Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehova, sandhedens Gud

Jehova, sandhedens Gud

 Jehova, sandhedens Gud

„Du har løskøbt mig, Jehova, du sandhedens Gud.“ — SALME 31:5.

1. Hvordan var forholdene i himmelen og på jorden da der ikke fandtes usandhed?

DER var en tid hvor der ikke fandtes usandhed. I de usynlige himle befandt der sig fuldkomne åndeskabninger som tjente deres Skaber, „sandhedens Gud“. (Salme 31:5) Ingen løj, og ingen førte andre bag lyset. Jehova talte udelukkende sandhed med sine åndesønner, for han elskede dem og var dybt interesseret i deres velfærd. På jorden var situationen den samme. Jehova skabte den første mand og kvinde, og gennem sin udvalgte kanal fortalte han dem altid klart og redeligt sandheden. Det må have været vidunderligt.

2. Hvem indførte løgnen, og hvorfor?

2 Men en af Guds åndesønner begyndte på et tidspunkt at modstå Jehova og gøre sig selv til hans rival. Denne åndeskabning, der blev kendt som Satan Djævelen, ønskede at andre skulle tilbede ham som gud. For at nå sit mål og få magt over andre indførte han usandhed. Derved blev han både „en løgner og løgnens fader“. — Johannes 8:44.

3. Hvordan reagerede Adam og Eva på Satans løgne, og hvad blev resultatet?

3 Gennem en slange sagde Satan til den første kvinde, Eva, at hvis hun så stort på Guds bud og spiste af den forbudte frugt, ville hun ikke dø. Det var en løgn. Han fortalte hende desuden at hun ved at spise af frugten ville blive ligesom Gud og kende godt og ondt. Det var også en løgn. Skønt der aldrig før var nogen der havde løjet for Eva, må hun have vidst at det slangen sagde, ikke stemte med det Gud havde sagt til hendes mand, Adam. Alligevel valgte hun at tro på Satan i stedet for på Jehova. Grundigt bedraget tog hun frugten og spiste af den. Derefter spiste Adam også af den. (1 Mosebog 3:1-6) Adam havde heller aldrig før hørt en løgn, men alligevel kan man ikke sige at han blev bedraget. (1 Timoteus 2:14) Ved sine handlinger viste han derimod at han forkastede sin Skaber, noget der fik katastrofale følger for menneskene. Som følge af Adams ulydighed blev alle hans efterkommere underlagt synd og død samt fordærv og utallige lidelser. — Romerne 5:12.

4. (a) Hvad er vigtigt at forstå i forbindelse med de løgne der blev fremsat i Eden? (b) Hvad må vi gøre for ikke at blive vildledt af Satan?

4 Også løgnen bredte sig. Det er vigtigt at forstå at de løgne der blev udtalt i Edens have, var et angreb på Jehovas sandfærdighed. Satan hævdede at Gud svigagtigt forholdt det første menneskepar noget godt. Det var selvfølgelig ikke tilfældet. Adams og Evas ulydighed gavnede dem ikke. De døde, nøjagtig som Jehova havde sagt. Ikke desto mindre fortsatte Satan med at bagvaske Jehova i et sådant omfang at apostelen Johannes flere århundreder senere blev inspireret til at skrive at Satan „vildleder hele den beboede jord“. (Åbenbaringen 12:9) For at undgå at blive vildledt af Satan Djævelen må vi have fuldstændig tillid til at Jehova og hans ord taler sandt. Hvordan kan du styrke din tillid til Jehova og beskytte dig mod hans modstanders bedrag og de løgne han fremfører?

 Jehova kender sandheden

5, 6. (a) Hvilken viden besidder Jehova? (b) Hvordan er menneskers viden i sammenligning med Jehovas?

5 Bibelen omtaler Jehova som den der „har skabt alt“. (Efeserne 3:9) Han er „den der frembragte himmelen og jorden og havet og alt hvad der er i dem“. (Apostelgerninger 4:24) Eftersom Jehova er Skaberen, kender han sandheden om alt. Det kan illustreres med følgende eksempel. Forestil dig en mand der tegner og bygger sit eget hus. Han sætter selv hver eneste bjælke på plads og hamrer selv alle sømmene i. Han kender sit hus ud og ind og ejer en langt større viden om huset end nogen anden. Man har nemlig indgående kendskab til det man selv udtænker og fremstiller. Derfor ved Skaberen også alt hvad der er at vide om det han har skabt.

6 Profeten Esajas beskrev smukt omfanget af Jehovas viden med ordene: „Hvem har målt vandene i sin hule hånd eller med fingerspand taget mål af himmelen, og hvem har holdt jordens støv i et rummål eller vejet bjergene med en vægt og højene på vægtskåle? Hvem har taget mål af Jehovas ånd, og hvem kan som hans rådgiver give ham viden om noget? Hvem har han rådført sig med som kunne give ham forstand, eller hvem underviser ham om rettens sti eller lærer ham kundskab eller giver ham viden om forstandens vej?“ (Esajas 40:12-14) Jehova er virkelig „kundskabs Gud“, ja han er „fuldkommen i kundskab“. (1 Samuel 2:3; Job 36:4; 37:16) I sammenligning hermed er vores viden uhyre begrænset. Trods den imponerende viden mennesker har tilegnet sig, er vores forståelse af det fysiske skaberværk ikke engang som „omridset af hans veje“. Den er kun som „en hvisken“ i sammenligning med en ’vældig torden’. — Job 26:14.

7. Hvad erkendte David om Jehovas viden, og hvad må vi også erkende?

7 Eftersom Jehova har skabt os, er det logisk at han kender os godt. Det erkendte kong David, for han skrev: „Jehova, du har undersøgt  mig og kender mig. Du ved om jeg sætter mig eller om jeg rejser mig. Du er klar over min tanke på lang afstand. Er jeg på rejse eller lægger jeg mig, har du udmålt det, og alle mine veje er du fortrolig med. For skønt der ikke er et ord på min tunge, se, ved du, Jehova, det hele.“ (Salme 139:1-4) David forstod selvfølgelig at mennesker har en fri vilje. Gud har givet os mulighed for enten at adlyde ham eller at lade være med at adlyde ham. (5 Mosebog 30:19, 20; Josua 24:15) Ikke desto mindre kender Jehova os langt bedre end vi selv gør. Han ønsker det bedste for os, og han er i stand til at lede os på vores vej. (Jeremias 10:23) Der findes ingen lærer, ingen ekspert, ingen rådgiver der er bedre i stand til at undervise os i sandheden, give os visdom og gøre os lykkelige.

Jehova er sandfærdig

8. Hvordan ved vi at Jehova er sandfærdig?

8 Én ting er at kende sandheden. Det er en ganske anden sag altid at sige sandheden, at være sandfærdig. Djævelen valgte for eksempel ’ikke at stå fast i sandheden’. (Johannes 8:44) Jehova, derimod, er „rig på . . . sandhed“. (2 Mosebog 34:6) I hele Bibelen bliver Jehovas sandfærdighed understreget. Apostelen Paulus skrev at „det er umuligt for Gud at lyve“, og at Gud „ikke kan lyve“. (Hebræerne 6:18; Titus 1:2) Guds sandfærdighed er en vigtig side af hans personlighed. Det er derfor vi kan sætte vores lid til Jehova og stole på ham. Han fører aldrig sine loyale tjenere bag lyset.

9. Hvordan er Jehovas navn forbundet med sandhed?

9 Selve Jehovas navn siger noget om hans sandfærdighed. Guds navn betyder „Han lader (eller: får til at) blive“. Det betyder at Jehova er den der, i fortsat handling, lader sig selv blive den der opfylder alle sine løfter. Det er ingen anden i stand til. Jehova er den Allerhøjeste, og derfor kan intet hindre ham i at gennemføre sin hensigt. Ikke alene er Jehova sandfærdig, men han er også den eneste der har magt og visdom til at lade alt hvad han siger, gå i opfyldelse.

10. (a) Hvordan blev Josua vidne til Jehovas sandfærdighed? (b) Hvilke af Jehovas løfter har du set gå i opfyldelse?

10 Josua var en af mange der blev vidne til bemærkelsesværdige begivenheder der viste at Jehova er sandfærdig. I Ægypten oplevede Josua at Jehova bragte ti plager over landet, sådan som Han havde forudsagt. Josua oplevede også at Jehova opfyldte sit løfte om at udfri israelitterne fra Ægypten, føre dem ind i det forjættede land og hjælpe dem med at underlægge sig de mægtige kana’anæiske hære der kæmpede imod dem. Ved slutningen af sit liv sagde Josua til Israels ældste: „I véd med hele jeres hjerte og hele jeres sjæl at ikke ét af alle de gode ord som Jehova jeres Gud har talt til jer, er slået fejl. De er alle gået i opfyldelse for jer. Ikke ét af dem er slået fejl.“ (Josua 23:14) Selv om du slet ikke har oplevet de samme mirakler som Josua, har du så alligevel oplevet at nogle af Jehovas løfter er gået i opfyldelse?

Jehova gør sandheden kendt

11. Hvad viser at Jehova ønsker at mennesker skal lære sandheden at kende?

11 Nogle forældre har stor viden, men taler sjældent med deres børn. Vi er taknemmelige for at Jehova er helt anderledes. Han har kærligt og i vid udstrækning meddelt sig til menneskene. I Bibelen kaldes han den „store Lærer“. (Esajas 30:20) Hans store kærlighed kommer til udtryk ved at han endog henvender sig til dem der ikke ønsker at lytte til ham. For eksempel fik Ezekiel til opgave at forkynde for nogle som Jehova vidste ville afvise budskabet. Jehova sagde: „Menneskesøn, tag af sted, gå til Israels hus og tal til dem med mine ord.“ Samtidig sagde han til Ezekiel: „Men Israels hus vil ikke høre på dig, for det vil ikke høre på mig; alle i Israels hus har  nemlig hårde pander og forhærdede hjerter.“ Det var en vanskelig opgave, men Ezekiel udførte den trofast, og derved afspejlede han Jehovas medfølelse. Hvis du befinder dig i et vanskeligt distrikt og du stoler på Gud, kan du være overbevist om at han vil give dig den nødvendige styrke til at holde ud, ligesom han styrkede profeten Ezekiel. — Ezekiel 3:4, 7-9.

12, 13. Hvordan har Gud meddelt sig til menneskene?

12 Jehova ønsker at „alle slags mennesker skal frelses og komme til nøjagtig kundskab om sandheden“. (1 Timoteus 2:4) Han har talt gennem profeter, gennem engle, ja, selv gennem sin elskede søn, Jesus Kristus. (Hebræerne 1:1, 2; 2:2) Jesus sagde til Pilatus: „Dertil er jeg født, og dertil er jeg kommet til verden, at jeg skal vidne om sandheden. Enhver der er på sandhedens side hører min røst.“ Pilatus havde her en enestående mulighed for gennem Guds egen søn at lære sandheden om Jehovas frelsesforanstaltning at kende. Men Pilatus var ikke på sandhedens side, og han ønskede ikke at lære noget af Jesus. Han spurgte derimod kynisk: „Hvad er sandhed?“ (Johannes 18:37, 38) Hvor sørgeligt! Mange andre lyttede imidlertid til den sandhed som Jesus forkyndte. Til sine disciple sagde han: „Lykkelige er jeres øjne fordi de ser, og jeres ører fordi de hører.“ — Mattæus 13:16.

13 Jehova har bevaret sandheden ved hjælp af Bibelen, og han har gjort denne sandhed tilgængelig for mennesker overalt. Bibelen åbenbarer hvordan tingene virkelig hænger sammen. Den indeholder Guds bud, beskriver hans egenskaber og fortæller hvad der er hans hensigt. Den forklarer også hvilken situation menneskene befinder sig i. Jesus sagde i en bøn til Jehova: „Dit ord er sandhed.“ (Johannes 17:17) Bibelen er derfor ganske enestående. Det er den eneste bog der er blevet skrevet under inspiration af den almægtige Gud, der ved alt. (2 Timoteus 3:16) Det er en dyrebar gave til menneskeheden, og Guds tjenere skatter den højt. Det vil være klogt af os at læse i den hver dag.

Hold fast ved sandheden

14. Hvad har Jehova lovet, og hvorfor har vi grund til at tro på ham?

14 Vi må tage dét Jehova fortæller os i sit ord, alvorligt. Han er den han siger han er, og han vil gøre som han har sagt. Vi har al mulig grund til at stole på ham. Vi kan for eksempel stole på Jehova når han siger at han vil bringe „hævn over dem der ikke kender Gud og dem der ikke adlyder den gode nyhed om vor Herre Jesus“. (2 Thessaloniker 1:8) Vi må også tro på Jehova når han siger at han elsker dem der øver retfærdighed, når han siger at han vil skænke alle der tror, evigt  liv, og når han siger at han vil fjerne skrig og smerte, ja, selv døden. Jehova understregede pålideligheden af det sidste løfte ved at give apostelen Johannes følgende befaling: „Skriv, for disse ord er troværdige og sande.“ — Åbenbaringen 21:4, 5; Ordsprogene 15:9; Johannes 3:36.

15. Hvilke løgne fremmer Satan?

15 Satan er Jehovas diametrale modsætning. I stedet for at oplyse mennesker fører han dem bag lyset. Han forsøger at få folk til at vende sig bort fra den rene tilbedelse ved at fremme en mængde løgne. For eksempel vil Satan have os til at tro at Gud ikke føler med os, at han er ligeglad med lidelserne på jorden. Men Bibelen viser at Jehova er dybt interesseret i sine skabninger, og at det smerter ham at se den ondskab og de lidelser der finder sted. (Apostelgerninger 17:24-30) Satan prøver desuden at få folk til at tro at åndelige aktiviteter er spild af tid. Men Bibelen forsikrer os om at Gud ikke er „uretfærdig så han glemmer [vores] arbejde og den kærlighed [vi] har vist mod hans navn“, og at han „belønner dem som ivrigt søger ham“. — Hebræerne 6:10; 11:6.

16. Hvorfor må kristne være på vagt og holde fast ved sandheden?

16 Om Satan skrev apostelen Paulus: „Denne tingenes ordnings gud har forblindet de ikketroendes forstand, for at lysskæret fra den herlige gode nyhed om Messias, som er Guds billede, ikke skal trænge igennem.“ (2 Korinther 4:4) Ligesom Eva er nogle blevet grundigt bedraget af Satan Djævelen. Andre bliver ikke bedraget, men vælger med fuldt overlæg at være ulydige, ligesom Adam. (Judas 5, 11) Det er altså vigtigt at kristne hele tiden er på vagt og holder fast ved sandheden.

Jehova kræver „tro uden hykleri“

17. Hvad må vi gøre for at have et godt forhold til Jehova?

17 Eftersom Jehova er sandfærdig i alt hvad han gør, forventer han også at de der tilbeder ham, er sandfærdige. Salmisten skrev: „Jehova, hvem kan gæste dit telt? Hvem kan bo på dit hellige bjerg? Den som vandrer uangribeligt og øver retfærdighed og taler sandhed i sit hjerte.“ (Salme 15:1, 2) For de jøder der sang denne sang, har omtalen af Jehovas hellige bjerg sikkert fået dem til at tænke på Zions Bjerg. Det var nemlig i et telt på dette bjerg at kong David havde anbragt pagtens ark. (2 Samuel 6:12, 17) Bjerget og teltet ledede tankerne hen på det sted hvor Jehova i symbolsk forstand boede, et sted hvor folk kunne nærme sig Gud for at bede om hans gunst.

18. (a) Hvad kræver det at være ven med Gud? (b) Hvad vil den næste artikel behandle?

 18 Alle der ønsker Jehovas venskab, skal foruden at sige sandheden også ’tale sandhed i deres hjerte’. Guds sande venner må være ærlige af hjertet og vise at de ejer en „tro uden hykleri“, for sandfærdighed udspringer af hjertet. (1 Timoteus 1:5; Mattæus 12:34, 35) Den der er ven med Gud, går ikke krogveje og fører ikke andre bag lyset, for ’Jehova afskyr en svigefuld mand’. (Salme 5:6) Jehovas Vidner i hele verden bestræber sig for at efterligne Gud ved at være sandfærdige. Det vil vi komme mere ind på i næste artikel.

Spørgsmål til repetition

• Hvorfor kender Jehova sandheden om alt?

• Hvad viser at Jehova er sandfærdig?

• Hvordan har Jehova gjort sandheden kendt?

• Hvad kræves der af Guds tjenere?

[Studiespørgsmål]

[Illustrationer på side 10]

Sandhedens Gud ved alt om det han har skabt

[Illustrationer på side 12, 13]

Jehovas løfter vil gå i opfyldelse