Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Trøst til dem der har modgang

Trøst til dem der har modgang

 Trøst til dem der har modgang

NÅR troende mænd og kvinder i fortiden blev ramt af problemer og vanskeligheder, bad de inderligt om Guds ledelse. Men de tog også selv initiativ til at afhjælpe situationen — ved blandt andet at udvise snilde for at undslippe deres forfølgere. Det gjaldt for eksempel David. Tillid til Jehova forenet med en personlig indsats gjorde det muligt for ham at udholde sine genvordigheder. Hvad med os i dag?

Når man udsættes for en prøvelse, vil man sandsynligvis tage skridt til at få problemet løst. Hvis du for eksempel blev arbejdsløs, ville du så ikke anstrenge dig for at finde et passende arbejde så du kunne forsørge din familie? (1 Timoteus 5:8) Eller hvis du led af en fysisk sygdom, ville du så ikke søge lægehjælp? Det er interessant at Jesus, der havde kraft fra Gud til at kurere alle former for sygdom, erkendte at ’de syge trænger til læge’. (Mattæus 9:12) Men nogle af de genvordigheder man udsættes for, kan måske ikke fjernes — de må blot udholdes.

Hvorfor ikke lægge sagen frem for Jehova Gud i bøn? Når man for eksempel søger arbejde, vil dét at man tillidsfuldt vender sig til Gud i bøn, hjælpe en til ikke at falde for fristelsen til at tage et job der er i modstrid med Bibelens principper. Det vil også hjælpe en til at undgå at blive „ført vild fra troen“ på grund af kærlighed til penge. (1 Timoteus 6:10) Når vi skal træffe vigtige beslutninger i forbindelse med arbejde, familie eller helbredsproblemer, må vi følge Davids tilskyndelse: „Kast din byrde på Jehova, og han vil sørge for dig. Han vil aldrig tillade at den retfærdige vakler.“ — Salme 55:22.

Inderlig bøn vil også hjælpe os til at bevare ligevægten så vores problemer ikke overmander os. Den kristne apostel Paulus skrev: „Lad i alt jeres anmodninger blive gjort kendt for Gud ved bøn og anråbelse sammen med taksigelse.“ Hvordan kan oprigtig bøn trøste os? ’Guds fred, som overgår al forstand, vil ved Kristus Jesus beskytte vort hjerte og sind.’ (Filipperne 4:6, 7) Eftersom  Guds fred „overgår al forstand“, kan den styrke os når vi overvældes af foruroligende følelser. Den vil ’beskytte vort hjerte og sind’ og hjælpe os til ikke at handle overilet eller gøre noget uklogt som kunne øge vore trængsler.

Bøn kan endda gøre en forskel med hensyn til hvordan en situation udvikler sig. Da apostelen Paulus sad fængslet i Rom, opfordrede han ydmygt sine medkristne til at bede for ham. Hvorfor? Han svarer selv: „Jeg tilskynder jer specielt til at gøre dette for at jeg må blive givet tilbage til jer så meget tidligere.“ (Hebræerne 13:19) Med andre ord vidste Paulus at Jehova ville høre hans trosfællers vedholdende bønner, og at det kunne gøre en forskel med hensyn til hvornår han blev løsladt. — Filemon 22.

Vil dét at bede til Gud ændre noget ved situationens forløb? Det kan det gøre. Det er dog vigtigt at forstå at Jehova Gud ikke altid besvarer vore bønner på den måde vi godt kunne tænke os. Paulus bad gentagne gange i forbindelse med sin „torn i kødet“, der måske har været et fysisk problem. Men i stedet for at fjerne lidelsen sagde Gud til Paulus: „Min ufortjente godhed er dig nok; for min kraft gøres fuldkommen i svaghed.“ — 2 Korinther 12:7-9.

Det betyder altså at vore lidelser ikke nødvendigvis forsvinder her og nu. Til gengæld får vi mulighed for at vise at vi stoler på vor himmelske Fader. (Jakob 1:2-4) Og selv om Jehova måske ikke fjerner prøvelsen, kan vi være sikre på at han vil „skabe en udvej“ så vi kan stå den igennem. (1 Korinther 10:13) Det er bemærkelsesværdigt at Jehova kaldes „al trøsts Gud, som trøster os i al vor trængsel“. (2 Korinther 1:3, 4) Gud kan give os det vi behøver for at holde ud, og desuden har vi håbet om evigt liv.

Bibelen lover at Jehova Gud ’vil tørre hver tåre af vore øjne, og at døden ikke skal være mere, heller ikke sorg eller skrig eller smerte skal være mere.’ (Åbenbaringen 21:3, 4) En verden uden problemer og lidelser! Lyder det for godt til at være sandt? Det kan det gøre hvis du har været vant til modgang. Men ikke desto mindre har Gud lovet at befri menneskene for frygt og elendighed, og hans hensigt bliver altid gennemført. — Esajas 55:10, 11.

[Illustrationer på side 9]

Fra fortvivlelse til fortrøstning