ser på det? Hvad har hans ord, Bibelen, at sige i den forbindelse?

Hvordan folk i fortiden kunne nærme sig Gud

For omkring 4400 år siden blev hele jorden oversvømmet af vand. En katastrofe af et sådant omfang forsvinder ikke hurtigt i glemselen, og overalt på jorden findes der da også historiske beretninger om denne vandflod. Detaljerne varierer en smule, men alligevel har beretningerne meget tilfælles, blandt andet at kun ganske få mennesker og dyr overlevede.

Var der blot tale om enkeltpersoner der på lykke og fromme var så heldige at undslippe? Nej, sådan forholdt det sig ikke ifølge Bibelens beretning. Det er værd at lægge mærke til at Gud ikke oplyste hvert eneste menneske direkte om den kommende vandflod, men meddelte det til Noa, som så advarede sine samtidige om den forestående oversvømmelse. — 1 Mosebog 6:13-16; 2 Peter 2:5.

 For at overleve måtte man være en del af den gruppe som arbejdede nært sammen, og være villig til at følge de retningslinjer Gud gav Noa. Ikke engang dyrene kunne overleve Vandfloden adskilt fra denne gruppe i arken. Noa modtog nøjagtige forskrifter om hvad han skulle gøre for at bevare dyrene i live. — 1 Mosebog 6:17–7:8.

Mange hundrede år senere var Noas efterkommere gennem Sem kommet i fangenskab i Ægypten. Men Gud havde til hensigt at befri dem og bringe dem tilbage til det land han havde lovet deres forfader Abraham. Heller ikke denne gang underrettede han hver enkelt direkte, men meddelte det til Moses og hans bror, Aron, der var udvalgt til at føre an. (2 Mosebog 3:7-10; 4:27-31) Da disse tidligere trælle som en gruppe var blevet ført ud fra Ægypten, fik de Guds lov ved Sinaj Bjerg og blev til en rigtig nation, Israels nation. — 2 Mosebog 19:1-6.

De enkelte israelitter kunne kun blive frelst hvis de var tilknyttet det samfund Gud havde oprettet, og fulgte anvisningerne fra dette folks udnævnte ledere. Det var endda muligt for ægypterne som enkeltpersoner at tilslutte sig denne gruppe, som tydeligvis blev støttet af Gud. Da israelitterne forlod Ægypten, drog en talrig flok med fordi de ønskede at være blandt dem der mærkede Jehovas velsignelse. — 2 Mosebog 12:37, 38.

I det første århundrede efter vor tidsregning indledte Jesus sin forkyndervirksomhed og indsamlede nogle som sine disciple. Han tog sig af dem som gruppe betragtet, samtidig med at han også viste kærlig omsorg for hver enkelts behov. Til de 11 trofaste apostle sagde Jesus: „Det [er] jer som er blevet hos mig i mine prøvelser; og jeg indgår en pagt med jer, ligesom min Fader har indgået en pagt med mig, om et rige.“ (Lukas 22:28, 29) Senere kom Guds hellige ånd over disciplene ved en lejlighed hvor de var samlet. — Apostelgerninger 2:1-4.

Disse eksempler viser klart at Gud førhen altid tog sig af sit folk som gruppe betragtet. De få mennesker Gud henvendte sig til som enkeltpersoner — Noa, Moses, Jesus og andre — blev i virkeligheden brugt af ham som kommunikationsled til en nært forenet gruppe. Der er ingen grund til at tro at Gud skulle tage sig af sine tjenere på en helt anden måde i dag. Dette rejser naturligt et andet spørgsmål: Er det lige meget hvilken religiøs gruppe man er tilsluttet? Vi vil se nærmere på dette vigtige spørgsmål i næste artikel.

[Illustration på side 4]

Gud har op gennem tiden taget sig af sit folk som en organiseret gruppe