Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Gensidig tillid — en forudsætning for et godt liv

Gensidig tillid — en forudsætning for et godt liv

 Gensidig tillid — en forudsætning for et godt liv

MADFORGIFTNING kan være meget ubehageligt. Oplever man det gentagne gange, må man være mere forsigtig med hvad man spiser. Men at holde op med at spise for at undgå madforgiftning er en helt urealistisk løsning. Det ville skade mere end det ville gavne, eftersom man ikke kan leve ret længe uden mad.

Det kan også være forbundet med stor smerte at blive udsat for tillidsbrud. Er det sket gentagne gange, burde man måske tænke lidt nærmere over hvem man omgås. Men at trække sig helt tilbage fra andre for ikke at blive svigtet er ikke nogen løsning. Hvorfor ikke? Fordi man ved at være mistroisk over for andre står sin egen lykke i vejen. Menneskelige relationer der bygger på gensidig tillid, er en forudsætning for et tilfredsstillende liv.

„Tillid er en af de væsentligste betingelser for ukompliceret sameksistens med andre i hverdagen,“ siges der i bogen Jugend 2002. „Alle higer efter tillid,“ beretter Neue Zürcher Zeitung og fortsætter: „Tillid forbedrer livskvaliteten“ så betragteligt at det „har betydning for livslængden“. Avisen konkluderer at uden tillid „er det umuligt at fungere som menneske“.

Vi har altså et grundlæggende behov for at have nogle vi kan stole på. Men hvem kan vi have tiltro til uden at risikere at blive skuffet?

Stol på Jehova af hele dit hjerte

„Stol på Jehova af hele dit hjerte,“ lyder Bibelens opfordring. (Ordsprogene 3:5) Ja, Guds ord tilskynder os igen og igen til at stole på vor Skaber, Jehova Gud.

Hvorfor kan vi have fuld tillid til Gud? Først og fremmest fordi Jehova er hellig. Profeten Esajas skrev: „Hellig, hellig, hellig er Hærstyrkers Jehova.“ (Esajas 6:3) Nogle synes måske at ordet hellig har en dårlig klang. Men det burde faktisk virke tiltalende på os, for det betyder at Gud er ren, fuldstændig skilt ud fra alt hvad der er syndigt, og altid er til at stole på. Han kan aldrig blive fordærvet eller  korrupt, og det er umuligt for ham at krænke vores tillid.

Vi kan desuden have fuld tillid til Jehova fordi han både kan og vil hjælpe dem der tjener ham. Jehovas suveræne magt sætter ham i stand til at handle. Hans retfærdighed og visdom leder ham når han handler. Og hans kærlighed motiverer ham til at handle. „Gud er kærlighed,“ skrev apostelen Johannes. (1 Johannes 4:8) Kærlighed ligger til grund for alt hvad Gud gør. Jehovas hellighed og andre af hans uforlignelige egenskaber gør ham til den ideelle Fader, en vi altid kan stole på. Ingen anden kan være mere pålidelig end Jehova.

Lykkelig er den der stoler på Jehova

Endnu en grund til at have tillid til Jehova er at han forstår os bedre end nogen anden. Han ved at hvert menneske har et grundlæggende behov for et varigt og tillidsfuldt forhold til sin Skaber. Et sådant forhold giver os tryghed. „Lykkelig er den våbenføre mand som har gjort Jehova til sin fortrøstning,“ sagde kong David. (Salme 40:4) Millioner i dag er enige heri.

En af dem er Doris, som har boet i Den Dominikanske Republik, Tyskland, Grækenland og USA. Hun siger: „Det betyder meget for mig at jeg kan stole på Jehova. Han kender mine fysiske, åndelige og følelsesmæssige behov. En bedre ven vil man aldrig kunne få.“ Wolfgang, der er juridisk rådgiver, siger samstemmende: „Det er dejligt at kunne støtte sig til en der har vores interesser for øje; en som både vil og kan gøre det der tjener os bedst.“ Så er der en asiater ved navn Ham, som nu bor i Europa. Han siger: „Jeg har fuld tillid til at Jehova har styr på alt, og han begår ikke fejl, så jeg føler mig godt tilpas ved at holde mig nær til ham.“

Selvfølgelig har vi også brug for at have et tillidsforhold til mennesker. Og da Jehova er en både vís og erfaren ven, har han givet os råd om hvem vi kan stole på. Vi kan se hvad han råder os til i denne henseende, ved omhyggeligt at undersøge emnet i Bibelen.

Mennesker vi kan stole på

„Sæt ikke jeres lid til fornemme mænd, til en menneskesøn, hos hvem der ikke er frelse,“ skrev salmisten. (Salme 146:3) Heraf kan vi konkludere at det ikke er alle vi kan have tillid til. Selv højtagtede specialister og eksperter på forskellige områder har ofte taget fejl. Deres råd har til tider været vildledende, og at sætte sin lid til sådanne autoriteter, „fornemme mænd“, kan nemt føre til skuffelse.

Det bør naturligvis ikke få os til at nære mistro over for alle. Men vi er nødt til at være selektive når vi skal afgøre hvem vi kan stole på. Hvilke kriterier gælder her? Det kan vi  finde ud af ved at betragte et bibelsk eksempel. På et tidspunkt blev det nødvendigt at udpege nogle der kunne påtage sig store ansvarsopgaver i Israels nation. Moses blev derfor rådet til at ’udsøge sig dygtige mænd, som frygtede Gud, pålidelige mænd, som hadede uærlig vinding’. (2 Mosebog 18:21) Hvad kan vi lære af det?

De mænd som blev udvalgt til at varetage disse tillidshverv, var i besiddelse af gode åndelige egenskaber. De havde allerede vist at de ejede gudsfrygt; de havde en sund frygt for Skaberen og ønskede ikke at mishage ham. Det var tydeligt for alle at disse mænd gjorde hvad de kunne for at holde sig til Guds normer. Det at de hadede uærlig vinding, vidnede om en moralsk styrke der ville afholde dem fra at udøve magtmisbrug. De ville ikke svigte andres tillid ved at fremme deres egne eller deres venners og slægtninges interesser.

Ville det ikke være klogt af os at bruge de samme kriterier når vi skal afgøre hvem vi kan stole på? Kender vi nogle hvis adfærd viser at de har gudsfrygt? Har de valgt at følge Guds normer i deres liv? Har de den moralske retskaffenhed som vil afholde dem fra at gøre noget som ikke er rigtigt? Er de reelle nok til ikke at manipulere med noget til egen fordel eller for at få deres vilje? Nogle med sådanne egenskaber vil helt afgjort være værdige til vores tillid.

Bliv ikke nedslået hvis du nu og da oplever skuffelser

Tillid er noget der opbygges over længere tid. Vær derfor tålmodig når du skal bedømme hvem du kan stole på. I takt med at du lærer en at kende, kan du lidt efter lidt vise ham større tillid. Hvordan finder du ud af om han er til at stole på? Du kan iagttage hans adfærd gennem et stykke tid og lægge mærke til hvordan han reagerer i visse situationer. Er vedkommende pålidelig selv i små ting? Får han for eksempel leveret det tilbage som han har lånt, og overholder han punktligt sine aftaler? Hvis det er tilfældet, vil vi sikkert trygt kunne vise ham tillid i større sager. Det er i harmoni med princippet: „Den der er trofast i det mindste, er også trofast i meget.“ (Lukas 16:10) Ved således at være selektive og tålmodige kan vi undgå store skuffelser.

Hvad så hvis nogen svigter vores tillid? Måske vil nogle mene at Jesus havde god grund til at blive skuffet da hans apostle svigtede ham den nat han blev arresteret. Judas Iskariot forrådte ham, og de andre flygtede fordi de var bange. Selv Peter nægtede tre gange at kendes ved ham. Jesus var dog klar over at kun Judas handlede med fuldt overlæg. Jesus blev altså svigtet på et meget kritisk tidspunkt, men kun nogle få uger efter forsikrede han de tilbageværende 11 apostle om at han stadig havde tillid til dem. (Mattæus 26:45-47, 56, 69-75; 28:16-20) Hvis vi føler at nogen har svigtet vores tillid, gør vi vel i at overveje om det vi betragter som svig, er tegn på upålidelighed, eller om vedkommende blot har givet efter for et øjebliks svaghed.

Kan andre stole på mig?

Hvis man har besluttet at være meget nøjeregnende med hvem man kan stole på, bør man spørge sig selv: ’Er jeg troværdig? Hvad kan jeg med rimelighed forvente med hensyn til min egen og andres troværdighed?’

En der er pålidelig, vil altid tale sandt. (Efeserne 4:25) Han snakker ikke bare folk efter munden for at opnå personlig vinding. Hvis han har lovet noget, vil han gøre alt hvad han kan, for at holde sit ord. (Mattæus 5:37) Hvis nogen betror sig til ham, bevarer han fortroligheden og løber ikke med sladder. Pålidelighed indebærer også at han er trofast mod sin ægtefælle. Han vil ikke beskæftige sig med pornografi, dvæle ved seksuelle fantasier eller flirte med andre. (Mattæus 5:27, 28) En der er værdig til vores tillid, forsøger ikke at tjene penge på andres bekostning, men arbejder  hårdt for at forsørge sig selv og sin familie. (1 Timoteus 5:8) Med disse sunde bibelske råd i tanke vil vi bedre kunne finde ud af hvem vi kan stole på. Og følger vi selv disse normer, vil vi også være værdige til andres tillid.

Det ville være dejligt at leve i en verden hvor alle var til at stole på, og hvor man ikke oplevede skuffelser som følge af tillidsbrud. Er det blot en drøm? Nej, ikke for dem der har tillid til Bibelens løfter. Guds ord lover at der vil komme „en ny jord“ hvor der ikke mere vil være svig, løgn eller tillidssvigt, og hvor sorg, sygdom og død vil være forsvundet. (2 Peter 3:13; Salme 37:11, 29; Åbenbaringen 21:3-5) Ville det ikke være anstrengelserne værd at søge flere oplysninger om disse fremtidsudsigter? Jehovas Vidner vil med glæde hjælpe dig med at undersøge hvad Bibelen siger om disse og andre vigtige emner.

[Illustration på side 4]

En der er mistroisk, står sin egen lykke i vejen

[Illustration på side 5]

Det er Jehova der først og fremmest er værdig til vores tillid

[Illustrationer på side 7]

Gensidig tillid er en forudsætning for et godt liv