Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

„Jehovas træer bliver mætte“

„Jehovas træer bliver mætte“

 Jehovas skaberværk i al sin pragt

„Jehovas træer bliver mætte“

HAR du nogen sinde stået i en skov og set sollyset strømme gennem de høje træer? Kunne du høre vindens susen i bladene? — Esajas 7:2.

På visse årstider kan man nogle steder på jorden se træernes løv lyse op i et sandt flammehav af rødt, gyldent og orange. Ja, det er som om selve skoven står i brand! Meget passende siger Esajas: „Bryd ud i glædesråb, I bjerge, du skov og alle I træer i den!“ — Esajas 44:23. *

Næsten en tredjedel af Jordens landområder er dækket af skov. På storslået vis ærer skoven og dens myldrende liv sin Skaber og Formgiver, Jehova Gud. Ja, den inspirerede salmist tilskynder ligefrem ’frugttræer og cedre’ til at ’lovsynge Jehova’. — Salme 148:7-9.

„Træer har stor betydning for menneskets eksistens, både materielt og æstetisk,“ fastslår bogen The Trees Around Us (Træerne omkring os). Skovene er med til at beskytte, opretholde og forbedre jordens lager af ferskvand. Træerne er desuden med til at rense luften. Og gennem den enestående proces der kaldes fotosyntese, omdanner bladenes celler kuldioxid, vand, mineraler og sollys til ilt og næringsstoffer.

Skoven er et mesterværk i skønhed og formgivning. Og det er først og fremmest træerne der sætter deres præg på den. I underskoven er der utallige andre vækster, såsom bregner, mosser, slyngplanter, buske og urter. Disse planter, der vokser i træernes skygge og optager fugten fra skoven, er alle afhængige af det miljø træerne skaber.

Der er løvskove som om efteråret smider op til 25 millioner blade på blot én hektar skovbund. Hvad sker der med disse blade? Insekter, svampe, orm og andre organismer omdanner alt dette organiske materiale til humus, en vigtig del af den frugtbare muldjord. Intet går til spilde når disse tavse arbejdere bereder mulden til nye plantevækster.

Skovbunden under de døde blade vrimler med liv. Ifølge bogen The Forest (Skoven) ’kan der være helt op til 1350 synlige livsformer i et stykke skovbund der er 30x30 centimeter og 2,5 centimeter dybt, og heri er ikke indbefattet de milliarder af mikroorganismer der findes i hver eneste håndfuld jord’. Skoven er også rig på krybdyr, fugle, insekter og pattedyr. Hvem tilkommer æren for al den skønhed og variation? Skaberen svarer selv på det med ordene: „Mig tilhører hver levende skabning i skoven, dyrene på de tusind bjerge.“ — Salme 50:10.

Nogle dyr er skabt med en bemærkelsesværdig evne: De går i hi, eller ligger i vinterdvale, for at overleve en kold og barsk vinter og længere perioder med mangel på føde. Men det er ikke alle dyr der går i hi. Selv midt om vinteren kan man se en hjorteflok løbe over en mark. Hjorte går hverken i hi eller samler forråd; de skaffer sig føden ved at nippe til bløde kviste og knopper, som det ses på ovenstående billede fra Tyskland.

 Plantelivet indtager en betydelig plads i Bibelen. Ifølge én optælling nævner Bibelen hen ved 130 specifikke planter, deriblandt 30 forskellige arter af træer. I den forbindelse oplyser botanikeren Michael Zohary: „End ikke i almindelig, ikkefaglig, ikkereligiøs litteratur finder man lige så megen omtale af planter med tilknytning til forskellige sider af livet som man gør i Bibelen.“

Træer og skove er udsøgte gaver fra en kærlig Skaber. Hvis vi jævnlig færdes i skoven, forstår vi sikkert bedre salmistens ord i Salme 104:16, 17: „Jehovas træer bliver mætte, Libanons cedre som han har plantet, hvor fuglene bygger rede.“

[Fodnote]

^ par. 4 Se Jehovas Vidners kalender 2004, januar og februar.

[Ramme/illustrationer på side 9

Et af de mest betagende frugttræer i Mellemøsten er mandeltræet. Mandeltræet er et af de første træer der blomstrer efter vinterhvilen. De gamle hebræere kaldte træet „den der vågner“, og hentydede dermed til dets tidlige blomstring. Træet synes bogstavelig talt at vågne op i en kappe af sarte svagtrosa eller hvide blomster. — Prædikeren 12:5.

Af de hen ved 9000 kendte fuglearter der findes, klassificeres omkring 5000 som sangfugle. Deres sang bryder stilheden i de dybe skove. (Salme 104:12) Sangspurven har for eksempel et muntert repertoire. De små sørgesangere, som den der afbildes her, er klædt i opsigtsvækkende kombinationer af gråt, gult og olivengrønt. — Salme 148:1, 10.

[Illustration på side 9]

Skov i Normandiet, Frankrig