Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Den åndelige tilstand og ens velbefindende

Den åndelige tilstand og ens velbefindende

Den åndelige tilstand og ens velbefindende

DU BRUGER sikkert meget tid på at holde dig sund og rask. Hver dag bruger du sandsynligvis op til otte timer på at sove og yderligere otte timer eller mere på at tjene til mad og husleje. Du bruger nok også nogle timer til at lave mad og spise. Når du bliver syg, går du måske til læge eller bruger tid og penge på at kurere dig selv. Du tager bad og holder dit hjem rent, og måske motionerer du regelmæssigt, alt sammen fordi du gerne vil bevare et godt helbred.

Men at bevare et godt helbred omfatter mere end blot at dække sine fysiske behov. Der er også noget andet der har afgørende betydning for ens velbefindende. Lægevidenskabelig forskning har vist at der er en nær forbindelse mellem ens fysiske helbred og ens åndelige helbred, ens åndelige velbefindende.

En direkte sammenhæng

„Hovedparten af de seriøse videnskabelige artikler som har været publiceret om dette emne, viser at der er en klar sammenhæng mellem et øget åndeligt velbefindende og ens helbred,“ siger professor Hedley G. Peach fra University of Melbourne i Australien. Om disse undersøgelsesresultater har lægetidsskriftet The Medical Journal of Australia udtalt: „Religiøsitet er også blevet sat i forbindelse med . . . lavere blodtryk og kolesterolindhold . . . og endda med nedsat risiko for tyktarmskræft.“

I USA foretog man på University of California, Berkeley, i 2002 en undersøgelse som omfattede 6545 mennesker. Den viste tilsvarende at „dødsrisikoen var betydelig mindre for dem der overværede religiøse møder en gang om ugen, end for dem der kun kom en gang imellem eller aldrig.“ Doug Oman, som er hovedforfatter af artiklen om denne undersøgelse og docent ved School of Public Health på ovennævnte universitet i Californien, har sagt: „Denne forskel var der stadig, selv efter at vi havde taget hensyn til faktorer som patienternes sociale netværk og omstændigheder der havde betydning for deres helbred, som for eksempel tobaksrygning og motion.“

Førnævnte australske lægetidsskrift peger på andre gavnlige virkninger af at være et åndeligsindet menneske. „Australske undersøgelser har vist at religiøse mennesker er mere uselviske, har mere stabile ægteskaber og færre bekymringer og depressioner [end ikkereligiøse], og at der blandt dem er færre tilfælde af alkohol- og stofmisbrug, færre selvmord og færre selvmordskandidater.“ Det lægevidenskabelige tidsskrift BMJ (tidligere British Medical Journal) oplyser desuden: „De der har en stærk tro, kommer tilsyneladende hurtigere og bedre over tabet af en der stod dem nær, end de der slet ikke har en tro.“

Selv om der er forskellige meninger om hvad det vil sige at være et åndeligsindet menneske, er der dog ingen tvivl om at den åndelige tilstand har betydning for ens fysiske og psykiske helbred. Disse oplysninger stemmer overens med noget Jesus Kristus sagde for næsten 2000 år siden: „Lykkelige er de som erkender deres åndelige behov.“ (Mattæus 5:3) Eftersom ens åndelige tilstand har betydning for ens helbred og velbefindende, vil det være fornuftigt at spørge: ’Hvor kan jeg finde pålidelig åndelig vejledning? Og hvad vil det sige at være et åndeligsindet menneske?’

[Kildeangivelser på side 2]

Fotos: Side 18: Mao Tse-tung og Golda Meir: Hulton/Archive by Getty Images; Francis Ferdinand: Fra bogen The War of the Nations; Hirohito, Lindbergh, & Einstein: U.S. National Archives photo; Stalin: U.S. Army photo; Roosevelt: Franklin D. Roosevelt Library; Churchill: The Trustees of the Imperial War Museum (MH 26392)