Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hvordan man viser venlighed i en uvenlig verden

Hvordan man viser venlighed i en uvenlig verden

 Hvordan man viser venlighed i en uvenlig verden

„Det attråværdige hos et menneske er dets loyale hengivenhed.“ — Ordsprogene 19:22.

1. Hvorfor kan det være vanskeligt at vise venlighed?

ANSER du dig selv for at være venlig? * Hvis du gør det, har du det sikkert ikke altid let i vore dages verden. Venlighed omtales i Bibelen som en del af „åndens frugt“, men hvorfor er det, selv i såkaldt kristne lande, så vanskeligt at vise denne egenskab? (Galaterne 5:22) Som den foregående artikel var inde på, ligger svaret til dels i noget apostelen Johannes skrev — at hele verden beherskes af en ond åndeskabning, Satan Djævelen. (1 Johannes 5:19) Jesus Kristus kaldte Satan for „verdens hersker“. (Johannes 14:30) Og verden har en tendens til at ligne sin oprørske og ondsindede hersker. — Efeserne 2:2.

2. Hvilke faktorer kan indvirke på vores venlighed?

2 Det har en negativ virkning på os når nogen behandler os uvenligt. Det kunne være fjendtligsindede naboer, uhøflige fremmede eller endda venner og familie der til tider opfører sig tankeløst. Det kan være en stor belastning at færdes blandt mennesker der er grove og uforskammede, og som bander og råber ad hinanden. En sådan opførsel kunne bevirke at vi selv blev vredladne og måske overvejede at gengælde uvenlighed  med uvenlighed. Det kunne endog bringe vores åndelige og fysiske sundhed i fare. — Romerne 12:17.

3. Hvilke alvorlige problemer kan sætte folks venlighed på prøve?

3 De usikre forhold i verden kan også gøre det vanskeligt at vise venlighed. Mange føler sig for eksempel under pres på grund af truslen om terror, terrorhandlinger og risikoen for at nogle lande vil gøre brug af kernevåben eller biologiske våben. Dertil kommer at millioner af mennesker lever i dyb fattigdom, må klare sig under yderst dårlige boligforhold og med et minimum af mad, tøj og lægehjælp. Det kan være en stor udfordring at vise venlighed i en tilsyneladende håbløs situation. — Prædikeren 7:7.

4. Hvilken forkert slutning kunne nogle drage angående det at vise venlighed?

4 Nogle kunne let drage den slutning at det ikke er så vigtigt at vise venlighed, og at det endda er et tegn på svaghed. Det kan være at de føler sig uretfærdigt behandlet, især hvis andre optræder dominerende og hensynsløst over for dem. (Salme 73:2-9) I den forbindelse giver Bibelen os følgende vejledning: „Et mildt svar afvender forbitrelse, men et sårende ord vækker vrede.“ (Ordsprogene 15:1) Mildhed og venlighed er to nært forbundne egenskaber som hører med til Guds ånds frugt, og som har en god virkning når man befinder sig i vanskelige og krævende situationer.

5. På hvilke områder er det vigtigt at vise venlighed?

5 Eftersom det er så vigtigt for os som kristne at vise Guds hellige ånds frugt i vores liv, gør vi klogt i at overveje hvordan vi kan være venlige. Er det muligt at vise venlighed i en uvenlig verden? Og på hvilke områder kan vi i så fald vise at vi ikke lader os påvirke af Satan til at være uvenlige, især i pressede situationer? Vi vil se på hvordan vi kan blive bedre til at vise venlighed i familien, på arbejdspladsen, i skolen, over for vore naboer, i forkyndelsen og i menigheden.

Venlighed i familien

6. Hvorfor er det så vigtigt at vise venlighed i familien, og hvordan kan man lade venligheden komme til udtryk?

6 For at have Jehovas velsignelse og ledelse må vi gøre alt for at opdyrke åndens frugt. (Efeserne 4:32) Lad os se nærmere på behovet for at vise venlighed i familien. I det daglige bør manden og hustruen have en venlig og omsorgsfuld indstilling over for hinanden og over for deres børn. (Efeserne 5:28-33; 6:1, 2) Den må komme til udtryk i den måde alle i familien taler sammen på, ved at børnene ærer og respekterer deres forældre, og i den måde forældre behandler deres børn på. Vær hurtig til at rose, langsom til at skælde ud.

7, 8. (a) Hvilken adfærd må vi undgå hvis vi vil vise ægte venlighed i familien? (b) Hvordan bidrager god kommunikation til et stærkt familiebånd? (c) Hvordan kan du vise venlighed i familien?

 7 Venlighed i familien indbefatter at man følger denne tilskyndelse fra apostelen Paulus: „Nu skal også I aflægge dem alle: vrede, harme, slethed, spot og skammelig tale af jeres mund.“ Kristne familier bør altid tale respektfuldt til hinanden. Hvorfor? Fordi god kommunikation er livsnerven i stærke og velfungerende familier. Når der opstår uenighed, må man prøve at gyde olie på vandene ved at sætte ind på at få løst problemet i stedet for at vinde diskussionen. Lykkelige familier gør en oprigtig bestræbelse for altid at vise venlighed og at tage hensyn til hinanden. — Kolossenserne 3:8, 12-14.

8 Venlighed er en positiv egenskab som giver os lyst til at gøre godt mod andre. Vi vil tænke på hvordan vi kan gøre gavn, vise hensyn og hjælpe andre i familien. Det kræver både noget af den enkelte og af hele familien at vise den form for venlighed der bringer familien ære. Resultatet vil blive at familien ikke alene velsignes af Gud, men også er til ære for venlighedens Gud, Jehova, i menigheden og i nabolaget. — 1 Peter 2:12.

Venlighed på arbejdspladsen

9, 10. Beskriv nogle af de problemer der kan opstå på en arbejdsplads, og forklar hvordan venlighed kan bidrage til at løse dem.

9 Det kan være en udfordring for kristne at vise venlighed over for dem de hver dag omgås på deres arbejdsplads. En kristen kan risikere at en kollega, på grund af misundelse eller konkurrence på arbejdspladsen, lyver om ham eller på anden underfundig måde giver arbejdsgiveren et dårligt indtryk af ham så der er fare for at han mister sit job. (Prædikeren 4:4) Det er ikke nemt at vise venlighed i sådanne situationer. Alligevel må en tjener for Jehova huske på at det der er venligt at gøre, som regel også er det rigtige at gøre. Så vidt muligt bør han derfor prøve at vinde den der ikke er ham venligt stemt. Noget der måske kan hjælpe, er at vise interesse og omsorg for vedkommende. Man kan for eksempel vise medfølelse hvis kollegaen eller en i hans familie er syg. Blot det at spørge til den syge kan have en positiv virkning. Ja, kristne må, så vidt det står til dem, bidrage til en harmonisk og fredelig atmosfære. Nogle gange kan et venligt og forstående ord være med til at mildne det spændte forhold.

10 I andre tilfælde kan det være at en arbejdsgiver vil påtvinge de ansatte sine meninger og have at alle deltager i en national begivenhed eller en fest der er i strid med de bibelske principper. Hvis den kristnes samvittighed forbyder ham at være med, kan det  føre til en konfrontation. I det øjeblik vil det sikkert ikke være klogt detaljeret at gøre rede for hvor forkert det ville være at følge arbejdsgiverens ønsker. De der ikke deler den kristnes tro, kan sandsynligvis ikke se noget forkert i det der skal foregå. (1 Peter 2:21-23) Måske kan man med få ord venligt forklare hvorfor man ikke ønsker at deltage. Giv ikke igen med samme mønt hvis nogen kommer med sarkastiske bemærkninger. En kristen gør klogt i at følge det gode råd i Romerbrevet 12:18: „Om muligt, så vidt det står til jer, hold fred med alle mennesker.“

Venlighed i skolen

11. Hvorfor er det ikke altid let for unge at vise venlighed over for deres skolekammerater?

11 Det er ikke altid let for unge at vise venlighed over for de andre elever i skolen. Det betyder ofte meget for unge at blive accepteret af deres klassekammerater. Nogle opfører sig på en aggressiv måde for at vinde kammeraternes respekt, og de mobber måske nogle af eleverne. (Mattæus 20:25) Andre unge vil gerne gøre sig bemærket over for deres kammerater ved at prale med hvor dygtige de er i skolen, til sport og på andre områder, og de mener at det i sig selv gør dem bedre end andre. Det får dem ofte til at behandle deres kammerater uvenligt. Unge kristne må passe på at de ikke opfører sig på samme måde. (Mattæus 20:26, 27) Apostelen Paulus sagde: „Kærligheden er langmodig og venlig. Kærligheden er ikke skinsyg, er ikke brovtende.“ Kristne må altså ikke efterligne dem der viser uvenlighed, men skal følge Bibelens vejledning, også over for deres skolekammerater. — 1 Korinther 13:4.

12. (a) Hvad kan gøre det svært for unge at være venlige over for deres lærere? (b) Hvem kan unge hente hjælp hos når de føler sig presset til at være uvenlige?

12 Unge bør også vise venlighed over for deres lærere. Mange elever kan godt lide at provokere. De synes at det er sjovt hvis de kan undergrave respekten for lærerne ved at gøre noget som er imod skolens regler. Måske får de også andre med på vognen ved at true dem til det. Når en ung kristen afviser at være med, bliver han eller hun måske gjort til grin eller hånet og spottet. Hvis du som kristen flere gange på et skoleår kommer ud for den slags, bliver din beslutning om at vise venlighed sat på prøve. Men tænk på  hvor vigtigt det er at være loyal over for Jehova. Vær sikker på at han i disse vanskelige situationer vil støtte dig med sin ånd. — Salme 37:28.

Venlighed over for naboer

13-15. Hvad kan gøre det vanskeligt at vise venlighed over for naboer, og hvordan kan disse hindringer måske overvindes?

13 Uanset om man bor i hus, lejlighed eller et andet sted, kan man tænke på hvordan man kan vise sine naboer venlighed og interesse. Men heller ikke det er altid let.

14 Måske møder man fordom hos sine naboer fordi man tilhører en anden race, nationalitet eller religion. Det kan også være at de til tider er uvenlige eller helt ignorerer én. Alligevel vil det være gavnligt at vi som tjenere for Jehova så vidt muligt viser venlighed. På den måde vil vi skille os ud som nogle der er forfriskende anderledes, og det vil være til pris for Jehova — den der har vist den største venlighed. Vi ved aldrig hvornår en nabo vil ændre indstilling på grund af vores venlighed over for ham. Måske vil han endda selv begynde at prise Jehova. — 1 Peter 2:12.

15 Hvordan kan man være venlig over for sine naboer? Først og fremmest ved det gode eksempel som alle i familien viser ved at lægge åndens frugt for dagen. Det vil naboerne måske lægge mærke til. Dernæst kan man være på udkig efter muligheder for at gøre naboerne en tjeneste. Husk på at venlighed vil sige at man viser aktiv interesse for andres velfærd. — 1 Peter 3:8-12.

Venlighed i forkyndelsen

16, 17. (a) Hvorfor er det vigtigt at vise venlighed i forkyndelsen? (b) Hvordan kan man vise venlighed i forskellige grene af forkyndelsen?

16 Vores offentlige forkyndelse bør være  kendetegnet af venlighed uanset om vi opsøger folk i deres hjem, i forretninger eller på offentlige steder. Vi må ikke glemme at vi repræsenterer Jehova, som er venlig over for alle. — Lukas 6:35.

17 Hvad indebærer det at vise venlighed i forkyndelsen? Når man for eksempel er på gadearbejde, kan man vise venlighed ved at fatte sig i korthed og være hensynsfuld over for dem man henvender sig til. Hvis fortovet er fyldt med mennesker, skal man passe på ikke at spærre for de forbipasserende. I forretningsforkyndelsen er det ligeledes venligt at komme hurtigt til sagen og huske på at ekspedienterne skal have tid til at betjene kunderne.

18. Hvilken rolle spiller dømmekraft når man skal vise venlighed i forkyndelsen?

18 I hus til hus-forkyndelsen må man vise dømmekraft. Bliv ikke for længe ved en dør, især ikke når vejret er dårligt. Kan du fornemme om den besøgte er ved at blive utålmodig eller irriteret over dit besøg? Hvis du bor i en del af verden hvor distrikterne ofte gennemgås, må du især vise hensyn og altid være venlig og elskværdig. (Ordsprogene 17:14) Prøv at forstå at der kan være en god grund til at den besøgte ikke ønsker at lytte den dag. Du kan tænke på at vedkommende sandsynligvis snart vil blive besøgt igen af en anden forkynder. Hvis du møder en der er uvenlig, gør da en særlig bestræbelse for at være venlig. Bevar roen i stedet for at hæve stemmen og blive vred. En venlig kristen vil ikke provokere den besøgte til en ordstrid. (Mattæus 10:11-14) Måske vil vedkommende en dag lytte til den gode nyhed.

Venlighed i menigheden

19, 20. Hvorfor er det nødvendigt at vise venlighed i menigheden, og hvordan kan det gøres?

19 Det er mindst lige så vigtigt at vise venlighed i den kristne menighed. (Hebræerne 13:1) Da vi er en del af et verdensomspændende brodersamfund, er det af stor betydning at vi er venlige over for hinanden.

20 Hvis en menighed deler rigssal med andre menigheder, er det vigtigt at vise venlighed over for dem der er i disse menigheder, og behandle dem med værdighed. En stridbar ånd fremmer ikke samarbejdet når det gælder fastlæggelse af mødetider og udførelse af nødvendige opgaver som rengøring og vedligeholdelse. Alle må være venlige og hensynsfulde selv om der kan være noget man ser forskelligt på. Så vil venligheden sejre, og Jehova vil velsigne den interesse vi viser for andres velfærd.

Fortsæt med at vise venlighed

21, 22. Hvad bør vi i overensstemmelse med Kolossenserbrevet 3:12 være besluttede på?

21 Venlighed er en egenskab der berører alle sider af tilværelsen. Vi må derfor gøre den til en uadskillelig del af vores kristne personlighed, ja, gøre det til en vane at vise venlighed.

22 Lad os hver dag vise venlighed over for andre og derved følge apostelen Paulus’ opfordring: „Som Guds udvalgte, hellige og elskede, skal I derfor iføre jer inderlig medfølelse, venlighed, ydmyghed, mildhed og langmodighed.“ — Kolossenserne 3:12.

[Fodnote]

^ par. 1 Det hebraiske ord for loyal hengivenhed (chæʹsædh) i Ordsprogene 19:22 indeholder også tanken om venlighed.

Husker du?

● Hvad gør det vanskeligt for en kristen at vise venlighed?

● Hvorfor er det vigtigt at vise venlighed i familien?

● Hvorfor kan det nogle gange være svært at vise venlighed i skolen, på arbejdspladsen eller over for naboer?

● Hvordan kan kristne vise venlighed i forkyndelsen?

[Studiespørgsmål]

[Illustration på side 18]

Når alle i familien viser venlighed, fremmer det enheden og samarbejdet

[Illustration på side 19]

Du kan vise venlighed når en kollega eller en i hans familie bliver syg

[Illustration på side 20]

Jehova hjælper dem der loyalt viser venlighed, selv om de bliver hånet

[Illustration på side 21]

Det er venligt at tilbyde en nabo en hjælpende hånd