Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Før og efter — Hun fandt den kraft der kan udvirke forandringer

Før og efter — Hun fandt den kraft der kan udvirke forandringer

 „Kom nær til Gud, og han vil komme nær til jer“

Før og efter — Hun fandt den kraft der kan udvirke forandringer

SANDRA fra Mexico var familiens sorte får. Hendes teenageår var præget af omsorgssvigt. Hun siger: „Jeg havde i min ungdom en konstant følelse af tomhed og kunne ikke se nogen grund til at leve eller nogen mening med livet.“

Da Sandra kom i highschool, begyndte hun at drikke vin som faderen havde stående. Så begyndte hun selv at købe sine flasker og blev alkoholiker. „Jeg havde slet ikke lyst til at leve,“ indrømmer hun. I sin fortvivlelse søgte Sandra trøst i stoffer. „Det eneste der hjalp mig til at glemme mine problemer, var det jeg havde i min taske: en flaske, nogle piller og lidt marihuana,“ siger Sandra.

Hendes alkoholproblem blev større da hun var færdig med sin uddannelse som sygeplejerske. Hun forsøgte at gøre ende på sit liv, men hun overlevede.

Sandra opsøgte forgæves mange forskellige religioner for at få åndelig hjælp og følelsesmæssig støtte. Håbløs og dybt fortvivlet bad hun mange gange indtrængende til Gud: „Hvor er du? Hvorfor hjælper du mig ikke?“ Hun havde nærmest mistet al sin selvrespekt da et af Jehovas Vidner kom i kontakt med hende. Sandra sagde ja tak til at studere Bibelen og blev meget glad over at høre at Jehova er nær „hos dem med sønderbrudt hjerte“. — Salme 34:18.

Gennem sine bibeldrøftelser lærte hun at Jehova Gud ved at vi nemt kan give efter for forkerte tilbøjeligheder på grund af synden og ufuldkommenheden som vi har arvet fra Adam. Hun fandt ud af at Gud har forståelse for at vi ikke til fuldkommenhed kan leve op til hans retfærdige normer. (Salme 51:5; Romerne 3:23; 5:12, 18) Hun var glad for at få at vide at Jehova ikke fokuserer på vores svagheder, og at han ikke forventer mere af os end vi kan klare. Salmisten spurgte: „Hvis du vogtede på misgerninger, Jah, Jehova, hvem kunne da bestå?“ — Salme 130:3.

Noget der varmede Sandras hjerte, var at komme til forståelse af den vigtige bibelske sandhed om Jesu Kristi genløsningsoffer. Derigennem tilkender Jehova i sin barmhjertighed lydige mennesker en retskaffen stilling trods deres ufuldkommenhed. (1 Johannes 2:2; 4:9, 10) Ja, vi kan få ’tilgivet vore overtrædelser’ og har derfor ingen grund til at føle os ubetydelige. — Efeserne 1:7.

Sandra lærte noget vigtigt af Paulus’ eksempel. Han var meget taknemmelig over Guds villighed til at tilgive hans tidligere synder og til at støtte ham i kampen mod tilbagevendende urette tilbøjeligheder. (Romerne 7:15-25; 1 Korinther 15:9, 10) Paulus ændrede livsførelse, ’bankede løs på sit legeme og behandlede det som en træl’ for at forblive på den vej Gud godkender. (1 Korinther 9:27) Han lod ikke sine syndige tilbøjeligheder gøre ham til træl.

 Sandra måtte blive ved at kæmpe med sine svagheder, og hun gav ikke op. Hun bad oprigtigt Jehova om hjælp til at overvinde dem og søgte hans barmhjertighed. (Salme 55:22; Jakob 4:8) Da hun mærkede at Gud var personligt interesseret i hende, fandt hun den kraft der kunne ændre hendes liv. „Jeg glæder mig over at jeg kan bruge al min tid på at undervise andre ud fra Bibelen,“ siger hun. Sandra oplevede den store glæde at få lov at lære sin storesøster og sin lillesøster om Jehova. Hun gør også ’gerninger som er gode’, ved at bruge sin erfaring som sygeplejerske ved Jehovas Vidners stævner. — Galaterne 6:10.

Og hvordan gik det med hendes afhængighed? Hun siger med tilfredshed: „Mit sind er ikke længere sløvet. Jeg er holdt op med at drikke, ryge og tage stoffer. Jeg behøver det ikke længere, for jeg har fundet det jeg manglede.“

[Tekstcitat på side 9]

„Jeg har fundet det jeg manglede“

[Ramme på side 9]

Bibelens principper virker

Her følger nogle af de bibelske principper som har hjulpet mange til at komme ud af misbrug:

„Lad os rense os for enhver besmittelse af kød og ånd, idet vi fuldender hellighed i gudsfrygt.“ (2 Korinther 7:1) Gud belønner dem der har renset sig for besmittelse og holder sig fra urene handlinger.

„Frygt for Jehova er at hade det onde.“ (Ordsprogene 8:13) Ærefrygt for Gud er en hjælp til at bryde med dårlige vaner, blandt andet stofmisbrug. Det behager Jehova når nogen ændrer sig, og det beskytter vedkommende mod frygtede sygdomme.

„Bliv ved med . . . at underordne [jer] regeringer og myndigheder og adlyde dem som herskere.“ (Titus 3:1) I mange lande er det ulovligt at besidde og indtage narkotiske midler. Sande kristne er ikke i besiddelse af og bruger ikke illegale stoffer.