Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

„Den udfyldte et tomrum i mit hjerte“

„Den udfyldte et tomrum i mit hjerte“

 „Den udfyldte et tomrum i mit hjerte“

„JEG takker jer af hele mit hjerte for den smukke gave Kom nær til Jehova. Den udfyldte et tomrum i mit hjerte — behovet for at føle mig elsket og værdsat af Jehova. Jeg føler mig så meget nærmere Jehova og hans elskede søn nu. Jeg har lyst til at fortælle alle om denne bog og give dem jeg holder af, et eksemplar.“ Sådan sagde et af Jehovas Vidner om den nye 320-siders bog der blev udgivet ved områdestævnerne „Nidkære forkyndere af Guds rige“ i 2002/03. Lad os se på hvad denne nye bog indeholder, og hvorfor den er blevet udgivet.

Opbygningen af den nye bog

Hvad indeholder den nye bog? Alle de oplysninger der findes i de to studieartikler i dette nummer — og meget mere! Bogen har 31 kapitler, og hvert kapitel har omtrent samme længde som en studieartikel i Vagttårnet. Efter forordet og de tre første kapitler er bogen opdelt i fire dele, én for hver af Jehovas hovedegenskaber. Hver del begynder med at give et overblik over den pågældende egenskab. Så følger der nogle kapitler om hvordan Jehova viser denne egenskab. Derefter følger et kapitel om Jesus. Hvorfor? Fordi Jesus selv sagde: „Den der har set mig, har også set Faderen.“ (Johannes 14:9) Jesus genspejlede til fuldkommenhed Jehovas personlighed. Han kunne derfor ved sit eksempel give os et levende indtryk af hvordan Guds egenskaber kommer til udtryk i handling. Hver del slutter med et kapitel der viser hvordan vi kan efterligne Jehova ved at lægge den pågældende egenskab for dagen. Og i sin beskrivelse af Jehovas egenskaber henviser denne nye bog til hver eneste bog i Bibelen.

Der er også andre ting der er værd at lægge mærke til ved bogen Kom nær til Jehova. Fra og med kapitel 2 er der i hvert kapitel en ramme med overskriften „Spørgsmål til eftertanke“. De skriftsteder og spørgsmål rammen indeholder, er ikke tænkt som en repetition af kapitlet. De skal snarere få os til at tænke dybere over emnet i lyset af Bibelen. Det anbefales at vi slår alle skriftstederne op og læser dem omhyggeligt. Derefter kan vi overveje det spørgsmål der stilles, og tænke over hvordan vi personligt kan bruge det vi har lært. Det vil hjælpe os til at få et stadig nærmere forhold til Jehova. — Salme 19:14.

Der er også lagt et stort arbejde i illustrationerne til bogen Kom nær til Jehova så de virker oplysende og tilskyndende. I 17 af kapitlerne findes der smukke helsides billeder med situationer fra bibelske beretninger.

Hvorfor er den udgivet?

Hvorfor er bogen Kom nær til Jehova blevet udgivet? Det primære formål med den er at hjælpe os til at lære Jehova bedre at kende så vi kan opbygge et nært personligt forhold til ham.

Kender du nogen der kunne have gavn af bogen, måske en som er i gang med at studere Bibelen, eller en kristen broder eller søster der er blevet uvirksom? Hvad med dig selv — er du begyndt at læse den nye bog? Hvis ikke, vil det være en god idé at begynde på det så snart som muligt. Tag dig tid til at tænke over det du læser. Vi håber at denne nye bog vil hjælpe dig til at komme nærmere til Jehova Gud, så du kan forkynde den gode nyhed om hans rige med endnu større glæde og nidkærhed!