Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

I unge — er I begyndt at lægge en god grundvold for fremtiden?

I unge — er I begyndt at lægge en god grundvold for fremtiden?

 I unge — er I begyndt at lægge en god grundvold for fremtiden?

„Jeg kender selv de tanker jeg tænker om jer, . . . tanker om fred, og ikke om ulykke, for at give jer en fremtid og et håb.“ — JEREMIAS 29:11.

1, 2. Hvilke forskellige opfattelser er der af ungdomsårene?

DE FLESTE voksne tænker tilbage på ungdommen som en skøn tid. De husker den energi og det gåpåmod de havde da de var unge. De tænker med glæde tilbage på en tid hvor de havde langt mindre ansvar, hvor de havde det rigtig sjovt, og hvor livet med alle dets muligheder lå foran dem.

2 Hvis du er ung, ser du sikkert noget anderledes på det. Måske synes du det er svært at tackle de følelsesmæssige og fysiske forandringer der sker i teenageårene. I skolen kan du være udsat for et stærkt gruppepres. Måske må du konstant forklare at du ikke vil tage stoffer, drikke eller leve umoralsk. Mange af jer må desuden tage stilling til spørgsmål vedrørende neutralitet eller andet i forbindelse med jeres tro. Det kan derfor være svært at være ung. Alligevel er ungdommen også en tid med mange muligheder. Spørgsmålet er: Hvordan vil du udnytte disse muligheder?

Glæd dig over din ungdom

3. Hvilket råd og hvilken advarsel gav Salomon unge?

3 Du har sikkert ofte hørt ældre mennesker sige at ungdommen hurtigt er forbi, og det har de ret i. Ungdommen varer kun nogle få år. Nyd den derfor så længe den varer! Det var det råd kong Salomon gav, for han skrev: „Fryd dig, unge mand, i din ungdom, og lad dit hjerte gøre dig veltilpas i din unge manddoms dage, og gå på dit hjertes veje og efter dét dine øjne ser.“ Men han gav også unge denne advarsel: „Fjern græmmelse fra dit hjerte, og hold ulykke langt fra dit kød.“ Og han tilføjede: „Ungdom og livsmorgen er tomhed.“ — Prædikeren 11:9, 10.

4, 5. Hvorfor er det klogt at unge forbereder sig på fremtiden? Giv et eksempel.

4 Hvad tror du Salomon mente? Det kan sammenlignes med at en som ung får en stor gave, måske en arv. Hvordan vil han bruge den? Han kunne bruge det hele på fornøjelser ligesom den mistede søn i Jesu lignelse gjorde. (Lukas 15:11-23) Men hvad vil der ske når pengene slipper op? Så vil han helt sikkert fortryde at han handlede så uansvarligt. Forestil dig at han i stedet brugte det meste af gaven til at foretage nogle kloge investeringer og dermed lagde en god grundvold for fremtiden. Når han senere nyder gavn af sin investering, tror du så han vil fortryde at han ikke brugte alle sine penge på fornøjelser da han var ung? Nej, vel?

5 Betragt dine unge år som en gave fra Gud, for det er de. Hvordan vil du bruge dem? Du kan spilde al din energi og livslyst på at nyde livet og gå fra den ene fest til den anden uden at tænke på fremtiden. Men hvis du gør det, vil „ungdom og livsmorgen“ i dit tilfælde vise sig at være „tomhed“. Det vil være meget bedre hvis du bruger de unge år på at forberede dig på fremtiden.

6. (a) Hvilket godt råd gav Salomon unge? (b) Hvad vil Jehova gerne gøre for unge, og hvordan kan de få gavn af det?

 Salomon fremholdt et princip der kan hjælpe dig til at få det bedste ud af din ungdom. Han sagde: „Husk din store Skaber i din unge manddoms dage.“ (Prædikeren 12:1) Det er nøglen til succes. Lyt til det Jehova siger, og gør hans vilje. Jehova sagde til fortidens israelitter hvad han ønskede at gøre for dem: „Jeg kender selv de tanker jeg tænker om jer, . . . tanker om fred, og ikke om ulykke, for at give jer en fremtid og et håb.“ (Jeremias 29:11) Jehova vil også gerne give dig „en fremtid og et håb“. Hvis du husker ham i alt hvad du gør, alt hvad du tænker på, og alt hvad du beslutter dig for, vil du få en god fremtid og et sikkert håb. — Åbenbaringen 7:16, 17; 21:3, 4.

„Kom nær til Gud“

7, 8. Hvordan kan man som ung få et nært forhold til Gud?

7 Jakob opfordrede os til at huske Jehova da han sagde: „Kom nær til Gud, og han vil komme nær til jer.“ (Jakob 4:8) Jehova er Skaberen, den himmelske Suveræn, den eneste der er værdig til at blive tilbedt og lovprist. (Åbenbaringen 4:11) Alligevel vil han komme nær til os hvis vi kommer nær til ham. Varmer det dig ikke om hjertet at tænke på den kærlige interesse han viser os? — Mattæus 22:37.

8 Vi kan komme nær til Jehova på mange forskellige måder. For eksempel sagde apostelen Paulus: „Vær vedholdende i bønnen, idet I holder jer vågne i den med taksigelse.“ (Kolossenserne 4:2) Du må med andre ord gøre det til en vane at bede til Gud. Vær ikke tilfreds med blot at sige „amen“ når din far eller en broder i den kristne menighed har bedt en bøn. Har du nogen sinde udøst dit hjerte for Jehova og fortalt ham hvad du tænker, hvad du er bange for, og hvilke udfordringer du står over for? Har du nogen sinde fortalt ham noget som du ville være flov over at tale med andre om? Inderlige bønner bedt af et ærligt og oprigtigt hjerte giver én en følelse af fred. (Filipperne 4:6, 7) De hjælper os til at komme nær til Jehova og mærke at han også kommer nær til os.

9. Hvordan kan unge høre på Jehova?

9 Du kan også komme nær til Jehova på en anden måde, som det fremgår af følgende inspirerede ord: „Hør på råd og tag imod tugt, så du kan blive vís i fremtiden.“ (Ordsprogene 19:20) Ja, hvis du hører efter hvad Jehova siger, og adlyder ham, lægger du en god grundvold for fremtiden. Hvordan kan du vise at du hører på Jehova? Du overværer sikkert regelmæssigt de kristne møder og lytter til det der bliver sagt. Du er sikkert også med til jeres familiestudium og ’ærer’ på den måde din far og mor. (Efeserne 6:1, 2; Hebræerne 10:24, 25) Det er rigtig godt. Men ’køber du dig også tid’ til at forberede dig til møderne, læse i Bibelen og finde frem til yderligere oplysninger? Prøver du at leve efter det du læser, så du ’vandrer som en der er vís’? (Efeserne 5:15-17; Salme 1:1-3) Hvis du gør det, vil du få et nært forhold til Jehova.

10, 11. Hvilke store fordele har unge af at høre på Jehova?

10 I indledningen til Ordsprogenes Bog forklarer den inspirerede skribent hvorfor bogen er skrevet: „For at man kan lære visdom og tugt at kende, for at man kan forstå forstandige ord, for at man kan tage imod en tugt der giver indsigt, retfærdighed, retsbevidsthed og retskaffenhed, for at give de uerfarne klogskab, den unge mand kundskab og evnen til at tænke.“ (Ordsprogene 1:1-4) Det betyder at når du læser og følger det der siges i Ordsprogenes Bog og i resten af Bibelen, vil det kunne hjælpe dig til at blive mere ’retfærdig og retskaffen’, og så vil Jehova med glæde lade dig få et nært forhold til ham. (Salme 15:1-5) Jo mere du opdyrker ’retsbevidsthed, klogskab, kundskab og evnen til at tænke’, jo bedre afgørelser vil du træffe.

 11 Er det urealistisk at forvente at unge kan handle så klogt? Nej, for det er der mange kristne unge der gør. Derved har de opnået andres respekt, og man ’ser ikke ned på deres ungdom’. (1 Timoteus 4:12) Deres forældre er med rette stolte af dem, og Jehova siger at de fryder hans hjerte. (Ordsprogene 27:11) Selv om de er unge, kan de have tillid til at følgende inspirerede ord gælder dem: „Mærk dig den uangribelige og hold øje med den retskafne, for den mand har en fremtid med fred.“ — Salme 37:37.

Træf nogle kloge valg

12. Hvilket vigtigt valg må unge træffe, og hvorfor har det store konsekvenser?

12 Når man er ung, skal man træffe nogle valg, og nogle af de valg man træffer, vil få indflydelse på hvordan det vil gå én mange år fremover, ja hele livet. Hvis du træffer nogle kloge valg, vil det medvirke til at du får et lykkeligt liv, og at det kommer til at gå dig godt. Ukloge valg kan få en negativ virkning på hele dit liv. Lad os se på to af de valg du må træffe. For det første: Hvem vælger du at omgås? Hvorfor er det vigtigt at tænke på det? Jo, et bibelsk ordsprog siger: „Den der vandrer med de vise bliver vís, men den der omgås tåber går det dårligt.“ (Ordsprogene 13:20) Vi vil med andre ord blive som dem vi omgås — enten bliver vi vise, eller også bliver vi tåbelige. Hvad foretrækker du?

13, 14. (a) Hvad indbefatter ens omgangskreds, foruden de mennesker man er sammen med? (b) Hvad må unge undgå?

13 Når man taler om at omgås nogle, tænker man sikkert på de mennesker man er sammen med. Men man omgås også nogle når man ser fjernsyn, lytter til musik, læser bøger, ser film eller gør brug af internettet i visse sammenhænge. Hvis det man lader sig underholde af, appellerer til voldelige og umoralske tilbøjeligheder, opfordrer til stofmisbrug, drukkenskab eller andet der er i modstrid med Bibelens principper, omgås man ’de uforstandige’, dem der opfører sig som om Jehova slet ikke fandtes. — Salme 14:1.

14 Måske mener du at når bare du overværer de kristne møder og er aktiv i menigheden, er du stærk nok til at se en voldsfilm eller lytte til god musik selv om sangteksterne  måske ikke er så gode. Måske mener du også at det er harmløst at tage et hurtigt kig på en pornografisk hjemmeside på internettet. Men så tager du fejl, for apostelen Paulus sagde: „Dårligt selskab ødelægger gode vaner.“ (1 Korinther 15:33) Desværre har mange kristne unge fået deres gode vaner ødelagt fordi de uklogt har valgt en dårlig omgangskreds. Træf derfor den beslutning at du vil undgå dårligt selskab. Hvis du gør det, vil du følge Paulus’ vejledning: „Lad jer ikke forme efter denne tingenes ordning, men lad jer forvandle gennem en fornyelse af jeres sind, så I kan forvisse jer om hvad der er Guds gode, velbehagelige og fuldkomne vilje.“ — Romerne 12:2.

15. Hvilket andet valg må unge træffe, og hvilket pres bliver der nogle gange lagt på dem i den forbindelse?

15 Et andet valg du må træffe, har at gøre med hvad du vil når du er færdig med skolen. Hvis du bor i et land hvor det er svært at få arbejde, kan du føle dig presset til at tage et hvilket som helst job du kan få. Hvis du bor i et velstående land, kan der være mange muligheder, og nogle af dem er måske meget fristende. Dine lærere eller dine forældre vil måske i den bedste hensigt opfordre dig til at vælge en karriere der kan give dig økonomisk tryghed eller ligefrem gøre dig rig. Men den uddannelse det vil kræve, vil måske i høj grad begrænse den tid du kan bruge i tjenesten for Jehova.

16, 17. Forklar hvordan forskellige skriftsteder kan hjælpe unge til at være ligevægtige når de skal vælge arbejde.

16 Husk at rådføre dig med Bibelen før du træffer en beslutning. Bibelen tilskynder os til at arbejde og viser at vi har pligt til at forsørge os selv. (2 Thessaloniker 3:10-12) Men der er også andre ting man skal tage i betragtning. Vi vil gerne tilskynde dig til at læse følgende skriftsteder og tænke over hvordan de kan hjælpe unge til at være ligevægtige når de skal vælge en livsvej: Ordsprogene 30:8, 9; Prædikeren 7:11, 12; Mattæus 6:33; Første Korintherbrev 7:31; Første Timoteusbrev 6:9, 10. Kan du efter at have læst disse skriftsteder se hvordan Jehova betragter sagen?

17 Et verdsligt arbejde bør aldrig blive så vigtigt for en at det overskygger tjenesten for Jehova. Hvis du kan finde det nødvendige arbejde på grundlag af 10-12 års skoleuddannelse, er det godt. Hvis du har brug for yderligere uddannelse, er det noget du kunne drøfte med dine forældre. Men tab aldrig „de mere vigtige ting“ af syne — nemlig den åndelige side af tilværelsen. (Filipperne 1:9, 10) Begå ikke samme fejl som Jeremias’ sekretær, Baruk. Han mistede værdsættelsen af den tjeneste han havde fået betroet, og begyndte at ’søge sig store ting’. (Jeremias 45:5) En overgang glemte han at ingen af de ’store ting’ i denne verden kunne give ham et nærmere forhold til Jehova eller hjælpe ham til at overleve Jerusalems ødelæggelse. I dag kan man sige at vi befinder os i en lignende situation.

Værdsæt det åndelige

18, 19. (a) Hvad kendetegner de fleste af dem der bor i dit nabolag, og hvilken indstilling vil det være godt at have til dem? (b) Hvorfor føler mange ingen åndelig sult?

18 Har du i nyhedsmedierne set billeder af børn i lande hvor der er hungersnød? Så har du sikkert haft meget ondt af dem. Har du lige så ondt af dem der bor i dit nabolag? Hvorfor skulle du have det? Fordi de fleste af dem også sulter. De oplever den hungersnød som Amos profeterede om med ordene: „’Der kommer dage,’ lyder den suveræne Herre Jehovas udsagn, ’da jeg sender hunger i landet, ikke hunger efter brød og ikke tørst efter vand, men efter at høre Jehovas ord.’“ — Amos 8:11.

 19 Nu er det jo sandt at de fleste af dem der er ramt af denne åndelige hungersnød, ikke „erkender deres åndelige behov“. (Mattæus 5:3) Mange føler slet ingen åndelig sult. Nogle mener oven i købet at de er åndeligt velnærede. Men så er det fordi de lader sig mætte af „verdens visdom“, deriblandt materialisme, videnskabelige teorier, forskellige opfattelser af moralspørgsmål og den slags. Nogle mener at denne „visdom“ har gjort Bibelens lære forældet. Men ’verden har ikke lært Gud at kende gennem sin visdom’. Verdens visdom vil derfor aldrig kunne give dig et nært forhold til Gud. Den er faktisk „tåbelighed i Guds øjne“. — 1 Korinther 1:20, 21; 3:19.

20. Hvorfor er det uklogt at ville efterligne dem der ikke tilbeder Jehova?

20 Når man ser billeder af udhungrede børn, vil man naturligvis aldrig ønske at komme i samme situation. Men der er faktisk nogle unge i kristne familier der viser at de godt kunne tænke sig at være ligesom de åndeligt udhungrede mennesker de færdes iblandt. De mener åbenbart at de unge i verden nyder livet og har en problemfri tilværelse. Men de glemmer at disse unge ikke har noget forhold til Jehova. (Efeserne 4:17, 18) De glemmer også de skadelige virkninger af åndelig sult — for eksempel uønskede teenagegraviditeter og de fysiske og følelsesmæssige virkninger af umoralitet, rygning, drikkeri og stofmisbrug. Åndelig sult kan føre til at man får en oprørsk indstilling, føler en indre håbløshed og mangler et holdepunkt i livet.

21. Hvordan kan vi beskytte os mod den forkerte indstilling der præger dem der ikke tilbeder Jehova?

21 Når du i skolen er sammen med nogle der ikke tilbeder Jehova, så lad dig ikke styre af deres holdninger. (2 Korinther 4:18) Nogle vil tale nedsættende om det der har med tro at gøre. Desuden bringer medierne en stadig strøm af propaganda der får det til at se ud som om at det er helt normalt at begå umoralitet, at drikke sig fuld eller at bruge et dårligt sprog. Kæmp imod denne påvirkning. Hold fast ved den vane at komme sammen med dem der „bevarer troen og en god samvittighed“. Hav altid „rigeligt at gøre i Herrens gerning“. (1 Timoteus 1:19; 1 Korinther 15:58) Vær travlt optaget af forkyndelsen og det der foregår i rigssalen. Prøv en gang imellem at være hjælpepioner mens du går i skole. Det vil styrke dig så du ikke mister din åndelige ligevægt. — 2 Timoteus 4:5.

22, 23. (a) Hvorfor vil kristne unge ofte træffe nogle valg som andre ikke forstår? (b) Hvad opfordres unge til at gøre?

 22 Når du har et åndeligt syn på tingene, vil du sandsynligvis træffe nogle valg som andre ikke forstår. En ung kristen mand var for eksempel en dygtig musiker og fik gode karakterer i alle fag i skolen. Da han var færdig med skolen, valgte han at arbejde sammen med sin far som vinduespudser fordi han gerne ville være heltidsforkynder. Hans lærere forstod ikke hans valg, men hvis du har et nært forhold til Jehova, er vi overbeviste om at du forstår ham.

23 Når du overvejer hvordan du vil bruge de værdifulde ressourcer du har som ung, vil vi opfordre dig til at ’samle dig værdier som en god grundvold for den kommende tid, så du kan få et fast greb om det virkelige liv’. (1 Timoteus 6:19) Beslut dig for at du vil ’huske din store Skaber’ i din ungdom og resten af livet. Det er den eneste måde hvorpå man kan lægge en god grundvold for fremtiden — en fremtid der aldrig vil ophøre.

Hvilken konklusion er du nået til?

● Hvilken bibelsk vejledning vil være en hjælp for unge når de skal planlægge fremtiden?

● Hvordan kan unge ’komme nær til Gud’?

● Hvilke valg som unge træffer, vil berøre deres fremtid?

[Studiespørgsmål]

[Illustrationer på side 15]

Vil du bruge al den energi og det gåpåmod du har som ung, på dig selv?

[Illustration på side 17]

Kristne unge der er vise, vil fokusere på det åndelige