Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hvordan viser vi Gud at vi elsker ham?

Hvordan viser vi Gud at vi elsker ham?

 Hvordan viser vi Gud at vi elsker ham?

MAN kan ikke opdyrke ægte kærlighed til Gud ved blot at beskæftige sig med ham på et teoretisk plan. Guds tjenere overalt på jorden kan bevidne at kærligheden til Gud vokser når man lærer hans personlighed at kende, og den bliver endnu stærkere når man finder ud af hvad han elsker, og hvad han hader, hvad han ønsker, og hvad han kræver af os.

Jehova har kærligt givet os sit ord, Bibelen, hvori han fortæller om sig selv. Det er herigennem vi lærer hvordan Jehova har handlet i forskellige situationer. Ligesom det er en stor glæde at læse et brev fra en vi holder af, glæder det os at læse i Bibelen og opdage nye sider af Jehovas personlighed.

Men som vi nogle gange erfarer i forkyndelsesarbejdet, er det at mennesker får kundskab om Gud ikke altid ensbetydende med at de kommer til at holde af ham. Jesus sagde om nogle jøder der manglede værdsættelse: „I ransager Skrifterne, fordi I mener at I ved hjælp af dem vil have evigt liv; . . . men jeg ved udmærket at I ikke har Guds kærlighed i jer.“ (Johannes 5:39, 42) Nogle bruger mange år på at lære om alt det Jehova i sin kærlighed har gjort, og alligevel er deres kærlighed til ham kun begrænset. Hvorfor? Fordi de undlader at drage konsekvenserne af det de lærer, og lade det motivere dem til at handle. Som en kontrast hertil oplever millioner af oprigtige mennesker som vi studerer Bibelen med, at deres kærlighed til Gud bliver ved med at vokse. De følger nemlig Asafs eksempel, ligesom vi selv har gjort. Hvordan det?

Tænk med værdsættelse over det du lærer

Asaf besluttede sig for at opdyrke kærlighed til Jehova i sit hjerte, for han skrev: „Med mit  hjerte grubler jeg. . . . Jeg husker Jahs handlinger; ja, jeg husker din underfulde gerning i gammel tid. Og jeg grunder over hele dit værk, ja, dine gerninger grubler jeg over.“ (Salme 77:6, 11, 12) Den der ligesom salmisten grunder over Jehovas veje, vil få større kærlighed til Gud.

Noget andet der vil styrke vores forhold til Jehova, er at tænke over det vi har erfaret i den tid vi har tjent ham. Apostelen Paulus sagde at vi er Guds „medarbejdere“, og det venskab der kan udvikle sig mellem nogle der arbejder sammen, er noget ganske særligt. (1 Korinther 3:9) Jehova sætter pris på at vi lader vores kærlighed til ham komme til udtryk i ord og handling. Det glæder hans hjerte. (Ordsprogene 27:11) Når vi derefter i en vanskelig situation beder Jehova om hjælp og mærker hans ledelse, ved vi at han er med os, og vores kærlighed til ham bliver endnu dybere.

Et venskab mellem to mennesker styrkes når parterne giver udtryk for de følelser de nærer for hinanden. Vores kærlighed til Jehova vil også blive større når vi fortæller ham hvorfor vi elsker ham. Det vil få os til at tænke på Jesu ord: „Du skal elske Jehova din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind og af hele din styrke.“ (Markus 12:30) Hvad kan vi gøre for at sikre os at vi vil blive ved med at elske Jehova af hele vores hjerte, sjæl, sind og styrke?

Elsk Jehova af hele dit hjerte

Bibelen bruger ofte hjertet som symbol på det indre menneske — dets ønsker, holdninger og følelser. At elske Jehova af hele sit hjerte vil altså sige at man mere end noget andet ønsker at gøre det der glæder Gud. (Salme 86:11) Vi kan vise at vi nærer en sådan kærlighed til Gud ved at rette vores personlighed ind efter det han synes om, og vi kan søge at efterligne ham ved at ’afsky det onde og holde os til det gode’. — Romerne 12:9.

Vores kærlighed til Gud påvirker vores indstilling til alt andet. Måske har vi et job der er meget spændende og interessant, men er det dér vores hjerte er? Nej. Eftersom vi elsker Jehova af hele vores hjerte, er vi først og fremmest hans tjenere. Vi ønsker naturligvis også at have et godt forhold til vores forældre, vores ægtefælle og vores arbejdsgiver. Men vores helhjertede kærlighed til Jehova viser vi ved frem for alt at gøre det han synes om. Han er den der fortjener førstepladsen i vores hjerte. — Mattæus 6:24; 10:37.

Elsk Jehova af hele din sjæl

I Bibelen er grundbetydningen af ordet „sjæl“ hele vores person og det liv vi har som menneske. Så at elske Jehova  af hele sin sjæl, vil sige at vi bruger vores liv til at prise ham og til at vise at vi elsker ham.

Vi har selvfølgelig også andre interesser. Det kan være at vi er i gang med en uddannelse, at vi driver en forretning eller har en familie vi skal tage os af. Men samtidig viser vi at vi elsker Jehova af hele vores sjæl ved at gøre tingene på hans måde og ved at lade alt andet i tilværelsen komme i anden række. På den måde ’søger vi Guds rige og hans retfærdighed først’. (Mattæus 6:33) At tjene Jehova af hele sin sjæl indebærer også at man er nidkær. Vi viser Jehova at vi elsker ham ved nidkært at forkynde budskabet om Riget, give opbyggende kommentarer ved møderne og hjælpe vores kristne brødre og søstre. På alle områder bliver vi ved med at gøre „Guds vilje af en hel sjæl“. — Efeserne 6:6.

Jesus viste at han elskede Gud af hele sin sjæl ved at sige nej til sig selv. Han lod det at gøre Guds vilje komme først i livet. Hans personlige behov kom i anden række. Jesus opfordrede os til at følge hans eksempel med ordene: „Hvis nogen ønsker at efterfølge mig, så lad ham sige nej til sig selv og tage sin marterpæl op og følge mig til stadighed.“ (Mattæus 16:24, 25) At vi siger nej til os selv, indebærer at vi indvier os til Gud. Det indebærer at vi elsker Gud så højt at vi frasiger os ejendomsretten over os selv og overlader den til ham, ligesom en israelit på Bibelens tid kunne vise sin kærlighed til sin herre ved at forpligte sig til at være hans træl for altid. (5 Mosebog 15:16, 17) At vi indvier os til Jehova er et overbevisende vidnesbyrd om at vi elsker ham.

Elsk Jehova af hele dit sind

At elske Jehova af hele sit sind vil sige at vi gør alt hvad der skal til, for til fulde at lære Jehovas personlighed, krav og vilje at kende. (Johannes 17:3; Apostelgerninger 17:11) Dette aspekt af vores kærlighed til Jehova kommer til udtryk ved at vi bruger alle vores mentale evner på at hjælpe andre til også at elske Jehova, og ved at vi bestræber os for at blive dygtigere til at undervise. ’Gør jeres sind klar til at arbejde,’ lød apostelen Peters tilskyndelse. (1 Peter 1:13) Vi gør desuden en indsats for at vise andre interesse, især vore trosfæller. Vi er opmærksomme på deres omstændigheder og har øje for at rose dem når vi har lejlighed til det, og trøste dem hvis de har behov for det.

Vi viser også Jehova at vi elsker ham af hele vores sind ved at underordne os ham mentalt. Vi forsøger at anlægge hans syn på tingene og tager ham i betragtning når vi skal træffe beslutninger. Vi stoler på at det er bedst at følge hans veje. (Ordsprogene 3:5, 6; Esajas 55:9; Filipperne 2:3-7) Men hvordan gør vi bedst brug af vores kræfter mens vi fortsat viser at vi elsker Gud?

Elsk Jehova af hele din styrke

I den kristne menighed bruger mange unge deres styrke til at lovprise Jehova. (Ordsprogene 20:29; Prædikeren 12:1) En af de måder hvorpå mange unge viser at de elsker Jehova af hele deres styrke, er ved at bruge deres kræfter i pionertjenesten som heltidsforkyndere. Også mange mødre er med i denne tjeneste og forkynder mens deres børn er i skole. Trofaste ældste aflægger hyrdebesøg hos andre, foruden at de tager sig af deres egen families behov. På den måde viser de at de elsker Jehova af hele deres styrke. (2 Korinther 12:15) Jehova styrker alle der sætter deres lid til ham, så de kan vise ham deres kærlighed ved at prise ham med de kræfter de nu engang har. — Esajas 40:29; Hebræerne 6:11, 12.

Kærligheden vil vokse når den opdyrkes på rette måde. Derfor fortsætter vi med at tage os tid til tænke over det vi lærer. Vi husker på alt det Jehova har gjort for os, og hvorfor han fortjener vores hengivenhed. Som Adams ufuldkomne efterkommere kan vi aldrig gøre os fortjent til ’det Gud har beredt dem der elsker ham’, men vi kan vise at vi elsker Jehova ved fortsat at tjene ham med hver eneste fiber i kroppen. — 1 Korinther 2:9.

[Illustration på side 20]

Vores kærlighed til Gud kommer til udtryk i handling