Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

„Se, dette er vor Gud“

„Se, dette er vor Gud“

„Se, dette er vor Gud“

Oplysningerne i disse to studieartikler er baseret på bogen Kom nær til Jehova, som blev udgivet ved områdestævner verden over i 2002/03. — Se artiklen „Den udfyldte et tomrum i mit hjerte“, på side 20.

„Se, dette er vor Gud. Vi har sat vort håb til ham, og han frelser os. Dette er Jehova.“ — ESAJAS 25:9.

1, 2. (a) Hvordan omtalte Jehova patriarken Abraham, og hvad får det os måske til at tænke over? (b) Hvordan forsikrer Bibelen os om at det er muligt at få et nært og fortroligt forhold til Jehova?

„MIN VEN.“ Sådan omtalte Jehova, himmelens og jordens Skaber, patriarken Abraham. (Esajas 41:8) Kan du forestille dig det? Et ganske almindeligt menneske der er blevet ven med universets Suveræn! Måske tænker du: ’Kan jeg mon få så nært et forhold til Gud?’

2 Bibelen forsikrer os om at det er muligt at få et nært forhold til Gud. Det lykkedes for Abraham fordi han „troede på Jehova“. (Jakob 2:23) Også i dag ’har de retskafne Jehovas fortrolighed’. (Ordsprogene 3:32) I Jakob 4:8 giver Bibelen os denne tilskyndelse: „Kom nær til Gud, og han vil komme nær til jer.“ Det er tydeligt at Jehova vil komme os i møde hvis vi gør en indsats for at nærme os ham. Ja, han vil komme nær til os. Men betyder disse inspirerede ord at vi syndige, ufuldkomne mennesker skal tage det første skridt? Nej, slet ikke. Det er kun muligt at opnå et nært og fortroligt forhold til vor kærlige Gud, Jehova, fordi han allerede har taget to vigtige skridt. — Salme 25:14.

3. Hvilke to skridt har Jehova taget for at vi kan opnå venskab med ham?

3 For det første har Jehova ladet Jesus give „sin sjæl som en løsesum i bytte for mange“. (Mattæus 20:28) Dette genløsningsoffer gør det muligt for os at få et nært forhold til Gud. Bibelen siger: „Men vi, vi elsker, fordi han elskede os først.“ (1 Johannes 4:19) Ja, Gud „elskede os først“, og det er derfor ham der har skabt grundlaget for at vi kan blive hans venner. For det andet har Jehova åbenbaret sig for os. Alle nære venskaber bygger på at man kender hinanden godt og sætter pris på hinandens egenskaber og væremåde. Tænk over hvad det betyder. Hvis Jehova var en utilnærmelig Gud som man ikke kunne lære at kende, var det umuligt for os at blive hans nære venner. Men han har ikke holdt sig skjult for os; han ønsker tværtimod at vi skal lære ham at kende. (Esajas 45:19) I sit ord, Bibelen, omtaler han sig selv i vendinger vi kan forstå. Derved viser han ikke alene at han elsker os, men også at han ønsker at vi skal kende og elske ham som vor himmelske Fader.

4. Hvilke følelser vil vi få for Jehova når vi lærer hans egenskaber bedre at kende?

4 Har du nogen sinde set et lille barn pege på sin far og med troskyldig glæde og stolthed sige til sine kammerater: „Det er min far“? De der tilbeder Jehova, har al mulig grund til at være lige så stolte over deres himmelske Fader. Bibelen forudsiger at der vil komme en tid hvor trofaste mennesker vil udbryde: „Se, dette er vor Gud.“ (Esajas 25:8, 9) Jo bedre vi lærer Jehovas egenskaber at kende, jo mere vil vi føle at vi har den bedst tænkelige Fader og den nærmeste Ven man kan forestille sig. Når vi tænker dybere over Jehovas tiltalende egenskaber, vil vi få øje på mange grunde til at komme nærmere til ham. Lad os derfor se hvordan Bibelen beskriver Jehovas hovedegenskaber — magt, retfærdighed, visdom og kærlighed. I denne artikel vil vi komme ind på tre af egenskaberne.

„Ophøjet i magt“

5. Hvorfor er det passende at Jehova alene kaldes ’den Almægtige’, og på hvilke måder gør han brug af sin ærefrygtindgydende magt?

5 Jehova er „ophøjet i magt“. (Job 37:23) I Jeremias 10:6 står der: „Der er slet ingen som du, Jehova. Du er stor, og dit navn er stort i vælde.“ I modsætning til sine skabninger har Jehova ubegrænset magt. Det er grunden til at han alene kaldes ’den Almægtige’. (Åbenbaringen 15:3) Jehova gør brug af sin ærefrygtindgydende magt til at skabe, ødelægge, beskytte og genoprette. Lad os her se på to sider af hans magt: magten til at skabe og magten til at beskytte.

6, 7. Hvor stor kraft har Solen, og hvilken vigtig sandhed vidner det om?

6 Når man er udenfor på en strålende sommerdag, kan man mærke hvordan Solen bager. Det er i virkeligheden et resultat af Jehovas magt til at skabe. Hvor stor kraft har Solen? I dens kerne er der en temperatur på cirka 15.000.000 grader. Hvis man kunne tage et stykke af Solens kerne på størrelse med et knappenålshoved og anbringe det her på Jorden, ville man være nødt til at holde sig i en afstand af mindst 140 kilometer fra denne lille varmekilde! Hvert sekund udsender Solen en energi der svarer til sprængningen af flere hundrede millioner atombomber. Og dog kredser Jorden om dette formidable termonukleare forbrændingsanlæg i den helt rigtige afstand. Hvis den kom for tæt på, ville vandet på Jorden fordampe; hvis den kom for langt væk fra Solen, ville vandet fryse til is. I begge tilfælde ville Jorden blive en livløs planet.

7 Selv om vores liv afhænger af Solen, er der mange der bare tager den for givet. Men derved overser de hvad vi kan lære af Solen. I Salme 74:16 siges der om Jehova: „Du gjorde lysgiveren rede, ja, solen.“ Solen bringer ære til Jehova, der „frembragte himmel og jord“. (Salme 146:6) Og den er kun en lille del af det storslåede skaberværk der lærer os om Jehovas umådelige magt. Jo mere vi lærer om hans magt til at skabe, jo større vil vores ærefrygt blive.

8, 9. (a) Hvilket smukt billede viser os at Jehova er villig til at skærme og beskytte sine tjenere? (b) Hvordan beskyttede hyrderne på Bibelens tid deres får, og hvad lærer det os om vor store Hyrde?

8 Jehova bruger også sin store magt til at beskytte sine tjenere og tage sig af dem. Hans beskyttende omsorg beskrives i Bibelen med nogle malende billeder. Se for eksempel hvad der siges i Esajas 40:11. Her sammenligner Jehova sig selv med en hyrde og sit folk med får. Vi læser: „Som en hyrde vil han passe sin flok. Med sin arm vil han samle lammene; og i sin favn vil han bære dem. Dem der giver die vil han lede med nænsomhed.“ Kan du se det for dig?

9 Det er ikke mange dyr der er så hjælpeløse som tamfår. På Bibelens tid krævede det mod af hyrden at beskytte sine får mod ulve, bjørne og løver. (1 Samuel 17:34-36; Johannes 10:10-13) Undertiden måtte han desuden vise nænsomhed for at beskytte fårene. Når et får for eksempel læmmede langt fra fårefolden, hvordan ville hyrden så passe på det forsvarsløse nyfødte lam? Han ville tage det op og bære det i sin favn, det vil sige i folden i sin yderklædning — måske i flere dage. Hvordan kunne det lille lam komme op i hyrdens favn? Det kan være at lammet kom hen til hyrden og måske endda puffede til hans ben. Men det var hyrden der måtte bøje sig ned for at tage lammet op og nænsomt bringe det i sikkerhed i sin favn. Et meget smukt billede på hvor villig vor store Hyrde er til at skærme og beskytte os!

10. Hvilken beskyttelse sørger Jehova for i dag, og hvorfor er en sådan beskyttelse særlig vigtig?

10 Jehova har ikke kun lovet at beskytte sine tjenere. På Bibelens tid viste han også at han var i stand til mirakuløst at „udfri gudhengivne mennesker af prøvelse“. (2 Peter 2:9) Gælder det også i dag? Vi er klar over at han på nuværende tidspunkt ikke beskytter os mod al ulykke. Men han yder os en form for beskyttelse der er langt vigtigere — nemlig åndelig beskyttelse. Han hjælper os til at værne om vores dyrebare forhold til ham ved at udruste os med alt hvad vi behøver for at holde ud under prøvelser. For eksempel siges der i Lukas 11:13: „Hvis . . . I, skønt I er onde, forstår at give jeres børn gode gaver, hvor langt snarere vil da ikke Faderen i himmelen give hellig ånd til dem der beder ham!“ Denne stærke kraft kan sætte os i stand til at klare en hvilken som helst prøvelse eller et hvilket som helst problem vi kommer ud for. (2 Korinther 4:7) Jehova giver os således mulighed for at bevare livet, ikke kun i nogle få år, men for evigt. Med disse fremtidsperspektiver i tanke kan vi betragte alle lidelser i denne verden som ’kortvarige og lette’. (2 Korinther 4:17) Føler vi os ikke draget mod en Gud der bruger sin magt på så kærlig en måde til gavn for os?

„Jehova elsker ret“

11, 12. (a) Hvorfor føler vi os draget af Jehovas retfærdighed? (b) Hvilken slutning nåede David til i forbindelse med Jehovas retfærdighed, og hvordan kan disse inspirerede ord trøste os?

11 Jehova gør det der er ret og rigtigt, og han gør det konsekvent, uden at vise partiskhed. Jehovas retfærdighed er ikke kold og ufølsom. Det er ikke en egenskab som frastøder, men en egenskab som varmer os om hjertet og drager os nærmere til ham. Det fremgår tydeligt af Bibelen at Jehovas retfærdighed er medfølende. Lad os betragte tre af de måder Jehovas retfærdighed kommer til udtryk på.

12 For det første bevirker Jehovas retfærdighed at han er trofast og loyal over for sine tjenere. Salmisten David lærte denne side af Jehovas retfærdighed at kende og kom til at værdsætte den. Hvilken slutning nåede han til på grundlag af det han selv havde erfaret, og af Guds gerninger i øvrigt? Han erklærede: „Jehova elsker ret, og han forlader ikke sine loyale. Til fjerne tider skal de bevares.“ (Salme 37:28) Er det ikke trøstende og beroligende ord? Gud vil aldrig nogen sinde forlade dem der er loyale over for ham. Vi kan derfor regne med at han vil være os nær og tage sig af os. Det er hans retfærdighed en garanti for! — Ordsprogene 2:7, 8.

13. Hvordan kom Jehovas omsorg for de dårligt stillede i samfundet tydeligt til udtryk i den lov han gav Israels folk?

13 For det andet gør Jehovas retfærdighedssans ham vågen for de nødstedtes behov. Hans omsorg for de dårligt stillede i samfundet ses i den lov han gav Israels folk. Den sikrede for eksempel at der blev sørget for faderløse og enker. (5 Mosebog 24:17-21) Han forstod hvor svært det kunne være for sådanne familier, og derfor blev han deres faderlige Dommer og Beskytter. (5 Mosebog 10:17, 18) Han advarede israelitterne om at hvis man undertrykte forsvarsløse kvinder og børn, ville han høre deres råb. „Min vrede vil blusse op,“ lød hans ord ifølge Anden Mosebog 22:22-24. Vrede er ikke en af Jehovas mest fremtrædende egenskaber, men hans retfærdige harme vækkes af åbenlys uretfærdighed, især hvis ofrene er de hjælpeløse og dårligt stillede. — Salme 103:6.

14. Hvordan kommer Jehovas upartiskhed tydeligt til udtryk?

14 For det tredje forsikrer Bibelen os i Femte Mosebog 10:17 om at Jehova „ikke behandler nogen med partiskhed eller tager imod bestikkelse“. Til forskel fra mange mennesker med magt og indflydelse lader Jehova sig ikke påvirke af rigdom eller anseelse. Han er fuldstændig upartisk og fordomsfri. Det er for eksempel ikke forbeholdt nogle få udvalgte at komme til at tjene og tilbede ham og få udsigt til evigt liv. Derimod siges der i Apostelgerninger 10:34, 35 at „Gud ikke er partisk, men i hver nation er den der frygter ham og øver retfærdighed, velkommen for ham“. Denne mulighed står åben for alle uanset social status, hudfarve eller nationalitet. Kan man ikke sige at det er retfærdighed i højeste potens? Der er ingen tvivl om at en bedre forståelse af alt hvad Jehovas retfærdighed indbefatter, drager os til ham!

’O dyb af Guds visdom!’

15. Hvad er visdom, og hvordan gør Jehova brug af sin visdom?

15 Apostelen Paulus følte sig tilskyndet til at skrive det vi læser i Romerbrevet 11:33: „O dyb af Guds . . . visdom og kundskab!“ Når vi undersøger forskellige sider af Jehovas store visdom, kan vi ikke undgå at fyldes med ærefrygt. Men hvordan kan vi definere denne egenskab? Visdom er evnen til at forene kundskab, dømmekraft og forstand og omsætte det man har lært, i handling. På grundlag af sin store kundskab og sin dybe forståelse træffer Jehova altid de bedste afgørelser og gennemfører det han har sat sig for, på den bedst tænkelige måde.

16, 17. Hvordan vidner Jehovas skaberværk om hans store visdom? Nævn et eksempel.

16 Hvilke vidnesbyrd har vi om Jehovas store visdom? I Salme 104:24 hedder det: „Hvor er dine værker mange, Jehova! Dem alle har du udført med visdom. Jorden er fuld af hvad du har frembragt.“ Jo mere vi lærer om det Jehova har skabt, jo større ærefrygt får vi for hans visdom. Videnskaben har høstet stor gavn af den visdom der kommer til udtryk i skaberværket. Der findes endda et forskningsområde hvor man søger at efterligne de former, processer og systemer der findes i naturen.

17 Måske har du stået og betragtet et edderkoppespind og beundret dets skønhed. Det er ligefrem et arkitektonisk mesterværk. De fine tråde, der forekommer så skrøbelige, er forholdsmæssigt stærkere end stål og fibrene i en skudsikker vest. Hvad vil det helt præcist sige? Forestil dig at et edderkoppespind blev forstørret så meget at det blev lige så stort som et fiskenet der kastes ud fra en fiskerbåd. Et sådant spind ville være stærkt nok til at bremse et passagerfly i luften! Ja, alt i naturen har Jehova skabt „med visdom“.

18. Hvorfor er det et udtryk for visdom at Jehova har ladet mennesker nedskrive sit ord, Bibelen?

18 Det største vidnesbyrd om Jehovas visdom findes i hans ord, Bibelen. Den vejledning vi finder her, anviser os den bedste livsform. (Esajas 48:17) Men der ligger også en uforlignelig visdom i den måde Bibelen er skrevet på. Hvordan det? I sin visdom valgte Jehova at lade mennesker nedskrive sit ord. Ville Bibelen have talt lige så stærkt til os hvis Jehova havde benyttet engle som skribenter? Engle kunne naturligvis sagtens have beskrevet Jehova fra deres ophøjede stade og givet udtryk for deres kærlighed til ham. Men havde vi mon kunnet identificere os med disse fuldkomne åndeskabninger hvis kundskab, erfaring og styrke langt overgår vores? — Hebræerne 2:6, 7.

19. Nævn et eksempel på at Bibelen taler til os på en inderlig og meget appellerende måde fordi den er nedskrevet af mennesker.

19 Fordi Bibelen er skrevet af mennesker, taler den til os på en inderlig og meget appellerende måde. Bibelskribenterne var mennesker med de samme følelser som os. De var også ufuldkomne og kom ud for prøvelser og pres. I nogle tilfælde beskrev de deres egne følelser og det de havde at kæmpe med. (2 Korinther 12:7-10) De nedskrev altså ord som engle ikke havde kunnet skrive. Tænk for eksempel på det David gav udtryk for i Salme 51. Overskriften til salmen fortæller at David skrev den efter at han havde begået nogle alvorlige synder. Han udøste sit hjerte, udtrykte sin dybe sorg og bønfaldt Gud om tilgivelse. I vers 2 og 3 står der: „Vask mig grundigt ren for min misgerning, og rens mig for min synd. Mine overtrædelser kender jeg jo, og min synd har jeg til stadighed for øje.“ Læg mærke til vers 5: „Se! Med min brøde blev jeg bragt til verden under veer, og med min synd undfangede min moder mig.“ Vers 17 tilføjer: „Ofre til Gud er en sønderbrudt ånd; et sønderbrudt og knust hjerte ringeagter du ikke, Gud.“ Man kan ligefrem føle Davids smerte. Hvem andre end et ufuldkomment menneske kunne give udtryk for sådanne følelser?

20, 21. (a) Hvorfor kan det siges at Bibelen indeholder Jehovas visdom skønt den er nedskrevet af mennesker? (b) Hvad vil den næste artikel komme ind på?

20 Ved at bruge ufuldkomne mennesker som skribenter tilvejebragte Jehova nøjagtig det vi har brug for — en bog der er „inspireret af Gud“, og som samtidig har bevaret det menneskelige element. (2 Timoteus 3:16) Ja, skribenterne blev ledet af hellig ånd. Det var derfor ikke deres egen, men Jehovas visdom de satte ord på. Og Jehovas visdom er fuldstændig pålidelig. Den er så højt hævet over vores at Gud kærligt giver os denne opfordring: „Stol på Jehova af hele dit hjerte og støt dig ikke til din egen forstand. Tag ham i betragtning på alle dine veje, så vil han jævne dine stier.“ (Ordsprogene 3:5, 6) Ved at følge dette kloge råd kan vi få et nærmere forhold til Gud, den viseste i hele universet.

21 Den smukkeste og mest tiltalende af Jehovas egenskaber er kærlighed. Den næste artikel vil komme ind på hvordan Jehova har ladet sin kærlighed komme til udtryk.

Husker du?

• Hvilke skridt har Jehova taget for at vi kan opnå et nært forhold til ham?

• Nævn nogle eksempler på Jehovas magt til at skabe og til at beskytte.

• Hvordan udøver Jehova sin retfærdighed?

• Hvordan kommer Jehovas visdom til udtryk i skaberværket og i Bibelen?

[Studiespørgsmål]

[Illustration på side 10]

Som en hyrde der bærer et lam i sin favn, tager Jehova sig nænsomt af sine får

[Illustration på side 13]

Jehovas visdom ses i den måde Bibelen blev skrevet på