Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Spørgsmål fra læserne

Spørgsmål fra læserne

 Spørgsmål fra læserne

Hvordan bør kristne se på brugen af lykkesten?

Nogle steder i verden tillægger man lykkesten stor betydning eftersom stenen er knyttet til den måned hvori bæreren er født. Om en kristen vil bære en ring med en smykkesten, er en personlig sag. (Galaterne 6:5) Men der er visse ting man bør tage i betragtning hvis stenen er en såkaldt lykkesten.

En „lykkesten“ er ifølge en dansk ordbog „en lykkebringende ædelsten“, og Encyclopaedia Britannica oplyser at det er „en ædelsten der er knyttet til en persons fødselsdag, og som almindeligvis antages at bringe den der bærer den, lykke og sundhed“. Og der tilføjes: „Astrologer har længe tillagt visse ædelsten overnaturlige kræfter.“

Især i tidligere tider troede mange at en sådan ædelsten bragte dens bærer lykke. Tror en sand kristen det? Nej, for den der er kristen, forstår at Jehova fordømmer dem der forlader ham og i stedet stoler på „lykkeguden“. — Esajas 65:11.

I middelalderen udvalgte de der gav sig af med spådomskunst, en ædelsten til hver måned i året. De opfordrede folk til at bære den ædelsten der svarede til deres fødselsmåned, og den skulle så beskytte bæreren mod alt ondt. Men bibelsk set er det forkert af kristne at høre efter hvad spåkyndige siger. Spådomskunst fordømmes i Bibelen. — 5 Mosebog 18:9-12.

Det vil heller ikke være rigtigt af en kristen at tillægge en ring med en lykkesten særlig betydning. Lykkestenen er knyttet til vedkommendes fødselsmåned, og Jehovas Vidner fejrer ikke fødselsdage, dels fordi man ved en sådan lejlighed retter for megen opmærksomhed mod fødselaren, og dels fordi de eneste fødselsdage Bibelen nævner, blev fejret af hedninger. — 1 Mosebog 40:20; Mattæus 14:6-10.

Nogle mener at en ring med en lykkesten har en god indflydelse på bærerens personlighed. Det tror sande kristne imidlertid ikke, for de er klar over at „den nye personlighed“ skabes under indflydelse af Guds hellige ånd og ved at man følger de bibelske principper. — Efeserne 4:22-24.

En meget vigtig ting man må tage i betragtning når man skal afgøre om man vil bære en ring med en lykkesten, er motivet til at gøre det. Den kristne må spørge sig selv: ’Ønsker jeg at bære denne ring fordi jeg synes om stenen — selv om den tilfældigvis er en såkaldt lykkesten? Eller er jeg i nogen grad blevet påvirket af den overtro som nogle forbinder med disse sten?’

Den der er kristen, må ransage sit hjerte for at finde ud af motivet til at bære en sådan ring. „Vogt dit hjerte mere end alt andet der skal vogtes, for derfra udspringer livet,“ siger Bibelen. (Ordsprogene 4:23) Når man skal beslutte om man vil bære en ring med en lykkesten, gør man klogt i at tænke over ens motiv til at bære den og over de mulige virkninger det kan have på en selv og andre. — Romerne 14:13.