Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

En beretning der giver tro og mod — Jehovas Vidner i Ukraine

En beretning der giver tro og mod — Jehovas Vidner i Ukraine

En beretning der giver tro og mod — Jehovas Vidner i Ukraine

GUDS tjenere i vor tid er ligesom de kristne i det første århundrede blevet forfulgt. (Mattæus 10:22; Johannes 15:20) Kun få steder har forfølgelsen været mere langvarig og intens end i Ukraine, hvor forkyndelsen var forbudt i 52 år.

I Jehovas Vidners Årbog 2002 kan man læse om Jehovas Vidner i Ukraine. Det er en beretning om tro, mod og styrke under bitter modstand. De følgende citater er fra takkebreve som Jehovas Vidners afdelingskontor i Ukraine har modtaget:

„Jeg er nu færdig med at læse ’Årbogen’ for 2002. Jeg kunne ikke lade være med at knibe en tåre da jeg læste om jeres tjeneste i Ukraine. I skal vide at jeres nidkære eksempel og stærke tro har opmuntret mig meget. Jeg er stolt af at vi hører til samme åndelige familie. Inderligt tak!“ — Andrée, Frankrig.

„Ord kan ikke beskrive min taknemmelighed mod jer og mod Jehova for beretningen i ’Årbogen’ for 2002. Tårerne løb ned ad mine kinder da jeg læste de mange fortællinger om brødre der tilbragte deres bedste år i fængsler og koncentrationslejre. Jeg beundrer deres mod. Selv efter at jeg har været et af Jehovas Vidner i 27 år, kan jeg lære noget af disse brødre og søstre. De styrkede min tro på vor himmelske Fader, Jehova.“ — Vera, det tidligere Jugoslavien.

„Jeg skriver dette brev af glæde over jeres gode eksempel med hensyn til udholdenhed og trofasthed i alle årene med forfølgelse. Jeres fuldstændige tillid til Jehova og jeres beslutning om at forblive trofaste gør jer ære. Desuden styrker jeres ydmyghed under prøvelser min overbevisning om at Jehova ikke svigter sine tjenere. Jeres gode eksempel i mod, standhaftighed og udholdenhed viser os at vi ikke har grund til at tage vores egne små problemer så tungt.“ — Tuteirihia, Fransk Polynesien.

„Da jeg havde læst ’Årbogen’, måtte jeg skrive til jer. Det rørte mig dybt at læse alle de glædebringende erfaringer. Jeg følte mig stolt af at høre til sådan en loyal, forenet organisation under ledelse af en kærlig og omsorgsfuld Fader der giver os styrke i rette tid. Det bedrøvede mig at så mange elskelige tjenere for Jehova måtte lide så meget og i nogle tilfælde endog dø. Men samtidig glædede det mig at deres mod og iver betød at mange lærte sandheden og vor kærlige Fader at kende.“ — Colette, Holland.

„Min kone og jeg måtte simpelt hen skrive til jer og fortælle hvor bevægende det var at læse beretningen om Ukraine i ’Årbogen’. I trofaste brødre har sat et fremragende eksempel i udholdenhed under vedvarende og hårde trængsler. Som Ordsprogene 27:11 giver udtryk for, må Jehova glæde sig over at så mange trofaste brødre fra Ukraine er forblevet ubrydeligt loyale mod ham trods alle Djævelens onde gerninger.“ — Alan, Australien.

„Jeg fik tårer i øjnene da jeg læste om brødrene i Ukraine. De har udholdt meget — fængsling i årevis, tortur, undertrykkelse og adskillelse af familier. Sig til alle de trofaste brødre at jeg elsker og respekterer dem højt. Deres mod og standhaftighed fryder mig. Jeg ved at de fik styrken fra Jehovas ånd. Jehova er nær os alle, og han ønsker at stå os bi.“ — Sergej, Rusland.

„Jeg græd da jeg læste ’Årbogen’ for 2002. Mange søstre og brødre i vores menighed har talt om jer. I er virkelig dyrebare. Jeg er så glad for at høre til sådan en stor åndelig familie.“ — Yeunhee, Sydkorea.

„Det er dybt bevægende at læse om jeres tro, udholdenhed og aldrig svigtende kærlighed til Jehova og hans rige. Vi påskønner ikke altid den frihed vi har, og den rigelige åndelige føde Jehova giver os. Men det har I gjort. Jeres eksempel med hensyn til tro får os til at indse at et nært forhold til vor Gud vil betyde at han styrker os til at udholde enhver form for prøve.“ — Paulo, Brasilien.

„Jeg har haft lejlighed til at læse om jeres erfaringer i ’Årbogen’ for 2002. Det var dybt bevægende, især da jeg læste den rørende beretning om søster Lidija Kurdas. Jeg fik mange varme følelser for denne søster.“ — Nidia, Costa Rica.

„I dag blev jeg færdig med at læse ’Årbogen’ for 2002. Det styrkede min tro på Jehova, og jeg vil aldrig glemme beretningen om dengang der blev rejst tvivl angående dem der førte an. Det lærte mig at jeg ikke har grund til at nære tvivl angående de brødre der varetager et ansvar. Mange tak! Det er god åndelig føde til hjertet, og det ruster os til den tid da vores tro måske bliver sat på prøve.“ — Leticia, USA.

„Vi siger tak for den fremragende ’Årbog’. Mange forkyndere har for første gang læst om vore brødres tjeneste her i Ukraine. Det har styrket de lokale brødre. Mange, især de unge, er begyndt at bruge mere tid i tjenesten. Nogle er begyndt som pionerer eller hjælpepionerer. Alle følte sig opmuntret af beretningerne om brødre og søstre der tjente Jehova under forbuddet.“ — Tjenesteudvalget i en ukrainsk menighed.

Vore ukrainske brødres trofasthed har virkelig opmuntret Jehovas folk i hele verden. I disse dramatiske tider kan det i høj grad styrke vores tro og udholdenhed at vi gør det til en vane at læse de opmuntrende beretninger der hvert år bringes i ’Årbogen’.