Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hvordan du kan styrke dit ægteskab

Hvordan du kan styrke dit ægteskab

 Hvordan du kan styrke dit ægteskab

FORESTIL dig et hus der har fået lov til at forfalde. Malingen skaller af, taget er utæt og haven er groet til. Det er tydeligt at huset i årenes løb har været udsat for voldsomme storme, og at det er blevet forsømt. Skal det rives ned? Ikke nødvendigvis. Hvis fundamentet er solidt og konstruktionen er stabil, kan huset sandsynligvis igen blive som nyt.

Minder dette hus om dit ægteskab? Måske har ’voldsomme storme’ i årenes løb rystet jeres forhold, og det kan være at en af jer eller I begge har forsømt det. Du har det måske ligesom Sandy der efter at have været gift i 15 år sagde: „Vi havde intet tilfælles ud over at være gift med hinanden. Og det var ikke nok.“

Men selv om det står sådan til med dit ægteskab, betyder det ikke nødvendigvis at det ikke kan reddes. Højst sandsynligt kan harmonien i dit ægteskab genoprettes. Meget afhænger af i hvor høj grad du og din ægtefælle er besluttede på at holde ægteskabsløftet. Hvis I er indstillet på at holde sammen, kan jeres ægteskab blive stabilt så det vil kunne klare selv ’stormfulde’ tider. Men hvad vil det sige at holde ægteskabsløftet? Og hvordan kan Bibelen gøre jer mere motiverede for det?

Føl jer forpligtede over for hinanden

Nogle gange bruges ordet forpligtelse om noget upersonligt eller rent forretningsmæssigt. For eksempel kan en entreprenør have indgået en kontrakt om at bygge et hus og derved have forpligtet sig til at opfylde kontraktens betingelser. Måske kender han ikke modparten personligt, men alligevel føler han sig forpligtet til at holde hvad han har lovet.

Ægteskabet er naturligvis ikke en kold forretningsaftale, men der er også her tale om en kontrakt som forpligter. Du og din ægtefælle har sandsynligvis højtideligt aflagt et løfte ind for Gud og i nærværelse af vidner om at elske hinanden i medgang og modgang.  Jesus sagde: ’Han som skabte manden og kvinden, sagde: „Af den grund vil en mand forlade sin fader og moder og holde sig til sin hustru.“’ Og han tilføjede: „Hvad Gud har sat sammen, må intet menneske skille ad.“ (Mattæus 19:4-6) Når der opstår problemer, må du og din ægtefælle altså være fast besluttede på at holde det løfte I har givet hinanden. * En kvinde siger: „Det var først da vi holdt op med at overveje skilsmisse som en mulighed, at det begyndte at gå fremad.“

Jeres motivation til at holde ægteskabsløftet må dog ikke bare være pligtfølelse. Hvad mere skal der til?

Sammenhold virker motiverende

Selv om ægtefæller har viljen til at leve op til det løfte de har givet, betyder det ikke at de altid vil være enige. Når der opstår uenighed, må de have et oprigtigt ønske om at løse problemet, ikke alene fordi de har givet hinanden deres ja, men også fordi de er følelsesmæssigt knyttet til hinanden. Om manden og hustruen sagde Jesus: „De [er] ikke længere to, men ét kød.“

Hvad vil det sige at være „ét kød“ med sin ægtefælle? Apostelen Paulus skrev at „mændene [bør] elske deres hustruer som deres egne legemer“. (Efeserne 5:28, 29) At være „ét kød“ betyder altså blandt andet at du er lige så opmærksom på din ægtefælle som på dig selv. De der er gift, må begynde at tænke „vores“ i stedet for „mit“ og „vi“ i stedet for „jeg“. En rådgiver har skrevet: „Begge parter må holde op med at tænke og føle som om de stadig var alene, og begynde at tænke og føle som det de er, et par.“

Tænker og føler du og din ægtefælle som et par? Nogle har været gift i mange år uden at være blevet ’ét kød’ i den forstand. Men i bogen Giving Time a Chance (Giv ikke hurtigt op) siges der: „At være gift vil sige at være fælles om et liv, og jo mere to mennesker har tilfælles, desto mere har de at bygge på.“

Nogle ulykkelige par bliver sammen af hensyn til børnene eller økonomien. Andre bliver i et forhold fordi de har moralske skrupler ved at lade sig skille eller er bange for hvad folk vil tænke hvis de går fra hinanden. Det er naturligvis prisværdigt at blive sammen, men tænk på at målet ikke bare skal være et varigt, men et lykkeligt ægteskab.

 Uselviskhed styrker forholdet

Bibelen har forudsagt at mennesker „i de sidste dage“ ville være „egenkærlige“. (2 Timoteus 3:1, 2) I overensstemmelse med denne profeti er det nærmest som om man i dag dyrker selvet. I alt for mange ægteskaber bliver det betragtet som et tegn på svaghed hvis man giver af sig selv uden at være sikker på at få noget igen. Men i et stærkt ægteskab er begge ægtefæller parate til uselvisk at yde noget. Hvordan kan du gøre det?

I stedet for at fokusere på hvad du får ud af dit ægteskab, spørg da dig selv: ’Hvad gør jeg for at styrke det?’ I Bibelen siges der til kristne at de ’ikke hver især blot skal have øje for deres egne interesser, men også hver især for de andres’. (Filipperne 2:4) Prøv i den forbindelse at tænke på hvordan det er gået i den forløbne uge. Hvor mange gange har du gjort noget ene og alene for at glæde din ægtefælle? Når den anden gerne ville snakke med dig, lyttede du så — også selv om du ikke lige havde lyst til det? Hvor mange gange har I sammen gjort noget som interesserede din ægtefælle mere end dig?

Du skal ikke være bange for at din uselviskhed vil blive overset eller at du ikke får noget igen. „I de fleste forhold bliver positive handlinger gengældt; gør derfor dit bedste for at få din partner til at handle positivt ved selv at have en mere positiv adfærd,“ siger et opslagsværk. Din uselviskhed viser at du sætter ægteskabet højt og ønsker at bevare det, og det vil styrke forholdet.

Vigtigt at betragte ægteskabet som varigt

Jehova Gud sætter loyalitet højt. I Bibelen står der: „Mod den loyale handler du [Jehova] loyalt.“ (2 Samuel 22:26) Vil man være loyal mod Gud, må man også forblive loyal mod den ægteskabsordning han har indstiftet. — 1 Mosebog 2:24.

Hvis I er loyale mod hinanden, vil I føle jer sikre på at jeres forhold er varigt. Når I tænker måneder, år og årtier frem i tiden, vil I stadig se jer selv som et par. Tanken om ikke at være gift med hinanden vil være helt fremmed for jer — og det skaber tryghed. En kvinde siger: „Selv når jeg er allermest vred på [min mand] og helt ude af den, er jeg ikke bekymret for om ægteskabet vil holde. Det der bekymrer mig, er hvordan vi skal få genoprettet det forhold vi havde før. Jeg er overhovedet ikke i tvivl om at det vil lykkes — jeg kan bare ikke lige se hvordan.“

Du vil være langt mere motiveret for at styrke forholdet til din ægtefælle hvis du betragter det som noget varigt. Men desværre er der mange som ikke har denne holdning til ægteskabet. Når bølgerne går højt, kan den ene måske pludselig udbryde:  „Nu går jeg!“ eller: „Jeg skal nok finde én der værdsætter mig!“ Selvfølgelig er den slags ytringer ikke altid bogstaveligt ment. Alligevel gør Bibelen opmærksom på at tungen kan være „fuld af dødbringende gift“. (Jakob 3:8) Hvis man kommer med trusler og definitive krav, siger man egentlig: ’Jeg betragter ikke vores ægteskab som varigt. Jeg kan finde på at gå når som helst.’ Den slags virker nedbrydende på et ægteskab.

Hvis du betragter ægteskabet som varigt, er du indstillet på at følges med din ægtefælle gennem tykt og tyndt. Det har den fordel at I begge vil have lettere ved at acceptere hinandens svagheder og fejltagelser, at blive ved med at affinde jer med hinanden og tilgive hinanden. (Kolossenserne 3:13) Ifølge en bog om ægteskabet „er der i et godt ægteskab plads til at begge begår fejl uden at forholdet af den grund går i stykker“.

Den dag du blev gift, aflagde du ikke et løfte til ægteskabsordningen, men til et levende menneske, den du havde valgt at gifte dig med. Bør det ikke påvirke den måde du nu tænker og handler på? Grunden til at du bliver sammen med din ægtefælle, skal altså ikke bare være din tro på at ægteskabet er en hellig ordning, men også kærlighed til den du giftede dig med.

[Fodnote]

^ par. 7 I helt specielle tilfælde kan der være en gyldig grund til at et ægtepar lader sig separere. (1 Korinther 7:10, 11; se Hemmeligheden ved et lykkeligt familieliv, side 160-61, udgivet af Jehovas Vidner.) Desuden giver Bibelen mulighed for skilsmisse i tilfælde af utugt. — Mattæus 19:9.

[Ramme/illustration på side 5]

Hvad du kan gøre nu

Hvordan står det til i dit ægteskab? Måske synes du at det kunne gå bedre. Du kan i så fald prøve at gøre følgende for at styrke forholdet:

● Spørg dig selv: ’Tænker og føler jeg som en der er gift, eller har jeg stadig samme tankegang og væremåde som da jeg var alene?’ Find ud af hvordan din ægtefælle opfatter dig på dette område.

● Læs denne artikel sammen med din ægtefælle. Drøft derefter stille og roligt hvordan I kan blive mere motiverede for at styrke jeres forhold.

● Foretag dig noget sammen med din ægtefælle som kan styrke jeres sammenhold. I kunne for eksempel se billeder fra jeres bryllup og andre mindeværdige begivenheder. Foretag jer noget af det I kunne lide at gøre da I var forlovede og nygifte. Gennemgå sammen nogle bibelske artikler om ægteskabet fra Vagttårnet og Vågn op!

[Ramme/illustration på side 6]

Hvad der kan motivere jer til at holde ægteskabsløftet:

Forpligtelse „Hvad du lover, skal du holde. Det er bedre at du ikke lover, end at du lover uden at holde.“ — Prædikeren 5:4, 5.

Sammenhold „To er bedre stillet end én . . . Hvis en af dem falder, kan den anden rejse sin fælle op.“ — Prædikeren 4:9, 10.

Uselviskhed „Der er mere lykke ved at give end ved at modtage.“ — Apostelgerninger 20:35.

At det betragtes som varigt „Kærligheden . . . udholder alt.“ — 1 Korinther 13:4, 7.

[Illustrationer på side 7]

Lytter du når din ægtefælle gerne vil snakke med dig?