Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Spørgsmål fra læserne

Spørgsmål fra læserne

 Spørgsmål fra læserne

Kan Satan Djævelen læse et menneskes tanker?

Det ser ud til at hverken Satan eller hans dæmoner kan læse vore tanker, selv om det ikke kan siges med bestemthed.

Vi kommer til den slutning på grundlag af de beskrivende navne der bruges om Satan. Han kaldes Satan („modstanderen“), Djævelen („bagvaskeren“), Slangen (i betydningen „bedrageren“), Fristeren og Løgneren. (Job 1:6; Mattæus 4:3; Johannes 8:44; 2 Korinther 11:3; Åbenbaringen 12:9) Det fremgår ikke af nogen af disse navne at Satan kan læse menneskers tanker.

I modsætning hertil beskrives Jehova Gud som „den der ransager hjerter“. (Ordsprogene 17:3; 1 Samuel 16:7; 1 Krønikebog 29:17) „Der er ingen skabning som er usynlig for [Jehova],“ siges der i Hebræerbrevet 4:13, „men alle ting er nøgne og blottede for hans øjne, ham vi skal stå til regnskab.“ Ikke overraskende har Jehova givet sin søn, Jesus Kristus, evnen til at ransage hjerter. Den opstandne Jesus sagde: „Jeg er den der ransager nyrer og hjerter, og jeg vil give jer hver især efter jeres gerninger.“ — Åbenbaringen 2:23.

Der siges intet i Bibelen om at Satan kan ransage menneskers hjerter og sind. Derimod forsikrer apostelen Paulus os om at de kristne ’ikke er uvidende om Satans planer’. (2 Korinther 2:11) Vi behøver derfor ikke at være bange for at Satan har en eller anden særlig evne som vi ikke kender til.

Det betyder dog ikke at vores Modstander ikke kan se vore svage sider, hvor vi er mest sårbare. Satan har haft århundreder til at studere menneskenes adfærd. Han behøver ikke at kunne læse vore tanker for at se vores adfærdsmønster, lægge mærke til den underholdning vi foretrækker, eller lytte til det vi taler om, og så videre. Vores ansigtsudtryk og kropssprog kan også give et fingerpeg om hvad vi tænker og føler.

I det store og hele bruger Satan dog den samme listige fremgangsmåde som han brugte i Edens have — løgn, bedrag og forkerte oplysninger. (1 Mosebog 3:1-5) Men skønt vi ikke behøver at frygte for at Satan kan læse vore tanker, har vi god grund til at være bekymrede for hvilke tanker Satan kunne indgive os. Han ønsker at vi skal blive „fordærvede i sindet“ og ’miste sandheden’. (1 Timoteus 6:5) Det er derfor ikke så mærkeligt at Satans verden har sendt en sand overflod af fordærvende informationer og underholdning på markedet. For at modstå denne dårlige påvirkning må kristne beskytte deres sind ved at iføre sig „frelsens hjelm“. (Efeserne 6:17) Det gør de ved at fylde deres sind med Bibelens sandheder og undgå unødig kontakt med Satans verden og dens usmagelige og fordærvende indflydelse.

Satan er en formidabel fjende. Dog behøver vi ikke at nære en sygelig frygt for ham eller hans dæmoner. I Jakob 4:7 får vi forsikringen: „Stå Djævelen imod, og han vil flygte fra jer.“ Hvis vi følger dette råd, vil vi kunne sige som Jesus at Satan ikke har noget tag i os. — Johannes 14:30.