Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Der bliver forkyndt for folk på deres arbejdsplads

Der bliver forkyndt for folk på deres arbejdsplads

 Nyt fra Rigets arbejdsmark

Der bliver forkyndt for folk på deres arbejdsplads

HVAD havde apostlene Mattæus, Peter, Andreas, Jakob og Johannes tilfælles? De befandt sig alle på deres arbejdsplads da Jesus kaldte dem til at være apostle. Peter, Andreas, Jakob og Johannes havde travlt med deres arbejde som fiskere da Jesus indbød dem og sagde: „Kom, følg mig.“ Mattæus sad på et skattekontor da han blev indbudt til at blive en af Jesu disciple. — Mattæus 4:18-21; 9:9.

At forkynde for folk på deres arbejdsplads kan give gode resultater. Derfor har Jehovas Vidner i Japan for nylig gjort en særlig indsats for at forkynde i dette særlige distrikt. Hvilke resultater opnåede de? I løbet af nogle få måneder er der blevet aflagt i tusindvis af genbesøg, og man har påbegyndt 250 bibelstudier. Her er nogle erfaringer.

En heltidsforkynder i Tokyo mødte en mand der bestyrer en restaurant. Han havde for cirka 30 år siden som skoledreng talt med et af Jehovas Vidner. Selv om manden dengang ikke havde forstået meget af det han fik fortalt, var han blevet interesseret i Bibelen. Nu da hans interesse var blevet vakt igen, tog han imod et bibelstudium ud fra bogen Kundskab der fører til evigt liv. * Han begyndte desuden at læse et stykke i Bibelen hver aften inden han gik i seng.

En søster der er specialpioner, besøgte et kontor og henvendte sig i receptionen og bad om lov til at tale med direktøren. Han var ikke at træffe, men hans sekretær spurgte om hun måske ville tale med hende i stedet. Efter at de havde vekslet et par ord i telefonen kom kvinden ud og sagde at hun var interesseret i at undersøge Bibelen nærmere. Specialpioneren traf aftale om at vende tilbage med en bibel, og hun påbegyndte et bibelstudium med den unge kvinde. Studiet holdes i en nærliggende park om morgenen inden kvinden møder på arbejdet.

På et andet kontor så en mand en kollega tage imod Vagttårnet og Vågn op!, men så snart forkynderen var gået, smed vedkommende bladene ud. Da manden kom hjem, fortalte han sin kone, der er et af Jehovas Vidner, hvad der var sket, og sagde at han i det mindste ville have lyttet lidt til forkynderen. Hans datter, som tilfældigvis hørte hvad han sagde, fortalte det videre til den forkynder der havde det pågældende forretningskvarter som sit distrikt. Forkynderen besøgte hurtigt manden på hans arbejdsplads og påbegyndte et bibelstudium med ham. Inden længe begyndte han at overvære søndagsmøderne regelmæssigt.

Der har også været andre gavnlige virkninger af at forkynde på folks arbejdspladser. Mange forkyndere i Japan er blevet dygtige til at aflægge genbesøg i butiksområder, på fabrikker og kontorer. Desuden er man kommet i kontakt med mange uvirksomme, og nogle af dem er begyndt at studere Bibelen. Resultaterne har været enestående. En menighed i det centrale Tokyo kunne for nylig rapportere 108 bibelstudier, og det var dobbelt så mange som for et år siden.

[Fodnote]

^ par. 5 Udgivet af Jehovas Vidner.